­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

ייצוג ואחסון של תמונות נמצאו 40 מונחים

 • תמונה מסופרתת digitized image

   ייצוג ספרתי שניתן לחולל ממנו תמונת תצוגה.

 • תמונה מקודדת coded image

   ייצוג של תמונת תצוגה בדרך המתאימה לאחסונה  או לעיבודה.
  דוגמה:
  תוצאות קידוד רץ של תמונה מסופרתת.

 • קידוד רץ run-length encoding

   קידוד זרם נתונים ספרתיים, שבו כל סדרת אלמנטים "שווי ערך מיוצגת על ידי אורך הסדרה וערך האלמנט, כדי לדחוס את הנתונים.
  דוגמה:
  קידוד ספרתי של שורה נסרקת, שבה כל סדרת פיקסלים באותו גון-אפור מיוצגת על ידי ערך הגוון ואורך הסדרה.

 • קידוד הפרשי differential encoding

   קידוד זרם נתונים ספרתיים שבו כל אלמנט, למעט האלמנט הראשון, מיוצג על ידי ההפרש בין ערכו לבין ערך האלמנט שקדם לו.

 • נקודת מעינה addressable point

   כל נקודה שניתן לאכֵּן אותה במערכת קואורדינטות מוגדרת.

 • קואורדינטה מוחלטת absolute coordinate

   קואורדינטה המזהה את האַיוּת של נקודה מעינה ביחס לראשית של מערכת קואורדינטות מוגדרת.

 • קואורדינטה יחסית relative coordinate

   קואורדינטה המזהה את האַיוּת של נקודה מעינה ביחס לנקודה מעינה אחרת.

 • קואורדינטה תוספתית incremental coordinate

   קואורדינטה יחסית שנקודת הייחוס שלה היא הנקודה המעינה שנמענה קודם.

 • קואורדינטת משתמש user coordinate

   קואורדינטה המוגדרת על ידי משתמש והמבוטאת במערכת קואורדינטות שאינה תלויה בהתקן.

 • קואורדינטה אוניברסלית world coordinate

  קואורדינטה שאינה תלויה בהתקן, המשמשת בתוכנית יישום עיבוד נתונים גרפי, במיוחד לציון קלט ופלט.

 • קואורדינטת התקן device coordinate

  קואורדינטה המוגדרת במערכת קואורדינאטות תלויה בהתקן.

 • קואורדינטת התקן מנרמלת normalized device coordinate

  קואורדינטת התקן מוגדרת במערכת קואורדינאטות בינית המנורמלת לטווח כלשהו, בדרך כלל 0 עד 1.
  הערות:
  1. תמונת תצוגה המבוטאת בקואורדינטות התקן מנורמלות נמצאת באותה אַיוּת יחסית במרחב של  כל התקן.
  2. סדר הפעולות המקובל הוא התמרה מקואורדינאטות אוניוורסליות לקואורדינטות מנורמלות, ומהן לקואורדינטות התקן.

 • התמרה לקואורדינטת התקן device transformation

  התמרת קואורדינטת התקן מנורמלת לקואורדינאטת התקן.

 • התמרה מנרמלת normalized fransformation

   התמרת קואורדינטה אוניוורסלית לקואורדינאטת הֶתקן מנורמלת.

 • אלמנט תצוגה\ פרימיטיב גרפי display element\ graphic primitive

   אלמנט גרפי בסיסי המשמש לבניית תמונת תצוגה.
  דוגמות:
  נקודה; קטע של קו.

 • סריג grid

  מערכת קווים דו-ממדית המשמשת לציון אַיוּת במשטח תצוגה.

 • קו מתאר contour

   קו שלכל נקודותיו יש אותו ערך של תכונה מסוימת והיכול לשמש כגבול של שטח.
  הערה:
  קו מִתאר יכול להיות מוצג כקבוצה של נקודות מודגשות.

 • קו נסתר hidden line

   קו או קטע של קו של גוף תלת-ממדי המוסתרים מהצופה.

 • משטח נסתר hidden surface

  משטח של גוף תלת-ממדי המוסתר מהצופה.

 • ייצוג בקוי-גוף wireframe representation

   שיטת הצגה המראה את כל המקצועות של גוף תלת-ממדי, לרבות הקווים הנסתרים.

