­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

הבטחת איכות נמצאו 66 מונחים

 • איכות quality

  בפיתוח מערכות - המידה שבה מערכת, רכיב או עיבוד, עונים על דרישות לקוח מוגדרות.

 • הבטחת איכות quality assurance

   פעילויות שיטתיות מתוכננות, הנדרשות כדי להבטיח איכות של רכיב או של מערכת.

 • בקרת איכות quality control

   פעילויות המשמשות להערכת מילוי דרישות הבטחת האיכות.
  הערה:
  בבקרת איכות משולבות טכניקות ופעילויות תפעוליות, המיועדות לניטור תהליך הפיתוח ולצמצום הגורמים לביצועים שאינם משביעי רצון בכל השלבים של מחזור האיכות, כדי להשיג אפקטיביות כלכלית.

 • תוכנת איכות\גורם איכות quality attribute\quality factor

   מאפיין או אופיין המשפיעים על איכות של פריט.

 • מטריקת איכות quality metric

  מדד כמותי (מטריקה) המציין את הדרגה שבה פריט ניחן בתכונת איכות נתונה.

 • מטריקה metric

   מדד כמותי של הדרגה שבה מערכת, רכיב או תהליך, הם בעלי תוכנה נתונה.

 • עקיבות traceability

  הדרגה שבה אפשר לכונן יוחסה בין כמה מוצרים של תהליך הפיתוח, במיוחד מוצרים שהיוחסה ביניהם היא יוחסת קודם-יורש או ממונה-כפוף, כגון דרגת ההתאמה בין הדרישות לבין התכן של רכיב תוכנה נתון.
  הערה:
  עקיבות עשויה להתייחס למקורם של חומרים וחלקים, להיסטוריית העיבוד או להפצה של מוצר, היא עשויה לייחס ציוד מדידה לתקנים לאומיים או בין-לאומיים, או לחומרי ייחוס, או לייחס חישובים ונתונים שהופקו במהלך מחזור האיכות ולעתים מתייחסת העקיבות לדרישות האיכות.

 • קריטריון קבלה acceptance criterion

   תנאי שיחידה תפקודית חייבת לעמוד בו כדי להתקבל על ידי משתמש, על ידי לקוח או על ידי גורם מורשה אחר.
  דוגמה:
  הדרגה שבה מערכת חייבת לעמוד בקריטריונים לבדיקה.

 • פרופיל מערכת system profile

   אוסף מדידות המשמש להערכת ביצועי מחשב, המתאר את החלק היחסי של הזמן שבו תפוס כל אחד מהמשאבים העיקריים של מערכת מחשב, מתוך הזמן שאותו משאב זמין.

 • כלילות מערכת system integrity

   בעיבוד נתונים - מצב של ביטחון מלא בכך, שמערכת עיבוד הנתונים מבוססת על נכונות לוגית של החומרה והתוכנה המממשות את מנגנוני ההגנה שלה, ועל כלילות הנתונים, בכל תנאי.

 • התעדה certification

   בפיתוח מערכות - נוהל של מתן ערובה בכתב, שמערכת או רכיב-מערכת עומדים בדרישות מוגדרות וקבילים לשימוש תפעולי.

 • כשירות\תהליך הוכחת כשירות qualification\qualification process

  התהליך הקובע אם מערכת או רכיב עומדים בדרישות מוגדרות ומתאימים לשימוש תפעולי.

 • תסקיר כשירות פורמלי formal qualification review

   הבדיקה או תהליך הניתוח, שבהם מאמתים כי קבוצת פריטי תצורה המרכיבים מערכת, עומדת בדרישות ביצועים חוזיות.

 • תסקיר מוכנות לבדיקה test readiness review

   תסקיר של פריטי תצורה, שמטרתו להעריך תוצאות בדיקה ראשוניות, לאמת שנוהלי הבדיקה של כל פריט תצורה הושלמו ועומדים בתוכניות ובמפרטי הבדיקה וכן כדי לאמת שהפרויקט מוכן לבדיקה פורמלית של פריטי התצורה.

 • הערכת ביצועי מחשב computer performance evaluation

   שיטה ללימוד ולמדידה של ביצועי מחשב ולחקר הדרכים לשיפור ביצועים אלה.

