­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד




arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

תיעוד- פיתוח מערכות נמצאו 31 מונחים

 • תיעוד מערכת system documentation

   אוסף המסמכים המתארים את הדרישות, את היכולות, את המגבלות, את התכן, את התפעול ואת התחזוקה של מערכת.

 • תיאור מערכת system description

   תיעוד הנובע מתכן מערכות המגדיר את הארגון, את האופיינים העיקריים ואת דרישות החומרה והתוכנה של המערכת.

 • תיעוד משתמש user documentation

   תיעוד המתאר כיצד יש להשתמש במערכת או ברכיב כדי להשיג תוצאות רצויות.

 • מסמך תוכן\תיאור תוכן\מפרט תוכן design document\design description\design specification

   בפיתוח מערכות - מסמך המתאר את התכן של מערכת או של רכיב, והעשוי לכלול ארכיטקטורה, לוגיקת בקרה, מבני נתונים, תסדירי קלט/פלט, תיאורי מִנשקים ואלגוריתמים.

 • מפרט דרישות תוכנה software requirements specification

   תיעוד הדרישות העיקריות (תפקודים, ביצועים, אילוצי תכן ותכונות) של תוכנה ושל מִנשקי החוץ שלה.

 • מפרט תוכנית program specification

   מסמך המתאר את המבנה ואת התפקודים של תוכנית והמפורט דיו כדי לאפשר תכנות ותחזוקה.

 • מפרט תיפקודי functional specification

   מסמך המפרט את התפקודים שמערכת או רכיב חייבים לבצע.

 • מפרט מקרה בדיקה test case specification

   מסמך המפרט את הקלט לבדיקה, את תנאי הביצוע ואת התוצאות הצפויות.

 • קל-בסיס מקצה allocated baseline

   בניהול תצורה - מפרטי התפקודיות התחיליים של פריט תצורה, שהוקצו ואושרו לפני הפיתוח.

 • קו-בסיס לפתוח developmental baseline

   בניהול תצורה - המפרטים שבתוקף במועד מסוים לגבי מערכת הנמצאת בפיתוח והמשמשים כתצורת ייחוס לניתוח תוצאות של בדיקות הנערכות בתהליך הפיתוח.

 • קו-בסיס תיפקודי functional baseline

   בניהול תצורה - התיעוד הפורמלי של הדרישות התפקודיות של מערכת או של פריט תצורה.

 • קו-בסיס למוצר product baseline

   בניהול תצורה - התיעוד הטכני המאושר התקף במשך שלבי הייצור, התפעול, התחזוקה והתמיכה הלוגיסטית במחזור החיים של הפרויקט.
  הערה:
  בתוכנה, התיעוד הטכני כולל רשימות של קוד מקור.

 • מסמך\מפרט דרישות requirements document

   מסמך המגדיר את הדרישות עבור מוצר והעשוי לכלול דרישות תפקודיות, דרישות ביצועים, דרישות מִנשָק, דרישות תכן, דרישות סביבתיות ותקני פיתוח.

 • תיק פרוייקט project file

   מאגר מרכזי של חומר המתייחס לפרויקט, הכולל בדרך כלל תזכירים, תוכניות, דוחות טכניים ופריטים קשורים.

 • תוכנית פרוייקט project plan

   מסמך המתאר את הגישה הטכנית ואת גישת הניהול של הפרויקט, הכולל בדרך כלל תיאור של העבודה, של המשאבים, של השיטות, של הנהלים, של לוחות הזמנים ושל צורת הארגון של הפרויקט.

 • תיק פיתוח תוכנה software development file

   אוסף החומרים המתייחסים לפיתוח של יחידת תוכנה נתונה או של קבוצת יחידות קשורות.

 • תוכנית בדיקה והערכה של מערכת system test and evaluation plan

   מסמך הקובע דרישות מפורטות, קריטריונים, מתודולוגיה כללית, אחריות ותכנון כללי לצורך בדיקה והערכה של מערכת.

