­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

התמרת תמונות נמצאו 39 מונחים

 • התמרת תמונות image transformation

  כל פעולה המפיקה תמונת פלט מתמונת קלט.
  דוגמות: בחירה והגדלה של חלק תמונה, כגון בפעולת התמקדות (zoom). מיקום מחדש של עצם בתמונה באמצעות העתקה.

 • התמרה נקודתית point transformation

  החלפת ערך פיקסל אחד בערך פיקסל אחר, כך שהערך החדש הוא פונקציה של הערך הקודם בלבד.

 • עיבוד מרובה תמונות לפי נקודות פיקסל multiple-image pixel-point processing

  טכניקת עיבוד שבה מצרפים שתי תמונות או יותר, על ידי חיבור או חיסור של פיקסל אחר פיקסל.
  הערה: טכניקה זו שימושית ביישומים הדורשים ריבוד תמונות, גילוי פגמים וכדומה.

 • התמרה מקומית local transformation\neighborhood processing

  התמרת תמונות שבה מסגילים את ערכו של פיקסל לפי ערכי הפיקסלים הסמוכים לו.
  דוגמות: קיפול, צוּרנוּת מתמטית.

 • התמרה גלובלית global transformation

  התמרת תמונות שמקצה ערך חדש לכל פיקסל, כפונקציה של ערכי כל הפיקסלים בתמונה.
  הערה: מאפיינים גלובליים כוללים התפלגות ערכי האפור והתפלגות התדר המרחבי, כגון היסטוגרמת פיקסל והתמרת פוריֶה.

 • התמרה מונדית monadic transformation

  התמרת תמונות שבה ערכים של פיקסלי הפלט הם תוצאת התמרה ישירה של פיקסל קלט מתאים יחיד.
  הערה: בניגוד להתמרה דיאדית.

   

 • התמרה דיאדית dyadic transformation

  התמרת תמונות שבה הערך של פיקסל פלט יחיד תלוי בכמה ערכים של פיקסלי קלט, כמו בהתמרה מקומית.
  הערה: בניגוד להתמרה מונדית.

 • תישלול תמונה image complementation

  התמרת תמונה שתוצאתה תמונת תשליל.

 • חפיפה congruencing

  תהליך שבו שתי תמונות מתוך קבוצת תמונות של עצמים נייחים מותמרות כך, שהגודל והצורה של כל עצם בתמונה אחת זהים לגודל ולצורה של אותו עצם בתמונה האחרת.
  הערה: כששתי תמונות הן חופפות - הגאומטריות שלהן זהות, והן מתלכדות במדויק.

 • דחיסת תמונה image compression

  פעולת קידוד המפחיתה את כמות הזיכרון הנחוצה לאחסון תמונה ואת הזמן הנחוץ לשידור התמונה.
  הערה: הפעולה ההפוכה לפעולת הדחיסה היא פריסה.

 • פריסת תמונה image decompression

  החזרת תמונה דחוסה למצבה המקורי.

 • התקה translation

  הזזת תמונה שמאלה, ימינה, מעלה או מטה, ללא סיבוב.

 • אקסצנטריות eccentricity

  במערכות הצבה מיקרונית (micropositioning systems) - ליקוי שבו ציר הסיבוב זז, וכך נוצרת מעין שגיאת התקה בתנועת המדגם.
  הערה: מערכת הצבה מיקרונית היא מערכת המיועדת להצבה מדויקת של התקנים כגון קרן לייזר או מיקרוסקופ אלקטרוני, הכוללת מקודדים, חיישנים, מנגנון הנעה ובמת הצבה, והיכולה לספק בקרת תנועה ברמת הפרדה של מיקרומטר אחד או פחות.

 • כיווץ shrinking

  התמרת תמונה, המקטינה את גודלה.
  הערה: אפשר להשיג כיווץ באמצעות דילול.

 • דילול thinning

  פעולה צורנית (מורפולוגית) הפועלת על הרקע של רכיב בתמונה ומחליפה ערכי פיקסלים מיותרים או בלתי רצויים בערך הפיקסל של הרקע.
  דוגמה: הפחתת מספר הפיקסלים בקו השפה לקו בעובי פיקסל יחיד, תוך שמירה על מלוא אורך הקו.
  הערה: פיקסלים מיותרים ברקע הם בדרך כלל הפיקסלים שערכם זהה לערך הפיקסלים ברכיב של התמונה.

 • עיבוי thickening

  פעולה צורנית (מורפולוגית) הפועלת על הרקע של רכיב בתמונה ומחליפה ערכי פיקסלים מיותרים או בלתי רצויים בערך הפיקסל של הרכיב.

