­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

אופיינים תיפקודיים של החסנים נמצאו 101 מונחים

 • אחסון (1) (storing (1

  פעולת הרישום של נתונים בהתקן אחסון.

 • איחסן (1) (store (1

  רשם נתונים בהתקן אחסון.

 • איחסן (2) (store (2

  שמר נתונים בהתקן אחסון לאורך זמן.

 • אחסון (2) (storage (2

  שמירת נתונים בהתקן אחסון לאורך זמן.

 • איחזר retrieve

  שלף נתונים מהתקן אחסון.

 • אתר אחסון storage location

  מקום בהתקן אחסון המפורט על ידי מען באופן ייחודי.

 • תא\אלמנט אחסון storage cell\ element

  יחידת האחסון המעינה הקטנה ביותר.

 • החסן מילתי word-organized storage

  התקן אחסון שאפשר לכתוב בו או לקרוא ממנו נתונים ביחידות של מילת מחשב, או באותו משך זמן – חלק של מילת מחשב.

 • החסן סטטי static storage

  התקן אחסון שאינו דורש רענון תקופתי.

 • החסן דינמי dynamic storage

  התקן אחסון הדורש רענון תקופתי.

 • החסן מחיק erasable storage

  התקן אחסון שבו ניתן לכתוב נתונים שונים פעם אחר פעם באותו אתר אחסון.

 • החסן יציב permanent storage

  התקן אחסון לא-מחיק.

 • קיבול\ גודל ההחסן storage capacity\ storage size

  כמות הנתונים, הנמדדת ביחידות נתונים, שהתקן אחסון יכול להכיל.
  הערות:
  1. יחידת נתונים יכולה להיות תו בינרי, בית, מילה וכדומה.
  2. באוגרים, למונח "אורך אוגר" יש אותה משמעות.

 • גישה ישירה direct access

  היכולת לשלוף נתונים מהתקן אחסון או להזין נתונים לתוך התקן אחסון, בסדר שאינו תלוי במקומם היחסי אלא באמצעות מענים המציינים את המיקום הפיזי שלהם.

 • התקן איחסון בגישה ישירה direct access storage device

  התקן אחסון שבו זמן הגישה אינו תלוי בפועל במיקום הנתונים.
  הערה: מונח זה מאפיין דיסקים, בניגוד להתקנים בגישה סדרתית.

 • גישה סידרתית sequential access

  היכולת להזין נתונים לתוך התקן אחסון או מצע נתונים באותו סדר שבו מסודרים הנתונים או לשלוף את הנתונים באותו סדר שבו הוזנו.

 • החסן נאי"ר\מחסנית pushdown storage\ stack storage

  התקן אחסון שבו הנתונים סדורים כך שאלמנט הנתונים הראשון שיאוחזר הוא האלמנט האחרון שאוחסן.
  הערה:
  נאי"ר – ראשי תיבות של "נכנס אחרון יוצא ראשון" (LIFO).

 • החסן נרי"ר\תור pushup storage\ queue

  התקן אחסון שבו הנתונים סדורים כך שהאלמנט הראשון שיאוחזר הוא האלמנט הראשון שאוחסן.
  הערה:
  נרי"ר – ראשי תיבות של "נכנס ראשון יוצא ראשון" (FIFO).

 • מצביע מחסנית\מחון מחסנית stack pointer\ stack indicator

  במחסנית או בתור – המַעַן של אתר האחסון שבו נמצא פריט הנתונים התורן לאִחזור.

 • החסן סימוכי\ החסן לפי תוכן\ זיכרון סימוכי associative storage\ content-addressable storage\ associative memory

  התקן אחסון המסוגל לשלוף דְגָם מאוחסן המתאים לדגם קלט חלקי או לדגם קלט מקורב אליו.
  הערה: הדגם הנשלף עשוי להיות הפלט המבוקש במישרין, או דרך להשיג את המען של הנתונים שבחיפוש.

 • ראש מגנטי magnetic head

  אלקטרו-מגנט המסוגל לבצע פעולה אחת או יותר של קריאה, כתיבה או מחיקה של נתונים במצע נתונים מגנטי.

 • ראש קריאה read head

  ראש מגנטי לקריאה בלבד.

 • ראש קראיה וכתיבה read/write head

  ראש מגנטי לקריאה ולכתיבה.

