­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

עריכת תמלילים נמצאו 33 מונחים

 • מחיקה delete

  פונקצייה המאפשרת למשתמש למחוק תמליל, כולו או חלקו.

 • שמירה save

  פונקצייה המאפשרת למשתמש לאחסן קובץ במצע נתונים וכך להפוך את השינויים בתוכנו לקבועים.

 • ביטול פעולה undo

  פונקצייה המאפשרת למשתמש לבטל את תוצאות הפקודה או הפקודות האחרונות שבוצעו.
  הערה:
  יש פקודות שאינן הפיכות.

 • סיפוח append

  בעיבוד תמלילים - פונקצייה המאפשרת למשתמש להוסיף מסמך חדש או מחרוזת תווים בסוף מסמך.

 • תמליל חוזר boilerplate

  קטע תמליל מאוחסן, שניתן לשלבו בכל מסמך אחר ליצירת מסמך חדש.

 • מכתב תבנית form letter

  מכתב המכיל תמליל אחיד, שניתן להופכו למכתב אישי לנמען אחד או לכמה נמענים, על ידי הוספת מידע כגון שמות ומענים.

 • בודק איות spelling checker\ spellchecker

  תוכנית מחשב במערכת עיבוד תמלילים, המאמתת את הכתיב (spelling) של מילים בתמליל.
  הערה:
  האימות יכול להיעשות בזמן ההקלדה או בשלב מאוחר יותר.

 • בודק דקדוק grammar checker

  תוכנה המשווה את אופיינֵי התחביר של תמליל עם מדריך דקדוק מובנֶה, ומצביעה על אפשרויות תיקון.

 • בודק סגנון style checker

  תוכנה המשווה את אופיינֵי הסגנון של תמליל עם מדריך סגנון מובנֶה, ומצביעה על אפשרויות לשיפור הסגנון.

 • תחיבה insert

  פונקצייה המאפשרת למשתמש להוסיף תמליל נוסף לתמליל קיים; התמליל מתארגן מחדש אוטומטית, בהתאם לתוספת.

   

 • החלפה replace

  פונקצייה המאפשרת למשתמש להחליף חלק מסוים של תמליל.

 • חיפוש search

  בעיבוד תמלילים - פונקצייה המאפשרת למשתמש לאַכֵּן (to locate) במסמך היקרויות  (instances)של פריטי תמליל, כגון: מחרוזות תווים מסוימות, פקודות משוכנות או תווים בעלי תכונות מוגדרות.

 • חיפוש והחלפה search and replace

  פונקצייה המאפשרת למשתמש לאַכֵּן (to locate) במסמך היקרויות (instances) של פריטי תמליל, כגון: מחרוזות תווים מסוימות, פקודות משוכנות או תווים בעלי תכונות מוגדרות, ולהחליפם, כולם או חלקם.
  הערה:
  פונקצייה זו ניתן להפעיל על חלק של מסמך או על כולו.

 • חיפוש והחלפה כוללים global search and replace\ global find and replace

  פונקצייה המאפשרת למשתמש לאַכֵּן (to locate) במסמך היקרויות (instances) של פריטי תמליל, כגון מחרוזות תווים מסוימות, פקודות משוכנות או תווים בעלי תכונות מוגדרות, ולהחליפם אוטומטית או באופן מבוקר.

 • חיפוש לאחור backward search\ reverse find

  פונקצייה המאפשרת למשתמש חיפוש ממקום כלשהו במסמך לאחור, עד תחילת המסמך.

 • העברת גוש block move

  בעיבוד תמלילים - פונקצייה המאפשרת למשתמש לתחום קטע תמליל ולהעבירו למקום אחר באותו מסמך, או למסמך אחר.

 • גזירה והדבקה cut and paste

  פונקצייה המאפשרת למשתמש להעביר או להעתיק קטע תמליל או איור ללוח גזירים, לצורך שימוש בו באותו מסמך או במסמך אחר.

 • לוח\מכלא גזירים clipboard

  מקום אחסון ארעי (מִכלא) של קטע תמליל או של איור, לשימוש חוזר באותו מסמך או במסמך אחר.

