­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

ביצוע תוכנית נמצאו 55 מונחים

 • מעבד שפה language processor

  יחידה תִפקודית המתרגמת ומבצעת תוכניות הכתובות בשפת תִכנות מסוימת.
  דוגמה:
  מכונת LISP.

 • זמן ביצוע\ריצה (execution\run time (1

  כל רגע שבו מתבצעת תוכנית מסוימת.

 • משך ביצוע (execution\run time (2

  משך הזמן הנדרש לביצוע תוכנית מסוימת.
  הערה:
  זמן ביצוע יכול להיות זמן שעון או זמן מעבד.

 • זמן שעון elapsed time\wall-clock time

   משך הזמן הממשי שחלף מהתחלת ביצוע תוכנית ועד לַסיום.
  הערה:
  בשונה מזמן מעבד.

 • זמן מעבד processor time

  סכום פרקי הזמן שבהם מעבד ביצע בפועל את התוכנית.
  הערה:
  בשונה מזמן שעון.

 • פרופיל ביצוע execution profile

   ייצוג מוחלט או יחסי של שכיחויות ביצוע או של זמני ביצוע (2), של פקודות או של פסוקים של תוכנית.

 • עיקבה trace

  רשומת הביצוע של תוכנית, כולה או חלקה, המראה את מעקובת הפקודות או הפסוקים שבוצעו, את האופרנדים המעורבים ושמותיהם, ואת התוצאות.

 • עקב [trace [v

   הכין רשומת מעקב (עִקבָה).

 • עיקב ביצוע execution trace\control-flow trace

   רשומת מעקובת של פקודות שבוצעו במהלך הביצוע של תוכנית.


   

 • עיקבה היסטורית retrospective trace

  עִקבָה המיוצרת לאחר ביצוע תוכנית, מתוך נתונים היסטוריים שנרשמו במהלך הביצוע.
  הערה:
  בשונה מרשומת מעקב של ביצוע המתבצעת באופן מצטבר במהלך ביצוע התוכנית.

 • עיקבת שגרות subprogram trace

   עִקבָה של קריאות, כולן או חלקן, לשגרות שבוצעו במהלך ביצוע תוכנית, כולה או חלקה, ואולי גם של ערכי הפרמטרים שהועברו לכל שגרה או מודול ושהוחזרו מהם.

 • עיקבת סמלים symbolic trace

   עִקבָה של הפסוקים בתוכנית המקור ושל תוצאות קפיצות בעת ביצוע התוכנית, המשתמשת בעיקר בסמלים ולא בערכים ממשיים.

 • ביצוע סימלי symbolic execution

   תהליך התומך בניתוח תוכנה על ידי הדמיה של ביצוע תוכנית, כולה או חלקה, תוך כדי שימוש בסמלים כנתוני קלט, כגון שמות של משתנים כתחליף לערכים הממשיים שלהם, וביטוי של פלט התוכנית כביטויים מתמטיים או לוגיים שבהם מופיעים סמלים אלה.

 • עיקבת משתנים\נתונים variable trace\data-flow trace\data trace

   עִקבָה של השמות והערכים של משתנים, שנגשו אליהם או ששונו במהלך ביצוע תוכנית.

 • מוניטור ביצוע execution monitor

   כלי תוכנה או התקן חומרה הפועלים בו-זמנית עם מערכת או יחידה תִפקודית, והמפקחים, רושמים, מנתחים או מאמתים את התפעול של המערכת או של היחידה התפקודית.

 • יצא [exit [v

   ביצע פקודה או פסוק בתוכנית או בחלק של תוכנית, הגורמים להפסקת הביצוע של התוכנית או של חלקה.

 • נקודת יציאה exit point

   הנקודה בתוכנית, במודול או בפסוק, שבה ניתן לסיים את הביצוע של התוכנית, המודול או הפסוק.

 • נקודת כניסה entry point

   הנקודה בתוכנית, במודול או בפסוק שבה ניתן להתחיל את הביצוע של התוכנית, המודול או הפסוק.

