­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

תוכן מערכות נמצאו 64 מונחים

 • תוכן מערכות system design

   תהליך ההגדרה של ארכיטקטורת חומרה ותוכנה, של רכיבים, של מודולים, של מִנשקים ושל נתונים של מערכת, הדרושים כדי לספק דרישות מוגדרות.

 • תוכן ארכיטקטוני-הפעולה architectural design

   תהליך ההגדרה של אוסף רכיבי חומרה ותוכנה והמִנשקים שביניהם, כדי לקבוע את המסגרת לפיתוח מערכת מחשב.

 • תוכן ארכיטקטוני-התוצאה architectural design

   התוצאה של תהליך ההגדרה של אוסף רכיבי חומרה ותוכנה והמִנשקים שביניהם, הקובע את המסגרת לפיתוח מערכת מחשב.

 • תוכן מערכות מושגי conceptual system design

   רכיב בתֶכֶן מערכת, העוסק בהיבטים הלוגיים של ארגון המערכת, בתהליכים שבה ובזרימת המידע בתוכה.

 • תוכן תיפקודי functional design

   הפונקציות של רכיבי המערכת ושל  יוחסות העבודה ביניהן.

 • תוכן מבנה structured design

   כל גישה שיטתית לתכן תוכנה, הדבֵקה בכללים מוגדרים המבוססים על עקרונות כגון מודולריות, תכן מעלה-מטה ועידון צעד-צעד של נתונים, מבני מערכת וצעדי עיבוד, וכמו כן תוצאותיה של גישה זו.

 • תוכן כיוון עצמים object-oriented design

   טכניקת פיתוח תוכנה, שבה מבטאים מערכת או רכיב על ידי עצמים והחיבורים ביניהם.

 • תיאור תוכן תוכנה software design description

   ייצוג של תוכנה הנוצר כדי לאפשר ניתוח, תכנון, מימוש וקבלת החלטות, והמשמש סרטוט או דגם של המערכת וכלי להעברת מידע על תיאור התכן של התוכנה.

 • יחידת תוכן design unit

   אוסף קשור לוגית של אלמנטי תכן.

 • פריט תצורה configuration item

   צבר יחידות תפקודיות או כל חלק בדיד שלהן, המטופל כישות יחידה בתהליך ניהול תצורה.

 • פריט תצורת תוכנה computer software configuration item

  תוכנה המטופלת כישות יחידה בתהליך ניהול תצורה.

 • פריט תצורת חומרה hardware configuration item

  צבר חומרה המטופל כישות יחידה בתהליך ניהול תצורה.

 • פריט קריטי critical item

   בניהול תצורה  -פריט בתצורה, שעקב שיקולים הנדסיים או לוגיסטיים מיוחדים דורש מפרט מאושר לכינון בקרה טכנית או בקרת מלאי ברמת הרכיב.

 • הפשטת נתונים data abstraction

   תהליך המיצוי של אופייני-הנתונים העיקריים, על ידי הגדרה של טיפוסי הנתונים ושל האופיינים התפקודיים שלהם והתעלמות מפרטי ייצוג.
  הערה:
  המונח מתייחס גם לתוצאת התהליך המתואר לעיל.

 • חלק קריטי תחילה critical piece first

   גישת פיתוח מערכות שבה ההיבטים הקריטיים ביותר של מערכת ממומשים תחילה.
  הערה:
  ניתן להגדיר את החלק הקריטי במונחים של השירותים המסופקים, רמת הסיכון, הקושי או קריטריונים אחרים.

 • פיתוח תוספתי incremental development

   טכניקת פיתוח תוכנה שבה הגדרת הדרישות, התכן, המימוש והבדיקה מתרחשים בחפייה ובאופן חִזרורי ,(iterative) כך שהתוצאה שלהם היא השלמה תוספתית של מוצר התוכנה המלא.

 • עידון צעד-צעד stepwise refinement

   טכניקת פיתוח תוכנה שבה מגדירים את הנתונים ואת צעדי העיבוד בהגדרה כללית תחילה, ולאחר מכן – ביתר פירוט.

 • הטפסת אב-מהירה rapid prototyping

   סוג הטפסת-אב שבו מתמקדים בפיתוח אב-טיפוסים בשלב מוקדם בתהליך הפיתוח, כדי לקבל משוב וניתוח מוקדמים כתמיכה בתהליך הפיתוח.

