­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מושגים כלליים- בינה מלאכותית- זיהוי דיבור נמצאו 64 מונחים

 • צליל sound

  תנודה של אוויר או של תווך אחר, המסוגלת לגרום תחושה באמצעות עצבי השמע.

 • קול voice

  צליל הנוצר בגרון והמובע בפה.

 • דיבור speech

  דְגָמֵי קול בשפה טבעית נתונה או אותות אקוסטיים המַדמים דגמים כאלה.

 • דיבור מלאכותי artificial speech

  דיבור שיחידה תפקודית מחוללת.
  הערה:
  שלא כמו קול מלאכותי.

 • אות אקוסטי acoustic signal

  אות שהוא צליל המעביר נתונים.

 • אות קולי voice signal

  אות אקוסטי שהוא קול.

 • אות דיבור speech signal

  אות אקוסטי הנושא מידע בשפה נתונה.
  הערה:
  אות דיבור עשוי להיות אות קולי או אות אקוסטי המַדמה אות קולי.

 • תדר דיבור speech frequency

  תדר בַּטווח ההכרחי להעברה או להקלטה של דיבור.

 • רוחב פס דיבור speech bandwidth

  טווח תדרי דיבור שמערכת נתונה יכולה להעביר או להקליט.

 • דגם דיבור speech pattern

  מבנה בסיסי של אות דיבור.

 • קלט קול voice input

  סדרת אותות קוליים הנקלטים על ידי יחידה תפקודית.

 • קלט דיבור speech input

  סדרת אותות דיבור הנקלטים על ידי יחידה תפקודית.

 • פלט דיבור speech output

  סדרת אותות דיבור שהוקלטו מראש או שסונתזו, והמופקים או המש וּפקים (reproduced) על ידי יחידה תפקודית.
  הערה:
  שלא כמו פלט קול.

 • דפוס דיבור speech template

  קבוצת אופיינים קוליים מוקלטים מראש או מבוססי-כללים, המאוחסנת ביחידה תפקודית להתייחסות עתידית או להתאמה (matching) עתידית.

 • עיבוד דיבור speech processing

  עיבוד אותות דיבור, כגון: ניתוח דיבור, דחיסת דיבור, זיהוי דיבור וסִינתזת דיבור.

 • ניתוח דיבור speech analysis

  הפקת פרמטרים אופייניים של אות דיבור.
  הערה:
  פרמטרים אופייניים כוללים את הטיב של מקטעי צליל בודדים (תנועות ועיצורים), מבנה הברות, מאפייני משקל, מבנה צ וּרָנים (מורפמות), מילון, סינטגמות (תחבירנים), צירופים, משפטים ואילוצי שיח ממושך.

 • הגין, פונמה phoneme

  יחידת הדיבור הקטנה ביותר המבחינה בהבדלי משמעות בין מילים בשפה טבעית נתונה.

 • דו-הגה, דיפון diphone

  מִקטע דיבור המשתרע מהחלק היציב של הֶגיָן אחד (פונמה אחת) אל החלק היציב של ההגיָן הבא אחריו והמכיל את חלק ההֶחלף (the transitional part).

 • ספקטר וגרימת דיבור speech spectrogram

  ייצוג גרפי של מאפייני תדר דיבור.
  הערה:
  ספקטרוגרמות דיבור הן בדרך כלל כלי מחקר בסיסיים בזיהוי דיבור.

 • סונוגרמה sonogram

  ייצוג גרפי של אות אקוסטי, המראה את התדרים ואת האמפליטודות המתאימות כפונקצייה של זמן.

 • פורמנט formant

  אזור בפס תדרי הדיבור, שבו מוגברת התנופה (האמפליטודה) של תדרי הקול בשל תהודה במסלול הפקת הקול בגוף האדם.

 • ספרות דיבור speech digitizing

  המרת אותות דיבור אנלוגיים לאותות ספרתיים.

 • קידוד דיבור speech coding

  המרת אות דיבור מס וּפרָת לסדרת אלמנטי-נתונים בדידים לפי קבוצת כללים המאפשרת שחזור סביר של אות הדיבור.
  הערה:
  לצורך דחיסת דיבור ניתן לסַמך ספר וּת דיבור לקידוד. במקרה זה משמש המונח "קידוד דיבור" לעתים קרובות לתיאור הפעולה המשולבת.

 • קידוד חיזוי prediction coding

  בזיהוי דיבור ובסִנתוז דיבור - קידוד דיבור המשמש לקידוד ההבדל בין אות הקלט לבין אות חזוי במסגרת זמן קבועה.

