­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מושגים כלליים- ציוד היקפי נמצאו 55 מונחים

 • ציוד הקפי peripheral equipment

  כל התקן המבוקר על ידי מחשב והיכול לתקשר עמו.
  דוגמות: סורק, מדפסת, החסן חיצוני.

 • עזר הקפי peripheral accessory

  כל התקן המשלים ציוד היקפי אך אינו חלק ממנו, הנדרש לביצוע הפעולה של הציוד ההיקפי או כדי להקנות לו אופיינים מיוחדים.
  הערה: לקוח מהתקן IEV-151-11-21.
  דוגמות: מגש לפלט מדפסת או התקן לאיסוף עותקים.

   

 • מצע נתונים\ מצע אחסון data medium\ storage medium

  החומר שבתוכו או עליו רושמים נתונים ושממנו ניתן לאחזר אותם.
  דוגמות: סרט אופטי או מגנטי, דיסק, כרטיס אופטי או מגנטי.

 • תהליך קלט input process

  התהליך שבו נתונים מוזנים למערכת עיבוד מידע או לחלקים ממנה, לצורך עיבוד או אחסון.

 • קלט input

  מתייחס להֶתקן, לתהליך, לערוץ קלט-פלט, לנתונים או למצבים המעורבים בתהליך קלט.

 • יחידת\התקן קלט input unit\ input device

  התקן במערכת עיבוד נתונים המשמש להכנסת נתונים אל מערכת המחשב.

   

 • תהליך פלט output process

  התהליך שבו מערכת עיבוד מידע או חלקים ממנה מעבירים נתונים החוצה.

 • פלט output

  מתייחס להתקן, לתהליך, לערוץ קלט-פלט, לנתונים או למצבים המעורבים בתהליך פלט.

 • יחידת\התקן פלט output unit\ output device

  התקן במערכת עיבוד נתונים המשמש להוצאת נתונים אל  מחוץ למערכת המחשב.

 • תהליך קלט-פלט input-output process

  תהליך ההזנה של נתונים ליחידה תפקודית לשם אחסון או עיבוד, או תהליך העברתם אל מחוץ לאותה יחידה תפקודית, בו-זמנית או מאוחר יותר.

 • קלט-פלט input-output

  מתייחס להתקן, לתהליך או לערוץ, המעורבים בתהליך קלט ובתהליך פלט, בין שהתהליכים בו-זמניים ובין שלא, או לנתונים ולמצבים המסומכים אליהם.
  הערות:
  1. הצירוף "קלט-פלט" יכול לשמש במקום "נתוני קלט-פלט", "אותות קלט-פלט", "תהליך קלט-פלט", כשהשימוש ברור בהקשר הנתון.
  2. בציבור מקובל הקיצור ק/פ.

   

 • יחידת\התקן קלט-פלט input-output unit\ device

  התקן במערכת עיבוד נתונים המשמש להזנת נתונים למערכת או להוצאתם ממנה.

 • התקן אחסון storage device

  יחידה תפקודית לאחסון נתונים ולאחזורם.

 • החסן חיצוני\עזר external\ auxiliary storage

  החסן נגיש למעבד רק באמצעות ערוצי קלט-פלט.

   

 • החסן מגנטי magnetic storage

  התקן אחסון המשתמש בתכונות המגנטיות של חומרים מסוימים.

   

 • החסן\זיכרון אופטי optical storage\ memory

  התקן אחסון המשתמש בטכניקות אופטיות.
  דוגמות: החסן סרט אופטי, החסן דיסק אופטי, החסן כרטיס אופטי.

 • החסן מגנטי-אופטי magneto-optical storage

  התקן אחסון המשתמש בטכנולוגיה המשלבת תכונות מגנטיות של חומרים וטכניקות אופטיות, ואשר בה קרן לייזר מחממת בעת הכתיבה את נקודת הכתיבה לטמפרטורה המאפשרת לקבוע את הקיטוב המגנטי שלה, ואילו בעת הקריאה מודדים את סטיית ההחזרה של קרן הלייזר, הנגרמת על ידי השדה המגנטי.

 • כונן\יחידת דיסק disk drive\ unit

  התקן ציוד היקפי הכולל ראשי קריאה וכתיבה ואלקטרוניקה נלווית, היכול לאחסן ולאחזר נתונים מדיסקים סובבים.

   

 • דיסק קבוע fixed disc

  דיסק שאינו נתיק.

 • כונן דיסק קבוע fixed disk drive

  כונן דיסק שבו מצע הנתונים מורכב באופן קבוע בתוך ההתקן.

 • קרא read

  קיבל נתונים מהתקן אחסון או ממצע נתונים או ממקור אחר.

 • כתב write

  רשם נתונים רישום קבוע או ארעי בהתקן אחסון או במצע נתונים.

 • קריאה reading

  פעולת השגת נתונים מהתקן קלט, מהתקן אחסון או ממצע נתונים.

 • כתיבה writing

  פעולת המשלוח של נתונים להתקן פלט, להתקן אחסון או למצע נתונים.

 • תצוגה display

  הצגה חזותית של נתונים.

