­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

נגישות נמצאו 29 מונחים

 • נגישות Access for All

  בלמידה מתוקשבת, אפשרות הגישה למשאבים ולהמסרה שלהם בהתאם לצרכים ולהעדפות של כל משתמש.

 • אופן גישה access mode

  תפיסה חושית או הכרנית שבאמצעותה המשתמש יכול לעבד או לתפוס תוכן של משאב ספרתי.

 • אופן גישה מקורי original access mode

  אופן הגישה ששימש בעיצוב המקורי לצורך המסרה של התוכן התבוני של משאב ספרתי.

 • סגילות adaptability

  בלמידה מתוקשבת - היכולת של משאב ספרתי או של מערכת המסרה להתאים את הייצוג, שיטות הבקרה, המבנה, אופן הגישה והתמיכה לצורכי המשתמש.

 • סגול adaptation

  בלמידה מתוקשבת - הצגת התוכן התבוני של משאב ספרתי אחד על ידי משאב ספרתי אחר.

 • תירגול מסתגל adaptive training

  בלמידה מתוקשבת, מערכת הוראה המסתגלת לרמת המיומנות או להעדפות של התלמיד.

 • טיפוס סגול adaptation type

  האופי או הסוגה של הסיגול.
  דוגמות: כתוביות, ייצוג במישוש, ייצוג חזותי וכדומה.

 • סוכן נגישות Access For All agent

  אדם או רובוט המאפשרים נגישות לכל פרט.

 • רובוט נגישות Access For All automation

  תוכנה המיועדת לביצוע תפקוד מוגדר מראש כדי לאפשר נגישות לפי צורכי הפרט.

   

 • הקשר נגישות Access For All context

  מצב או סביבה מיוחדים שבהם ניתן לממש צרכים והעדפות של נגישות.

 • מפרט הקשר נגישות Access For All contextual description

  מידע מפורט על הקשר נגישות המאפשר לממש קבוצת צרכים והעדפות.

 • גמישות תפעול נגישות AfA control flexibility

  מאפיין של משאב ספרתי המאפשר למשתמש לבחור בהתקן הקלט המתאים לתפקוד המבוקש.
  הערה: המשאב יכול לתמוך בכמה התקני קלט-פלט.
   

 • מפגע נגישות AfA hazard

  מאפיין של משאב ספרתי המציין סיכון למשתמש בו.
  דוגמה: הנפשה בהבזקים עלולה להביא להתקף עוויתות של אדם חולה אפילפסיה.

   

 • העדפת נגישות AfA preference

  העדפה מיוחדת של פרט שדרושה לו נגישות.

 • קבוצת העדפות נגישות AfA preference set

  צירוף מוגדר של כמה העדפות נגישות.

 • טכנולוגיה מסייעת לנגישות assistive technology

  חומרה או תוכנה מתמחות המשמשות לנגישות כתחליף לחומרה או בתוכנה רגילות, או נוסף עליהן.

 • תצורת יסוד של טכנולוגיה מסייעת לנגישות generic assistive technology configuration

  תצורה של טכנולוגיה מסייעת לנגישות המשתמשת בפרמטרים של יישום המשותפים לטכנולוגיות דומות ואינם בלעדיים למוצר מסוים.

 • משאב ספרתי Digital Resource

  כל משאב הניתן להמסרה במערכת טכנולוגיית המידע או הנגיש למערכת כזו.

 • המסרת משאב ספרתי digital resource delivery

  תצוגה של משאב ספרתי.

 • רכיב משאב ספרתי digital resource component

  משאב ספרתי הכלול בתוך משאב ספרתי אחר - פיזית או לוגית.
  הערה: בסביבת נגישות לכול, ייתכן שרכיב משאב ספרתי אחד יוחלף על ידי סיגול, בעוד המשאבים הספרתיים האחרים אינם משתנים.

 • ליקוי disability

  בהמסרת משאב ספרתי, כל מכשול בשימוש במשאב ספרתי, הקורה בגלל אי-התאמה בין המשתמש לבין המשאב הספרתי המוצג.
  הערות:
  1. בהקשר של נגישות, הליקוי אינו מתייחס לתכונה אישית אלא מהווה תוצאה הנגזרת מתוך היוחסה שבין המשתמש לבין מערכת המשאבים שלו.
  2. בהקשר של למידה מתוקשבת, הליקוי מתייחס לאי-התאמה בין הצרכים של התלמיד ובין משאבי הלמידה ושיטות ההוראה גם יחד.

   

 • לקות disability

  בהקשר רפואי, כל מגבלה או חסך (הנובעים מפגם, מום או חולשה) ביכולת לבצע פעילות באופן או בטווח הנחשבים רגילים לבן אנוש.
  הערות:
  1. הגדרה זו של "לקות" נכללת כאן כדי להבטיח נגישות של משתמשים בעלי "זכויות משפטיות" לטכנולוגיות סיוע.
  2. לפי מסמך ארגון הבריאות העולמי A29/INFDOCI/1.

 • הצגה display

  תיצוג או פלט של מנשק משתמש ו/או משאב ספרתי בטווח אופני הגישה.
  הערה: אופני גישה כוללים גישה חזותית, גישת שמע, גישת ריח, גישה מילולית, גישת מישוש וגישות אחרות.

   

 • המרות הצגה display transformability

  המידה שבה ניתן לשנות היבטים מסוימים בהצגתו של משאב ספרתי כדי להתאימו לאופני גישה שונים.
  דוגמה: המרת התצוגה החזותית של תמליל בפלט שמע.

 • המרת הצגה display transformation

  עיצוב מחדש או תיצוּר מחדש (reconfiguration) של תצוגת מנשק משתמש או משאב ספרתי.

 • פגם impairment

  בהקשר רפואי - כל אובדן או אי-תקינות של תפקוד או של מבנה פסיכולוגי, פיזיולוגי או אנטומי.
  הערה: לפי מסמך ארגון הבריאות העולמי A29/INFDOCI/1.

 • פרט individual

  אדם יחיד.

 • נגישות לפרט individualized accessibility

  היכולת של מערכת למידה מתוקשבת לענות על הצרכים של פרט כלומד.
  הערה: הנגישות נקבעת על ידי הגמישות של סביבת הלמידה (בכל הקשור לשיטות בקרת התצוגה, למבנה, לשיטת הגישה ולתמיכה בלומד) והזמינות של תוכן שווה ערך האמור להיות חלופה נאותה.

 • תוכן צורף intellectual content

  מידע מאוחסן של משאב ספרתי, שאינו תלוי באופן הצגתו או באופן הגישה אליו.