­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

פקודות ומענים נמצאו 54 מונחים

 • פקודה, הוראה instruction

   פירוט של פעולה וזיהוי האופרנדים המסומכים אליה.

 • פקודת מכונה machine instruction

   פקודה שניתן לבצעה ישירות על ידי המחשב, ללא תרגום.
  הערה:
  פקודת מכונה היא חלק משפת מכונה.

 • תסדיר פקודה instruction format

  מערך החלקים המרכיבים פקודה.

 • אוצר פקודות instruction set\instruction repertoire

   קבוצת כל הפקודות המוכרות על ידי מחשב נתון או הכלולות בשפת תִכנות נתונה.

 • אורך פקודה instruction lentgh

   מספר המילים, הבתים או הסיביות, הדרוש לאִחסון פקודת מכונה.

 • חלק פעולה operation part\operation field

  החלק של פקודת מכונה או של פקודת מיקרו, המפרֵט את הפעולה שיש לבצע.

 • מען address

   ערך המזהה מקום.
  הערה:
  מקובל בציבור גם "כתובת".
  דוגמות:
  מספר אוגר, המען של חלק מסוים של התקן אחסון, המען של הֶתקן, מען ברשת תקשורת מחשבים.

 • חלק מען address part

   החלק של פקודת מכונה או של פקודת מיקרו המפרֵט את המען של אופרנד.

 • תסדיר מען address format

   המספר והסידור של האלמנטים המרכיבים מען.
  דוגמות:
  1. הדף וההיסט (offset)  במערכת מעינה וירטואלית;
  2. המען של ערוץ, הֶתקן, רשומה.

 • קוד פקודה instruction code

   קבוצת בתים ליצוג פקודות המכונה השונות המותרות של מחשב מסוים.

   

   

 • קוד פעולה operation code

   הייצוג המקודד של חלק הפעולה של פקודת מכונה.
  דוגמה: ברמת שפת-סף, BNZ משמשת לציון הפעולה   BRANCH IF NOT ZERO המיוצגת בסופו של דבר ברמת קוד מכונה כדגַם סיביות מוגדר.

 • פקודה ללא מען zero-address instruction

   פקודה שאין בה חלק-מען.
  דוגמה:
  פקודת HALT.

 • פקודת מען יחיד one-address instruction

   פקודה הכוללת חלק-מען אחד.
  דוגמה:
  פקודה לטעון באוגר את התוכן של מקום A בזיכרון.

 • פקודת שני מענים two-address instruction

   פקודה הכוללת שני מענים, שלכל אחד מהם חלק-מען משלו.
  דוגמה:
  הפקודה להוסיף את התוכן של מקום A בזיכרון לתוכן של מקום B בזיכרון.

 • פקודת שלושה מענים three-address instruction

   פקודה הכוללת שלושה מענים, שלכל אחד מהם חלק-מען משלו.
  דוגמה:
  הפקודה להוסיף את התוכן של מקום A בזיכרון לתוכן של מקום B בזיכרון ולאחסן את התוצאה במקום C בזיכרון.

 • פקודה רבת מענים n-address instruction

   פקודה הכוללת מספר רב של מענים, שלכל אחד מהם חלק-מען משלו.

 • פקודת מען אחד-ועוד-אחד one-plus-one address

   פקודה הכוללת שני חלקי-מען, שבה חלק המען השני כולל את מען הפקודה הבאה לביצוע.
  דוגמה:
  הפקודה לטעון באוגר את התוכן של מקום A בזיכרון ואחר כך לבצע את הפקודה שבמקום B בזיכרון.

 • מעינה משתמעת implicit addressing

   שיטת-מעינה שבה המען של האופרנד משתמע מחלק-הפעולה של הפקודה.
  דוגמה:
  במחשב בעל אוגר יחיד, פקודה המתייחסת לאוגר אינה זקוקה למען.


   

 • מעינה עוקבת one-ahead addressing

   שיטת מעינה משתמעת, המניחה שהאופרנדים של הפקודה הנוכחית נמצאים בזיכרון בהמשך למקום האופרנדים ששימשו בביצוע הפקודה הקודמת.

 • מעינה נישנית repetitive addressing

   שיטת מעינה משתמעת, המניחה שהפעולה של הפקודה הנוכחית מתייחסת לאופרנדים של הפקודה הקודמת שבוצעה.

 • פקודה ישירה\מיידית direct instruction

   פקודה הכוללת את ערך האופרנד, ולא את מענו.

 • אופרנד מיידי immediate operand

   אופרנד שבפקודה נמצא ערכו ולא מענו.

 • נתון מיידי immediate data

   נתון הנמצא בפקודה.

 • פקודה עקיפה indirect instruction

   פקודה הכוללת מען עקיף.

 • פקודת סרק no-operation instruction

   פקודה שביצועה גורם למחשב רק להתקדם לפקודה הבאה.

 • פקודה מיחסת privileged instruction

   פקודה הניתנת לביצוע רק באופן-תפעול  (operation mode) מוגדר.

 • פקודת קפיצה jump instruction

   פקודה המציינת קפיצה.

 • פקודת קפיצה לא-מותנית unconditional jump

   פקודת-קפיצה המציינת קפיצת חובה.

 • פקודת קפיצה מותנית conditional jump instruction

   פקודת-קפיצה המגדירה תנאי לביצוע הקפיצה.

