­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

ניתוח תמונות נמצאו 38 מונחים

 • ניתוח תמונות image analysis

  תהליך החילול של קבוצת וקטורי מאפיינים כדי לתאר תמונה.

 • ניתוח מעמדים חזותיים scene analysis

  תהליך חיפוש מידע על אודות מעמד חזותי מתוך נתונים שנגזרו מתמונה או מתוך מתווה גולמי של אותה תמונה.

 • ניתוח שטח area analysis

  תהליך קביעת השטח של מראה נתון הנמצא בתוך רמת אפור או מרקם מוגדרים.

 • ניתוח הקשרי contextual analysis

  תהליך זיהוי של עצם על ידי גורמים ידועים השולטים בהופעתו בהקשר מסוים.

 • ניתוח תלת-מימדי three-dimensional analysis

  ניתוח חזותי המשתמש באלגוריתם המפתח מודל תלת-ממדי של עצם או של חלק ממנו והמתאים את המודל הזה לאחד המודלים באוסף המודלים המאוחסנים.

 • ניתוח אשכולות cluster analysis

  בראיית מחשב - תהליך הטיפול בפיקסלים סמוכים בתוך רמת אפור נתונה, כיחידה או כאשכול.

 • ניתוח תמונות בתדירות-מסגרות frame-rate image analysis

  הזיהוי של עצמים וניתוח המדידות הפועלים בקצב החוזי, כלומר במהירות שבה נתוני התמונה מסופרתים.

 • ראייה בסולם האפור gray-scale vision

  ניתוח תמונות המבוסס על תכולת רמת האפור.

 • ניתוח שכנות connectivity analysis

  ניתוח תמונות המשתמש בטכניקת הקטעה של תמונות בינריות המבוססת על שכנות פיקסלים.
  הערה: טכניקת השכנות משמשת לבידוד כתמי פיקסלים. בסריג פיקסלים מלבני, השכנות מוגדרת כארבע-צדדית, שש-צדדית או שמונה-צדדית. בסמיכות ארבע-צדדית, כל אחד מתוך ארבעת הפיקסלים הסמוכים הניצבים הוא "פעיל" או שערכו "1".

 • ניתוח כתמים blob analysis

  ניתוח תמונות המשתמש באלגוריתם המזהה עצמים מקוטעים על פי תכונות גאומטריות, כגון היקף השטח.

 • מעינת כתמים blob addressing

  המנגנון המשמש לבחירת כתם, כגון מעינה סדרתית, מעינת Y – X, מעינה לפי משפחה ומעינה לפי מספר הזיהוי של הכתם.

 • תיוג כתמים blob labeling

  שיטה להדגשת כתם ממוען בתמונה המוצגת, למשל באמצעות הצללה, סימון בסמן או בתווית אלפאנומרית.

 • ניתוח סטראוסקופי stereoscopic analysis

  ניתוח תמונות המשתמש בזוג תמונות של אותו מעמד חזותי שצולמו מכיוונים שונים, כדי לגזור נתוני עומק מתוך הפרשי המיקומים של מאפיינים זהים בכל אחת מהתמונות.

 • סטראוסקופיה stereoscopy, stereopsis

  שימוש בצפייה דו-עינית בצילומים חופפים שצולמו מזוויות שונות כדי ליצור תפיסת עומק.

 • גישה סטראוסקופית stereoscopic approach

  תילוּת (triangulation) בין כמה תמונות שהושגו מעמדות שונות, כדי לקבוע טווח או עומק.

 • סטראו מבסס קווי שפה edge-based stereo

  בראיית מחשב - טכניקה סטראוגרפית המבוססת על התאמת קווי שפה בכמה תמונות של אותו מעמד חזותי, שצולמו מעמדות שונות.

 • סכומי XY XY sums

  תוצאה של ניתוח תמונות על ידי תחימת אזור מלבני במערכת צירים, סכימת ערכי הפיקסלים של ציר X
  וציר Y, והצגת התוצאות בצורת שני גלים חד-ממדיים.

 • מיצוי מאפיינים feature extraction

  במערכת עיבוד תמונות, עיבוד ראשוני הממיר את צורת הגל לייצוג פרמטרי מסוג כלשהו, המשמש אחר כך לניתוח ולעיבוד נוספים.

 • הטלה projection

  מיפוי משטח של עצם תלת-ממדי אל משטח אחר שצורתו שונה, או להפך.

 • ברירת מאפיינים feature selection

  תהליך קביעת המאפיינים שישמשו בווקטור מאפיינים.

 • הפיכה לוקטורים vectorization

  תרגום תמונה של מפת סיביות לתמונה המוגדרת על ידי וקטורים.

 • גילוי קווי שפה edge detection

  טכניקת הקטעת תמונה שבה הפיקסלים של קווי השפה מזוהים על ידי בחינת סביבתם הקרובה.

 • עקיבת גבולות boundary tracking

  תהליך העקיבה אחר קווי השפה של כתמים כדי לקבוע את המִתארים השלמים שלהם.

 • מיצוי גבולות boundary extraction

  צעד ביניים בין איתור עצם לבין מיצוי מאפיינים, שבמהלכו נקבעים גבולות המאפיינים של העצם.

 • ספירת החלפים transition counting

  מידול של מעמד חזותי המבוסס על מספר השינויים מפיקסל לבן לפיקסל שחור ולהפך.

 • קישור linking

  במיצוי מאפיינים - תהליך ההתאמה של מקטעי קו-ישר או פולינומים לנקודות קו שפה.

 • מידוד gauging

  בחינת עצם ללא מגע.

 • צורה לפי קו-מתאר shape from contour

  הסקת מידע על אודות עצם מתוך צורת קווי-השפה שלו.

 • צורה לפי מרקם shape from texture

  הסקת תכונות של משטח תלת-ממדי של עצם, המבוססת על ניתוח שונויות במרקם.

 • תעמיד pose

  האַיוּת (position) והמִכוָון (orientation) של עצם, הנקבעים על פי היוחסה שלו לסימני ייחוס.
  הערה: תעמיד מאופיין במונחי שש דרגות חופש המשמשים לציון אַיוּת ומכוָון.

 • אומדן תעמיד pose estimation

  אומדן יחסי של שש דרגות החופש לציון האַיוּת (position) והמכוָון (orientation) של עצם.

 • תיחלק [tessellate [v

  חילק צורה לצורות פשוטות יותר.
  דוגמה: ייצוג שטח של מצולע באמצעות משולשים.

 • כימוי quantization

  בעיבוד תמונות - התהליך שבו מקצים לכל ערך-צבע בתמונה ערך חדש מתוך סדרה סופית נתונה של ערכי- צבע.

 • הרחבה dilation\expansion

  פעולה גאומטרית המגדילה עצם.

 • צימצום contraction

  פעולה גאומטרית המקטינה עצם.

 • גילוי פגמים flaw detection

  בחינה לא-הרסנית של עצם לאיתור מאפיינים לא רצויים של צורה לא ידועה במקום לא ידוע.

 • מפת סיביות\פיקסלים bitmap\pixel map

  ייצוג תמונת רשת של פיקסלים שבה האופיינים של כל פיקסל נקבעים על ידי קבוצת סיביות.

 • פונקציית העברת ניגודיות contrast transfer function

  מידת יכולת ההפרדה של מערכת ראייה.