­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מושגים כלליים- פיתוח מערכות נמצאו 69 מונחים

 • פיתוח מערכות system development

   תהליך הכולל בדרך כלל ניתוח דרישות, תכן מערכות, מימוש, תיעוד והבטחת איכות.

 • תהליך פיתוח תוכנה software development process

   תהליך התרגום של צורכי משתמשים למוצר תוכנה. התהליך כולל תרגום צורכי המשתמש לדרישות תוכנה, התמרת דרישות התוכנה לתכן, מימוש התכן בקוד, בדיקת הקוד, ולעתים גם התקנה ובידוק-שחרור של התוכנה לשימוש תפעולי.
  הערה:
  פעילויות אלה יכולות להתבצע במקביל או באופן חִזרורי (iteratively).

 • תוכנית לפרוייקט פיתוח software development plan

   תוכנִית-פרויקט לפרויקט פיתוח תוכנה.

 • מחזור פיתוח תוכנה software development cycle

   התקופה הפותחת בהחלטה לפתח מוצר תוכנה והמסתיימת במסירתו לשימוש. מחזור זה כולל בדרך כלל שלב דרישות, שלב תכן, שלב מימוש, שלב בדיקה, ולעתים גם שלב התקנה ושלב בידוק-שחרור.
  הערות:
  1. שלבים אלה יכולים להתבצע במקביל או באופן חזרורי, לפי גישת הפיתוח המשמשת.
  2. מונח זה משמש לעתים לתיאור תקופה ארוכה יותר, המתחילה בניתוח הצורך לפתח מוצר והמסתיימת כאשר מפסיקים להרחיב ולשפר את התוכנה או כאשר מסתיים מחזור החיים השלם שלה.

 • דרישה requirement

   תנאי שיש למלא, או יכולת שיש להקנות למערכת או לרכיב של מערכת, כדי לעמוד בחוזה, בתקן, במפרט או במסמך רשמי מחייב אחר.

 • מיפרט specification

   מסמך המפרט בשלמות, במדויק ובאופן הניתן לאימות, את הדרישות, התכן, ההתנהגות או אופיינים אחרים של מערכת או של רכיב, ולעתים קרובות גם את הנהלים לקביעה אם תנאים אלה מולאו.

 • מיפרט פורמלי formal specification

   מִפרָט המשמש כדי להוכיח מתמטית את תקפות המימוש, או כדי להסיק מתמטית את נכונות המימוש.

 • מיפרט מוצר product specification

   מסמך המפרט את התכן של מערכת או של רכיב, החייב להתממש במוצר המוגמר.

 • קו בסיס baseline

   בפיתוח תוכנה - הסכם או תוצאה שהוגדרו ונקבעו בזמן נתון, שממנו ואילך כל שינוי דורש הצדקה ואישור.

 • ישום application

   עבודה מוגדרת, שמשתמש מבצע במחשב.
  דוגמות:
  יישום חישוב שכר, מערכת הזמנת מקומות לטיסה.

 • בעיות ישום application problem

   מטלה שמשתמש מגיש ליישום והדורשת עיבוד מידע לשם פתרונה.

 • תוכנת ישומים application software

   תוכנה שנועדה לשרת יישום אחד או יותר.
  דוגמות:
  תוכנת תמיכה, תוכנת מערכת.

 • תוכנית ישום application program

   תוכנית שנועדה לפתור בעיית יישום.
  דוגמות:
  תוכנית חישוב שכר, תוכנית ניהול חשבונות.

 • מוצר תוכנה software product

   אוסף של תוכניות מחשב, נהלים, תיעוד מסומך ולעתים גם נתונים מסומכים, המיועדים למסירה למשתמש.

 • תוכנית תמיכה support software

   תוכנה שנתכנה כדי לאפשר פיתוח ותִחזוק של תוכנה אחרת.
  דוגמות:
  מהדרים, תוכניות עריכה, תוכניות טעינה ותוכניות שירות אחרות.

 • מעלה-משה top-down

   מתייחס לשיטה או לנוהל המתחילים ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר ויורדים עד לרמת ההפשטה הנמוכה ביותר.