 • נקודת חזרה reentry point

   הנקודה בתוכנית, במודול או בפסוק, שבה הם מחדשים את ביצועם לאחר הביצוע של תוכנית, מודול או פסוק אחרים.

   

   

 • מפסק breakpoint

  נקודה בתוכנית, במודול או בפסוק, שבה ניתן להפסיק את הביצוע עקב מצב או אירוע מסוימים.
  הערות:
  1. מציבים מִפְסָק כדי לאפשר ניטור ידני או אוטומטי של ביצועי תוכנית או תוצאותיה.
  2. יתכן יותר ממפסק אחד.

 • הציב מפסק (set a breakpoint (v

   הגדיר מפסק וכן אירוע שיגרום הפסקת ביצוע של תוכנית.

 • הפסיק (initiate a breakpoint (v

   גרם הפסקת ביצוע של תוכנית במִפסָק.

 • מפסק קוד code breakpoint

  מִפסק התלוי בביצוע פקודה מסוימת.

 • מפסק נתונים data breakpoint

   מִפסק התלוי בגישה לעצם נתונים מסוים.

 • מפסק דינמי dynamic breakpoint

   נקודה בתוכנית או בפסוק, שבה ניתן להפסיק את הביצוע עקב מצב או אירוע מסוימים, המשתנים במהלך ביצוע תוכנית זו או אחרת.

 • מפסק סטטי static breakpoint

   מפסק המוצב במהלך הידור תוכנית.

 • מפסק תוכנית ניפוי programmable breakpoint

   מִפסק הגורם הפעלה אוטומטית של תוכנית ניפוי מוגדרת מראש.

 • מפסק כניסה preamble breakpoint

   מִפסק הממוקם בנקודת הכניסה של תוכנית או של שגרה.

 • מפסק יציאה postamble breakpoint

   מִפסק הממוקם בנקודת היציאה מתוכנית או שגרה.

 • נקודת ביקורת checkpoint

   נקודה בתוכנית, המתאימה להפסקת ביצוע התוכנית, שבה הוכנסה מעקובת פקודות כדי לרשום את המצב והתוצאות, לבחון אותם ולשתחל את התוכנית.

 • שיתחל [restart [v

   חידש ביצוע תוכנית על ידי שימוש בנתונים שנרשמו בנקודת ביקורת.

 • נקודת שיתחול restart point

   נקודה בתוכנית שבה ניתן להמשיך בביצוע התוכנית או לחדש את הביצוע לאחר שהופסק במִפסק או בנקודת ביקורת.

 • התאושש [recover [v

   קבע מצב קודם או מצב חדש של מערכת, קובץ, מסד נתונים או משאב אחר, כולם או חלקם, או של ביצוע תוכנית, כך שניתן עתה לבצע תִפקודים דרושים.


   

 • התאוששות recovery

  בתכנות מחשבים, קביעת מצב קודם או מצב חדש של מערכת, קובץ, מסד נתונים או משאב אחר, כולם או חלקם, או של ביצוע תוכנית, כך שניתן לבצע תִפקודים דרושים.

 • התאוששות לפנים\קדומנית forward recovery

   התאוששות שבה מערכת, תוכנית, קובץ, מסד נתונים או משאב אחר מובאים למצב חדש השונה מהקודם, שבו יוכלו לבצע תִפקודים דרושים.
  דוגמה:
  שחזור קובץ למצב נתון על ידי עדכון גִרסה קודמת של הקובץ, בנתונים שנרשמו בסדר הכרונולוגי של השינויים בקובץ.

 • התאוששות לאחור backward recovery

   התאוששות שבה מערכת, תוכנית, קובץ, מסד נתונים או משאב אחר, משוחזרים למצב קודם שבו יוכלו לבצע תִפקודים דרושים.
  דוגמה:
  שחזור של קובץ למצב נתון על ידי ביטול כל השינויים שבוצעו בו מאז שהיה במצב זה.

 • התאוששות ישירה inline recovery

   התאוששות המתבצעת על ידי חידוש העבודה בנקודה הקודמת לַכֶּשֶל.