 • קלט-עיבוד-פלט input-process-output

   טכניקת תכן תוכנה המורכבת מזיהוי הצעדים הכרוכים בכל תהליך שיש לבצע ומזיהוי הקלט והפלט של כל צעד.
  הערה:
   עידון של שיטה זו, המכונה "קלט-עיבוד-פלט מדרגי", מזהה את הצעדים, הקלט והפלט ברמה הכללית וגם ברמות הפירוט.

 • צנרת Pipeline

   טכניקה של תכן תוכנה או של תכן חומרה, שבה הפלט של תהליך אחד משמש כקלט לתהליך שני וכך הלאה, לעתים קרובות בו-זמנית בתוך מחזור זמן יחיד.
  דוגמות:
  1. בפיתוח מערכות מאפשרת טכניקה זו ביצוע סדרתי או בו-זמני של שלבים בתכן של חומרה או של תוכנה;
  2. ביחידות עיבוד מרכזיות של מחשב (CPU) מאפשרת טכניקה זו ביצוע בו-זמני של חלקי פקודת מחשב, כגון: ביצוע שלב הקריאה של הפקודה הבאה לפני שהפקודה הנוכחית הסתיימה;
  3. במתגי תקשורת מאפשרת טכניקה זו ביצוע סדרתי או בו-זמני של תהליכי קלט, ניתוב ופלט.

 • מודל ספירלי spiral model

   מודל של תהליך פיתוח תוכנה שבו הפעילויות המרכיבות, כגון ניתוח דרישות, תכן ראשוני ותכן מפורט, קידוד, כילול ובדיקה, מבוצעות באופן חִזרורי עד השלמת הפיתוח.

 • מודל מפל-מים waterfall model

  מודל של תהליך פיתוח תוכנה שבו הפעילויות המרכיבות, כגון שלב ההמשגה, שלב הדרישות, שלב התכן, שלב המימוש, שלב הבדיקה ושלב ההתקנה ובידוק השחרור, מבוצעות בסדר המפורט, ייתכן שבחפייה אך ללא חִזרור או במעט חִזרור.

 • תנועה transaction

   בפיתוח מערכות – אלמנט נתונים, אלמנט בקרה, אות, אירוע או שינוי מצב, הגורמים, המזניקים או המְתַחלים פעולה או מעקובת של פעולות.

 • ניתוח תנועות\תוכן ממרכז תנועות transaction analysis\transaction-centered design

   טכניקת פיתוח תוכנה שבה מבנה המערכת נגזר מניתוח התנועות שהמערכת נדרשת לעבד.

 • ניתוח התמרה\תוכן ממרכז התמרה transform analysis\transformation analysis\ transform-centered data

   טכניקת פיתוח תוכנה שבה מבנה המערכת נגזר מניתוח זרימת הנתונים דרך המערכת וההתמרות שהנתונים חייבים לעבור.

 • איחוד מודלים demodularization

   בתכן תוכנה – תהליך איחוד של מודולי תוכנה, שיש ביניהם קשר, הנעשה בדרך כלל כדי למטב את ביצועי המערכת.

 • דחיסה מטה downward compression

   בתכן תוכנה – צורת איחוד מודולים שבה מודול עילי מועתק לתוך הגוף של מודול תחתי.

 • דחיסה צידית lateral compression

   בתכן תוכנה – צורת איחוד מודולים שבה כמה מודולים המבוצעים בזה אחר זה, מאוחדים לתוך מודול יחיד.

 • דחיסה מעלה upward compression

   בתכן תוכנה – צורת איחוד מודולים שבה מודול תחתי מועתק למקום המתאים בתוך הגוף של מודול עילי.

 • פירוק למודלים\מודולריזציה modular decomposition\modularization

   תהליך פירוק של מערכת לרכיבים כדי לאפשר תכן ופיתוח.
  הערה:
  פירוק למודולים הוא אלמנט של תכנות מודולרי.

 • פירוק תיפקודי functional decomposition

   סוג של פירוק מודולרי, שבו מפרקים מערכת לרכיבים המתאימים לתפקודים ולתת-תפקודים של המערכת.

 • פירוק מידרגי hierarchical decomposition

   סוג של פירוק מודולרי, שבו מפרקים מערכת לרכיבים מדרגיים באמצעות סדרת פעולות עידון מעלה-מטה.

