­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

יישומים- שפות תיכנות נמצאו 61 מונחים

 • סיפריית ארכיון archive library

  אוסף קובצי יעד.

 • סיפרייה משותפת shared library

  אוסף קובצי יעד הכוללים קוד בלתי תלוי במיקומו בזיכרון, המשמשים קלט לַמְקשֵר.

 • קבצים קריאים לכל world readable files

  קבצים במערכת קבצים הניתנים לקריאה על ידי כל משתמש.

 • קובץ מקור source file

  קובץ המכיל תוכנית בשפת מקור.

 • קובץ כותרת header file

  קובץ המכיל הכרזות מחלקה, הנחיות לעיבוד קדם וכדומה, והנכלל ביחידת תרגום.

 • קובץ נתונים data file

  קובץ המכיל נתונים.

 • קובץ בציע executable file

  קובץ הניתן לביצוע במערכת הפעלה נתונה.

 • קובץ תוכנית program file

  קובץ הכולל הוראות ליצירה ובקרה של תוכנית.

 • קובץ סידרתי sequential file

  קובץ שבו הרשומות מעובדות לפי סדר האחסון שלהן.

 • חותמת זמן timestamp

  רשומה המכילה את התאריך והשעה של אירוע מוגדר.

 • יישום מבוזר distributed application

  יישום המורכב מרכיבים מספר המורצים בסביבות הרצה אחדות, בכמה מחשבים המקושרים ברשת תקשורת.
  הערה:
   יישום מבוזר טיפוסי יכול להיות דו-שכבתי (לקוח/שרת), תלת-שכבתי (לקוח/מערכת ביניים/שרת) ורב-שכבתי (לקוח/מערכות ביניים רבות/שרתים רבים).

 • מנהל משאבים resource manager

  תוכנית המתאמת גישה לקבוצת משאבים משותפים.

 • איבטול passivation

  העברת תוכנית למצב לא פעיל.
  הערה:
  מנוגד לשפעול.

 • עיבוד סדרתי sequential processing

  עיבוד פקודות זו אחר זו על פי סדר.

 • זמן הפסקה break time

  פרק זמן שבו ההרצה מופסקת.

 • השוואת תמליל textual comparison

  השוואת תווים ללא הבחנה באותיות רישיות.

 • מערכת זמן-ריצה runtime system

  סביבת התוכנה הדרושה להרצת תוכנית.

 • אוניקוד Unicode

  קבוצת תווים שבה לכל תו מוקצבות 16 סיביות.

 • לקוח יישום application client

  בסביבת שרת-לקוח - תוכנית עצמאית, בלתי תלויה בשרת, המתבצעת בלקוח.

 • ישות עמית peer entity

  ישויות באותה מערכת פתוחה או במערכות פתוחות נפרדות הנמצאות באותה שכבה.
  הערה:
  התקשורת בין ישויות עמית הנמצאות באותה מערכת פתוחה אינה כלולה בתחום ההגדרה של מודל OSI.

 • פרוטוקול שכבת שקעים Secure Socket Layer protocol

  פרוטוקול המאפשר הצפנה של התקשורת בין לקוח ושרת למטרות הגנה על פרטיות.

 • שרתית servlet

  תוכנית המרחיבה את התפקודיות של שרת במארג על ידי הפקת תוכן דינמי והידוד עם הלקוחות שלו בהליך בקשה-תגובה.

 • פרוטוקול גישה פשוטה Simple Object Access Protocol

  פרוטוקול להפעלת שיטות בעצמים מבוזרים במרשתת, המשתמש במבני נתונים מבוססיXML  המועברים בפרוטוקול HTTP.

 • שרותי מארג Web services

  רכיבי תוכנה בצימוד רופף המסוגלים לשתף פעולה זה עם זה במרשתת לשם הספקת תוצאה מוגדרת למשתמש קצה.
  הערה:
  בדרך כלל באמצעות פרוטוקול HTTP.

 • רכיב מארג Web component

  רכיב המספק שירותים בתגובה לבקשות.

 • פקד control

  רכיבים כגון לחיצים, תיבות וסרגלי גלילה, המוצגים על ידי היישום.

 • מערך פקדים control array

  קבוצת פקדים מאותו טיפוס ובעלי אותו שם, השותפים לאותה קבוצה של נוהלי אירועים.

 • תיבת תיוג, סימון check box

  פקד המשמש לסימון פריט.

 • רשימת תיוג checklist

  מערך פקדים מסוג של תיבת תיוג (תיבת סימון), המאפשר לסמן פריט אחד או יותר.

 • פקד תמונה image control

  פקד המשמש ליצירת עצם מסוג תמונה.

 • תיבת רשימה list box

  פקד המשמש להצגת רשימת חלופות שהמשתמש בוחר מהן.

 • קבוצת לחיצי ברירה option buttons group

  פקד המאפשר למשתמש לבחור פריט אחד מתוך רשימת חלופות.

