­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

סוגי שפות נמצאו 43 מונחים

 • שפה language

   בתכנות מחשבים, מערכת תווים, כללים ומוסכמות המשמשים להעברת מידע.

 • מטא-שפה metalanguage

   שפה המשמשת להגדרת אופיינים, כולם או חלקם, של שפה אחרת, וייתכן גם של עצמה.

 • שפת אלגוריתמים algorithmic language

   שפה מלאכותית לביטוי אלגוריתמים.

 • שפת תיכנות programming language

   שפה מלאכותית לכתיבת תוכניות מחשב.

 • שפה כונת-מחשב machine-oriented language

   שפת תִכנות שלפסוקים הפשוטים שלה יש מבנה זהה או דומה למבנה של פקודות מכונה של מחשב מסוים או של משפחת מחשבים מסוימת.

 • שפת מכונה machine language

   שפה מלאכותית המורכבת אך ורק מפקודות מכונה של מחשב מסוים או של משפחת מחשבים מסוימת.

 • שפת-סף assembly language

   שפה כוונת-מחשב, כגון פקודות- מַקרו, המספקת כינוי סימלי לפעולות, למיקומים ולמאפיינים אחרים.

 • שפת דור ראשון first-generation language

   שפת תִכנות הדומה מאד לשפת-סף והתלויה במידה רבה בשפת-מכונה של המחשב.

 • שפה סימלית symbolic language

   שפת תִכנות המכנה פעולות, מענים, אופרנדים ותוצאות בכינויים סמליים.
  דוגמות:
  שפת-סף, שפת-על.

 • שפה עילית high-level language

   שפת תִכנות שהתכן והתחביר שלה מוכוונים בעיקר לסוגים מסוימים של בעיות ושאינה תלויה במבנה של מחשב מסוים או של משפחת מחשבים מסוימת.
  דוגמות:
   Ada, Cobol, Fortran, Pascal.

 • שפת דור שני second-generation language

   שפת תִכנות מדור ראשון שהורחבה כך שתכלול מבנים לשוניים של שפת-על, כגון פקודות מַקרו.

 • שפת דור שלישי third-generation language

   שפת-על בעלת יחס גבוה של פקודות מכונה לכל פסוק פשוט שלה, המעלה את רמת ההפשטה של עבודת המתכנת, כדי להתמקד בפתרון הבעיה ולא בידיעה מעמיקה של עבודת מחשב מסוים.
  דוגמות: Ada, BASIC, Fortran, Pascal, Modula-2.

 • שפת דור רביעי fourth-generation language

   שפת-על המאפשרת למשתמש, לאו דוקא למתכנת, לכתוב פסוקים בשפה הקרובה לשפה טבעית, שהיא בעלת יחס פקודות מכונה לפסוקים פשוטים, הגבוה בהרבה מהיחס בשפות דור שלישי, והמעלה את רמת ההפשטה של עבודת המשתמש מעבר לרמת ההפשטה של דורות קודמים של שפות תִכנות.
  דוגמות:
  1. בשפת דור רביעי מיון רשימת לקוחות יבוטא בפסוק כגון:
  Sort customer_list on customer_name in ascending order
  ללא צורך בידיעה של אלגוריתם מיון כלשהו.
  2. dBASE היא שפת דור רביעי.

 • שפה מתרחבת extensible language

  שפת תִכנות הניתנת לשינוי או המשנה את עצמה כדי  לספק למתכנת יכולות נוספות המפורטות על ידי המשתמש.
  דוגמות:
   Ada, C++, FOTRH, LISP, Logo, PROLOG.

   

 • שפה אלגברית algebraic language

  שפת תִכנות המאפשרת בניית פסוקים הדומים לביטויים אלגבריים.
  דוגמות:Ada , Fortran, Pascal.

 • שפת כונת-בעיה\ישום problem-oriented language

  שפת תִכנות המשקפת את המושגים מתחום יישום מסוים.
  דוגמות:
   SQL ליישומי מסד נתונים,
   COBOL ליישומים מסחריים.

 • שפת כונת-עצם object-oriented language

   שפת תִכנות התומכת במושגי תִכנות כּווּן-עצמים.
  דוגמות: EIFFEL, Smalltalk.

 • שפת הכרזה declarative language

   שפת תִכנות המיועדת להכרזות.
  דוגמה:
   DDL, שפת הגדרת נתונים.

 • שפת ציווי imperative language

  שפת תִכנות שעיקר ייעודה לשנות מצב משתנים על ידי הצבה.

 • שפה נהלית procedural language

   שפת תִכנות המספקת את האמצעים לציון התוצאות הנדרשות מפעולות של מערכת עיבוד נתונים, על ידי שימוש בפסוקים מסוימים או בפקודות מסוימות שיש לבצע בסדר מסוים.
  דוגמות:
   , Ada BASIC, COBOL, Fortran ו- Pascal.

 • שפה לא נהלית nonprocedural language

   שפת תִכנות המספקת את האמצעים לציון התוצאות הנדרשות מפעולות של מערכת עיבוד נתונים, ללא שימוש בפסוקים מסוימים או בפקודות מסוימות שיש לבצע בסדר מסוים.