 • הרעבה starvation

   מצב שבו תהליך אסינכרוני אינו מסוגל להתקדם בתוך פרק זמן הניתן לחיזוי מפני שתהליכים אסינכרוניים אחרים, המתבצעים באותו פרק זמן, תופסים משאבים הדרושים לו.

 • קיפאון deadlock\deadly embrace

  מצב שבו עיבוד נתונים מעוכב מפני שכמה הֶתקנים או תהליכים בו-זמניים ממתינים למשאבים שהוקצו לתהליכים אחרים או בגלל תלות הדדית אחרת.
  דוגמה:
  מצב שבו תוכנית א' נועלת לשימוש בלבדי את רשומה 1, ומבקשת לנעול גם את רשומה 2 שהוקצתה לתוכנית ב'. באותו זמן תוכנית ב' נועלת לשימוש בלבדי את רשומה 2 ומחכה לאפשרות לנעול לשימושה הבלבדי את רשומה 1, בטרם תשחרר את רשומה 2.

 • נעילה lockout

   טכניקה להקצאת משאבים, שבה מגינים על משאבים משותפים על ידי כך שברגע מסוים רק הֶתקן אחד או תהליך אחד מקבלים הרשאת גישה אליהם.
  דוגמה: מניעת קריאה של נתונים כל עוד מתבצע בהם עדכון.

   

   

 • תוכנית איתחול bootstrap\initial program load

   תוכנית קצרה שהיא תושבת קבועה במחשב או נטענת בו בקלות ושביצועה מביא לזיכרון תוכנית גדולה יותר כגון מערכת הפעלה או מַטעֵן של מערכת הפעלה.

 • איתחל (1) [bootstrap [v

   טען תוכנית אִתחוּל.

 • מטען איתחול bootsrap loader

   תוכנית קצרה המשמשת לטעינת תוכנית אִתחוּל.

 • איתחל (2) [boot [v

   אִתחֵל מחשב על ידי טעינה מחדש של מערכת ההפעלה, וייתכן גם על ידי ניקוי זיכרון.

 • חריג exception

   מצב העלול להיווצר במהלך ביצוע תוכנית ולגרום סטייה מסדר הביצוע הרגיל, ואשר קיימים אמצעים להגדירו, להתריע על הופעתו, לזהותו, להתעלם ממנו או לטפל בו.
  דוגמות:
  תנאי (ON ERROR) בשפת ;PL/1 גלישת זיכרון; שגיאת טווח.

 • (raise an exception (v

   אותת על הופעתו של חריג בהתבסס על התרחשות מצב מסוים.

 • מטפל בחריגים exception handler

   שִגרה המבוצעת בתגובה להתרחשות סוג מסוים של חריג.

 • טיפל בחריג (handle an exception (v

   נקט פעולה ישירה כתוצאה מהתרחשות חריג.
  הערה:
  בדרך כלל הבקרה עוברת למטפל-חריגים, הנוקט פעולות דרושות.

 • העביר חריג (propagate an exception (v

   בגלל חוסר יכולת טיפול בתוך מודול נתון, העביר את הבקרה למטפל בחריגים של המודול הקורא הקודם או של המודול המקונן, או התריע שוב במפורש על חריג בתוך מטפל-בחריגים אחר.

 • חריג מעינה addressing exception

   חריג המתרחש כשתוכנית מחשבת מען הנמצא מחוץ לגבולות מרחב המענים הזמינים שלה.

 • חריג נתונים data exception

   חריג המתרחש כשתוכנית מנסה להשתמש בנתונים באופן שגוי או לגשת אליהם באופן שגוי.

 • חריג פעולה operation exception

   חריג המתרחש כשתוכנית מנסה לבצע פקודה שחלק-הפעולה שלה אינו חוקי.

 • חריג הגנה protection exception

   חריג המתרחש כשתוכנית מנסה לגשת לאזור מוגן בהֶתקן אִחסון.

   

 • חריג גלישה overflow exception

   חריג המתרחש כשתוצאה של פעולה גורמת גלישה.

 • חריג חמיקה underflow exception

   חריג המתרחש כשתוצאה של פעולה גורמת חמיקה אריתמטית.