 • טבלת החלטה decision table

  טבלה של כל האפשרויות בתיאור בעיה ושל הפעולה שתינקט בכל אחד מהמצבים.

 • דוח הערכה evaluation report

   דוח מעקב מערכת, המתאר עבור כל שלב פיתוח איך ובאיזו מידה הושגו יעדי המערכת באותו שלב, המזהה את הבעיות הנותרות והמיועד לעזור בהמשך הפיתוח.

 • הודעת שינוי מפרט specification change notice

   בניהול תצורה - מסמך המשמש להצעה, להעברה ולרישום של שינויים במפרט.

 • דוח אירוע בדיקה test incident report

   מסמך המתאר אירוע שהתרחש במהלך בדיקה והדורש חקירה נוספת.

 • מסמך תיאור גירסה version description document

  מסמך המלווה והמזהה גרסה נתונה של מערכת או של רכיב, הכולל בדרך כלל רשימת מצאי של חלקי מערכת או של חלקי רכיב, זיהוי שינויים ששולבו בגרסה זו ומידע על ההתקנה והתפעול הייחודיים לה.

 • תרשים-רשת של תוכניות program network chart

   תרשים המציג את היוחסה בין כמה תוכניות מחשב.

 • מדריך לתוכניתן programmer manual

   מסמך המספק מידע הנדרש לפיתוח ולהסגלה (modification) של תוכנה של מערכת מחשב נתונה, הכולל בדרך כלל תיאור של תצורת ציוד, של אופייני תפעול, של מאפייני תכנות, של מאפייני קלט/פלט ושל מאפייני הידור או איסוף במערכת המחשב.

 • מדריך תחזוקת תוכנית program maintenance manual

   מסמך המספק את המידע הנדרש כדי לתחזק תוכנית.

 • מדריך איבחון diagnostic manual

   מסמך המספק את המידע הנדרש לביצוע נוהלי אבחון של מערכת או של רכיב במטרה לזהות ליקויי תפקוד ולתקנם.

 • מדריך התקנה installation manual

   מסמך המספק את המידע הנדרש כדי להתקין מערכת או רכיב, לקבוע פרמטרים תחיליים ולהכין את המערכת או את הרכיב לשימוש תפעולי.

 • מדריך תחזוקה maintenance manual

   מסמך המספק את המידע הנדרש לתחזוק יחידה תפקודית.

 • מדריך תמיכה support manual

   מסמך המספק את המידע הנדרש לשירות ולתחזוק של מערכת או של רכיב תפעוליים לכל אורך מחזור החיים.
  הערה:
  המסמך כולל בדרך כלל תיאור של החומרה ושל התוכנה המרכיבות את המערכת או את הרכיב, ונהלים לשירות, לתיקון או לתכנות מחדש.

 • מדריך למפעיל operator manual

   מסמך המספק את המידע הנדרש כדי לתחל  ולתפעל מערכת או רכיב, הכולל בדרך כלל תיאור הנהלים להכנה, לתפעול, לניטור ולהתאוששות.
  הערה:
  מבחינים בין 'מדריך למפעיל' לבין 'מדריך למשתמש' כאשר ניתן להבחין בין מי שמפעילים מערכת מחשב (מרכיבים סרטים מגנטיים וכדומה) לבין מי שמשתמשים במערכת למטרותיה המיועדות.

 • מדריך למשתמש user manual\user’s guide

   מסמך המספק את המידע הנדרש להפעלת מערכת או רכיב כדי להשיג תוצאות רצויות, הכולל בדרך כלל תיאור יכולות של המערכת או של הרכיב, מגבלות, אפשרויות, קלט מותר, פלט צפוי, הודעות שגיאה אפשריות והוראות מיוחדות.
  הערה:
  מבחינים בין 'מדריך למפעיל' לבין 'מדריך למשתמש' כאשר ניתן להבחין בין מי שמפעילים מערכת מחשב (מרכיבים סרטים מגנטיים וכדומה) לבין מי שמשתמשים במערכת למטרותיה המיועדות.