­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

עצמי נתונים נמצאו 33 מונחים

 • מבנה נתונים data structure

   יוחסה פיזית או לוגית בין יחידות נתונים לבין הנתונים.

 • עצם נתונים data object

  בשפות תכנות - אלמנט של מבנה נתונים כגון קובץ, מערך או אופרנד.
  הערה:
  עצם נתונים יכול להיות קבוע או משתנה.

 • משתנה variable

  צרף-שפה הנקבע על ידי הכרזה או הכרזה משתמעת והמורכב ממזהה, מקבוצת תכונות נתונים, ממען אחד או יותר ומערכי נתונים, ושבו היוחסה (relation) בין המענים לבין ערכי הנתונים יכולה להשתנות.

 • ערך נתונים data value

   אלמנט מתוך קבוצת עצמי נתונים מוכרזת, שבהקשר מסוים מסומך לצֶרף-שפה כגון משתנה או טיפוס נתונים.

 • קבוע constant

  צֶרף-שפה הנקבע על ידי הכרזה או הכרזה משתמעת והמורכב ממזהה, מקבוצת תכונות נתונים, ממען אחד או יותר ומערך נתונים אחד בלבד.

 • מיצרף aggregate

  בטכנולוגיית המידע, אוסף מובנה של רכיבים שמבני הנתונים שלהם יכולים להיות זהים או שונים.
  הערה:
  בדרך כלל במבנה טבלה.

 • ערך מיצרף aggregate value

  ערך הנתונים המסומך למִצְרָף.

 • מיצרף בגודל משער assumed-size aggregate

  מִצרף המשמש כפרמטר פורמלי שתחומי ציוניו, כולם או מקצתם, נובעים מפרמטר ממשי מתאים.

 • מערך array

  בשפות תכנות - אוסף סָדוּר של רכיבים זהים שאפשר להתייחס לכל רכיב או קבוצת רכיבים מתאימה שבתוכו באופן אקראי וללא תלות באחרים.

 • פלח מערך array sliceslice

  חלק של מערך המורכב מרצף תאים לאורך ממד כלשהו.
  הערה:
  פלח מערך יכול להיות גם פעולה בסיסית.

 • חלק משתנה variant part

  חלק של רשומה המורכב מעצמי נתונים שטיפוסי הנתונים המוכרזים שלהם יכולים להיות שונים.
  הערה:
  המספר וההרכב של עצמי הנתונים בחלק המשתנה של הרשומה יכולים להיות שונים.

 • רשומה משתנה variant record

  רשומה הכוללת חלק משתנה.
  הערה:
  הרשומה עשויה לכלול מבחינים המציינים את טיפוסי הנתונים בחלק המשתנה.

 • מבחין [discriminant [n

  צרף-שפה דמוי פרמטר המציין את מבנה הנתונים שבו יש להשתמש ברשומה משתנה נתונה.

 • פרמטר parameter

  בשפות תכנות - צרף-שפה המשמש להעברת עצמי נתונים או ערכי נתונים בין פִּרקָנים.

 • פרמטר ממשי actual parameter

  פרמטר כגון ביטוי, מזהה או צרף-שפה אחר, המשמש בקריאה או ביצירת אִדְגּוּם גנרי כללי כדי לסמך עצמי נתונים להכרזות המתאימות.

 • פרמטר פורמלי formal parameterdummy

  פרמטר המוגדר בהכרזה של פִּרקָנים מסוימים, שאליו מסמכים את הפרמטר הממשי בעת קריאה או בעת יצירת אִדְגּוּם גנרי.

 • סימוך פרמטרים parameter association

   התאמת הפרמטרים הפורמליים לפרמטרים הממשיים המפורטים בעת קריאה או בעת יצירת אִדגום גנרי.

 • תכונת נתונים data attribute

  אופיין מוגדר-מראש של טיפוס נתונים, עצם נתונים, פִּרקָן או צֶרף-שפה אחר.
  דוגמות:
  לטיפוס ממשי עשויה להיות התכונה Precision (דַּיִק) שערכי הנתונים שלה הםSingle  (יחיד) או Double (כפול). למשימה עשויה להיות התכונה Terminated (מופסקת) המניבה תוצאת "אמת" כאשר המשימה הסתיימה ותוצאת "שקר" במקרים אחרים.

 • שיוך שם name qualification qualification

  אמצעי להתייחסות לצֶרף-שפה בתחום של חלק מתוכנית, על ידי התייחסות אל החלק ואל מזהה שהוכרז לצֶרף-השפה באותו חלק.
  דוגמות:
  משתמשים בשיוך שם כדי להתייחס אל מרכיבים של רשומה, כגון התייחסות אל מרכיב B של רשומה A בשפת קובול, אל חברים בספרייה ואל צרפי-שפה בפִרְקָן (מודול).

 • כינוי alias

   מזהה חלופי של צֶרף-שפה.

 • מצביע pointer

  בשפות תכנות - עצם נתונים שערך הנתונים שלו הוא מען של עצם נתונים אחר.

 • מצביע ריק null pointer

  מצביע שבמפורש אינו מצביע על שום עצם נתונים.
  הערה:
  מצביע ריק מיוצג על ידי "nil", "null" וכדומה, לפי שפת התכנות.

 • נתונים לא-תקפים invalid data

  נתונים שאינם קבילים ביישום וייתכן שאינו יכול לעבדם.

 • נתונים תקפים valid data

  נתונים קבילים ביישום.

 • תת-מחרוזת substring

  מחרוזת שהיא חלק של מחרוזת אחרת.

 • מחרוזת ריקה empty string

  מחרוזת ללא תווים.

 • תת-מערך subarray

  מערך שהוא חלק של מערָך אחר.

 • מערך דינמי dynamic array

  מערך שגודלו יכול להשתנות במהלך הרצת התוכנית.

 • ארכיטקטורה אחידה למתווך Common Object Request

  מודל של עצמים מבוזרים שאינו תְלוי שפת תכנות.
  הערה:
  המודל הוגדר על ידי קבוצת ניהול עצמים OMG –(Object Management) Group

 • תיבת עצם object box

  תיבת שבה מוצגים השם והטיפוס של העצם שנבחר.

 • עצם מקובע immutable object

  עצם שאין לשנותו.

 • מתווך שמות עצמים Object Request Broker

  שירות המאפשר לעצמים הבנויים בארכיטקטורה אחידה למתווך שמות עצמים לאתר זה את זה ולתקשר ביניהם.

 • ערך לא פריק atomic value

   עֵרֶךְ נְתוּנִים שלא ניתן לפרק אותו יותר.