 • קידוד חיזוי לינארי linear prediction coding

  קידוד חיזוי שבו מדגמי האות החזויים הם צירופים לינאריים של המדגמים הקודמים.
  הערה:
  מקדמי הצירופים הלינאריים מתקבלים בדרך כלל על ידי מִזע וּר של ממוצע ריבועי-הטעויות בין אות הקלט לבין האות החזוי על סמך נתונים קודמים.

 • קידוד תת-פס sub-band coding

  קידוד דיבור שבו מסננים אותות באמצעות סוללת מַסננים, ואחר כך מקודדים כל אות פלט בנפרד.

 • דחיסת דיבור speech compression

  טכניקת עיבוד דיבור לצורך שידור או אחסון של אות דיבור על פס תדרים צר יותר או בשימוש בכמות סיביות קטנה מהכמות הנדרשת בדרך כלל.
  דוגמות: קידוד חיזוי, קידוד תת-פס, קידוד המשתמש בפורמנטים.

 • מובנות דיבור speech intelligibility

  היכולת של פלט דיבור להיות מובן כהלכה, הנמדדת בדרך כלל כתַאחוז של יחידות דיבור.

 • קטימת דיבור speech clipping

  הגבלת אותות שיא לערך אמפליטודה מרבי או איפוס של אותות שהאמפליטודה שלהם נמוכה מערך מסוים.

 • זה וי דיבור אוטומטי automatic speech recognition

  המרה של אות דיבור לקוד המייצג את תוכנו של הדיבור, הנעשית על ידי יחידה תפקודית.
  הערה:
  התוכן המיועד לזיהוי יכול להיות מבוטא כסדרה של מילים או של הגיינים (פונמות).

 • זה וי קול voice recognition

  המרה של אות קולי לקוד המייצג כמה מאפיינים אקוסטיים של הקול, הנעשית על ידי יחידה תפקודית.
  הערה:
  משתמשים בזיהוי קול לשם זיהוי דובר.

 • זה וי דובר speaker recognition

  תהליך השגת מידע על דובר מסוים, באמצעות ניתוח כמה מאפיינים אקוסטיים של קולו.

 • חתימת קול voice signature

  מדגם קול של דובר מסוים, המשמש למטרות זיהוי.

 • אימות דיבור speaker verification

  צורת זיהוי דובר המשמשת כדי לקבוע, אם מדגם דיבור אכן נאמר על ידי האדם שאת זֶה וּתו מבקשים לאמת.
  הערה:
  משתמשים באימות דובר בעיקר כדי להגביל גישה למידע, למתקנים ולאַפשורות, או לחֲצֵרים.

   

 • הכרת דובר speaker identification

  צורת זיהוי דובר, המשווה מדגם קול עם קבוצת חתימות-קול של אנשים שונים, כדי לקבוע מי הדובר.

 • הסתגלות לדובר speaker adaptation

  שיטה לזיהוי דיבור, המאפשרת להסגיל אוטומטית מודלים של זיהוי, לפי מדגמי דיבור נוספים של הדובר.

 • פקודת קול voice command

  קלט דיבור שיחידה תפקודית יכולה לזהות כפקודה.
  הערה:
  המשתמש נותן פקודות קוליות תוך שימוש במילים יחידות או בסדרת מילים הלקוחות מאוצר מילים מצומצם.

 • בקרה קולית voice control

  שליטה ביחידה תפקודית או במכונה, באמצעות פקודות קול.
  דוגמה: הפעלה קולית של מכונית.

 • שיחזור דיבור speech reconstruction

  הפקת העתק של הדיבור המקורי מתוך נתונים מקודדים, באמצעות יחידה תפקודית.

 • סינתזת דיבור speech synthesis

  הפקת דיבור מלאכותי.

 • אימון דיבור speech training

  אימון של יחידה תפקודית להשתמש במאפייני הקול של דובר או דוברים.

 • אימון מסתגל adaptive speech training

  אימון דיבור שבאפשרותו להסגיל ולעדכן דופס דיבור כדי לשפר ביצועים.

   

 • הכרת שפת הדיבור spoken-language identification

  זיהוי השפה או הלַהַג (דיאלקט) של אדם, על פי מדגמי דיבור שלו.

 • תרגום שפת הדיבור spoken-language translation

  תהליך זיהוי הדיבור בשפת מקור, תרגום תוכן המסר לשפת יעד וסִנתוז מסר קולי נאות בשפת היעד, כדי ליצור תקשורת בין בני-אדם שאינם דוברי אותה שפה.

 • המרת דיבור לתמליל speech-to-text conversion

  המרת קלט דיבור לתמליל.

