­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד




arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

הכנת תוכניות נמצאו 86 מונחים

  • מתכנת programmer

     אדם העוסק בתכן, בכתיבה או בבדיקה של תוכניות.

  • סביבה environment

     אוסף כלי תוכנה וחומרה התומכים בשלב אחד או יותר של מחזור פיתוח התוכנה.

  • סביבת תיכנות programming environment

     אוסף כלי תוכנה וחומרה התומכים בהכנת תוכניות.

  • סביבת תיכנות כילולית integrated programming

    אוסף כִּילוּלִי של כלי תוכנה וחומרה עם מִנשַק-משתמש אחיד (בדרך כלל גרפי), התומכים בפיתוח תוכניות.

  • תירגם translate

     הִתמיר תוכנית הכתובה בשפת תִכנות אחת לשפת תִכנות אחרת ללא שינוי המשמעות המקורית.

  • תירגום translation

     פעולת התִרגום או תוצאתה.

  • תוכנית תרגום translation program

     תוכנית לתרגום.

  • איסף assemble

     תִרגם לשפת יעד תוכנית כתובה בשפת-סף.

  • מאסף assembler

     תוכנית תִרגום לאיסוף.

  • מאסף מוחלט absolute assembler

     מאסף המפיק קוד מוחלט.

  • קוד code

     בתִכנות מחשבים, חלק של תמליל תוכנית, הכתוב בשפת תִכנות או בצורה המופקת על ידי מאסף, מהדר או מתרגם אחר.


     

  • קידוד coding

    בתִכנות מחשבים, תהליך כתיבת תוכנית בשפת תִכנות.

  • קוד מוחלט absolute code

     קוד שבו כל מען הוא מען מוחלט.

  • קוד מאסף assembly code

     קוד הניתן לעיבוד על ידי מאסף.

  • בסיס-סף assembled origin

     המען של המיקום התחילי בזיכרון, שהוקצה לתוכנית, כולה או חלקה, על ידי מאסף, מהדר או תוכנית קישור.

  • מאסף צולב cross-assembler

     מאסף המשתמש במחשב מסוג אחד כדי לאסף תוכנית לשפת יעד של מחשב מסוג אחר.

  • מאסף הזחה relocating assembler

     מאסף המפיק תוכנית הניתנת למיקום מחדש.

  • אסף ובצע assemble-and-go

     שיטת תִפעול שאין בה עצירות בין האיסוף, הקישור, הטעינה והביצוע של תוכנית.

  • הידר compile

     תִרגם תוכנית, כולה או חלקה, הכתובה בשפת-על לתוכנית הכתובה בשפת-ביניים, בשפת-סף או בשפת-מכונה.

  • מהדר compiler

     תוכנית תִרגום המבצעת הידור.

  • הידור compilation

    התהליך או התוצאה של פעולת המהדר.

  • יחידת הידור compilation unit

     תוכנית, כולה או חלקה, הכתובה בשפת-על, שהיא שלמה במידה מספקת להידור.

  • קוד מהדר compiler code

     קוד כתוב בצורה המוכרת למהדר והניתנת לזיהוי ולעיבוד על ידיו.

  • מחולל מהדרים compiler generator

    מתרגם או מפרש המשמשים להגדרה ולבנייה של מהדר.

  • מהדר צולב cross-compiler

     מהדר המהדר תוכנית במחשב אחד כדי להדר תוכניות לשפת יעד של מחשב מסוג שונה.

  • הדר ובצע compile-and-go

     שיטת תִפעול שאין בה עצירות בין ההידור, הקישור, הטעינה והביצוע של תוכנית.

  • שיחזר לשפת-סף disassemble

    תִרגם קוד יעד לשפת-סף.

  • שיחזר לשפת-על decompile

     תִרגם תוכנית מהודרת מהגירסה שלה בשפת-מכונה לצורה הדומה לתוכנית המקורית בשפת-על.

  • תוכנית שיחזור לשפת-על decompiler

    כלי תוכנה המשחזר תוכניות לשפת-על.

  • פרש interpret

    ניתח, תִרגם וביצע כל פסוק או מבנה בתוכנית מקור לפני הטיפול בפסוק הבא.

  • תוכנית פירוש interpretive program

     תוכנית תִרגום המסוגלת לפרש.

  • קוד פירוש interpretive code

     קוד הכתוב בצורה הניתנת לזיהוי ולעיבוד על ידי מפרש.

  • קוד מכונה machine code

     קוד הכתוב בצורה הניתנת לזיהוי ולעיבוד על ידי יחידת העיבוד של מחשב.

