­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מושגים כלליים- מונחים בסיסיים נמצאו 74 מונחים

 • ידע knowledge

  אוסף של עובדות וכללים, המאורגן לשימוש שיטתי.

 • מידע information

  עובדות, אירועים, תהליכים או רעיונות, לרבות מושגים, הנגזרים מנתונים המקבלים משמעות מיוחדת בהקשר מסוים, או הנבררים מתוך ידע.
  הערה:
  מידע מורכב מנתונים בעלי ערך התלוי בהקשר; ללא הקשר אין הם מהווים מידע.

 • נתונים data

  כל סמל, סימן או מדד, המוצג בצורה המאפשרת תפיסה ישירה על ידי אדם או מכונה.
  הערה:
  נתונים משמשים לייצוג פורמלי של מידע, לצורכי תקשורת, פירוש או עיבוד.

 • טקסט\תמליל text

  נתונים בצורת תווים, סמלים, מילים, צירופי-מילים (phrases), פסקאות, משפטים, טבלות, או ארגון אחר של תווים, שנועדו לשאת משמעות ואשר פירושם מבוסס בעיקרו על כך שהקורא מכיר שפה טבעית כלשהי או שפה מלאכותית כלשהי.
  דוגמה:
  מכתב עסקי המודפס על נייר או המוצג על גבי צג.

 • עיבוד נתונים אוטומטי data processing

  ביצוע שיטתי של פעולות בנתונים.
  דוגמה:
  פעולות אריתמטיות או פעולות לוגיות בנתונים, מיזוג או מיון של נתונים, איסוף או הידור של תוכניות, או פעולות בתמליל, כגון עריכה, מיון, מיזוג, אחסון, אחזור, הצגה או הדפסה.
  הערה:
  המונח "עיבוד נתונים" אינו מונח נרדף למונח "עיבוד מידע".

 • עיבוד מידע information processing

  ביצוע שיטתי של פעולות במידע, הכולל עיבוד נתונים ויכול לכלול גם פעולות כגון תקשורת נתונים ומִחשוּב המשרד.
  הערה:
  המונח "עיבוד מידע" אינו מונח נרדף למונח "עיבוד נתונים".

 • חמרה hardware

  הרכיבים הפיזיים של מערכת עיבוד מידע.
  דוגמות:
  מחשבים, ציוד היקפי.

 • תוכנה software

  תוכניות מחשב, נהלים, כללים וכל תיעוד נלווה של מערכת עיבוד מידע, כולם או מקצתם.
  הערה:
  תוכנה היא יצירה אינטלקטואלית שאינה תלויה במצע שעליו היא רשומה.

 • קשיחה firmware

  תוכנית המשוכנת בהתקן חומרה.
  דוגמה:
  תוכנית-מיקרו המאוחסנת בזיכרון לקריאה בלבד.
  הערה:
  ניתן לממש קושחה בלוגיקת החומרה או לאחסן אותה בזיכרון לקריאה בלבד; אפשר לתת לה מען שהוא חלק ממרחב המענים של הזיכרון או שהוא מען נפרד לגמרי.

 • מרכז מחשבים computer center

   אַפשורֶת (facility) הכוללת משאבי אנוש, חומרה ותוכנה, המאורגנת למתן שירותי עיבוד מידע.

 • מערכת עיבוד נתונים data processing system

  מחשב אחד או יותר, ציוד היקפי ותוכנה, המבצעים עיבוד נתונים.
  הערה:
  מערכות עיבוד נתונים עשויות לכלול גם יכולות עיבוד מידע.

 • מערכת מחשב computer system

   מחשב מלא הכולל יחידת עיבוד מרכזית, זיכרון ואלקטרוניקה מתחייבת, לרבות כל הציוד ההיקפי הדרוש, ומערכת הפעלה.

 • מערכת עיבוד מידע information processing system

  מערכת עיבוד נתונים אחת או יותר והֶתקנים, כגון ציוד משרד וציוד תקשורת, המבצעים עיבוד מידע.

