­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

פירוש תמונות נמצאו 28 מונחים

 • פירוש תמונות image interpretation

  תהליך ההתאמה של מעמד חזותי למודלים ידועים כדי לבנות תיאור של המעמד החזותי.
  הערה: הפלט של ניתוח תמונות עשוי לשמש לפירוש תמונות.

 • זיהוי קוד code reading

  הזיהוי הממשי של תווים אלפאנומריים או של קבוצות סמלים אחרות.
  דוגמות: קוד קווים, קודי מוצר אוניוורסליים (UPC).

 • הבחנה discrimination

  היכולת של מערכת ראייה להבחין בהבדלים באופיינים של עצם כגון ערכי צבע או מיקום.

 • הבחנה על פי דגמים pattern discrimination

  בניית כלל החלטה המייחס יחידה לקטגוריה מיוחדת על פי דגמי המדידה במעקובת הנתונים או על פי דגמי מאפיינים במעקובת הנתונים.

 • הבחנה על פי מטרה target discrimination

  תהליך בניית כללי החלטה בעבור עצמים.

 • סיווג pattern discrimination

  בעיבוד תמונות – שיוך תמונה למחלקה מוגדרת מראש.

 • סיווג לפי שכן קרוב nearest-neighbor classification

  טכניקה סטטיסטית המשמשת להתאמת מאפיינים של עצם נצפה למאפיינים המתאימים של קבוצת עצמים לייחוס.

 • תהליך שכן קרוב nearest-neighbor process

  תהליך המשמש לקבלת החלטות לגבי פיקסל אחר פיקסל לפי הפיקסלים השכנים של כל פיקסל.

 • כלל החלטת שכן קרוב nearest-neighbor decision rule

  בזיהוי דגמים סטטיסטי, אלגוריתם סיווג שבו ניתנת לכל מחלקה דוגמה של אב-טיפוס, וכאשר יש לסווג וקטור לא-ידוע, יאותר האב-טיפוס הקרוב ביותר אליו והווקטור יקבל את תווית המחלקה שלו.

 • הקטעת תמונה image segmentation

  בעיבוד תמונות - תהליך החלוקה של תמונה לאזורים בעלי תכונות אחידות המתאימים למשטחי פנים, לעצמים או לישויות במעמד חזותי.

 • עקיבת קווי שפה edge following

  אלגוריתם הקטעת תמונה המיועד לבידוד אזור על ידי עקיבה אחר קווי השפה שלו.

 • מיזוג אזורים region growing

  תהליך של חלוקה ראשונית של תמונות לאזורים אלמנטריים בעלי תכונות אחידות (כגון רמת האפור) ולאחר מכן מיזוג של אזורים סמוכים בעלי הבדלים קטנים בלבד בתכונה הנבחרת, עד שנשארים רק אזורים שההבדלים ביניהם גדולים.

 • סיפוף thresholding

  תהליך הקטעת תמונה המבוסס על סף של תכונה מסוימת בתמונה, כדי להפיק תמונה בינרית.
  הערה: תכונה טיפוסית היא רמת עוצמה, אך אפשר גם ליישם טכניקה זו לגוון או לרוויה.

 • סיפוף גלובלי global thresholding

  מערכת שבה הערך "שחור" מוקצה לכל הפיקסלים שמתחת לרמת עוצמה מסוימת, והערך "לבן" מוקצה לכל הפיקסלים שמעל לרמת עוצמה מסוימת.

 • דגם pattern

  בראיית מחשב - קבוצת מאפיינים ויוחסותיהם המשמשים לזיהוי ישות בהקשר נתון.

 • התאמת דגמים pattern matching

  בראיית מחשב - זיהוי דגם על ידי השוואתו לקבוצת דגמים שנקבעה מראש ועל ידי בחירת הדגם הקרוב ביותר לדגם הנידון לפי קריטריונים נתונים.

 • מיתאם עצמי auto correlation

  התאמת תמונה לעצמה.
  הערות:
  1. מתאם עצמי נעשה בדרך כלל כדי לחפש בתמונה דגמים חוזרים.
  2. מנוגד להתאמת דגמים.

 • סינון מותאם matched filtering

  פעולה של התאמת תבניות הנעשית באמצעות שימוש בגודל של פונקציית מִתאם-צולב למדידת רמת ההתאמה.

 • גילוי הבדלים difference detection

  תהליך שבו מושוות שתי תמונות, פיקסל אחר פיקסל, ומופק פלט בכל פעם שלתאי הפרדה מתאימים יש ערכי-צבע שונים דיים.

   

 • זיהוי identification\recognition

  בראיית מחשב - תהליך הזיהוי של עצם מסוים מתוך מחלקה גדולה של עצמים, על ידי קריאת סמלים.

 • זיהוי תמונות image recognition

  התפיסה והניתוח של תמונה, העצמים המרכיבים אותה, תכונותיהם ויוחסותיהם (relationships) המרחביות, על ידי יחידה תפקודית.
  הערה: זיהוי תמונות כולל ניתוח מעמד חזותי.

 • זיהוי עצמים מבוסס מודל model-based object recognition

  זיהוי תמונות המבוסס על השוואה עם מודלים מוגדרים מראש של עצמים.

 • זיהוי דגמים מיבני structural pattern recognition

  גישה לזיהוי דגמים, שבה הדגמים מיוצגים במונחי רכיבי התמונה והיוחסות שביניהם כדי לתאר את מבנה הדגם ולסווג אותו.
  הערה: בניתוח עצמים, רכיבי תמונה עשויים לכלול קווי-שפה, כתמים וכדומה. כשמיישמים את ניתוח העצמים באופן נסיגתי (recursive), עשויים רכיבי התמונה לכלול עצמים בדומה לניתוח מעמדים חזותיים. באופן דומה אפשר לזהות תווים באמצעות קווים, מפרצים, חורים וכדומה, מילים באמצעות דגמי תווים, ומשמעות של תמליל לפי דגמי המילים.

 • זיהוי תווים מיבני structural character recognition

  גישה לזיהוי תווים המבוססת על מבנה התו המיועד לזיהוי והמשמשת במקום שבו התאמה פשוטה אינה מניבה תוצאות, כגון במסמכים הכתובים בכתב יד.
  הערה: אופיינים מבניים עשויים לכלול את המספר של קווים ישרים, מפרצים, חורים וכדומה.

 • זיהוי תווים לפי תורת ההחלטות decision theoretic character recognition

  זיהוי תווים אופטי המבוצע על ידי השוואת תמונה של תו עם קבוצת אבות-טיפוס מאוחסנים ושימוש באלגוריתם המיישם את תורת ההחלטות בתהליך הברירה.

 • זיהוי עיצבי neural recognition

  זיהוי תמונות על ידי אלגוריתמים המשתמשים ברשתות עצביות.

 • הנחיה guidance

  גזירת תכונות תמונה כדי לתאר מיקום של עצם בנקודות זמן שונות.

 • הבנת תמונות image understanding

  הבנת המשמעות של מעמד חזותי.
  הערה: הפלט של פירוש תמונות עשוי לשמש קלט להבנת תמונות.