 • פירוק לגורמים Factoring

  תהליך פירוק מדרגי של מערכת, שבו מוציאים פונקצייה מתוך המודול שלה ומציבים אותה במודול עצמאי.

 • תרשים תצורה configuration diagram

   תרשים מלבנים של תצורה.

 • זיהוי תצורה configuration identification

   הברירה והזיהוי של פריטי תצורה לצורך בקרת תצורה.

 • ניהול תצורה configuration management

   נוהל של הכוונה ומעקב טכניים ומינהליים החל על זיהוי תצורה, בקרת תצורה, דיווח מיצב תצורה (configuration status) וביקורת תצורה.

 • תצורה כללית form, fit and function

   בניהול תצורה – תצורה הכוללת את האופיינים הפיזיים והתפקודיים של יחידה תפקודית, אך מוציאה מכלל זה אופיינים של האלמנטים שמהם היחידה התפקודית מורכבת.
  הערה:
  תרגום מילולי של המונח האנגלי: צורה, הלימות ותפקוד.

 • בקרת מנשק interface control

   בניהול תצורה – התהליך שבו:
  א - מזהים את כל האופיינים התפקודיים והפיזיים המשמעותיים למישוּק בין כמה פריטי תצורה, וכן
  ב - מוודאים שהשינויים המוצעים באופיינים אלה נשקלים ומאושרים לפני מימושם.

 • דיווח מצב התצורה configuration status accounting

  אלמנט בניהול תצורה, הכולל רישום ומסירה של מידע הנחוץ לניהול תצורה אפקטיבי.
  הערה:
  מידע זה כולל רשימות של זיהויי התצורה המאושרים ושל מִיצב השינויים המאושרים בתצורה ומיצב המימוש של שינויים מאושרים.

 • קופסה שחורה black box

   יחידה תפקודית שהקלט, הפלט והתפקודים שלה ידועים, אך פרטי המימוש והתכולה שלה אינם מובאים בחשבון.

 • קופסה שחורה\קופסה לבנה glass box\white box

   מערכת או רכיב שהתכולה הפנימית או המימוש שלהם ידועים.

 • מטריצת עקיבות traceability matrix

   מטריצה שבה נרשמת היוחסה בין כמה מוצרים של תהליך הפיתוח.
  דוגמה:
  מטריצה שבה נרשמת היוחסה בין הדרישות לבין התכן של רכיב תוכנה נתון.

 • מטריצת תנועות transaction matrix

   מטריצה המזהה בקשות אפשריות לגישה אל מסד הנתונים ומייחסת כל בקשה לקטגוריות מידע או לאלמנטים במסד הנתונים.

 • התנגשות סדרים order clash

   בתכן תוכנה – התנגשות מבנית, שבה סדר המיון של הנתונים הדרוש לתוכנית, שונה מסדר המיון שבו הנתונים מנוהלים.

 • התנגשות מבנים structure clash

   בתכן תוכנה – מצב שבו מודול חייב לעסוק בכמה קבוצות נתונים שמבני הנתונים שלהן אינם מתיישבים.

 • מנחה פקודות command-driven

   מתייחס למערכת או לאופן פעולה, שבהם המשתמש מנחה את המערכת באמצעות פקודות.

 • מנחה תפריטים menu-driven

   מתייחס למערכת או לאופן פעולה, שבהם המשתמש מנחה את המערכת באמצעות ברירת חלופות מתפריט.

 • מעקף תפריט menu by-pass

   במערכת מונחית תפריטים – מנגנון המאפשר למשתמשים מתקדמים לבצע תפקודים באופן מונחה פקודות ללא צורך בבחירת אפשרויות מהתפריטים.

 • תואם מטה downward compatible

   מתייחס ליוחסה שבין גרסאות של יחידות תפקודיות או של מוצריהן, המאפשרת שימוש בגִרסה מאוחרת במקום בגִרסה מוקדמת.
  דוגמה:
  חבילת תוכנה היכולה להשתמש בקבצים שנוצרו על ידי גרסה קודמת, נחשבת תוכנה תואמת-מטה, ואילו הקובץ הישן עצמו נחשב תואם-מעלה.

 • תואם מעלה upward compatible

   מתייחס ליוחסה שבין גרסאות של יחידות תפקודיות או של מוצריהן, המאפשרת שימוש בגִרסה מוקדמת במקום בגִרסה מאוחרת.
  דוגמה:
  קובץ שנוצר על ידי גִרסה מוקדמת של תוכנה ושניתן להשתמש בו בגִרסה מאוחרת נחשב תואם-מעלה, ואילו הגִרסה המאוחרת של התוכנה נחשבת תואמת-מטה.