 • עומס עבודה workload

   תמהיל משימות המורץ בדרך כלל במערכת מחשב נתונה, ושהאופיינים העיקריים שלו כוללים דרישות קלט/פלט, כמות חישובים וסוגיהם ומשאבי מחשב דרושים.

 • מודל עומס עבודה workload model

   מודל המשמש להערכת ביצועי מחשב והמתאר את ניצול המשאבים ומדדי הביצועים של עומסי עבודה צפויים או ממשיים במערכת מחשב.

 • בחינת קוד code inspection

   טכניקת ניתוח סטטי, המסתמכת על בחינת תוכניות מחשב לשם גילוי שגיאות, הפרות תקני פיתוח ובעיות אחרות.

 • בחינת תוכן design inspection

   טכניקת ניתוח סטטי המסתמכת על בחינת המוצרים שבפיתוח לשם גילוי שגיאות, הפרות תקני פיתוח ובעיות אחרות.

 • מבדק תצורה תיפקודי functional configuration audit

   מבדק הנערך כדי לאמת שהפיתוח של פריט תצורה הושלם באופן משביע רצון, שהפריט השיג את האופיינים הביצועיים והתפקודיים שפורטו בזיהוי התצורה ושהתיעוד התפעולי ותיעוד התמיכה של הפריט שלמים ומספקים.

 • מבדק תצורה פיזי physical configuration audit

   מבדק הנערך כדי לאמת שפריט תצורה, כפי שנבנה, עומד בדרישות התיעוד הטכני המגדיר אותו.

 • ניתוח דינמי dynamic analysis

   תהליך הערכה של מערכת או רכיב, המבוססת על התנהגותם בעת הביצוע.

 • ניתוח סטטי static analysis

   תהליך הערכה של יחידה תפקודית, המבוססת על הצורה, על המבנה, על התוכן או על התיעוד שלה.

 • בדיקה testing

   התהליך שבו מופעלים מערכת, רכיב או פריט תוכנה, בתנאים מוגדרים, תוך תצפית או רישום של התוצאות, כדי להעריך היבטים ומאפיינים מסוימים שלהם וכדי לגלות הבדלים בין התוצאות בפועל לבין התוצאות הנדרשות.

 • בדיקת אלפא alpha testing

   בדיקה הנערכת על ידי הארגון המפתח לפני שחרור המוצר למשתמשים פוטנציאליים.

 • בדיקת ביתא beta testing

   בדיקת לא-פורמלית הנערכת על ידי משתמשים פוטנציאליים לפני השחרור הרשמי של המוצר.

 • בדיקה תיפקודית\בדיקת קופסה שחורה functional testing\black-box testing

   בדיקה הנערכת כדי להעריך את עמידת המערכת או הרכיב בדרישות תפקודיות מוגדרות.
  הערה:
  בדיקה תפקודית מתעלמת מהמנגנון הפנימי של המערכת או של הרכיב ומתמקדת בלעדית בפלט המופק במענה לקלט שנברר ולתנאי הביצוע.

 • בדיקת פיתוח developmental testing

  בדיקה פורמלית או לא-פורמלית, הנערכת במהלך הפיתוח של מערכת או של רכיב, בדרך כלל על ידי המְפַתח, בסביבת הפיתוח.

 • בדיקה פורמלית formal testing

   בדיקה הנערכת על פי תוכניות הבדיקה ונוהלי הבדיקה שנסקרו ואושרו על ידי לקוח, על ידי משתמש או על ידי דרג ניהולי מוסמך.

 • בדיקה לא-פורמלית informal testing

   בדיקה הנערכת בשיטות פחותות משיטות הבדיקה פורמליות, כגון שימוש בתוכניות בדיקה ובנוהלי בדיקה שלא נסקרו ושלא אושרו על ידי לקוח.

 • בדיקת תיכלול integration test

   בדיקה שבה משלבים רכיבי חומרה או רכיבי תוכנה, או את שניהם יחד, ובודקים אותם כדי להעריך את ההידוד (interaction) ביניהם וכדי להבטיח את תפקודם הנכון במערכת השלמה.

 • בדיקת מנשק interface testing

   
   בדיקה הנערכת כדי לקבוע אם מערכות או רכיבים עומדים במפרטי המִנשק שלהם.