 • מערכת מידע information processing system

   מערכת עיבוד מידע יחד עם משאבים ארגוניים נלווים, כגון משאבי אנוש, משאבים טכניים ופיננסיים, המספקת מידע ומפיצה אותו.

 • החסן (storage (device

   יחידה תִפקודית לאחסון נתונים ולאִחזורם.

 • זיכרון memory

   כל מרחב הַהֶחסן המָעִין ביחידת עיבוד וכל ההחסנים הפנימיים האחרים המשמשים לביצוע הוראות.

 • אוטומטי automatic

   מתייחס לתהליך או לציוד, שבתנאים מסוימים מתפקדים בלי התערבות אדם.

 • איטמט automate

  הפך תהליך או ציוד לאוטומטיים.

 • איטמוט\אוטומציה automation

   הפיכה של תהליך או של ציוד לאוטומטיים.

 • אוטומטיות automatism

  תכונת התהליך או המכשיר, שבתנאים מסוימים פועלים בלי התערבות אדם.

 • מיחשב computerize

   אִטמט באמצעות מחשב.

 • מיחשוב computerization

  אִטמוּט באמצעות מחשב.

 • דור מחשבים computer generation

   קטגוריה בסיווג היסטורי של מחשבים, המבוסס בעיקר על הטכנולוגיה ששימשה בייצורם.
  דוגמה:
  הדור הראשון מבוסס על ממסרים או על שפופרות-ריק; הדור השני מבוסס על טרנזיסטורים; הדור השלישי מבוסס על מעגלים כלילים.

 • טכנולוגיית המידע information technology

  מדע תאורטי ומדע שימושי העוסקים בנתונים ובמידע.
  דוגמות:
  לכידה, ייצוג, עיבוד, אבטחה, העברה, החלפה, הצגה, ניהול, ארגון, אחסון ואחזור של נתונים ומידע.

 • מדעי המחשב computer science

  ענף במדע ובטכנולוגיה, העוסק בעיבוד נתונים, מידע וידע, באמצעות מחשבים.

 • מדעי המידע\מידוע informatics

  יישום של מדעי המחשב בתחום מדעי שבו מומחים רב-תחומיים מפתחים כלים חישוביים חדשים ומשתמשים בכלים חישוביים קיימים לניתוח מידע של אותו תחום מדעי המצוי במאגרים ממוחשבים, במטרה להבין תופעות ולקדם את הידע בתחום המדעי.
  הערה:
  המונח האנגלי נפוץ בצירופים עם שמות של תחומים מדעיים. המונחים המוצעים בעברית הם למשל:
  bioinformatics – מידוע ביולוגי, או: ביו-מידוע
  medical informatics – מידוע רפואי
  social informatics – מידוע סוציולוגי
  clinical informatics – מידוע קליני
  health care informatics – מידוע בריאות הציבור
  genom informatics – מידוע הגנום

 • חקר ביצועים operations research

   תחום במתמטיקה שימושית שבו משתמשים במודלים מתמטיים, סטטיסטיקה ואלגוריתמים לשם ניתוח מערכות ממשיות מתוך מטרה לשפר או למטב את תפקודן ולסייע בקבלת החלטות ניהוליות.

 • עיבוד נתונים אלקטרוני electronic data processing

   עיבוד נתונים אוטומטי הנעשה באמצעים אלקטרוניים.

 • עיבוד נתונים מתוכלל integrated data processing

   עיבוד נתונים אוטומטי, שבו רכישת הנתונים ושלבי עיבוד אחרים נכללים כולם יחד במערכת קוהרנטית.

 • עיבוד נתונים ניהולי administrative data processing

   עיבוד נתונים המשמש את המינהל ואת העסקים.

 • קיברנטיקה cybernetics

   חקר התקשורת והבקרה בחי ובמכונה.