 • מעקובת קריאה calling sequence

   סִדרת פקודות המביאה לביצוע של שגרה, המספקת לה במידת הצורך נתונים לעיבוד והמבקרת את משלוח התוצאות, אם ישנן, ואת החֲזרה לתוכנית הקוראת.

 • מרחב מענים address space

   קבוצת המענים העומדים לרשות תוכנית מסוימת או לרשות יחידה תִפקודית.
  הערה:
  מרחב מענים עשוי לכלול מענים וירטואליים.

 • מען סימלי symbolic address

   מזהה המייצג מען.

 • מען ישיר direct address

   מען המזהה ישירות מקום בזיכרון (בשונה ממען עקיף).
  הערה:
  המקום עשוי להיות מקום בַּזיכרון או התקן.

 • מען-בסיס base address

  מען המשמש נקודת מוצא לחישוב מענים.

 • מען מוחלט absolute address

   מען ישיר המזהה מקום בלי להתייחס למען-בסיס.
  הערה:
  מען מוחלט עשוי לשמש כמען-בסיס.

 • מען יחסי relative address

   מען ישיר המזהה מקום לפי מרחקו ממען הבסיס.

 • מען עקיף indirect address

   מען המזהה מקום של מען אחר.
  הערה:
  המקום המזוהה עשוי לכלול את המען של האופרנד הנדרש או מען עקיף נוסף; שרשרת מענים זו תוביל בסופו של דבר לַאופרנד.

 • מען זחיח relocatable address

   מען שיש לעדכנו כשמזיחים את הנתונים שהוא מתייחס אליהם או כשמזיחים את התוכנית המכילה אותו.

 • מען מחשב generated address

   מען שחושב במהלך ביצוע תוכנית.

 • מען בפועל effective address

   המען המתקבל באמצעות מִפתוּח, מעינה עקיפה או שינוי אחר של מען מסוים.
  הערה:
  אם המען המסוים אינו דורש שינוי כלשהו, הריהו גם המען בפועל.

 • הסגלת מען address modification

   כל פעולה אריתמטית, לוגית או תחבירית המבוצעת במען.

 • מען וירטואלי virtual address

   במערכת זיכרון וירטואלי, המען המוקצה למָקום בהחסן חיצוני כדי לאפשר גישה אליו כאילו היה חלק מהזיכרון הראשי.

 • מען ממשי real address

   המען של מקום בחלק הזיכרון הראשי של מערכת זיכרון וירטואלי.

 • אינדקס, ציון index

   בתכנות מחשבים, מספר שלם המזהה את מקומו של פריט נתונים במעקובת של פריטי נתונים.

 • מען ממופתח indexed address

   מען שמוסיפים לו את התוכן של אוגר-אינדקס אחד או יותר.

 • מען יחסי-לעצמו self-relative address

   מען שמוסיפים אותו למען הפקודה שבה הוא מופיע, כדי לקבל את מען המקום בזיכרון, שאליו יש לגשת.


   

 • תרשים מיבנה\מידרג structure chart\hierarchy chart

  תרשים המזהה מודולים, פעילויות או ישויות אחרות במערכת או בתוכנית, והמראה כיצד ישויות גדולות או כלליות יותר מתפרקות ליישויות קטנות ומפורטות יותר.
  הערה:
  תרשים מבנה אינו זהה בהכרח לתרשים קריאה  (call graph).

 • תרשים עץ call graph

  תרשים המזהה מודולים במערכת או בתוכנית ומציג איזה מודולים קוראים זה לזה.
  הערה:
  תרשים קריאה אינו זהה בהכרח לתרשים מבנה.

 • תרשים זרימת בקרה control flow diagram

   תרשים המתאר את קבוצת כל המעקובות האפשריות שניתן לבצע בהן פעולות במהלך ביצוע תוכנית.

 • תרשים תיבות box diagram

  תרשים זרימת בקרה המורכב מתיבות עוקבות ומקוננות המייצגות צעדים עוקבים, חזרות ופסוקי תנאי.

 • תרשים זרימת נתונים data flow diagram

  תרשים שבו צמתים מתארים מקורות נתונים, קולטי נתונים, החסני נתונים ותהליכי עיבוד נתונים, ושבו קווי קישור בין הצמתים מתארים זרימת נתונים לוגית.

 • תרשים בועות bubble chart

  תרשים שבו ישויות מתוארות על ידי מעגלים (בועות), והיוחסות (relationships) ביניהן מיוצגות על ידי קווי קישור המשוכים בין המעגלים.

 • תרשים קלט-עיבוד-פלט input-process-output chart

  תרשים של מערכת תוכנה או של מודול, המורכב מחלקים אלה: מלבן בצד שמאל, המכיל רשימת קלטים, מלבן במרכז המכיל רשימת צעדי עיבוד, מלבן בצד ימין המכיל רשימת פלטים וחיצים המחברים קלטים לצעדי עיבוד וצעדי עיבוד לפלטים.

 • תרשים החלפת מצבים state transition diagram

   תרשים המתאר את המצבים שמערכת או רכיב יכולים להימצא בהם, ומראה את האירועים או הנסיבות שגרמו למעבר ממצב אחד למצב אחר או את התוצאות של מעבר כזה.