 • משה-מעלה bottom-up

   מתייחס לשיטה או לנוהל המתחילים ברמת ההפשטה הנמוכה ביותר ועולים עד לרמת ההפשטה הגבוהה ביותר.

 • מערכת סגורה closed system

   מערכת שאין בה לפחות אחד האופיינים האלה: יבילות (portability), תפעוליות בֵּינית (interoperability) וקישוריות.

 • שלב פיתוח מערכת system development phase

   השלב שתחילתו בהחלטה לפתח מערכת וסופו מסירת המערכת לַמשתמש.

   

 • שלב במחזור חיים lifecycle phase

   כל אחת מהפעילויות המרכיבות את מחזור החיים של מערכת
  דוגמות:
  שלב ההמשגה, שלב המימוש, שלב ההתקנה ובידוק השחרור, שלב הייצור, שלב הדרישות, שלב הפרישה, מחזור פיתוח התוכנה, פיתוח המערכת, שלב הבדיקה.

 • מחזוור חיי מערכת system lifecycle

   מהלך התפתחות מערכת מראשיתה עד זניחתה
  הערה:
  במחזור חיי מערכת ניתן לזהות שלבים כגון ניתוח דרישות, תכן, מימוש, בדיקה, התקנה ובידוק שחרור, תפעול ותחזוקה ולעתים גם גמר שימוש.

 • שלב הדרישות requirements phase

   החלק במחזור החיים, שמגדירים ומתעדים בו את הדרישות מהמוצר.

 • שלב ההמשגה concept phase

   החלק במחזור החיים, שמפתחים בו את הרעיונות והמושגים המופשטים המתייחסים להיבטים הכלליים של המוצר, לרבות הֶקשר, מִנשקים, תזרים הפעילויות בעת השימוש והארכיטקטורה.

 • שלב התוכן design phase

   החלק במחזור החיים שמפיקים בו את התכן של הארכיטקטורה, של היחידות התפקודיות, של המִנשקים ושל הנתונים, מתעדים את התכן ומאמתים את עמידתו בדרישות.

 • תוכן ראשוני preliminary design

   תהליך הניתוח של חלופות התכן והגדרת הארכיטקטורה, הרכיבים, המִנשקים ואומדני הזמן והגודל של המערכת או של רכיביה.

 • מצאי נתונים data inventory

   במערכת עיבוד מידע - כל הנתונים והאופיינים שלהם, לרבות יחסי התלות ההדדית.

 • תוכן מפורט detailed design

   תהליך הפירוט וההרחבה של התכן הראשוני של מערכת או של רכיב, המספיק למימושם או התוצאה של תהליך זה.

 • אב-טיפוס prototype

   מודל או מימוש ראשון, המשמשים להערכה של תכן מערכת, ביצועיה וישימותה, או להבנה או לקביעה טובות יותר של הדרישות.
  הערה:
  רבים: אב-טיפוסים.

 • הטפסת-אב prototyping

  שיטה לפיתוח חומרה ותוכנה, שבה מפתחים גרסה ראשונית, מלאה או חלקית, של חומרה או של תוכנה, כדי לאפשר משוב של משתמשים או כדי לחקור זמנים והיתכנות או נושאים אחרים, לתמיכה בתהליך הפיתוח.

 • פרוייקט חלוץ pilot project

   פרויקט שמטרתו לבחון גִרסה ראשונה של מערכת עיבוד מידע בתנאי פעולה ממשיים אך מוגבלים. גִרסה זו משמשת אחר כך לבדיקת ההגדרה המוגמרת של המערכת.

 • שלב הבדיקה test phase

   התקופה במחזור חיי התוכנה שבה מעריכים את רכיבי מוצר התוכנה, משלבים אותם ומעריכים את מוצר התוכנה כולו, כדי לקבוע אם הוא ממלא אחר הדרישות.

 • הדמיה Simulation

   שימוש במערכת עיבוד נתונים כדי לייצג אופייני התנהגות נבחרים של מערכת פיזית או מופשטת.
  דוגמה:
  הייצוג של זרימת אוויר סביב עליינים אווירודינמיים(airfoils)  במהירויות, בטמפרטורות ובלחצי אוויר שונים.