 • הציג display

  הראה נתונים.

 • התקן תצוגה display device

  התקן פלט להצגה חזותית של נתונים.
  הערה: בדרך כלל הנתונים מוצגים באופן זמני, אך ניתן להסדיר הפקת תדפיס של הנתונים המוצגים.


   

 • תמונה image

  ייצוג ההיבטים החזותיים של כמה אובייקטים או מושגים.
  דוגמות: תצלום, הולוגרמה, ציור, מסגרת חוזי (וידאו), תצלום רנטגן.

 • מדפסת printer

  יחידת פלט המפיקה תמונה יציבה של נתונים על מצע פיזי נתיק.

 • קוד-קווים bar code

  קוד המייצג תווים באמצעות סדרת קווים מקבילים בעלי עוביים שונים ורווחים שונים ביניהם, הנקראים באמצעים אופטיים על ידי סריקה רוחבית.

 • תחנת עגינה\יחידת הרחבה docking station\ expansion unit

  חומרה שניתן לחבר אליה מחשב נייד ולהשתמש בו כבמחשב שולחני.

 • מנשק מערכת למחשב קטן small computer system interface

  מנשק תקני לשימוש כללי בין מחשבים לבין ציוד היקפי.

 • איתחל initialize

  הציב יחידה תפקודית במצב התחלתי, או הכין מצע נתונים לשימוש, או הכין ביצוע של תהליך באמצעות פעולות מקדימות.
  דוגמה: קבע ערך נתונים של עצם נתונים בתחילת מחזור חייו (בשפות תכנות).

 • איתחול initialization

  הפעולות הנדרשות להצבת יחידה תפקודית במצב התחלתי, להכנת מצע נתונים לשימוש או להכנת ביצוע של תהליך.

   

 • רכש נתונים acquire data

  אסף נתונים והעביר לרשותו.

 • רכישת נתונים data acquisition

  תהליך של איסוף נתונים והזנתם.

   

 • תיקון שגיאות error correction

  שיטה המשמשת לתיקון נתונים שגויים שהופקו בעת שידור נתונים, העברתם או אחסונם.

 • גילוי שגיאות error detection

  שיטה המשמשת לקביעה אם נתונים שודרו או הועברו באופן שגוי.

   

 • פיתחת קלט-פלט input-output port

  נקודת גישה של מחשב המשמשת לקלט או פלט של נתונים.

 • פיתחה טורית serial port

  פִּתחת מחשב המשמשת לחיבור ציוד היקפי ולהעברת סיבית אחת בכל פעם.

 • פיתחה מקבילית parallel port

  פתחת מחשב המשמשת לחיבור ציוד היקפי ולהעברת מספר סיביות קבוע במקביל, בכל פעם.

 • מעתק פתחות port replicator

  התקן במחשבים נישאים המספק אפשרות לעגינה נוחה של ציוד היקפי חיצוני כגון צג, מקלדת, עכבר, פתחות טוריות ופתחות מקביליות והזנה של זרם חילופים.

   

 • זמן חיפוש search time

  פרק הזמן הנמשך מרגע מתן הוראת חיפוש ועד קבלת התוצאות.

 • זמן העברה transfer time

  פרק הזמן החולף מן הרגע שבו מתחילה העברת הנתונים ועד לרגע סיומה.

 • זמן המתנה waiting time

  פרק הזמן החולף מרגע תחילת הביצוע של פקודת קריאה לנתונים ועד לרגע שבו העברת הנתונים מתחילה.

 • זמן גישה access time

  פרק הזמן החולף מרגע הייזום של פקודת קריאה לנתונים ועד לרגע שבו העברת הנתונים מסתיימת.
  הערה:
  1. זמן הגישה כולל את זמן תקורת הפקודה, זמן ההמתנה וזמן ההעברה.

   

 • קצב העברה נקוב nominal transfer rate

  מספר התווים התאורטי או מספר התווים שננקב, שניתן להעביר ביחידת זמן.

   

 • קצב העברה בפועל effective transfer rate

  המספר בפועל של תווים של נתוני משתמש המועברים ביחידת זמן.

   

 • כרטיס מאיץ\לוח מאיץ\כרטיס האצה accelerator card\ accelerator board\ acceleration card

  לוח מעגל מודפס שנתכן כדי להאיץ כמה תפקודים של מחשב.

 • מסוף שאילתות inquiry station

  סוף המשמש בעיקר להצגת שאלות למערכת עיבוד נתונים.

 • תחנת קלט נתונים data input station\ data collection station

  מסוף המשמש בעיקר להכנסת נתונים לתוך מערכת עיבוד נתונים.

 • תיחול initiation

  הפעולות הדרושות להתחלת תהליך או להתנעת מכונה. 
  הערה: הפועל: תִּחֵל (תיחל).

 • הציב set

  הביא התקן עיבוד נתונים למצב מסוים.

 • שיצב reset

  החזיר התקן עיבוד נתונים למצב תחילי.

 • החסן גישה סידרתית serial access storage

  החסן המאפשר גישה סדרתית לנתונים, ואינו מאפשר גישה ישירה אליהם.