 • לחיץ ברירה option button

  לחיץ בקבוצת לחיצי ברירה שבחירה בו מבטלת את הבחירה של שאר הלחיצים בקבוצה.

 • תיבת תמליל text box

  פקָד מרובע שהוא שטח בטופס שבו המשתמש יכול להזין נתונים.

 • ערכת כלים toolbox

  שטח תצוגה המכיל כלים המשמשים לתפעול היישום.
  דוגמה:
  ערכת כלים לסרטוט ולציור.

 • סרגל כלים tool bar

  חלק במנשק משתמש הכולל לחיצים לביצוע פעולות שגרתיות.
  הערה: בדרך כלל הלחיצים הם איקונים.

 • תיבה משולבת combo box

  פקד שהוא שילוב של תיבת רשימה עם תיבת תמליל, והמיועד לקליטת ערך אחד שאותו יכול המשתמש לבחור מתוך קבוצת ערכים, או להקלידו ידנית.

 • מינשק יישום application interface

  המצג המופיע בעת הרצת יישום.

 • דפדפן עצמים object browser

  פקָד המציג עצמים שונים הזמינים ביישום ומאפשר לבחור מהם.

 • תו סיסמה password char

  סימן המחליף כל תו המוקלד בתיבת סִסמה.

 • סימלי תהליך process symbols

  סמלים המשמשים לייצוג משימות שונות שעל המחשב להשלים במהלך הרצת תוכנית.

 • מצב פתיחה splash screen

  התמונה הראשונה המופיעה בעת הרצת יישום.

 • מקש קיצור shortcut key

  מקש או צירוף מקשים המאפשר למשתמש לבצע סדרת פעולות ארוכה בדרך מקוצרת.

 • כיתובית caption

  תווית תיאור של לחיץ או פקד.

 • לחיץ פקדה command button

  במנשק משתמש, לחיץ שנועד לאפשר למשתמש לבצע פעולות.

 • מקש פיקוד control key

  מקש במקלדת המשמש לביצוע פקודה ללא שימוש בעכבר.
  דוגמות:
   Page Up, Home, End.

 • לחיץ ברירת מחדל default button

  לחיץ מודגש שהמערכת מציעה למשתמש.

 • רמז צץ tooltip

  תיאור קצר המופיע כאשר מצביעים על עצם כלשהו במנשק גרפי.

 • בחירה selecting

  הפעולה ההופכת את אחד העצמים למוקד על המרקע.

 • הצגה show

  הקרנת מצג על המרקע.

 • הודעת מערכת מחייבת system modal

  הודעת-מערכת שהמשתמש חייב להגיב עליה כדי להמשיך בפעילות.

 • סדר טבלר Tab order

  הַסֵדר שבו המיקוד עובר מעצם לעצם עם כל לחיצה על המקש "טבלר" (Tab).

 • מוקד focus

   העצם הפעיל ביישום.

 • הסתרה hide

  העלמת מַצָּג מהמרקע ושמירתו בזיכרון.

 • מילת מפתח keyword

  ערך מילוני המאפיין צרף-שפה מסוים בהקשרים מסוימים.
  הערה:
  למילת מפתח יש בדרך כלל צורה מזהה.

 • חלונית ניווט navigation pane

  חלונית שבה מוצג עץ מדרגי של תיקיות שדרכן ניתן להגיע (לנווט) אל תת-תיקיות או אל עצם רצוי ולבחור אותו.
  הערה:
  בדרך כלל נלווים לתצוגת עץ הניווט סימוני +/- המאפשרים למשתמש לפרוס או לכווץ את התוכן המוצג.

 • חלונית פרטים details pane

  החלונית שבה מוצגים הפרטים של העצם הנבחר בחלונית הניווט.

 • חלון נגלל scrolling window

  החלק של מרחב התצוגה הממופה אל אשנב ההצגה בכל רגע נתון.

 • מצג panel

  מסגרת מלבנית המוצגת על המרקע שבה מוגדרים מראש מיקומים ומאפיינים של הרכיבים המוצגים בתוך המסגרת.
  הערה:
  מצג יכול להכיל תמליל מידע, שדות להזנה, אפשרויות לבחירת המשתמש או תערובת של כל אלה. דוגמות:
  מצג תפריט, מצג עזרה.

 • מצג עזרה help panel

  ריכוז של מידע המיועד להדרכת משתמש ולסיוע בתפעול תחנת עבודה, מסוף או תוכנה.

 • סרגל כלים tool bar

  אזור במצג של יישום, שבו מרוכזים איקונים המיועדים להפעלת תפקודים שונים של היישום.
  הערה:
  הסרגל מוצג, בדרך כלל כשורת איקונים בראש או בתחתית המצג או כעמודה באחד מצדדיו.
  דוגמות:
  סרגל כלי ציור, סרגל כלים לעריכת תמונות.