­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

אופייני תמונה נמצאו 42 מונחים

 • מאפיין feature

  בראיית מחשב - כל אופיין המתאר תמונה או אזור בתמונה.

 • וקטור מאפיינים feature vector

  כמה מאפיינים העשויים לשמש לתיאור שטחים או עצמים בתמונה.

 • מרחב מאפיינים feature space

  קבוצת כל וקטורי המאפיינים האפשריים העשויים לשמש לייצוג מאפיינים של תמונה.

 • שפת תאור דגמים pattern description language

  שפה המאפשרת תיאור מבני של דגמים בתמונה במונחי פרימיטיבים של תמונה וצירופיהם.

 • תאור סימלי symbolic description

  תיאור של תמונה על ידי ייצוג באמצעים אחרים, כגון גרף.

 • חתימה signature\prototype pattern

  בראיית מחשב - המידה הנצפית או האופיינית, או דגם של מאפיינים, שנגזרו מישויות של קטגוריה מסוימת.
  הערה: לקטגוריה יש חתימה רק אם דגם המאפיינים מייצג במידה רבה את וקטורי המאפיינים שנתקבלו מהיחידות באותה קטגוריה.

 • תצורה גאומטרית geometric configuration

  קבוצת מאפיינים המתארת את צורת התמונה.
  הערה: המאפיינים עשויים להיות מאפיינים איכותיים, כגון ריבועי, מעגלי, או מאפיינים כמותיים, כגון שטח, היקף וממדים.

 • הצטופפות compactness

  בראיית מחשב – מידת פיזור הפיקסלים באזור ביחס למרכז האזור.
  הערה: דחיסות מבוטאת לעתים קרובות על ידי מספר בטווח שבין אפס (0) לאחת (1).
  מעגל הוא האזור הדחוס ביותר, ואילו קו הוא האזור הפחות דחוס. עצמים מעגליים יקבלו ערך מרבי אחת (1), ואילו עצמים מוארכים יקבלו ערכי דחיסות המתקרבים לאפס (0).

 • מעגליות peround

  מדד המבטא את מידת העֲגִילוּת של אזור.
  הערה: המעגליות מחושבת כריבוע ההיקף מחולק בשטח.


   

 • מארכות elongation

  בראיית מחשב – מידה של מאפייני צורה, השווה לאורך הציר הראשי מחולק באורך הציר הזוטר.
  הערות:
  1. מקדם המוארכות של מעגל הוא אחת (1). לעצמים ארוכים יש מקדם גדול מאחת (1).
  2. בכמה מקרים קשה להגדיר את הצירים כראשי וזוטר.

 • מיקום location

  הקביעה של אַיּוּת (position) של עצם במעמד חזותי ביחס לצופה.

 • סריג מרחבי spatial grid

  סריג ייחוס כיווני במרחב הייצוג של תמונה.

 • תדר סריג מרחבי spatial grid frequency

  צפיפות קווי הייחוס בסריג מרחבי.

 • תדר מרחבי spatial frequency

  המספר ההפוך של ריווח קווים בעצם או במעמד חזותי.

 • רעש מרחבי spatial noise

  עצמים לא-רצויים בתמונה, המופיעים עקב שינויי הבהירות לפי המקום.

 • זוית ראייה angle-of-view

  הזווית הנוצרת בין שני ישרים הנמתחים אל עיני הצופה משתי הנקודות המרוחקות ביותר על מישור העצם.

 • יחס ממדים aspect ratio

  היחס בין רוחב תמונה לאורכה.
  דוגמה: יחס ממדים 4:3 פירושו, שהממד האופקי של מסגרת התמונה הוא 4/3 מהממד האנכי.

 • יציבות stability

  מידת השינוי בצורה או בגודל של תמונה במשך הזמן, עקב שינויים באות האלקטרוני.

 • שטיחות שדה flatness-of-field

  המידה שבה עצם שטוח מופיע כתמונה שטוחה.

 • עומק שדה depth-of-field

  הטווח בין הרוחק המרבי והרוחק המזערי מהחיישן, שבו התמונה הממוקדת מעוצבת עדיין בצורה קבילה.

 • עומק מוקד depth-of-focus

  טווח המרחקים מהעדשה אל מישור התמונה שבו התמונה הנוצרת באמצעות העדשה נראית ממוקדת.