 • ראש קריאת קדם pre-read head

  ראש קריאה המשמש לקריאת נתונים לפני קריאתם על ידי ראש קריאה אחר, הסמוך לו.

 • ראש כתיבה write head

  ראש מגנטי לכתיבה בלבד.

 • ראש מחיקה erase head\ erasing head

  ראש מגנטי למחיקה בלבד של נתונים ממצע נתונים מגנטי.

 • גובה ריחוף\ מרווח ראש flying height\ head gap

  הרוחק שבין ראש מגנטי לבין פני מצע הנתונים.

 • רוחב, מרוח gap width

  הרוחק שבין הקטבים של ראש מגנטי.

 • קדמית סנכרון preamble

  במצע מגנטי – מעקובת סיביות הרשומות בתחילת כל גוש, המשמשת לסינכרון.

 • אחרית סנכרון postamble

  במצע מגנטי - מעקובת סיביות הרשומות בסוף כל גוש, המשמשת לסינכרון.

 • מרווח גושים interblock gap

  במצע נתונים - מרווח בין שני גושים עוקבים במצע נתונים.

 • מרווח רשומות interrecord gap

  מרווח בין שתי רשומות עוקבות במצע נתונים.

 • זיכרון- לקריאה בלבד read-only memory

  התקן אחסון שבו ניתן רק לקרוא נתונים.

 • זיכרון גישה ישירה random access memory

  התקן אחסון שבו ניתן לכתוב ולקרוא נתונים.

 • החסן נדיף volatile storage

  התקן אחסון שתכולתו אובדת עם ניתוק החשמל.

 • החסו לא-נדיף nonvolatile storage

  התקן אחסון שתכולתו אינה אובדת עם ניתוק החשמל.

 • קריאה הרסנית destructive read

  קריאה המוחקת את הנתונים הנקראים ממקור הקריאה.

 • קריאה לא-הרסנית nondestructive read

  קריאה שאינה מוחקת את הנתונים ממקור הקריאה.

 • הגנת כתיבה write protection

  אמצעי למניעת כתיבה או מחיקה של נתונים במצע נתונים.
  דוגמות: טבעת אפשוּר-כתיבה בסרט מגנטי, פתח הגנת כתיבה בתקליטון.

 • מגן מצע נתונים data medium protection device

  התקן נייד או פָּריק, המאפשר קריאה בלבד ממצע נתונים.

 • הגנת החסן storage protection

  הגבלת הגישה להתקן אחסון, או לאתר אחסון אחד או יותר, על ידי מניעת כתיבה או קריאה או שתיהן.

 • חדירת אות print through

  מעבר לא-רצוי של אות רָשום מחלק אחד של מצע מגנטי לחלק אחר, כשמקרבים את החלקים זה לזה.

 • פסיעת מסלות track pitch

  הרוחק בין שתי מסילות סמוכות, הנמדד בניצב למסילות.
  הערה: פסיעת המסילות נמצאת ביחס הפוך לצפיפות המסילות.

 • צפיפות מסילות track density

  מספר המסילות ליחידת אורך, הנמדד בניצב למסילות.
  הערה:  צפיפות המסילות נמצאת ביחס הפוך לפסיעת המסילות.

 • צפיפות רישום פיזי physical recording density

  מספר החלפי השטף הרשומים במסילה ליחידת אורך או ליחידת זווית.
  הערה: בדרך כלל, יחידות צפיפות הרישום הפיזי הן: עבור אורכים -  מספר החלפֵי שטף למילימטר (ftpmm), ועבור זוויות - מספר החלפֵי שטף לרדיאן (ftprad).

 • צפיפות סביות\ צפיפות רישום bit density\ recording density

  מדד מספר הסיביות הרשומות ליחידת אורך או ליחידת שטח.

 • שמט dropout

  טעות עקב כשל בקריאת תו בינרי בעת אחסון בהחסן מגנטי או בעת איחזור ממנו.
  הערה: שמט נוצר בדרך כלל בגלל פגמים בשכבת המשטח המגנטי או בגלל גרגרי אבק או חלקיקים אחרים המצויים עליה.

 • יסף drop-in

  טעות בעת אחסון בהחסן מגנטי או בעת אחזור ממנו, המתגלה על ידי קריאת תו בינרי שלא נרשם קודם.
  הערה: יסף נוצר בדרך כלל בגלל פגמים בשכבת המשטח המגנטי או בגלל גרגרי אבק או חלקיקים אחרים המצויים עליה.

