­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

טיפוסי נתונים נמצאו 43 מונחים

 • טיפוס נתונים data type

  קבוצה מוגדרת של עצמי נתונים בעלי מבנה נתונים מסוים וקבוצת פעולות מותרות, כך שעצמי נתונים אלה יכולים לשמש אופרנדים בביצוע של כל אחת מפעולות אלה.
  דוגמה:
  לטיפוס הנתונים "מספר שלם" מבנה פשוט ביותר, שכל היקרות שלו, המכונה בדרך כלל ערך, מיוצגת על ידי מספר מתוך טווח מוגדר של מספרים שלמים והפעולות המותרות כוללות פעולות אריתמטיות רגילות על מספרים שלמים אלה.
  הערה:
  בהקשר של שפות תכנות, המונח "טיפוס נתונים" בא במקום המונח המיושן "סוג נתונים".

 • טיפוס מופשט abstract type

  מודל מתמטי שבו מבנה נתונים מתואר על ידי רשימת פעולות או תכונות הזמינות במבנה הנתונים ועל ידי המאפיינים הפורמליים של אותן פעולות, כשהמִנשקים מופרדים מהמימוש הפנימי.

 • טיפוס כמוס encapsulated type

  טיפוס נתונים שיש לו מִנשקים מוגדרים גלויים לציבור ואִילו הפעולות המסומכות אליו ממומשות באופן פרטי.

 • טיפוס סקלרי scalar type

  טיפוס נתונים שכל היקרות שלו מייצגת כמות המבוטאת על ידי ערך יחיד (סקלר).
  הערות:
  1. בשפת Ada טיפוס סקלרי הוא תת- טיפוס פשוט הכולל טיפוסים סודרים (כגון נמנה, תו, לוגי, שלם) וקבועים כגון ממשי.
  2. בשפת Pascal טיפוס סקלרי זהה לטיפוס פשוט, וכולל טיפוסים סודרים (כגון שלם, נמנה, תו, לוגי) וטיפוסים ממשיים.

 • טיפוס פשוט simple type

  טיפוס נתונים המייצג ערך לא-פריק.
  הערות:
  1. בניגוד לטיפוסים מורכבים כגון טיפוס רשומה וטיפוס מערך, המייצגים מבני נתונים.
  2. בשפת Ada טיפוס פשוט כולל טיפוסים סקלריים כגון: קבוע (ממשי, נקודה צפה), סודֵר (שלם, נמנה, תו, לוגי).

 • טיפוס לא-פריק atomic type

   טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו הוא ערך נתונים יחיד שאינו ניתן לחלוקה.

 • טיפוס לוגי logical type

  טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו עשוי לקבל רק ערכים לוגיים (בדרך כלל "אמת" או "שקר") ושאפשר להפעיל עליו אופרטורים לוגיים (Boolean operators) בלבד.

 • טווח range

  בשפות תכנות - קבוצת ערכי נתונים סמוכים מטיפוס סקלרי.

 • טיפוס ממשי real type

  טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר ממשי, ייתכן על ידי קירוב.
  דוגמה:
  לייצוג המספר העשרוני 0.1 במערכת בינרית יש מספר אין-סופי של ספרות.
  הערה:
  טיפוסים ממשיים הם טיפוסי נקודה קבועה או טיפוסי נקודה צפה.

 • טיפוס נקודה קבועה fixed-point type

  טיפוס ממשי שכל עצם נתונים שלו מבוטא בשיטת ייצוג בנקודה קבועה.

 • טיפוס נקודה צפה floating-point type

  טיפוס ממשי שכל עצם נתונים שלו מבוטא בשיטת ייצוג בנקודה צפה.

 • טיפוס סודר ordinal type

  טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג איבר של קבוצה סדורה הניתנת למנייה.
  הערה:
  הטיפוסים הסודרים של שפת Pascal הם: נמנה (enumerated), תו, שלם, לוגי (מספר בולֵאני) ונִמְנֶה. הטיפוסים הסודרים של שפת Ada הם נִמְנֶה (תו או לוגי) או שלם.

 • טיפוס ציון index type

  טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג ציון של מקום בתוך מערך.

 • טיפוס שלם integer type

  טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר שלם בטווח נתון.

 • טיפוס נמנה enumeration type

  טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו נמנה במפורש בעת הכרזת טיפוס הנתונים.

 • טיפוס מספרי numeric type

  טיפוס סקלרי שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר שלם או קירוב של מספר ממשי.

 • טיפוס תו character type

  טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג תו.

 • טיפוס מחרוזת string type

  טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מחרוזת.

 • טיפוס מצביע pointer type

  טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מצביע.

 • טיפוס מערך array type

  טיפוס נתונים מורכב שרכיביו הם מאותו טיפוס.
  הערה:
  אפשר לארגן טיפוסי מערך ולהתייחס אליהם כאילו היו רכיביהם מסודרים בעמודות, בשורות וכדומה.

 • טיפוס רשומה record type

  טיפוס נתונים מורכב שרכיביו הם שדות או טיפוסי רשומות אחרים.
  דוגמה:
  רשומת פרטים אישיים עשויה לכלול נתונים אישיים ערוכים בשדות או בתתי-רשומות בתוכה.
  הערה:
  טיפוס רשומה מגדיר קבוצת ערכים ופעולות. אֶדגם של טיפוס רשומה כזה יכול לכלול ערכים שהם עצמם רשומות.

