­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מדפסות נמצאו 39 מונחים

 • תוין plotter

  מדפסת המפיקה תרשימים גרפיים באמצעות מחשב.

 • תוין עטים multiple-pen plotter\ pen plotter

  תוויין המפיק סרטוטים על נייר או על מצע אחר באמצעות הנעת עטים בשליטת מחשב.

 • מדפסת הולם impact printer

  מדפסת המדפיסה על ידי הקשה.

 • מדפסת אל-הולם nonimpact printer

  מדפסת המדפיסה שלא על ידי הקשה.

 • מדפסת תווים\סידרתית character printer\ serial printer

  מדפסת המדפיסה תו-תו.
  הערה: בהקשר זה החיבור של מדפסת סדרתית למחשב עשוי להיות חיבור טורי או חיבור מקבילי.

 • מדפסת שורות line printer

  מדפסת המדפיסה שורה-שורה.

 • מדפסת עמודים page printer

  מדפסת המדפיסה עמוד-עמוד.
  דוגמה: מדפסת לייזר.

 • מדפסת יעף on-the-fly printer

  מדפסת הולם שבה הרצועה או הסדר הנושאים את הגופנים אינם עוצרים בעת ההקשה.

 • מדפסת תוף drum printer

  מדפסת שורות המדפיסה באמצעות תוף הדפסה מסתובב שבו מובלטת קבוצת התווים המלאה לכל עמודת הדפסה.

 • תוף הדפסה print drum

  גליל סובב שעליו מובלטים כל התווים בכל עמודת הדפסה אפשרית.

 • מרגנית print wheel

  דיסקה סובבת שעליה מובלטים כל התווים של קבוצת תווים, המציבה תו אחד מול מקום ההדפסה.

 • מדפסת סיכות dot matrix printer\ dot printer\ matrix printer

  מדפסת המדפיסה תווים או תמונות המיוצגים על ידי נקודות.
  הערה: כאשר משתמשים במדפסת סיכות לתרשימים גרפיים בלבד, אפשר לכנות אותה "תוויין סיכות".

 • מדפסת הזרקת דיו ink jet printer

  מדפסת אל-הולם שבה מעוצבים התווים על ידי התזת טיפיות דיו על נייר.

 • מדפסת בועות bubblejet printer

  מדפסת הזרקת דיו המזריקה בועיות דיו קטנות המונְחות על ידי מעבד זעיר.

 • מדפסת תרמית thermal printer

  מדפסת אל-הולם שבה התווים מעוצבים על ידי השמה ישירה של חלקים חמים על נייר רגיש-חום או באמצעות התכת דיו מסרט על נייר רגיל.

   

 • מדפסת אלקטרוסטטית electrostatic printer

  מדפסת אל-הולם היוצרת בבואה אלקטרוסטטית חבויה, ההופכת לאחר מכן באמצעות דיו לתמונה נראית המועברת לנייר ונקבעת עליו.
  הערה:  מדפסת אלקטרוסטטית משמשת לעתים כתוויין.

 • מדפסת לייזר laser printer

  מדפסת אל-הולם היוצרת על משטח רגיש-אור, באמצעות קרן לייזר, בבואה חבויה, ההופכת לאחר מכן באמצעות דיו לתמונה נראית המועברת לנייר ונקבעת עליו.

 • מדפסת מגנטוגרפית magnetographic printer

  מדפסת אל-הולם היוצרת על תוף מתכת, באמצעות ראשים מגנטיים, בבואה חבויה, ההופכת לאחר מכן באמצעות דיו לתמונה נראית המועברת לנייר ונקבעת עליו.

 • מדפסת סרט זעור computer output microfilm printer

  מדפסת עמודים המפיקה על סרט צילום תמונה ממוזערת של כל עמוד.

 • דילוג נייר paper skip

  תנועת נייר במדפסת, בלא הדפסה, במהירות גדולה ממהירות המעבר משורה לשורה.

 • נייר רציף continuous forms paper

  נייר שאינו מופרד לדפים והמיועד להזנה רציפה למדפסת.

 • נייר רציף מקופל fanfold paper\ zig-zag fold paper

  נייר רציף שקופל מראש בצורת מניפה והמוזן בדרך כלל באמצעות חורי הזנה בשוליו.

 • סרט דיו inked ribbon

  סרט רציף ספוג דיו, המשמש ביחידות פלט.

 • קידום דף form feed

  דילוג נייר המביא את הדף הבא למקום המוגדר מראש להדפסת השורה הראשונה בדף.

 • קידום שורה line feed

  הזזת נקודת ההדפסה או התצוגה לנקודה המתאימה בשורה הבאה.

 • חזרת גרר carriage return

  חזרת נקודת ההדפסה או התצוגה למקום הראשון באותה שורה.

 • מצב טיוטה draft mode

  מצב עבודה במדפסת שבו מופקת גרסת טיוטה לשם סקירה, אישור או עריכה.

 • אופן הזנת נייר paper mode

  הדרך שבה מוזן הנייר למדפסת.
  דוגמות: הזנת דף יחיד; הזנת נייר רציף.

 • הזנת דף יחיד single feed

  אופן הזנת נייר שבו מוזן למדפסת דף אחד בכל פעם.

 • מגש נייר paper tray

  ההתקן שבו מונח הנייר המוזן למדפסת.

 • מחסנית דיו print cartridge

  מכלל דיו למדפסת.

 • ראש הדפסה print head\ printing head

  החלק במדפסת המממש את ההדפסה על הנייר.

 • מדפסת מוט bar printer

  מדפסת הולם שגופניה מורכבים על מוט גופנים. 

 • מוט הגופנים print bar\ type bar

  מוט מורכב במדפסת הולם, הנושא גוֹפנים.

 • מדפסת שרשרת chain printer

  מדפסת שורות המדפיסה באמצעות שרשרת הדפסה.

 • שרשרת הדפסה print chain

  התקן הנושא שרשרת הדפסה סובבת, שהגופנים מותקנים עליה. 

 • מדפסת רצועה band printer\ belt printer

  מדפסת הולם שבה הגופנים נישאים על רצועה גמישה.

 • גופן type slug

  במדפסת, גוש קטן דמוי תיבה, שבקצהו העליון תו גרפי מובלט. 

 • מדפסת מרגנית wheel printer

  מדפסת תווים המדפיסה באמצעות מרגנית.