 • בדיקת גב-על-גב back-to-back testing

  בדיקה שבה מריצים כמה גִרסאות של תוכנית עם אותם קלטים, משווים את הפלטים ומנתחים שגיאות כשמתגלות אי-התאמות.

 • בדיקת לולאה loopback testing

   בדיקה שבה אותות או נתונים מהתקן בדיקה הם קלט למערכת או לרכיב, והתוצאות מוחזרות להתקן הבדיקה לשם מדידה או השוואה.

 • בדיקת מוטציה mutation testing

   מתודולוגיית-בדיקה שבה משתמשים באותם מקרי-בדיקה (test cases) לביצוע כמה מוטציות של תוכנית כדי להעריך את היכולת של מקרי-הבדיקה לגלות הבדלים במוטציות של התוכנית.

 • בדיקת תפעול operation testing\operator testing

   בדיקה הנערכת כדי להעריך יחידה תפקודית כשהיא פועלת בסביבתה המיועדת.

 • בדיקת נתיב path testing

   בדיקה שנתכנה כדי לעקוב אחר מעקובות ביצוע בתוכנית מחשב - כולן או מבחר מתוכן.

 • בדיקת ביצועים performance testing

  בדיקה הנערכת כדי להעריך את עמידתה של יחידה תפקודית בדרישות ביצועים מוגדרות, או כדי להשוות ביצועים של שני מימושים או של שתי תוכניות.

 • בדיקת כשירות qualification testing

   בדיקה הנערכת כדי לקבוע אם מערכת או רכיב מתאימים לשימוש תפעולי.

 • בדיקת תסוגה regression testing

   בדיקה-חוזרת סלקטיבית של מערכת או של רכיב, הנערכת כדי לוודא שתיקונים שבוצעו לא הביאו לתוצאים לא רצויים ושהמערכת או הרכיב עומדים עדיין בדרישות שפורטו.

 • בדיקת משפטים statement testing

   בדיקה שנתכנה לבצע כל משפט בתוכנית מחשב.

 • בדיקת מאמץ stress testing

   בדיקה הנערכת כדי להעריך מערכת או רכיב על גבול הדרישות המוגדרות שלהם או מעבר לכך.

 • בדיקת מבנה\בדיקת קופסהשקופה\בדיקת קופסה לבנה structural testing\glass-box testin\white-box testing

   בדיקה המביאה בחשבון את המנגנון הפנימי של מערכת או של רכיב.
  הערה:
  טיפוסי בדיקות מבנה כוללים: בדיקת הסתעפות, בדיקת נתיב ובדיקת משפטים.

 • בדיקת מערכת system testing

   בדיקה הנערכת על מערכת משולבת שלמה כדי להעריך את עמידתה בדרישות מוגדרות.

 • בדיקת יחידה unit testing

   בדיקת יחידת חומרה, או תוכנית או מודול, כדי להבטיח שאין בהם טעויות בניתוח או בתכנות.

 • בידוק ידני desk checking

   טכניקת ניתוח שבה מבוצעת הדמיה ידנית של קטעי קוד-מקור ותוצאות הבדיקה או תיעוד אחר נבחנים חזותית, בדרך כלל על ידי האדם שהפיק אותם, כדי לזהות שגיאות, הפרות של תקני פיתוח או בעיות אחרות.
  הערה:
  בידוק ידני מכונה גם "ריצה יבשה".

 • בדיקת קבלה acceptance test

   בדיקה של מערכת או של יחידה תפקודית, המבוצעת בדרך כלל על ידי הלקוח בחצריו, לאחר ההתקנה ובשיתוף הספק, כדי להבטיח שנתקיימו דרישות החוזה.

 • בוחן על פי נקודת מידוד\בוחן ביצועים benchmark test\benchmark

   בדיקה המיועדת להערכת הביצועים של חומרה ושל תוכנה בתצורה נתונה, על פי אמות מידה או תקנים מוגדרים.
  הערה: הערכת הביצועים נעשית למשל באמצעות:
  1. קבוצה מייצגת של תוכניות ויישומים, היוצרים מצבים ותנאים המשמשים להערכת ביצועים;
  2. תוכנית מחשב שנתכנה במיוחד לספק מדידות של מערכת הפעלה מסוימת או של יישום מסוים;
  3. מוצר ידוע, שביצועיו מוכרים ומקובלים בקרב משתמשים, ושאפשר להשוות אליהם את ביצועי המוצר הנבדק;
  4. קבוצת קריטריוני ביצועים שהמוצר אמור לעמוד בהם.