 • משאבי מחשב computer resource

  כל אלמנט של מערכת עיבוד נתונים, הנחוץ לביצוע פעולות דרושות.
  דוגמות:
  התקני אחסון, יחידות קלט-פלט, יחידות עיבוד, נתונים, קבצים ותוכניות.

 • ניגש access

  נתאפשר לו להשתמש במשאב.

 • גישה access

   אמצעי, יכולת, או הרשאה לגשת או להיכנס למשאב, או להשתמש במשאב.

 • מערכת system

  קבוצה של אלמנטים ושל היוחסות ביניהם, הנחשבת שלם.
  הערה:
  אלמנטים כאלה יכולים להיות עצמים חומריים ואופני מחשבה, ותוצאותיהם (כגון צורות ארגון, שיטות מתמטיות ושפות תכנות).

 • מבנה structure

  יוחסות בין אלמנטים של מערכת.

 • תהליך process

  בעיבוד נתונים – תוכנית שרצה במערכת מחשב או קטע של תוכנית המופעל כדי להשיג מטרה מוגדרת.

 • תצורה configuration

   האופן שבו החומרה והתוכנה של מערכת עיבוד מידע מאורגנות ומחוּברָרות (interconnected).

 • תרשים מלבנים block diagram

   תרשים של מערכת, שרכיביה או תפקודיה העיקריים מיוצגים על ידי מלבנים הקשורים ביניהם בקווים המראים את היוחסות ביניהם.

 • סינכרוני synchronous

   מתייחס לכמה תהליכים המתנהלים במרווח-זמן נתון ושביצועם תלוי בהתרחשות אירועים מסוימים, כגון אותות זמן משותפים.

 • אסינכרוני asynchronous

  מתייחס לכמה תהליכים המתנהלים באופן בלתי תלוי זה בזה, ושביצועם אינו תלוי בהתרחשות אירועים מסוימים.

 • נתוני קלט input data

   נתונים המוזנים למערכת עיבוד מידע או לחלקים ממנה לצורך עיבוד או אִחסוּן.

 • תהליך קלט input process

   התהליך שבו נתונים מוזנים למערכת עיבוד מידע או לחלקים ממנה לצורך עיבוד או אחסון.

 • קלט input

   מתייחס להתקן, לתהליך, לערוץ קלט-פלט, לנתונים או למצבים המעורבים בתהליך קלט.

 • נתוני פלט output data

   נתונים שמערכת עיבוד מידע או חלקים ממנה מעבירים החוצה.

 • תהליך פלט output process

  התהליך שבו מערכת עיבוד מידע או חלקים ממנה מעבירים נתונים החוצה.

 • פלט output

   מתייחס להתקן, לתהליך, לערוץ, לנתונים או למצבים המעורבים בתהליך פלט.

 • הוריד download

  העביר תוכנית או נתונים ממחשב אחר.

 • העלה upload

  העביר תוכנית או נתונים אל מחשב אחר.

 • מינשק interface

  גבול משותף, המוגדר על ידי האופיינים שלו.
  הערות:
  1. מקובל "מִישק", ובטעות גם "מִמשָק".
  2. אפשר לתאר את המנשק ברמה פיזית, ברמת התוכנה או כפעולה לוגית טהורה. אופיינים של גבול יכולים לכלול למשל זיהוי של חִברורים (interconnections), תיאור של מעבר אותות דרך הגבול או תיאור של פונקציות המבוצעות בכל צד של הגבול.

 • תקשורת נתונים data communication

  העברת נתונים בין יחידות תפקודיות, המנוהלת לפי פרוטוקולים לתמסורת נתונים ולתיאום חילופם.

 • יחידה תיפקודית functional unit

   ישות של חומרה או תוכנה או שתיהן, שנועדו לתפקיד מסוים.

 • מקוון online

  מתייחס לפעולה של יחידה תפקודית כשהיא בבקרה ישירה של מחשב.

 • לא מקוון offline

   מתייחס לפעולה של יחידה תפקודית כשאין היא בבקרה ישירה של מחשב.

