­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

חלקי תוכנית- שפות תיכנות נמצאו 71 מונחים

 • פירקן, מודול module, program unit

  חלק של תוכנית שפותח כך שיהיה נבדל או בר-זיהוי בכל הקשור לפעולות כגון הידור, כריכה או ביצוע, והעשוי להדד (to interact) עם תוכניות אחרות או עם חלקים אחרים של תוכניות.
  הערה:
  מונח "פרקן" ("מודול") עשויות להיות משמעויות שונות בשפות תכנות שונות.

 • גוף body

  בשפות תכנות - צֶרף-שפה המהווה את החלק הבציע של משפט או של פִּרְקָן.

 • תת-תוכנית subprogram

  פִּרְקָן מזוהה הנקרא במהלך תזרים הבקרה מתוכנית אחרת או מפִּרְקָן אחר באמצעות צֶרף-שפה מיוחד, ושממנו חוזר תזרים הבקרה לתוכנית הקוראת או לפִּרְקָן הקורא.

 • שיגרת המשך coroutine

  קבוצת פקודות שכאשר היא נקראת שנית לאחר ביצוע אחד, היא מחדשת את פעולתה במקום שממנו חזרה בביצוע הקודם.

 • קריאה call

  בשפות תכנות - הוראה להעביר את הבקרה מפִּרקָן אחד לפִרקָן אחר, ובדרך כלל משתמע מזה שהבקרה תוחזר לפִּרקָן הקורא.
  הערה: בקריאה מצוינים בדרך כלל פרמטרים המועברים אל הפִּרקָן הנקרא וממנו.

 • קרא [call [v

  ביצע קריאה.

 • קריאה לפי שם call by name

  קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את השמות של פרמטר אחד או יותר שיש להעריך, בכל פעם שהפִּרקָן הקורא משתמש בפרמטר המסומך.

 • קריאה לפי מען call by reference

  קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את המענים של הפרמטרים המועברים.
  הערה:
  בקריאה לפי התייחסות, הפִּרקָן הנקרא יכול לשנות את הערכים של הפרמטרים המאוחסנים בפִּרקָן הקורא.

 • call by value

  קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את הערכים הממשיים של הפרמטרים המועברים.
  הערה:
  בקריאה לפי ערך, הפרקן הנקרא אינו יכול לשנות את הערכים של הפרמטרים המאוחסנים על ידי הפרקן הקורא או בעבורו.

 • קריאה לתת-תוכנית subprogram call

  קריאה המפעילה תת-תוכנית.
  דוגמות:
  משפט קריאה לנוהל, קריאה לפונקצייה.

 • תת-שיגרה subroutine

  תת-תוכנית שאינה מחזירה ישירות ערכי נתונים, אלא כחלק ממנגנון העברת פרמטרים.

 • פונקציה function

  בשפות תכנות - תת-תוכנית, בדרך כלל בעלת פרמטרים פורמליים, המפיקה ערך נתונים שאותו היא מחזירה לנקודת הקריאה שלה.
  דוגמה:
  הפונקצייה SIN מחזירה את הסינוס של x כאשר קוראים לה עם הפרמטר x.

 • קריאה לפונקציה function call

  צֶרף-שפה המספק את הפרמטרים הממשיים הנחוצים לקריאה של פונקצייה ולביצועה.
  הערות:
  1. אפשר להשתמש בקריאה לפונקצייה כאופרנד של ביטוי או כפרמטר ממשי של קריאה לתת-תוכנית.
  2. בשונה מ"משפט קריאה לנוהל".

 • קריאה למפגש transaction call

  קריאה לפונקצייה המאפשרת למשימה לבקש מפגש עם משימה אחרת.
  הערה:
  המונח אינו זהה למונח "תנועה" שהוא תרגום של transaction בהקשרי מסד נתונים, עיבוד תנועות ועדכון קבצים.

 • תת-יחידה subunit

  גוף של פִּרקָן המהודר בנפרד.

 • תותב body stub

  מבנה שלדי של גוף, המציין שהחלק הבציע של פִּרקָן מוגדר בתת-יחידה אחרת.

 • חיבור connection

  בשפות תכנות - טכניקה המאפשרת הידוד בין פִּרקָנים, בייחוד בין קריאות-לנוהל לבין נהלים אסינכרוניים.

 • סימוך פרמטרים לפי שם named parameter association assignment by name

  בקריאה לתת-תוכנית - קריאה בשמות מפורשים לפרמטרים פורמליים בהתאמה לפרמטרים ממשיים כדי ליצור סימוך פרמטרים.
  הערות:
  1. בהצבה לפי שם, אפשר להציג את הפרמטרים הממשיים בכל סדר שהוא.
  2. בשונה מ"סימוך פרמטרים לפי מקום".