 • העתקת גוש block copy

  פונקצייה המאפשרת למשתמש לתחום קטע תמליל ולהעתיקו למקום אחר באותו מסמך, או למסמך אחר.

 • עיטוף מקדם מילה word wrap

  פונקצייה המעבירה אוטומטית מילה שלמה בתמליל לשורה חדשה, אם אורך המילה יחד עם סימני הפיסוק שלה גדול מכדי להיכנס לשורה הנוכחית.
  הערה:
  בציבור מקובל גם "גלישה".

 • עיטוף מקדם תמליל wraparound

  פונקצייה המעבירה אוטומטית תמליל שהוקלד אחרי המקום האחרון בשורה לתחילתה של שורה חדשה.
  הערה:
  בציבור מקובל גם "גלישה".

 • פקודה משכנת embedded command

  בעיבוד תמלילים - פקודת עיבוד תמלילים המוקלדת כחלק מהתמליל והמפוענחת בעת תִסדור המסמך לשם היצג קדם-הדפסה או לשם יצירת קובץ הדפסה, או בעת הדפסת המסמך.

 • רווח קשיח no-break space\ hard space

  רווח במחרוזת תווים, שמקומו מצוין על ידי תו מיוחד במחרוזת תווים, המבטיח שמעבד התמלילים לא יחלק במקום זה את מחרוזת התווים.
  דוגמה:
  הרווח הקשיח במספר 000 12.
  הערה:
  אפשר ליצור רווח קשיח גם באמצעות פקודה משוכנת.

 • מקף דמה soft hyphen\ discretionary hyphen

  תו מיוחד הנתחב לתוך מילה על ידי המשתמש או באופן אוטומטי, כדי לציין את המקום שבו אפשר לחלק את המילה ולהוסיף מקף, כאשר המילה נמצאת בסוף שורה ואין שם מקום למילה בשלמותה.
  הערה:
  בתקן הישראלי ת"י 1489 נקבע: מקף מחַבר.

 • מקף קשיח\מקף נדרש hard hyphen\ required hyphen

  מקף הנדרש על פי הכתיב של מילה או של ביטוי, ולא בגלל מקומו בשורה.
  הערה:
  מקף נדרש אי אפשר להשמיט.

 • השמטת מקף hyphen drop

  פונקצייה המבטיחה שמקף דמה לא יופיע בהצגת מילה אם אין צורך לחלקה.

 • תחום range specification

  סימון מחרוזת תווים על ידי קביעת תחילתה וסופה.
  הערה:
  בחירת התחום יכולה להתבסס על יחידות כגון מילה, שורה, פסקה, משפט או עמוד.

 • דילוג skip

  בעיבוד תמלילים - פונקצייה המאפשרת למשתמש לפסוח על קטע תמליל, כגון פסקה או עמוד.
   

 • כתוב על כתוב (1) (overwrite(1

  כתב בהחסן, והשמיד נתונים שהיו מאוחסנים בו קודם.

 • כתוב על כתוב (2) (overwrite (2

  בעיבוד תמלילים - הקליד תמליל חדש במקומו של תמליל קיים באותו שטח במצג או בהחסן.

 • ביטול מחיקה undelete

  שחזר תמליל או גרפיקה, שנמחקו וששינויַם טרם נקבע סופית, כגון באמצעות פקודת שמירה.

 • הקלדת תו רב-הקשות multistroke character entry

  שיטה של הקלדת תמליל, המחייבת הקלדה בכמה מקשים ליצירת תו אחד.

 • הקלדת אידאוגרמות ideogram entry

  שיטה של הקלדת תמליל לאידאוגרמות, המשלבות הקלדת תווים רבי-הקשות המתבססים על פונוגרמות עם המרה לאידאוגרמות באמצעות מילון וכללי תחביר.
  דוגמה:
  הקלדת המרה קאנה-קאנג'י לתמליל ביפנית, הקלדת המרה פינין-האנג'י לתווים בסינית.