 • תסקיר תוכן design review

   תהליך או פגישה שבמהלכם מוצג התכן של מערכת או של יחידה תפקודית לפני צוות הפרויקט, מנהלים, משתמשים, לקוחות או צדדים מעוניינים אחרים, למתן הערות:
   או לאישור.

 • תסקיר תוכן\קדמי preliminary design review

  תסקיר הנערך לכל רכיב של חומרה או תוכנה כדי להעריך את ההתקדמות, את הדיוק הטכני ואת התשובות לסיכונים של גישת התכן שנבררה עבור פריטי תצורה אחד או יותר, כדי לקבוע את המתיישבות של כל תכן עם הדרישות של פריט התצורה, כדי להעריך את רמת ההגדרה ולאמוד את הסיכון הטכני בשיטות הייצור ובתהליכי הייצור שנבררו, כדי לקבוע את הקיום ואת המתיישבות של המִנשקים הפיזיים והתפקודיים בין פריטי התצורה ופריטים אחרים של ציוד, של מתקנים, של תוכנה ושל כוח אדם, ואם הדבר ישים – כדי להעריך את התיעוד התפעולי ואת תיעוד התמיכה הקְדָמיים.

 • תסקיר תוכן-מערכת system design review

   תסקיר הנערך כדי להעריך את אופן הקצאת דרישות המערכת לפריטי תצורה, את תהליך הנדסת המערכות ששימש להקצאה, את התכנון ההנדסי של שלב המאמץ הבא, את שיקולי הייצור ואת תכנון הנדסת הייצור.

 • תסקיר תוכן-קריטי critical design review

   תסקיר התכן של כל רכיב חומרה או של כל רכיב תוכנה, הנערך כדי לאמת שהתכן המפורט של פריט תצורה אחד או יותר ממלא אחר הדרישות שפורטו.
  הערה:
  התסקיר עשוי לכלול:
  - אימות המתיישבות בין פריטי התצורה ופריטים אחרים של ציוד, של מתקנים, של תוכנה ושל כוח אדם;
  - הערכת תוצאות ניתוחים של אפשרויות הייצור של המוצר;
  - הערכת התכנון הקדמי של הבדיקות;
  - הערכת נאותות התיעוד התפעולי ותיעוד התמיכה הקְדָמיים.

 • ביקורת נוקבת\ מבנית structured walk-through\walk-through

   בדיקה שיטתית של הדרישות, של התכן או של המימוש של מערכת או של חלק ממנה על ידי בני-סמכא.
  דוגמה:
  טכניקת ניתוח שבה מתכנן או מתכנת מוביל חברים בצוות הפיתוח וצדדים מעוניינים אחרים דרך קטע של תיעוד או קוד, והמשתתפים שואלים שאלות ומעירים הערות:
   על שגיאות אפשריות, על הפרות של תקני פיתוח ועל בעיות אחרות..

 • צינור pipe

   בתכנות מחשבים -טכניקה שבה נתונים של תהליך בתוכנית מסוימת מועברים לתהליך אחר.
  הערה:
   הסימן המקובל של צינור הוא קו אנכי.

 • הצנרה pipelining

   שימוש בצנרת.

 • אריזה packaging

   בתכן תוכנה - הקצאה של מודולים למקטעים שיטופלו כיחידות פיזיות נבדלות לביצוע במחשב.

 • תכלל integrate

   לקח נתונים במגוון תסדירים שונים וממגוון מקורות שונים ומיזג אותם לתסדיר יחיד.

 • תשתית מתכללת integrated infrastructure

  מצע שעליו מריצים יישומים והמאפשר להם לחלוק תפקודיות.

 • רגישות ברמת השדה field-level sensitivity

   היכולת של תוכנית יישום לגשת לנתונים ברמת שדה.

 • פיתוח מבוסס רכיבים component-based development

   פיתוח תוכנה המשלב רכיבי תוכנה קיימים.

 • תצורה מדמית simulated configuration

   תצורה שלא ממומשת בפועל אלא משמשת רק לצורך אומדן עלויות אילו נוצרה.

 • ביסס מחדש rebase

   הגדיר מחדש קו-בסיס לפיתוח תוכנה.