 • סימוך פרמטרים לפני מקום positional parameter

  בקריאה לתת-תוכנית - התאמת הפרמטר הממשי לפרמטר פורמלי הנמצא באותו מקום בהכרזה של תת-התוכנית.
  הערה:
  בשונה מ"סימוך פרמטרים לפי שם".

 • מצב פרמטר פורמלי formal parameter mode

  מאפיין המציין האם ניתן להעריך פרמטר פורמלי ללא שינוי שלו, האם ניתן לתת לו ערך חדש או האם ניתן להעריכו ולשנותו.

 • מקרו macro

  צרף-שפה המוחלף בסדרת משפטים מוגדרת מראש.

 • הוראת מיקרו macroinstruction

  הוראה המפעילה הגדרת מאקרו ברמת שפת התכנות הקוראת.

 • קריאה למקרו macrocall

  משפט המפעיל הגדרת מאקרו ברמת שפת התכנות הקוראת.

 • הגדרת מקרו macrodefinition

  מעקובת מוגדרת מראש של פקודות, של משפטים או של הוראות, המחליפה כל הוראת מאקרו או קריאה למאקרו מתאימות המתייחסות אליה.

 • חבילה package

  בשפות תכנות - פִּרקָן שנתכן (designed) לספק הפשטה, כמיסה או הסתרת מידע באמצעות ההקבצה של צרפי-שפה המקושרים ביניהם לוגית, כגון טיפוסי נתונים, עצמי נתונים באותם טיפוסי נתונים, ותת-תוכניות עם פרמטרים מאותם טיפוסי נתונים.

 • הכרזת חבילה package declaration

  ההכרזה הנפרדת של אותם צרפי-שפה שהמפרטים שלהם נדרשים מחוץ לחבילה, למטרות מישוק או הידור.

 • חלק נראה visible part

  החלק של הכרזת חבילה המספק את הפרטים הדרושים למשתמשים באובייקטים או בשירותים של החבילה.

 • חלק פרטי private part

  החלק של הכרזת חבילה המספק את הפרטים המבניים הנחוצים לתהליך הפיתוח אך אינם רלוונטיים ואינם נגישים למשתמשי החבילה.

 • יסוד generic

  המשמש תבנית (template) ליצירת צרף-שפה ממשי בטיפוסי הנתונים הישימים תוך עמידה בדרישות כללי ההטפסה החזקה.

 • הכרזת יסוד generic declaration

  ההכרזה של צֶרף-שפה גנרי המציג את הפרמטרים הגנריים המיועדים להחלפה בפרמטרים ממשיים במהלך בניית אדגום גנרי.

 • גוף יסוד generic body

  הגוף של צֶרף-שפה גנרי המשמש תבנית (template) לגופים של צרפי-שפה ממשיים בשפת התכנות במהלך בניית אדגום גנרי.

 • פעולת יסוד generic operation

  פעולה עמוסת-משמעויות (overloaded) שאינה מצביעה על פעולה מסוימת אחת אלא מספקת פרמטרים פורמליים לפרמטרים ממשיים של טיפוסי נתונים מסוימים.

 • חבילת יסוד generic package

  חבילה שנתכנה לשמש תבנית (template) לאלגוריתמים קשורים או לפעולות קשורות.
  דוגמות: חבילות גנריות של פונקציות טריגונומטריות, פעולות מחסנית, פונקציות פיננסיות וכדומה.

 • פרקן יסוד generic module

  תבנית פרמטרית ליצירת פִּרְקָנים באמצעות אדגום גנרי.
  הערה: הפרמטרים של התבנית הם בעלי אופי גנרי ואין להתייחס אליהם כאל פרמטרים פורמליים של הפרקנים הנגזרים.

 • אידגום יסוד generic instantiation

  תהליך הפתרון של פרמטרים גנריים של פִּרקָן גנרי כדי ליצור פרקן מוחשי.

 • אדגם יסוד generic instance

   פִּרקָן מוחשי הנגזר מתוך פִּרקָן גנרי בתהליך יצירת אִדגום גנרי.

 • נוהל כללי general procedure

  קבוצת פקודות שאפשר לקרוא לה מכמה מקומות בתוכנית.

 • נוהל מוגדר-משתמש user-defined procedure

  קבוצת פקודות שהמשתמש מגדיר.

 • תת-נוהל subprocedure

  קבוצת פקודות המבצעת משימה מוגדרת.

 • גוש בסיסי basic block

  בשפות תכנות - מעקובת הוראות בעלת נקודת כניסה יחידה, נקודת יציאה יחידה וללא הסתעפויות פנימיות.

