­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

תפעול, תהליכים ושיטות נמצאו 69 מונחים

 • פקודת הצג display command

   פקודה המשנה את המצב של צג או מבקרת את פעולתו.

 • פקודה מוחלטת absolute command

   פקודת היצג המשתמשת בקואורדינטות מוחלטות.

 • פקודה יחסית relative command

   פקודת היצג המשתמשת בקואורדינטות יחסיות.

 • הקליק click

  לחץ ושחרר לחיץ בהתקן הצבעה, כדי לברור שטח או אלמנט תצוגה המסומן על ידי המצביע.

 • חידוש תמונה image regeneration

   סדרת פעולות הדרושה להפקת תמונת תצוגה מייצוגה בהחסן.

 • רענון refresh

   תהליך יצירה חוזרת של תמונת תצוגה על מרקע, כדי להשאירה נראית.

 • קצב רענון refresh rate

   מספר רענונים ליחידת זמן של תמונת תצוגה.

 • הד echo

   בגרפיקה מחשבית, הצגה מיידית בעמדת תצוגה של ערכים שוטפים המסופקים על ידי יחידת קלט.

 • סמן cursor

   סימן נייד הנראה על משטח תצוגה והמציין את האַיוּת שבה תתרחש הפעולה הבאה.
  הערה:
  על משטח התצוגה יכולים להופיע מספר סמניםבו-זמנית.

 • מעקב tracking

   בגרפיקה מחשבית, פעולת ההזזה של סמל מעקב.

 • סמל מעקב tracking symbol

   סמל גרפי המציין על מרקע את האַיוּת המתאימה לנתוני הקואורדינטות המסופקים על ידי אכן.

 • סמל מטרה aiming symbol

   עיגול או דגם אחר הנראים במרקע והמשמשים לציון התחום, שבו ניתן לחוש בעט-אור ברגע נתון.

 • אלמנט נגיש detectable element

   אלמנט תצוגה שניתן להצביע עליו באמצעות התקן הצבעה.

 • מיתוח rubberbanding

  התוצאה של מיתוח עצם באופן שנשמר החִברוּר בין נקודותיו ובינו לבין עצמים אחרים.

 • תויה inking

   יצירת קו על ידי העברת אכן על פני מרקע,תוך השארת עקבות של מסלול האכן, בדומה לעט הרושם קו על נייר.

 • מילא to fill

   מילא שטח סגור או עצם במבנה של אלמנטי תצוגה החוזר על עצמו.

 • דגם מילוי fill pattern

  מבנה של אלמנטי תצוגה החוזר על עצמו, המשמש למילוי שטח סגור.
  דוגמה:
  אלמנטים היוצרים פסים או צבע אחיד.

 • גרירה dragging

   הזזת אלמנטי תצוגה על פני המרקע באמצעות התקן הצבעה.
  הערה:
  גרירה מבוצעת בדרך כלל באמצעות לחיצת לחיץ והחזקתו תוך כדי הזזת המצביע על פני המרקע.

 • הבהקה highlighting

   הדגשת אלמנט תצוגה על ידי הסגלת תכונותיו החזותיות.

 • מיפוי mapping

   בגרפיקה מחשבית, התמרה ממערכת קואורדינטות אחת לאחרת.

 • העתקה מקבילה translating

  בגרפיקה מחשבית, הזזה מקבילה אחידה של כל החלקים של אלמנט תצוגה אחד או יותר.

 • סלום scaling

   בגרפיקה מחשבית, הגדלה או הקטנה של תמונת תצוגה, כולה או מקצתה, יחסית לאורך ציר אחד או יותר.
  הערה:
  הסילום אינו חייב להיעשות באותו קנה מידהבכל הכיוונים.

 • מתח stretch

   שינה גודל או צורה של עצם גרפי, או את שניהם, באופן יחסי או באופן לא יחסי.

 • שידד מחדש resize

  שינה פרמטרים, קואורדינטות או ממדים של אלמנטים על גבי משטח תצוגה.

 • סיבוב rotation

   בגרפיקה מחשבית, התמרת אלמנטי תצוגה להדמיית סיבוב של עצם על ציר קבוע.

 • שיקף mirror

   יצר תמונת תצוגה כך שלכל אלמנט בתצוגה יש כפיל הממוקם סימטרית ביחס לציר משותף (תמונת מראה).

 • חלון תצוגה display window

  חלק של תמונת תצוגה, בעל גבולות מוגדרים, שבו מוצגים נתונים.

 • חלון וירטואלי window

  חלק מוגדר מראש של מרחב וירטואלי.

 • אשנב viewport

  חלק מוגדר מראש של מרחב תצוגה.

 • התמרה מחלון לאנשב window/viewport transformation

  מיפוי של מִתאר ותוכן של חלון וירטואלי אל המִתאר והתוכן של אשנב.

 • חלונות מדרגים cascaded windows

   כמה חלונות, היכולים להיות בחפייה, בצורת מדרגות, שנוצרו והוצגו בבקרה משותפת.

 • חלון צץ pop-up window

  חלון המופיע מהר על משטח תצוגה בתגובה לפעולה או לאירוע.

 • תיבת דו-שיח dialog box

   חלון צץ המאפשר הזנת נתונים לתוכו.

 • חלון פעיל active window

  חלון מקבוצת חלונות המטופלל כעת.

 • חלון דומם pushed window

   חלון מקבוצת חלונות שאינו מטופלל כעת.