 • צרוף תמונות image combination

  פעולת צירוף של כמה תמונות לאחת.

 • מיזוג תמונות image blending

  פעולת שילוב של כמה תמונות לאחת, שבה ערך הפיקסל המתקבל הוא צירוף לינארי של ערכי הפיקסלים של שני הרכיבים.

 • היתוך תמונות image fusion

  פעולת שילוב של כמה תמונות של אותו מעמד חזותי, שצולמו באמצעים שונים, לתמונה אחת הכוללת מידע שלם יותר.
  דוגמה: שילוב צילומי CT וצילומי MRI להפקת תמונה חדה של איבר.

 • חיסור תמונות image subtraction

  פעולה שבה מחסרים כל ערך פיקסל בתמונה אחת מערך הפיקסל המתאים לו בתמונה האחרת.

 • מיסוך masking

  בראיית מחשב - פעולה שבה קובעים לאזורים בתמונה ערך-צבע קבוע.

 • הגרעת תמונה image degradation

  שינוי במובחנוּת, בבהירות, בנאמנות למקור או בתכונה אחרת של תמונה, הפוגם באיכותה.

 • שיחזור תמונה image restoration

  בראיית מחשב - תהליך שבו תמונה מוגרעת (degraded image – תוצאה של הגרעת תמונה) מוחזרת למצבה המקורי.
  הערה:
  שחזור תמונה אפשרי רק אם ההגרעה היא היפוכית מבחינה מתמטית.

 • צימוד צולב cross coupling

  פגם טבוע במערכת הצבה רב-צירית, שבו התאמת ציר אחד של תמונה גורמת לשינוי בלתי רצוי בציר אחר. חומרת הפגם תלויה במידת הסטייה של צירי-ההצבה מניצבוּת אידאלית ומשוּתפוּת-מישור (coplanarity) בתמונה.

 • השבחת תמונה image enhancement

  שיפור המובחנות, הבהירות, הנאמנות למקור או תכונה אחרת של תמונה.

 • הפחתת רעש noise reduction

  עיבוד תמונה המסלק ממנה תוצאי-שווא לא רצויים.

 • תוצא-שוא artifact

  בעיבוד תמונה - פגם או עיוות נראים.

 • דגימה כפולה מותאמת correlated double sampling

  טכניקה לסילוק רעש תרמי וטרידה מאותות פלט של מערכת קליטת תמונות על ידי ביצוע שתי דגימות עוקבות של פלט המערכת.

 • סינון חציוני median filtering

  שיטת החלקה מקומית שבה מוחלף כל ערך פיקסל בחציון של רמות האפור של פיקסלים סמוכים.

 • קפול convolution

  בראיית מחשב - טכניקת התמרת תמונות המבוססת על חישובי התאמה בין מקטעי תמונה וגרסות משוקפות שלהם לשם צמצום רעש, השבחת שפות וכדומה.

 • ביטול קפול מסתגל adaptive deconvolution

  תהליך התאמת פיקסל אחר פיקסל של קלט תמונה שנרכשה במישור המסנן כדי להסתגל להתנהגות לא אידאלית של מופע במתאם האופטי.

 • גרעין קפול convolution kernel

  קבוצת פיקסלים סמוכים המעובדים בתהליך הקיפול.

 • השבחת קווי שפה edge enhancement

  טכניקת השבחת תמונה על ידי חידוד קווי-השפה באמצעות הגדלת הניגוד בין רמות האפור בפיקסלים של קווי-השפה.

 • טיפלול רמת האפור gray-level manipulation

  פעולת השבחת תמונה המשנה את רמת האפור לערך חדש.

 • כיונון בהירות brightness sliding

  פעולת השבחת תמונה על יד חיבור או חיסור של קבוע בהירות לכל הפיקסלים בתמונה.

 • השבחת ניגודיות contrast enhancement

  פעולת עיבוד תמונה המשפרת ניגוד של תמונה.

 • מתיחת ניגודיות contrast stretching

  פעולת השבחת תמונה על ידי הכפלת כל פיקסל בגורם התלוי בערך הפיקסל.

 • כיווץ ניגודיות contrast shrinking

  פעולת השבחת תמונה על ידי חלוקת כל פיקסל בגורם התלוי בערך הפיקסל.

 • השבחת חדות על ידי מיסוך unsharp masking enhancement

  פעולה המפיקה מהתמונה המקורית גרסת תמונה חדה יותר על ידי חיסור של תמונה בעלת בהירות מסולמת
  (brightness-scaled), המסוננת במסנן המעביר תדרים נמוכים.