­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

ביצוע- שפות תיכנות נמצאו 29 מונחים

 • סדר ביצוע execution sequence

  הסדר שבו מבוצעים הכרזות משפטים וחלקי משפטים.

 • זרימת בקרה control flow

  סדר הביצוע בכל אחד מהנתיבים האפשריים בתוכנית.
  הערה:
  את זרימת הבקרה ניתן לייצג על ידי תרשים זרימת בקרה.

 • תוצא לוואי side effect

  כל תוצאה עקיפה הנגרמת מביצוע של ביטוי, משפט או תת-תוכנית.
  הערה:
  תוצא לוואי עשוי לשמש, למשל, לשינוי ערך הנתונים של פרמטר שהועבר על ידי פונקצייה.

 • מיטוב בסיסי basic optimizations

  מיטוב שאינו משנה בדרך כלל את ההתנהגות של קוד מקור מובנה.
  הערה:
  המיטוב הבסיסי הוא תת-קבוצה של מיטוב תַקּיף.

 • מיטוב תקיף aggressive optimization

  מיטוב היכול לשנות את ההתנהגות של קוד מובנה.
  הערה:
  מיטוב תקיף הוא קבוצת-על של מיטובים בסיסיים.

 • מיטוב מבוסס-מתאר profile-based optimization

  מיטוב שבו המהדר והמקשר עובדים יחד למיטוב של יישום על בסיס מתאר הנתונים המושג תוך כדי הרצת היישום על נתוני קלט טיפוסיים.

 • הצנרת תוכנה software pipelining

  התמרת קוד מקור הממטבת ביצוע של לולאות בתוכנית, המכילות פעולות אריתמטיות.
  הערה:
  שימושיות במיוחד בלולאות המבצעות פעולות אריתמטיות על מספרים בייצוג בנקודה צפה בדַיִק יחיד או בדַיִק כפול.

 • יחוד שמות name mangling

  תהליך חילול של מזהים פנימיים חד-משמעיים ממזהים בקוד המקור כדי לפתור בעיות הקשורות לתחום המשתנים ועמיסת-משמעויות.

 • הסרת יחוד שמות name demangling

  תהליך שינוי הייצוג הפנימי של מזהים חזרה למזהים שבקוד המקור.

 • השוואה בינרית binary comparison

  השוואת תווים לפי הייצוג הבינרי הפנימי שלהם.

 • פתרון-מען address resolving

  בקריאה לפונקצייה, תהליך ההמרה של שם לוגי של עצם במען הפיזי שלו.בקריאה לפונקצייה, תהליך ההמרה של שם לוגי של עצם במען הפיזי שלו.

 • טפלל manipulator

  פונקציית קלט-פלט המתירה ביצוע של פעולות קלט-פלט מיוחדות המאפשרות חילוץ מזרם הקלט או תחיבה לזרם הפלט.

 • הוספה incrementing

  חיבור ערך לצובר.

 • הפחתה decrementing

  הפחתת ערך מצובר.

 • העברה [pass [n

   העברת נתונים מנוהל קורא לנוהל נקרא.

 • פעולה לא-פריקה atomic operation

  פעולה שאינה יכולה להתבצע באופן חלקי ולכן מתבצעת בשלמותה או בכלל לא.

 • קיבוע commit

  בעיבוד תנועות, הפעולה המקבעת את כל העדכונים של משאבים המעורבים בתנועה.

 • הסגה rollback

  בעיבוד תנועות, הפעולה המבטלת את כל העדכונים של משאבים המעורבים בתנועה ומחזירה אותם למצבם הקודם.

 • רמת בידוד תנועה transaction isolation level

  המידה שבה מצבי ביניים של נתונים המעודכנים על ידי תנועה, נראים לתוכניות בו-זמניות אחרות.
  הערה:
  ככל שרמת הבידוד עולה, הנִראוּת לתוכניות בו-זמניות אחרות נמוכה יותר.

 • אטומיות,עיקביות,בידוד וקימות (עמידות) Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability

  ארבע תכונות הנדרשות להגדרת התנועה.

 • השמשה garbage collection

  תהליך אוטומטי לגילוי ושחרור של קטעי זיכרון תפוסים שאינם בשימוש, לצורך שימוש חוזר.

 • זרם stream

  זרם בתים של נתונים המועברים משולח למקבל.

 • שגיאה לוגית logic error

  שגיאה הנגרמת ממשפטים נכונים תחבירית המניבים תוצאות לא רצויות או לא צפויות.

 • טעות עיגול roundoff error

  טעות חישוב המתרחשת כשאין די סיביות להחזקת המנטיסה של מספר.

 • שיטות מענה callback methods

  שיטות שמומשו בתוך רכיב תוכנית והמשמשות למענֶה לקריאות של המערכת או של המכל, הנוגעות לאירועים במחזור החיים של הרכיב.

 • אילוץ נתוני משתמש user data constraint

  מגבלה המציינת כיצד להגן על הנתונים במעבר בין לקוח ובין מכל, אם באמצעות מניעת הטיפול בנתונים ואם בחסימת הציתות להם.

 • בקרה על ידי קוצב זמן timer control

  בקרת תוכנית המבוצעת על ידי רכיב בתוכנית המודיע לַיישום על פרקי זמן קצובים או על שעות מוגדרות.

 • הערכה evaluation

  חישוב של ביטוי, פונקצייה או טופס.

 • כריכה מקבעת immutable binding

  כריכה שבה אסור לשנות את היוחסה (relation) בין המזהה לבין העצם שהוא מייצג.