 • יצירת חלון windowing

   יצירה של חלון על משטח תצוגה.

 • מזער חלון iconize\stow\minimize

  הפך חלון לאיקון.

 • הקטין חלון shrink

   הקטין את גודל החלון.

 • הגדיל חלון expand

   הגדיל את גודל החלון.

 • מרב איקון maximize

   הפך איקון לחלון.
  הערה:
  פעולה הפוכה למִזעֵר חלון

 • תפריט menu

   רשימת אפשרויות המוצגת למשתמש על ידי מערכת עיבוד נתונים לברירת הפעולה הבאה.

 • פס תפריט menu bar

   אזור לאורך אחת משפות החלון, המשמש להצגת שמות או איקונים של תפריטים.

 • תפריט נשלף pull-down menu

  תפריט המופיע ליד פס תפריט, בתגובה לברירה של שם או איקון מתוך פס התפריט.

 • דירוג חלונות window cascading

  יצירה של חלונות מדורגים.

 • ריצוף tiling

  חלוקה של משטח תצוגה לכמה חלונות שאינם חופים.

 • אריח מילוי tile

   מפת פיקסלים המשוכפלת בכיווני  x  וy-  כדי למלא אזור.

 • אריח tile

   חלון שנוצר על ידי ריצוף.

 • אריח רקע background tile

   אריח מילוי המשמש למילוי אזורים בחלון, כאשר תוכן החלון באזורים אלה אבד או אינו תקף.

 • דגם מנקדד stipple pattern

   מפת פיקסלים המשמשת ליצירת אריח מילוי או מסכת קטימה.

 • מסכת קטימה clip mask

   אזור המוגדר על ידי מפת פיקסלים או על ידי רשימת מלבנים, שמחוץ לו קוטמים את הנתונים המוצגים.

 • גבול border

   קו, בדרך כלל בעובי אחיד, המקיף חלון.

 • הסתיר obscure

   הסתיר עצם מוצג או חלק ממנו מפני המשתמש על ידי כיסויו בעצם מוצג אחר.
  דוגמה:
  הסתיר חלון על ידי כיסויו בחלון אחר.

 • חסם to occlude

  מנע ברירה של אפשרות המסומכת לעצם מוצג.
  הערה:
  חסימת ברירת אפשרות נעשית בדרך כלל על ידי שינוי בצורת הצגתה.
   

 • קטימה clipping

   פעולת הקיצוץ של נתונים או של תמונת תצוגה על ידי השמטת כל אלמנטי התצוגה הנמצאים מחוץ לתחום של מסכת קטימה.

 • סיכוך shielding

   השמטת כל אלמנטי תצוגה הנמצאים בתחום של מסכת קטימה.

 • גלילה scrolling

   בגרפיקה מחשבית, הזזה, בדרך כלל אנכית או אופקית, של אלמנטי התצוגה בתוך חלון, כך שנתונים חדשים מופיעים בשפת החלון בעוד הנתונים הישנים נעלמים בשפה הנגדית.

 • גלילה אנכית vertical scrolling

   גלילה המוגבלת כלפי מעלה או מטה בלבד.

 • פס גלילה scroll bar

   פס לאורך שפה של מרקע או חלון, המשמש לבקרת תהליך הגלילה או לציון טווח האַיוּת של הנתונים או של תמונת התצוגה המוצגים כעת.

 • סמן גלילה scroll box

   שטח קטן הנע על גבי פס הגלילה, המציין את האַיוּת היחסית של נתונים או של תמונת תצוגה המוצגים בחלון כעת.

   

 • תיבת תוחמת bounding box

  בגרפיקה מחשבית, מלבן, בדרך כלל נסתר, התוחם עצם גרפי והעשוי להופיע כשבוררים את העצם.

 • תפס handle

   בגרפיקה מחשבית, תיבה מלבנית קטנה, העשויה להופיע באחת הפינות או באמצע השפה של תיבה תוחמת או של חלון, המשמשת לשידוד מחדש של העצם הגרפי או של החלון.

 • זום zooming

   סילום מודרג של תמונת תצוגה שלמה, היוצר אצל הצופה רושם חזותי של התקרבות או של התרחקות.
  הערות:
  1. על הסילום בזום להיות בקנה מידה אחיד בכל     הכיוונים.
  2. הפועל: זָם.

 • גילגול tumbling

   תצוגה דינמית של אלמנטי תצוגה הסובבים על ציר שמכונו משתנה ברציפות במרחב.

 • גלילה רציפה\פנורמית panoramic translating

   העתקה מקבילה מודרגת של אלמנטֵי תצוגה, היוצרת אצל הצופה רושם של תנועה צידית של תמונת התצוגה.

 • תמונת רקע\תמונה סטטית background image\static image

   חלק של תמונת תצוגה, שאינו משתנה במשך סדרת פעולות מסוימות.
  דוגמה:
  רובד רקע.

 • תמונת חזית\תמונה דינמית foreground image\dynamic image

   חלק של תמונת תצוגה העשוי להשתנות בכל פעולה.

 • רובד רקע form overlay

   דגם המשמש תמונת רקע, כגון דגם טופס, סריג או מפה.

 • הצגת רקע form flash

  הצגת רובד רקע.

 • חישת עט-אור lightpen detection\lightpen hit

   חישה בעט-אור של האור המופק מאלמנטי תצוגה במשטח תצוגה.