 • שלב ההתקנה ובידוק השיחרור installation and checkout phase

   התקופה במחזור חיי התוכנה, שבה משלבים מוצר תוכנה בסביבתו התפעולית ובודקים אותו בסביבה זו, כדי להבטיח שהוא מתפקד כנדרש.

 • שלב המימוש implementation phase

   החלק (החלקים) במחזור חיים, (שבו/שבהם)  יוצרים או רוכשים אותה ובודקים מערכת או יחידה תפקודית.

 • מימוש מערכת implementation of a system

   השלב בפיתוח מערכת, שבסופו החומרה, התוכנה ונוהלי המערכת הופכים תפעוליים.

 • שלב התפעול והתחזוקה operation and maintenance phase

   התקופה במחזור חיי התוכנה, שבה מוצר התוכנה מתפקד בסביבתו התפעולית, מנוטר לביצועים משביעי רצון ומוסגל (modifiied)  כנדרש לתיקון בעיות או כמענה לשינויים בדרישות.

 • גריסה version

   בפיתוח מערכות - מהדורה ראשונה או מחודשת של פריט תצורת תוכנה, המלֻוָה בהידור מלא או בהידור-מחדש מלא של פריטי תצורת התוכנה.

 • תמיכה במערכת system support

   הספקה שוטפת של שירותים וחומרים הנחוצים לשימוש במערכת ממומשת ולשיפורה.

 • שלב הזניחה retirement phase

   התקופה במחזור חיי המערכת שבה התמיכה במוצר מופסקת.

 • סטיה deviation

  חריגה מדרישה.
  הערות:
  1. לעתים משתמשים במונח ככינוי ל.
  הרשאה בכתב לחרוג מדרישת ביצועים או מדרישת תכן מיוחדות, לגבי מספר יחידות מוגדר או למשך זמן מוגדר.
  ההרשאה מוענקת לפני תהליך הפיתוח או הייצור של פריט, או במהלכם.
  2. שלא כמו שינוי הנדסי, סטייה אינה דורשת תיקון של התיעוד המגדיר את הפריט הנידון.

 • נצילות efficiency

   היחס שבין השימוש במשאב לבין השימוש הכולל שלו.
  דוגמה:
  נצילות האחסון של מסד נתונים היא היחס שבין נתוני המשתמש לבין סך כל הנתונים, כאשר בסך כל הנתונים נכללים נתוני תקורה כגון מצביעים ומפתחות.

 • נצילות ביצוע execution efficiency

   מדד כמותי כלשהו (מטריקה), שהתקבל באמצעות התייחסות לביצועי תוכנית.

 • כשר התרחבות extendability

   הקלות שבה ניתן להסגיל (to modify) יחידה תפקודית כדי להגדיל את קיבולת האחסון שלה או את כושר התפקוד שלה.

 • תחזוקתיות maintainability

   הקלות שבה ניתן להסגיל (to modify) יחידה תפקודית כדי לתקן תקלות, כדי לשפר ביצועים או  תכונות אחרות, כדי להתאים אותה לסביבה שהשתנתה או כדי להוסיף לה תפקודים.

 • רב-שימושיות reusability

   המידה שבה ניתן להשתמש במודול תוכנה או בתוצר תוכנה אחר ביותר מתוכנית מחשב אחת או ממערכת תוכנה אחת.

 • רב-שימושי reusable

  מתייחס למודול תוכנה או לתוצר תוכנה אחר, שניתן להשתמש בהם ביותר מתוכנית מחשב אחת או ממערכת תוכנה אחת.

 • חסן robustness

  המידה שבה מערכת או רכיב יכולים לתפקד נכונה בנוכחות קלטים שגויים או בתנאי לחץ סביבתי. 

 • מתאר מאליו self-descriptive

  מתייחס למערכת או לרכיב, המכילים די מידע כדי להסביר את המטרות ואת המאפיינים שלהם.

 • מתעד מאליו self-documented

   מתייחס לקוד-מקור המכיל הערות המסבירות את מטרותיו ותפעולו, וכל מידע מועיל אחר המשמש להבנת הקוד ולתִחזוקו.