  • שפת מקור source language

     שפת תִכנות המשמשת לכתיבת תוכנית מקור.

  • תלוי-מכונה machine-dependent

     מתייחס לתוכנה המסתמכת על תכונות ייחודיות של סוג מסוים של מחשבים וניתנת לפיכך לביצוע אך ורק במחשבים מאותו סוג.

  • לא-תלוי מכונה machine-independent

     מתייחס לתוכנה שאינה מסתמכת על תכונות ייחודיות של סוג מסוים של מחשבים וניתנת לפיכך לביצוע במחשבים מסוגים שונים.

  • תוכנית מקור source program

     תוכנית הניתנת לתרגום על ידי מתרגם מסוים.

  • קוד מקור source code

     קוד הכתוב בצורה המתאימה להיות קלט למאסף, למהדר או למתרגם אחר.

  • מודל מקור source module

     תוכנית מקור, כולה או חלקה, שהיא שלמה במידה מספקת לתִרגום.

  • שפת ביניים intermediate language

     שפת יעד שמתרגמים אליה משפת מקור תוכנית מקור, כולה או חלקה, או פסוק בודד, וממשיכים לתרגם או לפרש אותה.
    הערה:
    לצורך המשך התרגום, שפת הביניים עשויה לשמש שפת מקור.

  • מהדר שורש root compiler

     מהדר המהדר לשפת ביניים בלבד.
    הערה:
    מהדר שורש בצירוף עם מחולל קוד מהווה מהדר מלא.


     

  • מחולל קוד code generator

     שגרה, לעיתים חלק ממהדר, המתמירה תוכנית, כולה או חלקה, משפת ביניים לשפת יעד.

  • מחולל קוד-מקור source code generator

    כלי תוכנה הקולט את הדרישות או את התכן של תוכנית ומייצר קוד מקור המממש את הדרישות או את התכן.

  • פרק parse

     החליט על המבנה התחבירי של מבנה לשוני על ידי ניתוחו ליחידות לשוניות וקביעת היוחסות (relationships) ביניהם.
    דוגמה:
    פירק גוש תמליל לפסוקים, פסוקים לביטויים וביטויים לפעולות ואופרנדים.

  • מפרק\נתח תחבירי parser

     כלי תוכנה המנתח תוכניות או תמליל אחר, לעתים קרובות כצעד ראשון של איסוף, הידור, פירוש או ניתוח.

  • מחולל ישומים application generator

     מחולל קודי מקור, המייצר תוכניות לפתרון בעיות בתחום יישום מסוים.

  • כלי תוכנה software tool

    תוכנה המשמשת לפיתוח, לבדיקה, לניתוח, לתִחזוק או לתיעוד של תוכניות.
    דוגמות:
    מחולל התייחסויות הדדיות, תוכנית שִחזור לשפת-על, תוכנית הינע, עורך תמלילים, עורך תרשימי זרימה, מוניטור, מחולל אירועי בדיקה, נַתָּח תִזמון.

  • שפת מטרה target language

     שפה שבה המתרגם מבטא את תוצאות התרגום.

  • מחשב מטרה (1) (target machine (1

    המחשב שתוכנית מיועדת להתבצע בו.

  • מחשב מטרה (2) (target machine (2

    מחשב שמחשב אחר מחקה אותו.

  • תוכנית מטרה target program

     הגירסה המתורגמת של תוכנית מקור.

  • שפה מארחת host language

     שפת תִכנות שמשוכנים בה פסוקים של שפת טִפלוּל נתונים.

  • מחשב מארח (1) (host machine (1

    מחשב המשמש לפיתוּח תוכנה המיועדת למחשב אחר.

  • מחשב מארח (2) (host machine (2

    מחשב המשמש לחיקוי של מחשב אחר.

  • מחשב מארח (3) (host machine (3

    המחשב שתוכנית או קובץ מותקנים בו.

  • שפת יעד object language

    שפת מטרה לביטוי תוכניות יעד.

  • קוד יעד object code

     קוד הנוצר על ידי מאסף או מהדר.
    הערה:
    תוכנית יעד עשויה מקוד יעד.

  • מודל יעד object module

     תוכנית יעד, כולה או חלקה, שלמה במידה
    הערה:
    מהדרים ומאספים מייצרים בדרך כלל מודול יעד.מספקת לצורך קישור.

  • תוכנית יעד object program

     תוכנית מטרה הניתנת לביצוע במחשב מסוים לאחר קישור.
    הערה:
    התוכנית טעונה קישור לפי הצורך.

  • זמן תרגום (1) (translation time (1

    כל רגע במהלך תִרגום.