   

 • חישת איות סיבובית rotational position sensing

  טכניקה לניטור רציף של איות דיסק, כדי לציין את האיות הזמינה ברגע נתון, לקריאה או כתיבה.
  הערה: טכניקה זו משתמשת בהשוואה רציפה של עמדת ראש הקריאה והכתיבה עם אותות סינכרון נאותים.

 • רישום יחוסי return-to-reference recording

  רישום מגנטי של תווים בינריים, שבו דגמי המגנוט, המייצגים את הספרות הבינריות "אפס" ו"אחת", תופסים רק חלק מתא האחסון, ושאר התא מתמגנט לרמת ייחוס.

 • רישום לא יחוסי\ לא לאין non-return-to-zero recording\ non-return-to-reference recording

  רישום מגנטי של תווים בינריים, שבו דגמי מגנוט, המייצגים את הספרות הבינריות "אפס" ו"אחת", תופסים את כל תא האחסון, ואין שום חלק של התא המתמגנט לרמת ייחוס.
  הערות:
  1. שני המצבים עשויים להיות מצב רוויה ומצב מגנוט-אפס, אך השימוש הנפוץ הוא מצב רוויה במגמות מנוגדות.
  2. דוגמות מקובלות:
  -  רישום לא-לאין בשינוי או NRZ(C), שבו הערכים "אפס" ו"אחת" מיוצגים על ידי שני מצבי מגנוט שונים.
  -  רישום לא-לאין בשינוי "אחת" או רישום סימני NRZ-1 או NRZ(M), שבו מיוצגים ערכי "אחת" על ידי שינוי במצבי
     המגנוט וערכי "אפס" על ידי היעדר שינוי.
  -  רישום לא-לאין בשינוי "אפס" או NRZ-0, שבו ערכי "אפס" מיוצגים על ידי שינוי במצב המגנוט וערכי "אחת" מיוצגים
     על ידי היעדר שינוי.
    -רישום באפנון תדר.
  3. מקובל גם: רישום לא-לאפס.


   

 • רישום איפיון מופע phase modulation recording\ phase encoding

  רישום מגנטי, שבו כל תא אחסון מחולק לשני אזורים הממוגנטים במגמות מנוגדות. סדר מגמות המגנוט מציין  אם הספרה הבינרית היא "אפס" או "אחת".
  הערה:
  בכל צד של האזורים הממוגנטים עשויים להתקיים או לא להתקיים אזורים לא ממוגנטים. במקרה הראשון, משתמשים
  לעתים במונח "רישום דו-דופקי".

 • רישום לאין return-to-zero recording

  רישום ייחוסי שרמת הייחוס שלו היא היעדר מגנוט.

 • רישום איפנון תדר\ רישום FM frequency modulation recording\ FM recording

  רישום לא-לאַיִן שבו משתנה מצב המגנוט בכל גבול של תא ומשתנה שוב במרכז התא כדי לייצג ערך "אחת".
  הערה: ברישום באפנון תדר משתנה (רישום MFM), השינוי של המגנוט בגבול התא מתרחש רק כאשר שני התאים מכילים "אפס".

 • רישום דו-דפקי double-pulse recording

  רישום אפנון מופע שבו האזורים הלא-ממוגנטים נמצאים מכל צד של האזורים הממוגנטים. 

 • רישום מקטב polarized return-to-zero recording

  רישום לאַיִן שבו הספרות הבינריות "אפס" ו"אחת" מיוצגות על ידי מגנוט במגמות הפוכות. 

 • רישום לא-לאין בשינוי non-return-to-zero change recording

  רישום לא-לאַיִן, שבו הספרה הבינרית "אפס" מיוצגת על ידי מגנוט למצב מוגדר, והספרה הבינרית "אחת" מיוצגת על ידי מגנוט למצב מוגדר אחר. 
  הערה:
  שני המצבים יכולים להיות רוויה וחוסר מגנוט, אולם לרוב הם רוויה במגמות הפוכות. שיטה זו נקראת "רישום בשינוי" כיוון שהמצב המגנטי הנרשם משתנה רק אם הספרה הבינרית הרשומה משתנה מ"אפס" ל"אחת" או להפך.