 • קוד תוכנית program code

  אוסף הוראות היוצרות תוכנית.

 • תיעוד פנימי internal documentation

  הערות ותזכורות הנכללות בקוד המקור של תוכנית.

 • יחידת תרגום translation unit

  יחידת קוד מקור בסיסית המוגשת למהדר לתִרגום והכוללת את קובץ המקור ואת כל הקבצים הנלווים הנדרשים להידור

 • יחידת קישור link unit

  ישות יחידה המוגשת לַמְקשֵר.
  הערה: יחידת קישור יכולה להיות קובץ יעד, ספריית ארכיון או ספרייה משותפת.

 • סמל חיצוני external symbol

  שם של פונקצייה או פריט נתונים בקובץ יעד הזמינים לקישור מקובצי יעד אחרים.

 • פרקן קוד code module

  חלק של תוכנית יישום הכולל קוד מוגדר הנדרש לביצוע התוכנית.

 • לולאה נבדקת ראש top-driven loops

  לולאה שבדיקת התנאי שלה מבוצעת בתחילת העיבוד שלה.

 • לולאה נבדקת זנב bottom-driven loops

  לולאה שבדיקת התנאי שלה מבוצעת בסוף העיבוד שלה.

 • לולאה מקוננת nested loops

   לולאה בתוך לולאה אחרת.

 • תרמיל bean

  רכיב תוכנה רב-שימושי הכתוב בשפת  JAVA.
  הערה:
  אפשר להרכיב יישום מכמה תרמילים.

 • מיכל container

  ישות המספקת לרכיבים שבתוכה שירותי ניהול מחזור חיים, אבטחה, פריסה וזמן-ריצה וכן שירותים מיוחדים לפי טיפוס המכל.

 • תיבת חול sandbox

  מספר רכיבי מערכת המשתפים פעולה כדי לאבטח את משאבי המערכת כנגד ניסיון גישה לא-מורשית או זדונית.

 • מחבר connector

  מנגנון הרחבה תקני המספק קישוריות בין מכלים ויישומים.

 • חוזה רכיב component contract

  החוזה בין רכיב לבין המכל שלו.
  הערה:
  החוזה כולל: ניהול מחזור החיים של הרכיב, מנשק הקשר המשמש את האדגם לשם השגת נתונים ושירותים שונים מהמכל שלו ורשימת שירותים שכל מכל חייב לספק לרכיביו.
   

 • תפס בית home handle

  עצם שניתן להשתמש בו כדי להשיג פנייה אל מִנְשַק הבית.

 • פרמטר איתחול initialization parameter

   פרמטר ראשוני להפעלת תוכנית.

 • תוכן בציע executable content

  יישום המורץ מתוך קובץ סימני עריכה.
  דוגמה:
  הרצת יישומון (applet) מקובץ HTML.

 • מיטמן Easter egg

  מנגנון סמוי לא-מזיק בתוכנית המשופעל לאחר שמשתמש מבצע מעקובת סתומה של פעולות.

 • תבנית קוד code template

  קוד מוגדר מראש בתיבת עצם.

 • טופס form

  מצג מובנה המשמש במנשק משתמש.

 • פירקן טופס form module

  קובץ המכיל קוד מקור של תוכנית טופס.

 • משתנה ברמת טופס form-level variable

  משתנה המשמש בטופס בלבד.

 • טופס חובה modal form

  מצג טופס הקבוע במקומו על המרקע ודורש פעולת משתמש לשם המשך העבודה.

 • טופס רשות modeless form

  מצג טופס בלתי מחייב שאינו דורש פעולת משתמש לשם המשך העבודה.

 • טופס הזנק startup form

  המצג הראשון הנטען ומוצג בעת הפעלת יישום.

 • הרחבה extension

  תוכנית מחשב שאינה מתפקדת כשלעצמה, אלא נתכנה כדי שתשולב בתוכנה אחרת לשם שיפורה או הרחבת תפקודיה.

 • טופס עליון toplevel form

  הטופס הנמצא ברמה הגבוהה ביותר במדרג טפסים.

 • תחום עליון toplevel scope

   התחום המקיף את כל הפעילות של תוכנית.

 • נוהל אסינכרוני asynchronous procedure

  נוהל המתבצע ללא תיאום בזמן עם התוכנית הקוראת.

 • מרחב שמות namespace

  מתייחס לקבוצת שמות של אלמנטים או מאפיינים הקשורים ביניהם.

 • יער forest

  קבוצה מסודרת של תת-עצים של צמתים בשפת סימני עריכה.
  דוגמה:
  שפת סימני עריכה XML.