­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

רכישת תמונות נמצאו 33 מונחים

 • רכישת תמונה image acquisition

  טכניקה ליבוא מידע חיצוני למערכת ניתוח.

 • ביום staging

  סידור עצם, מנגנון ההצגה שלו, הֶארתו ושיטת הצפייה בו במערכת ראייה של מכונה תעשייתית.

 • דגימה sampling

  מנגנון ההמרה של תמונה רציפה (כגון צילום) לתמונה המורכבת מנקודות בדידות.

 • דגימה מחדש resampling

  ביצוע חוזר של דגימה תוך שינוי מאפייני הדגימה, כגון ההפרדה, זווית הסיבוב וכדומה.

 • דגימת חסר undersampling

  דגימת אות בקצב נמוך מזה המותר לפי משפט נייקוויסט.

 • דגימת יתר oversampling

  דגימת אות בקצב כפול-לפחות מזה הנחוץ לפי משפט נייקוויסט.

 • סרק [scan [v

  בחן עצם או סנתז תמונה בסדר קבוע מראש.
  דוגמות: מערכת פקסימיליה סורקת את עותק הנושא משמאל לימין ומלמעלה למטה. תמונות גרפיות עשויות להיווצר על ידי מערכת סריקת רשת. תמונת טלוויזיה מחוללת קו אחר קו.

 • סריקה שלובה interlaced scanning

  תהליך סריקה שבו מרחקי המרכזים של שורות עוקבות גדולים פי שניים או יותר מריווח שורות רגיל כאשר שורות סמוכות שייכות לשדות שונים.

 • שליבה אקראית random interlace

  טכניקת סריקה המשמשת לעתים קרובות במערכות טלוויזיה במעגל סגור שבהן אין יוחסה קבועה בין שדות עוקבים זוגיים או אי-זוגיים.

 • שליבת מסגרות frame interlace

  שיטה שבה סריקות תמונת חוזי של שדות זוגיים ואי-זוגיים נארגות יחד ליצירת תמונה יחידה.

   

 • תדירות מסגרות frame frequency

  מספר המסגרות הנסרקות בשנייה.
  הערות:
  1. התדירות לפי תקן RS-170 היא 30 מסגרות לשנייה.
  2. התדירות לפי תקן CCIR בישראל היא 25 מסגרות לשנייה.

 • תחזיר אופקי horizontal retrace

  החזרה של סריקת חוזי (אלומה) מצד אחד של רשת הסריקה לצד השני לאחר ההשלמה של שורת סריקה אחת.

 • פס מעבר passband

  תחום מוגדר של תדרים או אורכי גל העוברים דרך מסנן מעביר-פס (band-pass filter).

 • רוחב פס bandwidth

  ההפרש בין התדרים המגבילים, הנמוך ביותר והגבוה ביותר, של פס תדרים.

 • תחום דינמי dynamic range

  ההפרש, המבוטא בדרך כלל כיחס, בין רמת האות המרבית לבין רמת האות המזערית.

 • סימוי blanking

  ביטול אות חוזי בחלק מרשת הסריקה, בדרך כלל במהלך תחזיר.

 • סימוי אופקי horizontal blanking

  בצג, חלק אות החוזי המורכב שבמהלכו אלומת האלקטרונים מופסקת כדי לאפשר תחזיר (ללא התגלות) לצד שמאל של המרקע.

 • סימוי אנכי vertical blanking

  בצג, חלק אות החוזי המורכב שבמהלכו אלומת האלקטרונים מופסקת כדי לאפשר תחזיר (ללא התגלות) לנקודת ההתחלה של מסגרת אות החוזי.

 • דימות סיפרתי digital imaging

  תהליך יצירת ייצוג ספרתי של מעמד חזותי.
  דוגמה: המרת תמונת חוזי לפיקסלים באמצעות ממיר מאנלוגי לספרתי.

 • התאמת תבניות template matching

  טכניקה שבה דגמים או צורות מזוהים על ידי השוואה לתבניות.

 • הסתיר [occlude [v

  מנע את ההופעה של עצם, כולו או חלקו, בתמונה, על ידי הסתרתו.
  דוגמות: חלון גרפי החופה חלון אחר על המרקע; הפאה הקדמית של קובייה מסתירה את הפאה האחורית; עצם במעמד חזותי עלול להסתיר עצמים הנמצאים מאחוריו.
  הערה: ההסתרה נעשית על ידי עצם אחר החוסם את המסלול האופטי.

 • הסתרה occlusion

  חסימת המסלול האופטי שבין חלק של מעמד חזותי לבין ההתקן הצופה, הנעשית על ידי עצם הנמצא מחוץ למעמד החזותי והגורמת לכך ששטח התמונה אינו מכיל את החלק המוסתר.

 • די-כוכב Dee star

  ביטוי מספרי לרמת הטיב של גלאי שאינה תלויה בגודל ובצורה של האלמנטים.
  הערות:
  1. יחס הפוך לרגישות או לעוצמת רעש שקול (NEP).
  2. המונח לא אושר באקדמיה ללשון העברית.

 • יכולת גילוי detectivity

  היכולת של גלאי לחוש בעוצמת ההקרנה, כלומר היחס בין עוצמת האות לעוצמת הרעש.
  הערה: הערך המספרי הוא הפוך לעוצמת רעש שקול (NEP).

 • שדה ראייה field-of-view

  הזווית המרחבית הניתנת לצפייה מעמדת הצופה ולכן כלולה בתמונה.

 • זווית איסוף collection angle

  הזווית שבין קו ממקור אור למרכז הגלאי וקו מאותו מקור לקו השפה של אותו גלאי.

 • צילום חטף snap shot

  לכידת מסגרת של תמונה אחת מתוך רצף של מסגרות.

 • מדידת טווח stadimetry

  קביעת רוחק המבוססת על הגודל הנראה של עצם בשדה הראייה של מצלמה.

 • שדה מדידה field of measurement

  השטח שבו ניתן להציב עצמים.

 • סימן סמך fiducial mark

  סימן המגדיר נקודת מוצא או תקן של הצבה ייחוסית והמשמש כבסיס לחישוב מדידה.

 • כיול calibration

  קביעת היוחסה שבין הפלט של מכשיר מדידה לבין סימן סמך כלשהו, תקן מדידה מוסכם או נקודת מוצא אחרת להתייחסות, למטרת דיווח תוצאות עתידיות ביחס לערך הייחוס.

 • התאמה correspondence

  זיווג נקודות בשתי תמונות כך שכל נקודה בַּזוג מייצגת את אותה נקודה במרחב.

 • עקיבת קווים line following

  קבלת אלמנט חדש לפי קרבתו להמשך הלינארי של הקו הנוכחי הנעקב.