 • רישום סימני non-return-to-zero change-on-ones recording

  רישום לא-לאַיִן, שבו הספרה הבינרית "אחת" מיוצגת על ידי שינוי במצב המגנוט, ואילו הספרה הבינרית "אפס" מיוצגת על ידי חוסר שינוי.
  הערה:
  שיטה זו נקראת "רישום סימָני" כיוון שרק הסימנים המייצגים את הספרה הבינרית "אחת" נרשמים במפורש.

 • זמן חתירה\ זמן הצבה positioning time\ seek time

  פרק הזמן הדרוש כדי להציב את זרוע הגישה של התקן אחסון בגישה ישירה על המסילה הנכונה בגליל.

 • השהייה סיבובית rotational delay

  פרק הזמן הדרוש לראש קריאה וכתיבה של התקן אחסון בגישה ישירה לאַכֵן רשומה במסילה הנוכחית על פי מען או מפתח.

 • זמן יצוב settle time

  פרק הזמן הדרוש בגמר זמן החתירה כדי לייצב את מכלל הראש כך שיוכל לקרוא ולכתוב נתונים.
  הערה:
  מאחר שזמן הייצוב קצר ביותר (בדרך כלל פחות מ0.1 מיל' לשנייה), נוטים יצרנים רבים להתעלם ממנו.

 • זמן תקורת פקודה command overhead

  פרק הזמן החולף מרגע מתן הפקודה לדיסק ועד תחילת הפעולה הממשית.
  הערה:
  מאחר שהזמן הנצרך לתקורת הפקודה קצר ביותר, נוטים יצרנים רבים להתעלם ממנו.

 • זמן חתירה מזערי minimum seek time\ track-to-track seek time

  פרק הזמן המזערי הדרוש להזזת ראש קריאה וכתיבה של דיסק ממסילה למסילה בגליל הסמוך.

 • זמן חתירה מרבי maximum seek time\ full stroke seek time

  פרק הזמן הדרוש לחתירה על פני כל הגלילים של דיסק, כלומר מהגליל הפנימי ביותר ועד לגליל החיצוני.

 • זמן חתירה ממוצע average seek time

  הזמן הממוצע הנדרש כדי להזיז ראש קריאה וכתיבה של דיסק מגליל אחד לגליל אחר.

 • זמן האצת הזרוע arm acceleration time\ arm speedup time

  בדיסק, הזמן הדרוש כדי להביא את הזרוע למהירות תנועה מרבית.
  הערה:
  זמן האצת הזרוע הוא חלק מזמן החתירה.

 • זמן שיוט coast time

  בדיסק, פרק הזמן שהזרוע נעה במהירות קבועה שהיא המהירות המרבית.
  הערה:
  זמן השיוט הוא חלק מזמן החתירה.

 • זמן האטת הזרוע arm deceleration time\ arm slowdown time

  בדיסק, פרק הזמן הדרוש כדי לבלום את הזרוע ולעצור אותה במסילת המטרה.
  הערה:
  זמן האטת הזרוע הוא חלק מזמן החתירה.

 • זמן מחזור cycle time

  מִרווח הזמן המזערי בין התחלות של מחזורי קריאה או כתיבה עוקבים בהתקן אחסון.

 • זמן מחזור קריאה read cycle time

  מִרווח הזמן המזערי בין התחלות של מחזורי קריאה עוקבים בהתקן אחסון בעל מחזורים נפרדים לקריאה ולכתיבה.

 • זמן מחזור כתיבה write cycle time

  מִרווח הזמן המזערי בין התחלות של מחזורי כתיבה עוקבים בהתקן אחסון בעל מחזורים נפרדים לקריאה ולכתיבה.

   

 • ניהול פגמים defect management

  שיטה לטיפול בשטחים פגומים בהתקן אחסון.

 • בידוק יתירות לאורך longitudinal redundancy check

  בידוק יַתירות לאורך כל מסילה.

 • בידוק יתירות מחזורי cyclic redundancy check

  בידוק יתירות שבו הנתונים הנספחים מופקים בעזרת אלגוריתם מחזורי.

 • שעון נתונים data clock

  שעון לגילוי נתונים ולרישומם.

 • קוד תיקון שגיאות error correcting code

  קוד גילוי שגיאות המתוכנן לתיקון סוגים מסוימים של שגיאות נתונים.