 • שיתוף בזמן time sharing

   טכניקת תִפעול של מערכת עיבוד נתונים, המאפשרת סירוג (interleaving) של כמה תהליכים באותו פרק זמן במעבד אחד.

 • רשת network

   סידור של ישויות והחִברורים ביניהן.
  הערה:
  בטופולוגיית רשתות או בסידור מופשט, הישויות המחובררות הן נקודות בסכמה, והחברורים הם קווים בסכמה. ברשת מחשבים, הישויות המחובררות הן מחשבים או ציוד תקשורת נתונים, והחברורים הם מקשרי נתונים.

 • צומת node

  ברשת - ישות המחוברת לישות אחת או יותר.
  הערות:
  1. בטופולוגיית רשתות או בסידור מופשט, הישויות המחובררות הן נקודות בסכמה. ברשת מחשבים, הישויות המחובררות הן מחשבים או ציוד תקשורת נתונים, והחברורים הם מקשרי נתונים.
  2. רשת יכולה לכלול צומתי קצה וצומתי ביניים.

 • רשת מחשבים computer network

   רשת שהצמתים שלה כוללים מחשבים וציוד תקשורת נתונים.

 • רשת תקשורת מקומית local area network

   רשת מחשבים הנמצאת בחצרי המשתמש בתחום גאוגרפי מוגבל.
  הערה:
  תקשורת פנימית ברשת תקשורת מקומית אינה כפופה בהכרח לתקנות חיצוניות, בעוד שהתקשורת היוצאת מרשת תקשורת מקומית יכולה להיות כפופה להן.

 • רחק remote

  סופית  (suffix)של מילה לציון ישות הנמצאת או הפועלת במרחק.

 • תפעוליות בינית interoperability

   היכולת להתקשר, לבצע תוכניות או להעביר נתונים בין יחידות תפקודיות שונות בתנאים מוגדרים.

 • מערכת מוכנה לשימוש turnkey system

  מערכת עיבוד נתונים המוכנה לשימוש מיד עם התקנתה, המסופקת ללקוח במצב מוכן להפעלה ולעתים מותאמת לדרישות מיוחדות של הלקוח או של היישום.
  הערה:
  לעתים נדרשת עבודת הכנה כלשהי על נתוני המשתמש.

 • וירטואלי virtual

  מתייחס לישות המשמשת תחליף לישות אחרת והנראית כאילו היא בעלת התכונות של אותה ישות אחרת.

 • מחשב וירטואלי virtual machine

   מערכת עיבוד נתונים הנראית כעומדת לרשותו הבלעדית של משתמש מסוים אך בפועל תפקודיה מתבצעים על ידי שיתוף המשאבים שלה עם משתמשים אחרים.

 • מצע נתונים data medium

  חומר שאפשר לרשום בו או עליו נתונים ושאפשר לאחזר אותם ממנו.

 • דיסק, דיסקה disk, disc

   מצע נתונים המורכב מלוח עגול שטוח, הסובב כדי לאפשר לרשום בו או לקרוא מתוכו נתונים בצד אחד שלו או בשני הצדדים.

 • כניסה logon, log-on, log on

  הכניס נתוני זיהוי ולפעמים נתוני אישור זהות למערכת עיבוד נתונים כדי שאפשר יהיה לעבוד עם המערכת.

 • יציאה logoff, log-off, log off

   נקט צעדים הדרושים לסיום שיח או לניתוק מסודר ממערכת עיבוד נתונים.

 • ממוחשב computerized

  מאוטמט באמצעות מחשב.

 • ביון interpolation

   מציאת ערך של פונקצייה בין שני ערכים סמוכים שלה על ידי נוסחת קירוב.

 • הסגיל modify

  עשה שינוי קל.

 • הסגלה modification

   עשיית שינוי קל.

 • חיברור interconnection

   חיבור הדדי בין חלקים שונים.

 • חילול generation

   יצירה, באמצעות מחשב, של דבר או של פעולה.