­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

עיבוד מספרים וכמויות נמצאו 12 מונחים

 • נירמל (בשיטת ייצוג בנקודה צפה) (normalize (in a floating-point

  בשיטת ייצוג בנקודה צפה, תיאם את המנטיסה ושינה בהתאמה את המעריך, כדי להבטיח שהמנטיסה תימצא בתחום מוכתב כלשהו.
  המספר הממשי המיוצג נותר בלא שינוי.

 • קטימה (של מחרוזת)1 1(truncation (of a string

   מחיקה או השמטה של קטע בתחילת המחרוזת או בסופה בהתאם לקריטריונים מוגדרים.

 • קטימה (של תהליך חישוב)2 2(truncation (of a computation process

  הפסקה מכוונת של תהליך חישוב לפני סיומו בהתאם לכללים מוגדרים.

 • עיגול to round

   בייצוג לפי מקום, מחק או השמיט ספרת ערך זוטרה אחת או יותר ותיאם את החלק הנותר בהתאם לכלל מוגדר.
  הערות:
  1. מטרת העיגול היא, בדרך-כלל, או להגביל את הדיק של נומרל או להקטין את מספר התווים  בנורמל או את שניהם יחד.
  2. הצורות האריתמטיות השכיחות ביותר הן עיגול כלפי מטה, עיגול כלפי מעלה ועיגול בקירוב.

 • עיגול כלפי מטה to round down

   עיגל ולא תיאם את חלק הנומרל הנשמר.
  דוגמה:
  כשמעגלים את הנומרלים 12.6374 ו-15.0625 כלפי מטה לשני מקומות עשרוניים, הם הופכים ל-12.63 ו-15.06 בהתאמה.
  הערות:
  1. אם נומרל מעוגל כלפי מטה, אין ערכו המוחלט מוגדל.
  2. עיגול כלפי מטה הוא צורת קטימה.

 • עיגול כלפי מעלה to round up

  עיגל ותיאם את חלק הנומרל הנשמר על-ידי שהוסיף "I" לספרת הערך הזוטרה והעביר את כל הזכורים הנחוצים, אם ורק אם נמחקה ספרה אחת או יותר שונה מ-"0".
  דוגמה:
  כשמעגלים את הנומרלים 12.6374 ו-15.0625 כלפי מעלה לשני מקומות עשרוניים, הם הופכים ל-12.64 ו-15.07 בהתאמה.
  הערה:
  אם נומרל מעוגל כלפי מעלה, אין ערכו המוחלט מוקטן.

 • עיגול בקירוב (1) (round off (1

   עיגל ותיאם את חלק הנומרל הנשמר על-ידי שהוסיף "I" לספרת הערך הזוטרה שנמחקה והעביר את כל הזכורים הנחוצים, אם ורק אם נמחקה ספרת הערך הבכירה שנמחקה היתה שווה למחצית הבסיס של מקום הספרה שלה, או גדולה ממנה.
  דוגמה:
  כשמעגלים את הנומרלים 12.6375 ו-15.0625 בקירוב לשני מקומות עשרוניים, הם הופכים ל-12.64 ו-15.06 בהתאמה.

 • עיגול בקירוב (2) (round off (2

   עיגל ותיאם את חלק הנומרל הנשמר על-ידי שהוסיף "I" לספרת הערך הזוטרה והעביר את כל הזכורים הנחוצים, אם ורק אם התקיימו כל התנאים שלהלן:
  א. ספרת הערך הבכירה שנמחקה היתה גדולה ממחצית הבסיס של אותו מקום ספרה.
  ב. ספרת הערך הבכירה שנמחקה היתה שווה למחצית הבסיס של אותו מקום ספרה, הספרה העוקבת או הספרות העוקבות היו גדולות מ"אפס".
  ג. ספרת הערך הבכירה שנמחקה היתה שווה למחצית הבסיס של אותו מקום ספרה, כל הספרות העוקבות היו שוות ל"אפס" וספרת הערך הנותרת הזוטרה היתה אי-זוגית.
  דוגמה:
  כשמעגלים את הנומרלים 12.6375 ו-15.0625 בקירוב לשלושה מקומות עשרוניים, הם הופכים ל-12.638 ו-15.062 בהתאמה.
  הערה:
  בהגדרה זו מותר לכתוב "זוגית" במקום "אי-זוגית".

 • סילם to scale

   החליף ייצוג של כמות וביטא אותו ביחידות אחרות, כדי שהטווח שלו יימצא בתוך תחום מוגדר.

 • גורם סילום scale factor

  מספר המשמש ככופל בסילום.

 • כימת quantize

  חילק את התחום של משתנה למספר סופי של רווחים לא-מחופים שאינם בהכרח ברוחב שווה, וציין כל רווח על-ידי ערך מוקצה בתוך הרווח.
  דוגמה:
  מכמתים גיל אדם למטרות רבות ברווחים בני שנה אחת.

   

 • דגם sample

   נטל ערכי פונקציה עבור ערכים נבדלים המרווחים באופן סדיר או לא-סדיר בתחומם.
  הערה:
  ניתן להשתמש במשמעים אחרים של המונח בתחומי מדע מיוחדים, כגון בסטטיסטיקה.