 • טיפוס רשומה משתנה variant record type

  טיפוס רשומה בעל חלק משתנה המפרט מבחָר של הרכבי רכיבים.

 • תת-טיפוס subtype

  טיפוס נתונים הנגזר מטיפוס נתונים אחר על ידי הפעלת אילוץ אחד או יותר.

 • טיפוס בסיס base type

  טיפוס נתונים שממנו בונים טיפוס נגזר.

 • אילוץ constraint

  התאמה של טיפוס נתונים המגבילה את הטווח שלו או את פעולותיו.

 • טיפוס פרטי private type

  בתוך תוכנית - טיפוס נתונים שהמבנה שלו, קבוצת ערכיו ופעולותיו מוגדרים, אך זמינותו מוגבלת למרכיבים מיוחסים (privileged) של אותה תוכנית.
  דוגמה:
  בשפת Ada, רק הצבות, שוויונים ואי-שוויונים הם זמינים למשתמשים, ונוסף עליהם זמינות למשתמשים פעולות מיוחדות שנעשו נגישוֹת בהוראה מפורשת.

 • טיפוס מוגבל limited type

  טיפוס פרטי שבו רק פעולות או תכונות-נתונים שהוכרזו במפורש, זמינות מחוץ לחלק התוכנית הכולל אותן.

 • טיפוס הורה parent type

  טיפוס נתונים המשמש תבנית ליצירת טיפוסי נתונים חדשים.

 • טיפוס נגזר derived type

  טיפוס נתונים שערכי נתוניו ופעולותיו הם עותקים משוכפלים של ערכי נתונים ופעולות של טיפוס הורה קיים.

 • המרת טיפוס type conversion

  בשפות תכנות - התמרת הייצוג של ערך נתונים מטיפוס נתונים אחד לערך נתונים מטיפוס נתונים אחר, המבוצעת בדרך כלל כדי למנוע אי-התאמה לא חוקית של טיפוסי נתונים.
  הערה:
  פעולת ההמרה בין טיפוסים מספריים מותרת לעיתים קרובות, אך עלולה לגרום להפסדי דיוק (accuracy) או דַּיִק (precision) או שניהם.

 • הטפסה חזקה strong typing

  אכיפת הדרישה שטיפוסי הנתונים של אופרנדים בצֶרף-שפה חייבים להיות תואמים לטיפוסי הנתונים של הפעולה או כאלה שעברו המרת טיפוס לפני שהפעולה בוצעה.
  דוגמה:
  בשפת Ada, הטפסה חזקה הופכת את החיבור 3+2.5 לפעולה לא חוקית, מאחר ש-3 הוא מספר שלם ואילו 2.5 הוא מספר ממשי.

 • הטפסה חלשה weak typing

  החלשת הכללים של הטפסה חזקה.
  הערה:
  הטפסה חלשה עשויה לכלול או לא לכלול המרת טיפוס משתמעת.
  דוגמה:
  הטפסה חלשה עשויה להתיר חיבור של מספר שלם עם מספר בייצוג בנקודה צפה ללא צורך בהמרת טיפוס מפורשת של אחד האופרנדים.

 • טיפוס מובנה predefined type

   טיפוס נתונים המזוהה באמצעות מזהה מוגדר מראש, ששפת תכנות מספקת פעולות נאותות לגביו.

 • טיפוס סתמי universal type

  טיפוס הנתונים של ליטרלים מספריים וטיפוס הנתונים של תוצאת כמה פעולות מוגדרות מראש, המשמשים לעמידה בדרישות של הטפסה חזקה.
  דוגמה:
  בשפת Ada, הכרזת מספר (ללא טיפוס נתונים) מניחה טיפוס סתמי.

 • עלות שם anonymous

  מתייחס לעצם נתונים שאין לו הכרזה מפורשת של טיפוס נתונים.

 • תסדיר format

  בשפות תכנות - צֶרף-שפה המפרט באמצעות תווים את הייצוג של עצמי נתונים ברשומה, בקובץ, במסר, בהתקן אחסון או באפיק שידור.
  הערה:
  הפועל: תִסְדֵר.

 • תמונה picture

   בשפות תכנות - צֶרף-שפה המתאר את התסדיר של עצמי נתונים מטיפוס מחרוזת באמצעות דגם ליטרל המורכב ממחרוזת תווים.

 • טיפוס לא-מושלם incomplete type

  טיפוס נתונים שהוכרז אך לא הוגדר.

 • טיפוס דיק-יחיד single-precision type

  טיפוס נתונים המאחסן מספרים בשיטת ייצוג בנקודה צפה בדיק יחיד (32 סיביות).

 • טיפוס דיק-כפול double-precision type

  טיפוס נתונים המאחסן מספרים בשיטת ייצוג בנקודה צפה בדיק כפול (64 סיביות).

 • המרת טיפוס מפורשת explicit type casting

  המרת טיפוס לפי דרישה מפורשת של התוכנית.

 • המרת טיפוס משתמעת automatic type conversion

  המרת טיפוס הנעשית אוטומטית כדי לאפשר שימוש בַּערך בהקשר המתבקש.

 • טיפוס משתנה variant type

  טיפוס נתונים המאפשר אחסון נתונים מטיפוסים שונים.