­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

חקר וניתוח נמצאו 29 מונחים

 • חקר הזדמנות opportunity study

   חקר שמטרתו לבחון בעיה ולקבוע אם יש לפותרה בפרק הזמן הנידון.

 • חקר התכנות feasibility study

   חקר שמטרתו לזהות ולנתח בעיה ואת פתרונותיה האפשריים, כדי לקבוע אם ניתן ליישם אותם וכדי לקבוע את עלותם ואת תועלתם.
  הערה:
  המונח "חקר ישימות" אינו מומלץ.

 • הגדרת\תיאור הבעיה problem definition

   הצגת בעיה, העשויה לכלול תיאור הנתונים, ואת השיטה, הנהלים, והאלגוריתמים המשמשים לפתרונה.

 • הפשט abstraction

   נקודת ראות לגבי עצם, המתמקדת במידע המתייחס למטרה מסוימת ומתעלמת משאר המידע.

 • הפשטה abstraction

  תהליך הניסוח של הֶפְשֵׁט.

 • ניתוח דרישות requirements analysis

  חקירה שיטתית של דרישות המשתמש כדי להגיע להגדרה של מערכת.

 • דרישה סביבתית environmental requirement

   דרישה המפרטת את התנאים או את האילוצים הסביבתיים שבתוכם חייבות לפעול המערכת או היחידה התפקודית.
  דוגמות:
  טמפרטורה, לחות, מרחב, עומס רצפה, רטט.

 • דרישה תיפקודית functional requirement

  דרישה המפרטת פונקציות שמערכת או רכיב חייבים לבצע.

 • דרישת מימוש implementation requirement

   דרישה המפרטת את תהליך היצירה, הרכישה והבדיקה של מערכת או של יחידה תפקודית או המטילה עליו אילוצים.
  דוגמה: שימוש בשפת תִכנות מסוימת, שימוש בנוהלי הבטחת איכות מיוחדים.

 • דרישת מנשק interface requirement

   דרישה המפרטת פריט חיצוני שאיתו חייבים המערכת או הרכיב במערכת להדד, או המטילה אילוצים על תסדירים, על תזמון או על גורמים אחרים הנובעים מהידוד כזה.

 • דרישת ביצועים performance requirement

   דרישה האוכפת תנאים על ביצועי יחידה תפקודית.
  דוגמות:
  מהירות, דיוק, ניצול זיכרון.

 • דרישה פיזיקלית physical requirement

  דרישה המפרטת אופיין פיזיקלי של מערכת או של רכיב מערכת.
  דוגמות:
  חומר, צורה, גודל, משקל.

 • תסקיר דרישות requirements review

  תהליך או פגישה שבמהלכם מוצגות הדרישות עבור מערכת, פריט חומרה או פריט תוכנה לפני צוות הפרויקט, מנהלים, משתמשים, לקוחות או צדדים מעוניינים אחרים, למתן הערות או לאישור.
  דוגמה:
  תסקיר דרישות מערכת, תסקיר דרישות תוכנה.
  הערה:
  שם הפעולה - סקירה.

 • תסקיר דרישות תוכנה software requirements review

   תסקיר הדרישות שהוגדרו עבור פריט תצורת תוכנה אחד או יותר, כדי להעריך עד כמה הם עומדים בדרישות המערכת וכיצד הם מפרשים אותן, וכן כדי לקבוע אם יש בהם בסיס מספק כדי להמשיך בתכן שלהם.

 • ניתוח מערכות system analysis

   חקירה שיטתית של מערכות קיימות או מתוכננות, כדי לקבוע את דרישות המידע ואת תהליכי המערכות וכיצד הם מתייחסים זה לזה ולמערכות אחרות.

 • ניתוח תיפקודי functional analysis

   חקירה שיטתית של תפקודי מערכת קיימת או מתוכננת.

 • ניתוח מידע information analysis

   חקירה שיטתית של מידע וזרימתו במערכת קיימת או מתוכננת.

 • ניתוח נתונים data analysis

  חקירה שיטתית של נתונים וזרימתם במערכת קיימת או מתוכננת.

 • ניתוח נתיבים path analysis

  ניתוח של תוכנית מחשב כדי לזהות מעקובות ביצוע אפשריות דרך התוכנית, שכיחות השימוש בהן, אורכיהן או תכונות אחרות שלהן.

 • תנאי נתיב path condition

  קבוצת תנאים שחייבים להתקיים כדי ליזום מעקובת ביצוע.

 • ביטוי נתיב path expression

   ביטוי לוגי המגדיר תנאי נתיב.

 • תרשים ממרכז מבנה-נתונים data-structure-centered diagram

  טכניקת תכן תוכנה, שבה ארכיטקטורת המערכת נגזרת מניתוח המבנה של קבוצות הנתונים שהמערכת חייבת לעסוק בהן.

 • תרשים מבנה נתונים data-structure diagram

  תרשים המתאר קבוצת אלמנטי נתונים, מאפייניהם והיוחסות הלוגיות ביניהם.

 • תרשים ישויות-יחסות entity-relationship diagram, E-R diagram

   תרשים המתאר קבוצת ישויות ממשיות והיוחסות הלוגיות שביניהן.

 • רשת פטרי petri net

   מודל פורמלי מופשט של זרימת מידע, המציג תכונות סטטיות ודינמיות של מערכת, והמוצג בדרך כלל בתרשים, הכולל:
  א - שני טיפוסי צמתים (המכונים "מקומות" ו"מעברים") המחוברים באמצעות קשתות;
  ב - סימנים (המכונים "אסימונים") המציינים תכונות דינמיות.

 • מעקב מערכת\תסקיר אחר מישוש system follow-up

  חקר התוצאים (effects) של מערכת לאחר שהתייצבה מבחינת השימוש התפעולי.

 • מודל ישות-יחסות entity-relationship model

   מודל נתונים המתאר קבוצת ישויות ואת היוחסות ביניהן באמצעות תרשימי ישויות-יוחסות.

 • מודל מידע פתוח Open Information Model

  מודל עצמים עבור מידע מסוגים מיוחדים הגמיש דיו לתמיכה בסוגי מידע חדשים.

 • אמידן Estimator

   כלי המשתמש בנתונים סטטיסטיים כדי להגיע לאומדן הברירות, העוצמה והעלות של מתווי ביצוע.