­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

כרטיסי ניקוב, סרטי נייר ומונחים נוספים נמצאו 45 מונחים

 • כרטיס ניקוב punch card

  כרטיס שניתן לאחסן בו נתונים על ידי ניקוב.

 • כרטיס מנקב punched card

  כרטיס ניקוב המכיל נתונים. 

 • כרטיס מחרץ-שפה edge-notched card

  כרטיס בעל חריצים בשפתו המייצגים נתונים.

 • כרטיס מנקב-שפה edge-punched card

  כרטיס בעל נקבים לאורך שפתו המייצגים נתונים.

 • חפיסת כרטיסים card deck

  צרור כרטיסים מנוקבים.

 • סרט נקוב punch tape

  סרט שניתן לאחסן בו נתונים על ידי ניקוב.

 • סרט מנקב punched tape

  סרט ניקוב המכיל נתונים.

 • סרט בלא נקובת chadless tape

  סרט ניקוב שנוקב ללא יצירת נְקובת. 

 • נקובת chad

  החומר המופרד ממצע נתונים בעת הניקוב. 

 • מקום הניקוב code position\ punch position

  מקום מוגדר במצע נתונים שבו ניתן לנקב נקב לרישום נתונים.

 • דגם נקבים hole pattern

  מערך נקבים לייצוג נתונים.
  דוגמה: תצורת נקבים המייצגת תו יחיד.

 • שורת כרטיס card row

  קו מקומות ניקוב במקביל למקצוע הייחוס.

 • עמודת כרטיס card column

  קו מקומות ניקוב בניצב למקצוע הייחוס.

 • נקב עליון zone punch

  נקב באחת משלוש השורות העליונות בכרטיס ניקוב בן תריסר שורות.

 • ניקוב מרבב multiple punching

  ניקוב של כמה חורים באותה עמודת כרטיס על ידי כמה הקשות קלידים, כדי להרחיב את ערכת התווים של המקב. 

 • נקב בקרה control hole\ control punch

  חור מנוקב בכרטיס ניקוב המציין את סוג הנתונים שבכרטיס או את הפעולות שהמכונה תעשה. 

 • מקראת סרט מנקב punched tape reader

  התקן המתמיר דגמי נקבים בסרט מנוקב לאותות חשמליים. 

 • רעדד joggle

  הרטיט ויישר חפיסת כרטיסים לפני שימתה באפרכס הכרטיסים.

 • ניקוב עלי overpunch

  ניקוב בכרטיס בשורות העליונות, שמעל שורות הספרות.

 • נתיב כרטיסים card path

  בהתקן עיבוד כרטיסים - החלק שלאורכו מתקדמים הכרטיסים.

 • מזין כרטיסים card feed

  בהתקן עיבוד כרטיסים - המנגנון המעביר כרטיסים מאפרכס הכרטיסים לנתיב הכרטיסים.

 • אפרכס כרטיסים card hopper

  בהתקן עיבוד כרטיסים - החלק שבו נמצאים הכרטיסים לעיבוד. זהו תא ההזנה של הכרטיסים.

 • מסור כרטיסים card stacker\ pocket

  בהתקן עיבוד כרטיסים - החלק הקולט את הכרטיסים לאחר עיבודם. זהו תא הפלט של הכרטיסים.

 • מקב punch

  התקן המנקב נקבים במצע נתונים. 

 • תחנת ניקוב punch station

  מקום במקב, שבו מנוקב מצע נתונים.

 • נתיב הניקוב punch path

  במקב - נתיב כרטיסים בעל תחנת ניקוב.

 • מקב חד-נקב spot punch

  התקן המנקב נקב-נקב במצע נתונים. 
  הערה:  גם: חד-נקב.

 • מקב מקלדת keypunch

  מקב מופעל מקלדת

 • מקב מוזן-יד hand-feed punch

  מקב מקלדת שבו הכרטיסים מוכנסים ומוצאים ידנית אחד-אחד

 • מקב מוזן אוטומטית automatic-feed punch

  מקב מקלדת שבו הכרטיסים מוכנסים ומוצאים אוטומטית

 • כונן ניקוב כרטיסים card punch

  מקב כרטיסים מופעל מחשב.

 • מפענחת interpreter

  התקן המדפיס בכרטיס מנוקב את התווים המתאימים לדגמי הנקבים

 • מפענחת מעבירה transfer interpreter

  התקן המדפיס בכרטיס מנוקב אחד את התווים המתאימים לדגמי הנקבים בכרטיס מנוקב אחר

 • משעתקת (כרטיסים) card) reproducing punch)

  התקן המשעתק דגמי נקבים מכרטיס לכרטיס 

 • מקב סכום summary punch

  מקב כרטיסים שאפשר לחברו להתקן אחר, כגון מלווחת, לשם ניקוב נתונים שחושבו או שסוכמו על ידי אותו התקן.

 • מלוחת tabulator

  התקן הקורא נתונים ממצע נתונים, כגון כרטיס מנוקב או סרט מנוקב, ומפיק רשימות, לוחות או סיכומים.

 • מקראת כרטיסים card reader

  התקן קלט המתמיר דגמי נקבים בכרטיסים מנוקבים לאותות חשמליים.

 • תחנת קריאה read station\ sensing station

  במקראה - המקום שבו מתבצעת הקריאה.

 • נתיב קריאה read path

  במקראה - נתיב בעל תחנת קריאה.

 • מקב חישוב calculatig punch\ multiplying punch

  מכונה המשלבת מקראת כרטיסים, מקב כרטיסים והתקן חישוב ומאפשרת קריאת נתונים מכרטיס מנוקב, ביצוע פעולות אריתמטיות או לוגיות וניקוב התוצאה באותו כרטיס או בכרטיס אחר. 

 • ממינת כרטיסים card sorter

  מכונה למיון כרטיסים לתוך מסוורים לפי דְגם הנקבים. 

 • ממזגת collator

  מכונה הסודרת, ממזגת או מתאמת קבוצות כרטיסים מנוקבים או מסמכים אחרים.
  הערה: המכונה ידועה גם בשם "מזווגת".

 • תרשים חיבורים לתקעים plugboard chart\ plugging chart

  תרשים המתייחס לעבודה נתונה, ומראה היכן לתקוע תקעים בלוח החיבורים.

 • פיצול עמודות column split

  היכולת של התקן עיבוד כרטיסים לקרוא או לנקב שני חלקים נפרדים בכל עמודה בכרטיס. 

 • מקב סרט tape punch

  מקב מופעל מחשב המנקב סרט ניקוב.