­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

תפעול ותחזוקה נמצאו 16 מונחים

 • תחזוקה maintenance

   פעולות המבוצעות לשם שמירת יחידה תפקודית במצב תפעולי תקין או לשם החזרתה למצב זה.

 • תחזוקת מערכת system maintenance

   הסגלה (modification) של מערכת הנעשית כדי לתקן תקלות, לשפר ביצועים, או להתאים את המערכת לסביבה או לדרישות שהשתנו.

 • תחזוקה מסגלת adaptive maintenance

   תחזוקה המבוצעת כדי להתאים יחידה תפקודית לסביבה שהשתנתה.

 • תחזוקה מתקנת corrective maintenance

   תחזוקה המבוצעת לאחר התרחשות כשל או גילוי תקלה, כדי להחזיר יחידה תפקודית למצב תפקודי תקין.

 • תחזוקה משפרת perfective maintenance

  תחזוקה המבוצעת כדי לשפר את הביצועים, את התחזוקתיות או תכונות אחרות של תוכנית מחשב.

 • תחזוקה מונעת preventive maintenance

   תחזוקה המבוצעת במרווחי זמן מוגדרים מראש או על פי קריטריונים מפורטים, כדי להפחית את ההסתברות לתקלה או כדי למנוע הידרדרות בביצועים של יחידה תפקודית.

 • בידוק שיחרור checkout

   בדיקה הנערכת בסביבה התפעולית או בסביבת התמיכה של מוצר כדי לוודא שהמוצר מתפקד כנדרש לאחר התקנתו.

 • יתירות redundancy

   בסבולת תקלות - קיום של רכיבים יתירים במערכת, המבצעים תפקודים זהים או דומים לתפקודים של אלמנטים אחרים, במטרה למנוע כשלים או להתאושש מהם.
  דוגמות:
  שימוש ברכיבים תפקודיים כפולים, הוספת סיבית זוגיות.
  הערה:
  יתירות משמשת בעיקר לשיפור האמינות והזמינות.

 • יתירות פעילה active redundancy

   בסבולת תקלות - השימוש ביחידות תפקודיות יתירות הפעילות בו-זמנית, כדי למנוע תקלות או לאפשר התאוששות מהן.

 • יתירות בעתודה standby redundancy

   בסבולת תקלות - השימוש ביחידות תפקודיות יתירות שאינן פעילות עד שמתרחשת תקלה באלמנט הפעיל.

 • יתירות אחידה homogeneous redundance

  בסבולת תקלות - מימוש של אותה פונקצייה באמצעים זהים.
  דוגמה:
  שימוש בשני מעבדים זהים.

   

 • דישדוש Thrashing

   מצב שבו מערכת מחשב משקיעה את כל משאביה או את מרביתם בפעולות תקורה כגון חילוף נתונים בין זיכרון ראשי לבין זיכרון עזר, במקום בתפקודי החישוב הנדרשים.

 • מיכשור Instrumentation

   הֶתקנים המיתוספים בחומרה או הוראות המוכנסות לתוכנה כדי לנטר את התפעול של מערכת או של רכיב.

 • שידוד מטה Downsizing

   שינוי גודל של מערכות על ידי הסרת חומרה ותוכנה כדי להתאימן לצרכים.

 • שידוד מחדש Resizing

   שינוי פרמטרים, קואורדינטות או ממדים של אלמנטים על משטח תצוגה.
  דוגמה:
  שינוי גודל תמונה גרפית, כדי להתאימה למסגרת הטקסט.

 • שידוד הולם right-sizing

   שינוי גודל התואם למטרה.