­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מונחים כמותיים נגזרים נמצאו 13 מונחים

 • יתירות יחסית Relative redundancy

   היחס r בין היתירות R לבין תכולת
  ההחלטה Ho.

 • תכולת מידע מותנית Conditional information content

  מידת מידע המועברת על ידי התרחשות אירוע בעל הסתברות מותנית מוגדרת, התלויה בהתרחשות אירוע אחר.

 • תכולת מידע שלובה Joint information content

  מידת מידע המועברת על ידי התרחשות שני אירועים בעלי הסתברות שלובה מוגדרת.

 • אנטרופיה מותנית Conditional entropy

  ממוצע מידת המידע המועברת על ידי התרחשות אירוע כלשהו מקרב קבוצת אירועים זרים זה לזה ומתמצים במשולב, כשנתונה התרחשות אירועים מקבוצה אחרת של אירועים זרים זה לזה.

 • דו משמעות equivocation

  האנטרופיה המותנית של התרחשות מסרים מסוימים במקור המסרים, כשנתונה התרחשות מסרים מסוימים במאסף המסרים הקשורה למקור המסרים באמצעות אפיק מסוים.
   

 • מידת אי וודאות Irrelevance prevarication spread

  האנטרופיה המותנית של התרחשות מסרים מסוימים במאסף מסרים, כשנתונה התרחשות מסרים מסוימים כמקור מסים הקשור למאסף המסרים באמצעות אפיק [ערוץ] מסוים.

 • תכולת מידע מעבר (Transinformation (content

  ההפרש בין תכולת המידע המועבר על ידי התרחשות אירוע לבין תכולת המידע המותנה המועבר על ידי התרחשות אותו אירוע כשנתונה התרחשות אירוע אחר.

 • תכולת מידע מעבר ממוצעת (Mean transinformation (content

  ממוצע המידע ההדדי המועבר על ידי התרחשות כל אירוע מקרב מספר סופי של אירועים זרים זה לזה ומתמצים במשולב, כשנתונה התייחסות אירועי קבוצה אחרת של אירועים זרים זה לזה.
  הערה: המידע ההדדי הממוצע שווה גם להפרש בין האנטרופיה של אחת משתי קבוצות-אירועים לבין האנטרופיה המותנית של הקבוצה ביחס לאחרת. למשל, בהעברת מסר אחד, ההפרש בין האנטרופיה במקור המסרים לבין הדו-משמעות שווה להפרש בין האנטרופיה במאסף המסרים לבין מידת האי-וודאות, כלומר:
   

   

 • אנטרופיה ממוצעת (Mean entropy (per character

  הממוצע לתו של האנטרופיה עבור כל המסרים האפשריים ממקור מסרים סטציונרי.  

 • קצב מידע ממוצע average) information rate)

  האנטרופיה הממוצעת לתו ליחידת זמן.
  הערה: קצב המידע הממוצע ניתן לכיסוי ביחידה, כגון שנון לשנייה.

 • תכולת מידע מעבר לממוצע Mean transinformation

  הוא המידע ההדדי הממוצע עבור כל צמדי סדרות קלט. 
  הערה: המידע ההדדי הממוצע לתו ניתן לביטוי ביחידה, כגון שנון לתו.

 • קצב מידע הדדי (ממוצע) average) transinformtion rate)

  המידע ההדדי הממוצע לתו ליחידת זמן.
  הערה: קצב המידע ההדדי הממוצע ניתן לביטוי ביחידה, כגון שנון לשנייה.

 • קיבול אפיק Channel capacity

  מידת הכושר של אפיק [ערוץ] נתון הכפוף לאילוצים מוגדרים להעביר מסרים ממקור מסרים מוגדר, המבוטאת או על ידי המידע ההדדי הממוצע המרבי האפשרי לתו או על ידי קצב המידע ההדדי הממוצע המרבי האפשרי, שניתן להשיגו באמצעות הסתברות סתמית קטנה של טעויות על ידי שימוש בקוד הולם.