 • התאמת דגם-דיבור speech-pattern matching

  התאמת פרמטרים אופייניים שהופקו ממדגם דיבור, לפרמטרים אופייניים של דופס-דיבור שהוקלט מראש ונשמר באוצר המילים המזוהה.

 • הבנת דיבור speech understanding

  פירוש המידע המבוטא על ידי אותות דיבור, באמצעות יחידה תפקודית.

 • דיקדוק grammar

  בזיהוי דיבור - אוסף חוקים המגדירים את קבוצת כל המבעים שמנוע זיהוי דיבור יכול לזהות ברגע נתון.
  הערות:
  1. מערכת זיהוי הדיבור מפעילה דקדוק שונה בנקודות שונות של הדו-שיח, וכך שולטת בקבוצת המבעים התקפים שמנוע זיהוי הדיבור מקשיב להם.
  2. דקדוק תומך בהחלפת מילים ובחזרה על מילים.

 • דיקדוק פעיל active grammar

  בזיהוי דיבור - הדקדוק שמנוע זיהוי דיבור מקשיב לו ברגע נתון.
  הערה:
  בכל רגע יהיו כמה דקדוקים פעילים שתוכנם, בהקשר נתון, מגדיר את המבעים התקפים של המשתמש.

 • מנוע זיהוי דיבור speech recognition engine

    תוכנית המפענחת קול לפי הדקדוק הפעיל באותה עת וממירה אותו לתמליל.

 • סביבת רעש-יתר high-noise environment

  סביבה שבה רעש רקע חסר משמעות מקשה על זיהוי הדיבור.

 • מזהה אוצר מילים גדול large vocabulary recognizer

  מנוע זיהוי דיבור המזהה מספר גדול יחסית של מילים או פקודות.

 • מזהה אוצר מילים קטן small vocabulary recognizer

  מנוע זיהוי דיבור המזהה מספר קטן יחסית של מילים או פקודות.

 • איתנות לרעש noise robustness

  היכולת לזהות דיבור או דובר גם בסביבת רעש-יתר.

 • יחס אות לרעש signal-to-noise ratio

  בזיהוי דיבור - היחס בין עוצמת הדיבור לבין עוצמת הרעש.
  הערה:
  היחס יכול להשתנות במידה ניכרת לפרקי זמן קצרים.

 • פקודת התעוררות wake-up command

  מנגנון המאפשר למנוע זיהוי דיבור לעבור ממצב היכון למצב פעיל, בהישמע מילת הזנקה.
  הערה:
  מנגנון זה שימושי במערכות הדורשות תפעול ללא מגע יד אדם, ושלכן אינן מצריכות לחיץ הפעלה.

 • זה וי דיבור דו מגמי מלא full-duplex voice recognition

  יישומים שהמשתמש והמחשב יכולים לדבר בהם בו-זמנית.

 • זה וי דיבור חד מגמי half-duplex voice recognition

  יישומים שבהם רק אחד הצדדים - המשתמש או המחשב - יכול לדבר ברגע נתון.

 • הגה phone

  יחידת הדיבור הקטנה ביותר; צליל שמקום חיתוכו באחד מכלי הדיבור.
  הערה:
  ההגדרה לקוחה ממילון ספיר.

 • מבע utterance

  שטף דיבור, קלט קול או רעש חיצוני, התחומים בין שני פרקי זמן של שקט.

 • מנוע אימות דובר speaker verification engine

  מערכת לזיהוי דובר על פי דיבורו.

 • גילוי קול voice activity detection

  גילוי אוטומטי של ההתחלה והסיום של אות דיבור.

 • מיצוי מאפיינים feature extraction

  במערכת זיהוי דיבור - עיבוד ראשוני הממיר את צורת גל-הקול לייצוג פרמטרי מסוג כלשהו, המשמש אחר כך לניתוח ולעיבוד נוספים.
  הערה:
  1. לצורך העיבוד מחולק קלט הקול למקטעים שווים המכונים מסגרות.
  2. הייצוג הפרמטרי מאורגן כווקטור של מאפיינים המועבר לשלבי העיבוד הבאים, כגון שלב הסיווג באמצעות מודל מַרקוב נסתר.

 • ניקוד סמך confidence scoring

  ציון או ערך הסתברות, המתווספים לתוצאות החישוב של זיהוי הדיבור, והמהווים מדד של רמת האמון שמזהה הדיבור מייחס להתאמה בין תוצאת החישוב לבין קלט הדיבור.
  הערה:
  ניקוד הסֶמך משמש לשיפור המנשק עם המשתמש; למשל, אם ניקוד הסמך נמוך מסף שהוגדר מראש, המשתמש מתבקש לאשר את הזיהוי.