 • תפיסת עומק depth perception

  היכולת לתפוס הפרשים ברוחק שבין הצופה לבין נקודה אחת ביחס לרוחק ממנו אל נקודה אחרת.

 • ציפוף מרקם texture gradient

  הצפיפות, ההולכת וגדלה עם העומק, של המרקם החזותי הנצפה בתמונה דו-ממדית של מעמד חזותי תלת-ממדי המכיל משטחים בעלי מרקם אחיד בקירוב.

 • מירקם texture

  האיכות החזותית של משטח.

 • טקסל\אלמנט מרקם texel\texture element

  האלמנט הקטן ביותר של תמונה המשמש לתיאור מרקם של משטח.

 • תאור מרקם משטח surface texture description

  סדרת נתונים המתארת דגם של מרקם תלת-ממדי, לרבות מודל המשטח והתאורה.

 • הפרדה resolution

  הרוחק המזערי החייב להפריד בין שני קווים או בין שתי נקודות בתמונה כדי שיהיה אפשר להבחין בהם כקווים נפרדים או כנקודות נפרדות.

 • תא הפרדה resolution cell

  השטח הקטן והאלמנטרי ביותר בתמונה הנחשב בעל משמעות למתבונן.
  הערה: תא הפרדה או מערכים של תאי הפרדה עשויים לעתים להוות יחידה בסיסית לזיהוי דגמים או לנתוני תסדיר תמונה.

 • הפרדה מרחבית spatial resolution

  הערך ההפוך של מספר הפיקסלים הנכללים בשטח של תמונה.
  דוגמה: תמונה בהפרדה מרחבית של אחת (1) חלקֵי 256 ? 256xמכילה 65,536 פיקסלים בדידים.

 • הפרדה אפקית horizontal resolution

  הערך ההפוך של מספר הפיקסלים לאורך קו סריקה אופקי יחיד.

 • הפרדה אנכית vertical resolution

  הערך ההפוך של מספר הפיקסלים בכיוון האנכי של התמונה.

 • הפרדת תת-פיסקל sub-pixel resolution

  הפרדה קטנה מפיקסל אחד המושגת על ידי ביון (אינטרפולציה).

 • פסיעת נקודות dot pitch

  מידת ההפרדה המרחבית בתצוגה, המבוטאת כרוחק בין נקודות זוהרות מאותו צבע.

 • מבחנות definition

  רמת הבּוֹלטוּת של פרט בתמונה, שהיא תוצא הצירוף של הפרדה וניגודיות.

 • חדות acutance

  בראיית מחשב – מידת החדות של קווי השפה בתמונה.
  הערה: החדות מבוטאת כממוצע ריבוע השינוי בצפיפות האופטית לאורך קו השפה, מחולק בהפרש הכולל של הצפיפות האופטית בין צד אחד של קו השפה לבין צדו השני.

 • הגדלה magnification

  היחס בין האורך של קו במישור העצם לבין האורך של אותו קו במישור התמונה.

 • החפפה registration

  רמת הדיוק בהצבת תמונה ביחס לתמונה אחרת, המבוססת על היסט גאומטרי כגון סיבוב, התקה או הגדלה.

 • אלגברת תמונות image algebra

  אוסף אלגוריתמים לעיבוד תמונות שהמשתנים שלהם הם תמונות והפעולות שלהם הן פעולות לוגיות, אריתמטיות או שתיהן.

 • מספר אוילר Euler number

  מספר הכתמים בתמונה בינרית, פחות מספר כתמי-הילד.

 • צורנות מתמטית mathematical morphology

  אלגברת תמונות שהמשתנים שלה הן צורות והפעולות הן פעולות התמרה של צורות אלה.
  הערה: לא אושר על ידי האקדמיה ללשון העברית.

 • צורנות סולם האפור gray scale morphology

  יישום האלמנטים הבונים של סולם האפור כדי לסנן תמונה בסולם האפור, בדרך כלל כדי לתקן פגמים במשטח של עצם בשדה הראייה של מצלמה.
  הערה: לא אושר על ידי האקדמיה ללשון העברית.


   

 • ליקוי גזירה clipping

  בראיית מחשב - בדימות תת-אדום, פגם קוסמטי הנגרם על ידי מבנה בתוך מערכת הגלאי, המפריע לגילוי הקרינה.