 • שרותיות serviceability

   הקלות שבה ניתן לקיים יחידה תפקודית במצב שבו תוכל לתפקד כנדרש ממנה, או הקלות שבה ניתן להחזיר אותה למצב כזה.

 • שידוד sizing

   תהליך הערכת קיבולת האחסון של המחשב או ומספר שורות המקור, הדרושים למערכת תוכנה או לרכיב תוכנה.

 • בדיקתיות testability

   המידה שבה מערכת או רכיב, או דרישות הפיתוח שלהם,  מאפשרים לקבוע קריטריוני בדיקה ולערוך בדיקות כדי לקבוע אם הקריטריונים מולאו.

 • תיזמון timing

   תהליך ה אומדן או המדידה של כמות זמן הביצוע הדרושה למערכת תוכנה או לרכיב תוכנה.

 • נתח תיזמון timing analyzer

   כלי תוכנה האומד או המודד את זמן הביצוע של תוכנית מחשב או של חלק מתוכנית מחשב, אם על ידי סיכום זמני הביצוע של ההוראות לאורך נתיבים מסוימים ואם על ידי תחיבה של גשושות (probes) בנקודות מוגדרות בתוכנית ומדידת זמן הביצוע שבין הגשושות.

 • שימושיות usability

  הקלות שבה משתמש יכול ללמוד כיצד לתפעל מערכת או רכיב, להזין קלט ולפרש את הפלט.

 • מנשק משתמש user interface

   מִנשק המאפשר העברת מידע בין משתמש אנושי לבין רכיבי החומרה או התוכנה של מערכת מחשב.

 • יבילות משתמש user portability

   הקלות שבה אנשים יכולים לעבוד במקומות שונים או במערכות שונות ללא צורך באימון מחדש.

 • ניצול utilization

   היחס שבין השימוש במשאב לזמינות שלו.
  דוגמה:
  בהערכת ביצועי מחשב – היחס בין פרק הזמן שבו המערכת או הרכיב "תפוסים" לבין פרק הזמן שבו הם זמינים.

 • תוכנת מערכת system software

   תוכנה שאינה תלויה ביישום, המסייעת להרצת יישומי תוכנה.
  דוגמות: מערכות הפעלה, מאספים, תוכניות שירות.

 • תוכנית קריטית critical software

   תוכנה שכֶּשֶל שלה עלול להשפיע על הבטיחות או לגרום הפסד פיננסי או חברתי ניכר.

 • חבילת תוכנה software package

   אוסף שלם ומתועד של תוכניות המסופקות לכמה משתמשים, ליישום או לתפקוד בעלי אופי דומה.

 • מחזור חיי תוכנה software lifecycle

   מסלול שינויי הפיתוח שתוכנה עוברת למן העלאת הרעיון ועד סיום השימוש.

 • ספר reference book

   פרסום המשמש לעיון ולרכישת ידע על התורה והתפקוד של מערכת עיבוד מידע.
  הערה:
  בדרך כלל יאורגן הספר אלף-ביתי ויכלול מידע תמציתי בכל נושא.
  דוגמות:
  ספר פקודות של שפת מחשב, תיאור תפקודי של מערכת מלאי, תיאור רכיבי חומרה/תוכנה, ספר הודעות השגיאה וכדומה.

 • שימוש חוזר reuse

   השימוש בתכן מערכת או בקוד תוכנית, בחלקם הגדול או במלואם, ביישום אחר.

 • תוכן כיוון עצמים object-oriented design

   שיטת תכן תוכנה הממדלת את האופיינים של עצמים מופשטים או ממשיים באמצעות מחלקות ועצמים.

 • הורה parent

   ישות ברמה מעל ישות אחרת במדרג שיש בינן יוחסה.

 • צאצא descendant

  ישות ברמה מתחת לישות אחרת במדרג שיש בינן יוחסה.

 • מסר deliver

  הגיש את תוצאות עבודתו עד אבן-דרך מוסכמת.

 • נימסר deliverable

   תוצאות עבודות הפיתוח המוגשות כאשר מגיעים לאבן-דרך מוסכמת.