 • קוד ריד סולומון Reed-Solomon code

  קוד תיקון שגיאות המתאים במיוחד לתיקון שגיאות המתרחשות בפרצים  (bursts)או שיש ביניהן מתאם גבוה.

 • שיעור שגיאות error rate

  היחס בין המספר הכולל של שגיאות שנתגלו ובין הכמות הכוללת של נתונים ששודרו או הועברו.

 • שגיאה חולפת soft error\ transient error

  שגיאה המתרחשת באופן אקראי וייתכן שלא תתרחש בניסיונות עוקבים לביצוע הפעולה במחשב.

 • שגיאה תמידית hard error

  שגיאה החוזרת ומופיעה בכל הניסיונות העוקבים לביצוע הפעולה במחשב.

 • ברירת מפגש (זרמים) coincident-current selection

  במערך תאי אחסון מגנטיים, מיתוג בריר של אחד התאים על ידי השמה בו-זמנית של מספר זרמים, באופן ששקול הכוח המגנטי-מוטורי גדול מערך סף רק בתא הנבחר.

 • החסן קו מושהה delay line storage

  התקן אחסון המשתמש בקווים משהים. 

 • החסן תמידי permanent storage

  החסן שתכולתו אינה ניתנת לשינוי.

 • מיכלא buffer

  החסן המשמש לתיאום קצבי זרימת נתונים של רכיבים במערכת עיבוד נתונים, או לתיאום זמני התרחשות אירועים ברכיבים.

   

 • אוגר register

  החסן בעל קיבול מסוים, כגון מילת מחשב, המיועד בדרך כלל למטרה מיוחדת.

 • אוגר כללי general purpose register

  אוגר מְעִין-תוכנית שניתן להשתמש בו למטרות שונות, כגון: צובר או אוגר אינדקס. 

 • אוגר זיזה shift register

  אוגר שבו מבוצעות זיזות.

 • אוגר אינדקס index register

  אוגר המשמש לשינוי מען של אופרנד במהלך ביצוע הוראת מחשב. 
  הערה: אוגר אינדקס משמש כמתג, כבקר של ביצוע לולאה, כמחוון או לצורך חיפוש בטבלה.

 • אוגר הוראה instruction register

  אוגר המשמש לאחסון הוראה לשם פענוחה.

 • אוגר מען הוראה instruction address register

  אוגר המשמש לאחסון המען של ההוראה הבאה. 

 • אוגר מען בסיס base address register

  אוגר שבו מאוחסן מען הבסיס של תוכנית. 

 • אוגר נקודה צפה floating-point register

  אוגר המשמש לעיבוד נתונים בשיטת הייצוג של נקודה צפה.

 • אוגר אריתמטי arithmetic register

  אוגר המשמש לאחסון אופרנדים, תוצאות של פעולות אריתמטיות, תוצאות של פעולות לוגיות ותוצאות של זיזות. 

 • אוגר כפול double register

  שני אוגרים המתפקדים כאוגר אחד. 

 • אוגר ח-יה n-tuple register

  מספר (n) אוגרים המתפקדים כאוגר אחד. 

 • אוגר רביעייה quadruple register

  ארבעה אוגרים המתפקדים כאוגר אחד. 

 • אוגר שלוש triple register

  שלושה אוגרים המתפקדים כאוגר אחד.
   

 • מטמון (cache (memory

  מכלא ייעודי, קטן מהזיכרון הראשי ומהיר ממנו, שבו מחזיקים העתק של הוראות ונתונים שהועתקו אוטומטית מהזיכרון והעשויים להידרש מיד למעבד. 
  הערה: במהדורה הקודמת, המונח העברי היה "מִכְמָן". מונח זה בוטל ובמקומו ישמש המונח "מטמון".

 • שטח גלישה overflow area

  שטח בהתקן אחסון בגישה ישירה, שבו מאוחסנות רשומות כשהשטח המתאים להן באזור הראשוני אינו זמין.

 • התקן כינוס staging device\ staging drive\ staging unit

  התקן אחסון בגישה ישירה המיועד לקבל נתונים מהחסן רב-קיבול לפי תוכנית טבלת הבקרה של ההחסן רב-הקיבול. 

   

 • אתר חסום protected location

  אתר בהחסן שהגישה אליו מוגבלת על ידי הגנת החסן.