 • בדיקת אימות verification test

   בדיקה הנערכת כדי להוכיח שמערכת עומדת בכל הדרישות המוגדרות בשלב מסוים של הפיתוח.

 • בדיקת תיקוף validation test

   בדיקה הנערכת כדי לקבוע אם מערכת שמומשה עומדת בדרישות מוגדרות.

 • בדיקת יחידה unit test

   בדיקת יחידות חומרה, או בדיקת תוכניות או מודולים, כדי להבטיח שאין טעויות בניתוח או בתכנות.

 • בדיקת שמישות usability test\fitness-for-use test

   בדיקה הנערכת כדי לקבוע שמערכת ממומשת עומדת בדרישות המוגדרות של המשתמשים.

 • ארוע בדיקת תוכנה Software test incident

   מקרה שהתרחש במהלך בדיקת תוכנה והדורש חקירה.

 • ארכיטקטורת ערכת בדיקה test set architecture

   היוחסות המקוּנָנות בין קבוצות של מקרי בדיקה, המשפיעות ישירות על הפירוק המדרגי של מטרות הבדיקה.

 • מחלול בדיקות\מחלול נתוני בדיקה test generator\test data generator\test generator

   כלי תוכנה המקבל כקלט קוד מקור, קריטריונים לבדיקה, מפרטים, או הגדרות של מבני נתונים, משתמש בהם כדי לחולל נתוני קלט לבדיקה ולעתים קובע את התוצאות הצפויות.

 • הנע בדיקה test driver\test harness

   חומרה או תוכנה המפעילות יחידה תפקודית שבבדיקה והעשויות גם לספק לה קלט לבדיקה, לשלוט בביצועיה ולנטרם, ולדווח את תוצאותיה.

 • מערכת אימות ממוחשבת automated verification system

   כל כלי תוכנה הממחשב את תהליך האימות, כולו או חלקו.

 • משיון comparator

   כלי תוכנה המשווה שתי תוכניות מחשב, שתי קבוצות נתונים או שני קבצים, כדי לזהות את השווה או את השונה שבהם.
  הערה:
  עצמים טיפוסיים להשוואה הם גרסאות זהות של קוד מקור, קוד יעד, קובצי מסד-נתונים או תוצאות בדיקה.

 • נוסח אחר variant

   בסבולת תקלות - גרסה של תוכנית שהיא תוצאת השימוש בקידוד כפול.

 • מוטציה של תוכנית program mutation

   גרסה של תוכנית מחשב שבה שונתה הגרסה המקורית כדי להעריך את היכולת של מקרי בדיקה לגלות את השינוי.

 • ביצוע חוזר reversible execution\backward execution\replay

   טכניקת ניפוי שגיאות שבה נרשמת היסטוריית הביצוע של תוכנית ולאחר מכן מבוצעת התוכנית מחדש, קדימה או אחורה, בפיקוח המשתמש.

 • עיקוב תקלות fault trace

   רשימת תקלות שהופקה בעזרת מוניטור, המשקפת את סדרת המצבים שקדמה ממש להיקרות התקלות.

 • סף תקלות fault threshold

   גבול מוגדר מראש למספר תקלות מסוג מסוים, שאם עוברים אותו, יש לנקוט אמצעים מתאימים.
  הערה:
  אמצעים מתאימים הם למשל הודעה למפעילים, הרצת תוכניות אבחון, או שינוי התצורה לסילוק יחידה לקויה.

 • סף קצב תקלות fault-rate threshold

   סף תקלות המבוטא על ידי מספר התקלות במשך זמן מוגדר.

 • מטריקת איכות software quality metric

   מדד כמותי (מטריקה) של איכות תוכנה, המחושב על ידי פונקציה שהקלט שלה הם נתוני התוכנה והפלט שלה הוא ערך מספרי יחיד המבטא את דרגת האיכות של התוכנה.

 • נקודת מידוד Benchmark

   אמות מידה או תקנים מוגדרים, המשמשים בבדיקה המיעודת להערכת הביצועים של חומרה ושל תוכנה בתצורה נתונה.