­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

שיטות ייצוג לפי מקום נמצאו 21 מונחים

 • סימון לפי מקום ושיטת מספור לפי מקום positional notation positional numeration system

  שיטה לייצוג מספרים, שבה מספר מיוצג על ידי קבוצה סדורה של ספרות, כך שהערך המבוטא על ידי כל ספרה תלוי הן במקומה והן בערכה.
   

 • יצוג לפי מקום positional representation

  ייצוג מספר בשיטת סימון לפי מקום.

 • מקום ספרה Digit place Digit position

  בסימון לפי מקום - כל מקום העשוי להיתפס על ידי ספרה והמזוהה על ידי מספר סודר או על ידי ציון שקיל.

 • משקל weight

  בסימון לפי מקום - הגורם שכופלים בו את הערך המיוצג על ידי ספרה הנמצאת במקום-ספרה, כדי לקבל את תרומתה המתחברת בייצוג של מספר.
  דוגמה: במספר 235 משקל הספרה 2 הוא 100, משקל הספרה 3 הוא 10, משקל הספרה 5 הוא 1.

 • ספירת ערך בכירה (Most significant digit MSD (abb

  בסימון לפי מקום - מקום-הספרה בעל המשקל הגדול ביותר שבשימוש.

 • סיבית ערך ביכרה (Most significant bit MSB (abb

  בסימון לפי מקום - מקום-הסיבית בעל המשקל הגדול ביותר שבשימוש.

 • ספרת ערך זוטרה (Least significant digit LSD (abb

  בסימון לפי מקום - מקום-הספרה בעל המשקל הקטן ביותר שבשימוש.

 • סיבית ערך זוטרה (Least significant bit LSB (abb

  בסימון לפי מקום - מקום-הסיבית בעלת המשקל הקטן ביותר שבשימוש.

 • סימון לפי בסיס (של שיטת מספור) radix notation

  סימון לפי מקום, שבו היחס בין המשקל של מקום-ספרה כלשהו לבין המשקל של מקום-ספרה בעל המשקל הבא הנמוך יותר, הוא מספר שלם חיובי.
  הערה: 
  הערכים המותרים של הספרה בכל מקום-ספרה שהוא נמצאים בטווח שבין אפס לבין הבסיס של אותו מקום-ספרה, פחות אחת.

 • בסיס (של שיטת מספור) radix

  בסימון לפי בסיס - מספר שלם חיובי שכופלים בו את המשקל של כל מקום-ספרה כדי לקבל את המשקל של מקום-ספרה בעל המשקל הבא הגבוה יותר.
  דוגמה: 
  בשיטה העשרונית, הבסיס של כל מקום-ספרה הוא 10 והמשקל של כל מקום-ספרה הוא חזקה שלמה של עשר.

   

 • נקודת בסיס (של שיטת מספור) radix point

  בייצוג של מספר המבוטא בסימון לפי בסיס - איכון ההפרדה בין הספרות המייצגות את החלק השלם של המספר לבין הספרות המייצגות את חלק השבר.

 • סימון לפי בסיס (של שיטת המספור) מעורב mixed radix notation

  סימון לפי בסיס, שבו אין בהכרח אותו בסיס לכל מקום-ספרה.
  דוגמה: 
  שיטת מספור, שבה שלוש ספרות עוקבות מייצגות שעות, עשרות דקות ודקות; כשהיחידה היא דקה אחת, המשקלים של שלושת מקומות-הספרה הם 60, 10 ו1- בהתאמה; הבסיסים של מקומות-הספרה השני והשלישי הם 6 ו10- בהתאמה.
  הערה: 
  שיטת מספור דומה המשתמשת בספרה אחת או יותר לייצוג ימים ובשתי ספרות לייצוג שעות, לא תתאים להגדרה של סימון לפי בסיס כלשהו, שכן היחס בין המשקלים של "יום" ושל "עשרות שעות" אינו מספר שלם.

 • סימון לפי בסיס (של שטית המספור) קבוע fixed radix notation

  סימון לפי בסיס, שבו לכל מקומות-הספרה יש אותו בסיס, פרט אולי למקום-הספרה בעל המשקל הגדול ביותר.
  הערות:
  1.   משקלי מקומות-ספרה עוקבים הם חזקות שלמות עוקבות של בסיס יחיד, כשכל חזקה נכפלת באותו גורם. חזקות שלמות שליליות של הבסיס משמשות לייצוג שברים.
  2.   סימון לפי בסיס קבוע הוא מקרה פרטי של סימון לפי בסיס מעורב.

   

 • שיטת מספור עשרונית Decimal numeration system

  סימון לפי בסיס קבוע, המשתמש בעשר הספרות 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ובבסיס קבוע עשר, ושבו משקל המספר השלם הקטן ביותר הוא 1.

 • שיטה הקסדסימלית שיטת שש-עשרה של מספור Hexadecimal system Hexadecimal numeration system

  סימון לפי בסיס קבוע המשתמש בשש עשרה הספרות 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, כאשר התווים A, B, C, D, E, F מייצגים את המספרים העשרוניים 10, 11, 12, 13, 14, 15, ובבסיס קבוע שש-עשרה, ושבו משקל המספר השלם הקטן ביותר הוא 1.

 • שיטה אוקטלית שיטת מספור שמינונית Octal system Octal numeration system

  סימון לפי בסיס קבוע, המשתמש בשמונה הספרות 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ובבסיס קבוע שמונה, ושבו משקל המספר השלם הקטן ביותר הוא 1. 

 • שיטה בינרית שיטת מספור שניונית Binary systen Binary numeration system

  סימון לפי בסיס קבוע, המשתמש בשתי הספרות 0 ו1- ובבסיס קבוע שתיים, ושבו משקל המספר השלם הקטן ביותר הוא 1.

 • נקודה עשרונית decimal point

  נקודת הבסיס בשיטה העשרונית. 
  הערה: 
  מוסכמות מקובלות לייצוג הן:
  נקודה, פסיק או נקודה בחצי גובה הספרה. בתקנים בין-לאומיים מקובל להשתמש בפסיק. בישראל נהוג להשתמש בנקודה.

 • שיטת ייצוג בנקודה קבועה fixed-point representation system

  סימון לפי בסיס, שבו מקום נקודת-הבסיס בתוך סִדרה של מקומות-ספרה, משתמע מתוך הסכמה, ללא צורך בציון מפורש של מקומה.

 • שיטת ייצוג בנקודה משתנה variable-point representation system

  סימון לפי בסיס, שבו מקום נקודת-הבסיס מצוין במפורש על ידי תו מיוחד.

 • סימון לפי בסיס (של חזקה) מעורב mixed base notation

  שיטת מספור שבה מספר מיוצג על ידי סכום סדרת איברים, שכל אחד מהם מורכב ממנטיסה ומבסיס, כשהבסיס של איבר נתון קבוע ביישום נתון, אולם אין בהכרח יחסים שלמים (integral ratios) בין בסיסי כל האיברים.