   

 • שפה פונקציונלית functional language

   שפת תִכנות המספקת את האמצעים לציון התוצאות הנדרשות מפעולות של מערכת עיבוד נתונים, על ידי שימוש בלעדי בקריאות לפונקציות.
  דוגמות:
  FORTH, LISP, ML, Miranda, Postcript.

 • שפת תיכנות מובנת structured programming language

   שפת תִכנות המספקת מבנים לשוניים בשביל תִכנות מובנֶה (2).

 • שפת גוש מיבנה block-structured language

   שפת תִכנות התומכת בשימוש בפסוקי גוש.
  דוגמות:
   Ada, ALGOL, C, Pascal, PL/1.

 • שפה כללית general-purpose language

   שפת-על המתאימה לשימוש במִגוון יישומים נרחב.

 • שפה יעודה special-purpose language

   שפת תִכנות המיועדת לשימוש ביישומים מסוג מסוים.

 • שפה הידודית interactive language

   שפת תִכנות התומכת בתקשורת בין משתמש לבין מערכת עיבוד נתונים, על ידי דו-שיח.

 • שפת עיבוד רשימות list processing language

   שפת תִכנות שנועדה לטפלל נתונים המבוטאים בצורת רשימות או מחרוזות תווים.
  דוגמה: LISP

 • שפת ביטויים expression language

  שפת תִכנות שבה ניתן לבצע הצבות בהקשר לביטוי.
  דוגמה: שפת C.
  הערה: הביטוי  “if(x=y<0)..." חוקי ב-C אך אינו חוקי ב-Ada.

 • שפת תיסדור-תמליל text-formatting language

  שפה כוונת-יישום שנועדה לציין את האופן שבו יש לתסדר תמליל.
  דוגמות:
  HTML, nroff, Hypertext, Markup language

 • שפת סימני עריכה markup language

   שפת תִסדור תמליל שנועדה להתמיר תמליל גולמי למסמכים מובְנים על ידי תחיבת סימנים נוהליים וסימנים מתארים לתוך התמליל הגולמי.
   דוגמה:
   SGML היא שפה המיועדת להגדרת שפות התוויה.

 • שפת תאור עמוד page description language

   שפת תִסדור תמליל המשמשת להגדרת תמונה מוצגת או מודפסת של מסמך, עמוד-עמוד.
  דוגמות: HPGL, Postscript.

 • שפת לומדה authoring language

  שפה כוונת-יישום המשמשת לפיתוח לומדה להוראה בעזרת מחשב.

 • שפת מקרו (1) (macrolanguage (1

   שפת תכנות המיועדת להגדרת הגדרות- מַקרו הוראות- מַקרו.

 • שפת מקרו (2) (macrolanguage (2

   שפת תִכנות הכוללת הגדרות- מַקרו והוראות מַקרו.

 • שפת מפרט specification language

   שפה כוונת-יישום, לעִתים קרובות - שילוב של שפה טבעית עם שפה מלאכותית, הניתן לעיבוד במחשב, המשמשת לביטוי דרישות, תכן, התנהגות או אופיינים אחרים של מערכת או של רכיב,  והמספקת מבנים לשוניים מיוחדים, ולעיתים גם פרוטוקולי אימות, המשמשים לפיתוח, ניתוח ותיעוד של הישויות המפורטות בשפה.

 • שפת מפרט דרישות requirement specification language

   שפת מפרט בעלת מבנים לשוניים מיוחדים ולעיתים גם פרוטוקולי אימות, המשמשת לפיתוח, לניתוח ולתיעוד של דרישות חומרה או של דרישות תוכנה או של שתיהן.

 • שפת תוכן design language

   שפת מפרט בעלת מבנים לשוניים מיוחדים ולעיתים גם פרוטוקולי אימות, המשמשת לפיתוח, לניתוח ולתיעוד של התֶכֶן, של חומרה או של תוכנה.

   

   

 • שפת תוכן חומרה hardware design language

   שפת תֶכֶן בעלת מבנים לשוניים מיוחדים ולעתים גם פרוטוקולים של אימות, המשמשת לפיתוח, לניתוח ולתיעוד של תכן חומרה.

 • פסידו-קוד pseudocode

   צירוף של מבנים לשוניים מתוך שפת תִכנות עם מבנים לשוניים של שפה טבעית, שאינם בהכרח ניתנים לעיבוד במחשב, המיועדים להבהיר לקורא אנושי את התֶכֶן של תוכנית.

 • שפת מפרט מהדרים compiler specification language

   שפת מפרט המשמשת לפיתוח מהדרים.

 • שפת בדיקה test language

   שפה כוונת-יישום המספקת את האמצעים לבדיקת רכיבים של חומרה או של תוכנה.
  דוגמות: ATLAS, ATOLL, DETOLL, DMAD.

 • בנוי כהלכה well-formed

   מתייחס לתוכנית הכתובה בשפת סימני עריכה ושהתחביר שלה מתאים במלואו לתחביר המחייב של השפה.