 • תיצוג rendering

   הסבה של גאומטריה, צבע, מרקם, אוריות ומאפיינים אחרים של מעמד לתמונת תצוגה.
  הערה:
  הפועל: תיצג

 • רישות rasterization

   טכניקת צלימה, שתוצאתה היא תמונת תצוגה המורכבת מפיקסלים.

 • מרקם texture

   קבוצת תכונות המאפיינות את המראה המאקרוסקופי של פני עצם ללא תלות בצבע או בתאורה.

 • מפוי מרקם texture mapping

   טכניקת תיצוג המקנה לתמונה דו-ממדית של גוף מראה תלת-ממדי, על ידי מיפוי המרקמים של פניו הממודלים על שטחי התמונה המתאימים.

 • הצללה shading

   טכניקת תיצוג של גוף על ידי חישוב עוצמת ההארה על פניו, המבוססת על אַיוּת מקורות האור ועל אופן הארת הגוף וסביבתו.

 • הצללה מחליקה smooth shading

   טכניקת צלימה המקנה מראה חלק למשטחים עקומים של גוף על סמך ייצוגו בקווי גוף.

 • הצללת גורו Gouraud shading

  הצללה מחליקה של מודל מצולעי על ידי בִּיוּן(interpolation)  לינארי של האוריוּת בקדקודים לאורך כל מקצוע.

 • נקודה point

   בהדפסה או בתצוגה, יחידת מידה השקולה ל- 1/72 של אינץ'.

 • טוויפ twip\ twentieth of a point

  יחידת מידה המשמשת לבקרת ההצבה המדויקת של עצמים על מרקע.
  הערה:
  יחידת המידה שקולה לחלק העשרים (1/20) של נקודה שהוא 1/1440 של אינץ'.

 • הצללת פונג Phong shading

  הצללה מחליקה של שטח רב-צלעות סגור, על ידי בִּיוּן (interpolation) של האוריוּת, מנקודה פנימית בתוך המשטח, לאורך הניצבים למקצועות.

 • התווית קרניים ray tracing

   טכניקה לקביעת חלקי תמונת ההיצב שיוצגו בתמונת התצוגה, על ידי התוויית קרני אור דמיוניות מעין הצופה אל העצמים שבתמונת ההיצב.
  הערה:
  ההתוויה עשויה להיות כרוכה בהחזרות ובשבירות של קרני האור.

 • אי island

   שטח תָּחוּם על ידי קו מִתאָר ומוקף דגַם מילוי.

 • ייצוג מתאר outline representation

   ייצוג קווי גוף של עצם בלי להציג קווים נסתרים.

 • מילוי מצלע polygon fill

  תהליך מילוי התחום הפנימי של מצולע, שהוגדר על ידי תוכנית, בדגם מילוי.

 • פרימיטיב קלט input primitive

  נתון המתקבל מהתקן קלט כגון מקלדת, התקן ברירה, אכן, התקן הצבעה או ערכן.

 • מרחב וירטואלי virtual space

  בגרפיקה מחשבית, מרחב שבו מבוטאות הקואורדינטות של אלמנטי התצוגה בלא תלות בהתקן

 • קו סריקה scan line

   תוואי אופקי, בדרך כלל, של פיקסלים הנסרקים סדרתית.

 • עץ רביעים quadtree

  ייצוג (למטרות דחיסה) של עצם דו-ממדי בצורת עץ של רביעים (quadrants) הנוצרים על ידי חלוקה נסוגה (רקורסיבית) של כל רביע לא-אחיד ביחס למאפיין מסוים לרביעים, עד שכל הרביעים יהיו אחידים ביחס למאפיין זה, או עד שיושג עומק-עץ (מספר רמות חלוקה) מוגדר מראש.

 • עץ תמנים octree

  ייצוג (למטרות דחיסה) של גוף תלת-ממדי בצורת עץ של תמנים (octants) הנוצרים על ידי חלוקה נסוגה (רקורסיבית) של כל תוֹמֶן לא-אחיד ביחס למאפיין מסוים לתמנים, עד שכל התמנים יהיו אחידים ביחס למאפיין זה, או עד שיושג עומק-עץ (מספר רמות חלוקה) מוגדר מראש.
  הערה:
  תֹּמֶן = octant - תוצאה של חלוקת קוביה ל8- קוביות שוות.

 • מראה view

   בגרפיקה מחשבית, כל אחד מהייצוגים האפשריים של עצם תלת-ממדי.