  • זמן הידור (1) (compilation time (1

     כל רגע במהלך הידור.

  • זמן איסוף (1) (assembly time (1

     כל רגע במהלך איסוף.

  • משך תרגום translation duration

    משך הזמן הנדרש לתִרגום תוכנית.

  • משך הידור compilation duration

    משך הזמן הנדרש להידור תוכנית.

  • משך איסוף assembly duration

    משך הזמן הנדרש לאיסוף תוכנית.

  • הנחיית מתרגם translator directive

    מבנה לשוני המשמש לבקרה של תרגום תוכנית.

  • הנחיית מאסף assembler directive

     מבנה לשוני המשמש לבקרה של איסוף תוכנית.

  • הנחיית מהדר compiler directive

    מבנה לשוני המשמש לבקרה של הידור תוכנית.

  • הנחיית מפרש interpreter directive

    מבנה לשוני המשמש לבקרה של פירוש תוכנית.

  • הידור תלוי separate compilation

    הידור נפרד של מודול מקור, המשתמש בנתונים המייצגים יוחסות של מִנשָקים והֶקשרים ממודולי מָקור מסומכים.
    הערה:
    נתוני מִנשקים והֶקשרים משמשים למהדר לבידוק תקֵפוּת ולפתרון התייחסויות.

  • הידור לא-תלוי independent compilation

    הידור נפרד של מודול מקור, שאינו משתמש בנתונים המייצגים יוחסות של מִנשָקים והֶקשרים ממודולי מָקור מסומכים.
    הערה:
    כאשר מודולים שהודרו באופן לא-תלוי מצורפים בסופו של דבר יחד, עלול להיווצר הצורך לבידוק תקֵפוּת של נתוני המִנשקים וההֶקשרים ביניהם.

  • יחידה גנרית generic unit

     מודל של מבנה לשוני, ייתכן פרמטרי, שממנו נגזר מבנה לשוני תקין בזמן התרגום.

  • מחולל מקרו macrogenerator

     מודול, בדרך כלל חלק ממאסף או מהדר, המחליף כל פקודת מַקרו או קריאת מַקרו בתוכנית מקור, בקוד מתאים לפי הגדרות המַקרו המתאימות.

  • מעבד מקרו macroprocessor

     שגרה הכלולה בכמה מאספים ומהדרים לתמיכה בהגדרת מַקרו.

  • תיכנות מקרו macroprogramming

    תִכנות המשתמש בהגדרות מַקרו, בפקודות מַקרו או בקריאות מַקרו.

  • ספריית מקרו macro library

    אוסף של קריאות- מַקרו ופקודות- מַקרו לרבות הגדרות- המַקרו שלהן, הזָמין לשימוש על ידי מחולל- מַקרו.

  • מאסף מקרו macroassembler

     מאסף הכולל או מבצע את התִפקודים של מחולל מַקרו.

  • מחולל תוכניות program generator

     תוכנית היכולה לייצר תוכניות אחרות.

  • מעבד קדם preprocessor

     תוכנית או שגרה המבצעות כמה צעדי עיבוד לפני עיבוד עיקרי.

  • עיבוד קדם preprocessing

     עיבוד המתבצע לפני העיבוד העיקרי.

  • בר-עבר stateful

     מתייחס לתוכנית, מחשב או ישות אחרת שעוקבים אחר מהלך האירועים בתהליך נתון, זוכרים אותם ומאפשרים חזרה על אירועים מן העבר.

  • סר-עבר stateless

     מתייחס לתוכנית, מחשב או ישות אחרת שלא עוקבים אחר מהלך האירועים, לא זוכרים אותם ולא מאפשרים חזרה על אירועים מן העבר.

  • תיכנות סר-עבר stateless programming

     תכנות חסר רכיבים שעוקבים אחר מהלך האירועים בתוכנית וזוכרים אותם, ומשום כך אינו מאפשר לחזור על אירועי התוכנית.

  • משאב בר-עבר stateful resource

     משאב הכולל רכיבים שעוקבים אחר מהלך האירועים בתוכנית וזוכרים אותם, ומשום כך מאפשר לחזור על אירועי התוכנית.

  • שרת סר-עבר stateless server

     תכנות חסר רכיבים שעוקבים אחר מהלך האירועים בשרת וזוכרים אותם, ומשום כך אינו מאפשר לחזור על האירועים בשרת.

  • תרמיל סר-עבר stateless bean

     שגרה בתוכנית החסרה רכיבים שעוקבים אחר מהלך האירועים בתוכנית וזוכרים אותם, ומשום כך אינה מאפשרת לחזור על אירועי התוכנית.