­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

זיהוי דיבור נמצאו 26 מונחים

 • ניתוח דיבור speech analyzer

  יחידה תפקודית לניתוח דיבור.

 • מזהה דיבור speech recognizer

  יחידה תפקודית לזיהוי דיבור.
  הערה:
  מזהה דיבור כולל בין שאר רכיביו נַתח דיבור, והוא מתאים בדרך כלל קלט קול לפרמטרים אופייניים של דופס דיבור.

   

 • זה וי מילים נפרדות isolated-words recognition

  זיהוי מילים המובעות בנפרד, המבוצע מילה אחר מילה, בלי להתחשב במילים אפשריות אחרות.

 • זה וי מילים סמוכות contiguous-words recognition

  זיהוי סדרת מילים דְב וּרות, המופרדות בהפסקות דיבור, הנוספות על ההפסקות שבמצבי דיבור רגילים.
  הערות: 
  1. הכוונה לדיבור הנעשה "בקצב הכתבה".
  2. גם בדיבור בקצב הכתבה יש סדרות מילים המבוטאות ללא הפסקות, כגון סינטגמות דקדוקיות (התרגום המקובל ל-syntagm - תחבירן).

 • זה וי מילים רציפות continuous-words recognition

  זיהוי מבעים (utterances) במצבי דיבור רגילים.

 • התאמת זמן דינמית dynamic time warping

  נוהל המשתמש באלגוריתם תכנות דינמי להתאמה לא-לינארית של סקלת הזמן של דופסי דיבור מאוחסנים, עם סקלת הזמן של מדגמי הדיבור הנבדקים, לשם זיהוים.
  הערה:
  התאמה לא-לינארית עדיפה על התאמה לינארית ומספקת מדד ממשי יותר של אי-הדַמְי וּת בין הדגמים.

 • מודל קלט-דחוס warped-input model

  צורה דחוסה של ספקטרוגרמת דיבור, המשמרת מאפיינים משמעותיים כגון פסי-תדרים עיקריים, אמפליטודות יחסיות וגובהי-צליל עולים ויורדים.

 • מודל מרק ובנסתר hidden Markov model

  מודל אות שבו מצבו של כל מקטע אות מיוצג כמצב בתהליך מרקוב, ושבו אי אפשר לצפות ישירות במצבים אלה.
  הערות:
  1. תהליך מרקוב הוא תהליך אקראי (סְט וֹכַסְטִי) המורכב מסדרת מצבים שבה הסתברות המעבר ממצב למצב תלויה רק בשני מצבים אלה ולא במצבים קודמים.
  2. כדי לזהות מבע, המערכת מחשבת את הסבירות שהמבע נוצר על ידי כל אחד מהמודלים שנגזרו בעת האימון. המבע מזוהה כמילה או כישות אחרת שהמודל שלהן נותן את הסבירות הגבוהה ביותר.

 • זה וי דיבור מבוסס מאפיינים feature-based speech recognition

  זיהוי דיבור המושג באמצעות התאמת דפסים בעלי מאפיינים מַבחינים, כגון גובה-צליל, תדרי פורמנט, מִתארי מעטפת או רמות רעש.

 • זה וי תלוי דובר speaker-dependent recognition

  זיהוי מדגמי דיבור של משתמש רשום או של קבוצת משתמשים רשומים, המבוסס על אימון קודם להכרת דגמי הדיבור שלהם.

 • זה וי שאינו תלוי דובר speaker-independent recognition

  זיהוי מדגמי דיבור של משתמש כלשהו, ללא אימון קודם להכרת דגמי הדיבור שלו.

 • תלות בדובר speaker dependence

  רמת האימון הדרושה למזהה דיבור כדי להכיר דגמי דיבור של משתמשים פרטניים.

 • מערכת תלוית דובר speaker-dependent system

  מזהה דיבור המוגבל למשתמש רשום או לקבוצת משתמשים רשומים, שיש לאמנו כדי שיכיר את דגמי הדיבור שלהם.

 • מערכת שאינה תלוית דובר speaker-independent system

  מזהה דיבור הפתוח למשתמשים לא-רשומים, היכול לעבוד באופן אמין עם משתמשים שלא השתמשו בו מעולם או שהשתמשו בו לעתים נדירות.

 • מערכת מסתגלת לדובר speaker-adaptive system

  מערכת שאינה תלוית דובר, המסוגלת לעדכן ולהסגיל את דופסי הדיבור שלה כך שתוכל לאתר הבדלים בין מדגמי דיבור ולשפר את ביצועיה.
  הערה:
  היכולת לשפר ביצועים היא סוג של למידה.

 • יחידת זה-וי קול voice-recognition unit

  יחידה תפקודית המזהה מספר מוגבל של פקודות קול, וממירה אותן לאותות ספרתיים שקילים היכולים לשמש נתוני קלט למחשב או ליזום פעולות רצויות אחרות.
  הערה:
  ציוד היקפי פשוט כזה יכול לשמש עם מזהה דיבור או בלעדיו.

 • מערכת בקרה קולית voice control system

  מערכת שבה מזהה דיבור נותן פקודות לציוד מבוקר-מחשב בתגובה לקלט דיבור.
  דוגמה: רובוט המגיב לפקודות קול פשוטות לתנועה.

 • הרשמה enrollment

  במערכת זיהוי דיבור - אימון דיבור של מערכת תלוית דובר, כדי לזהות משתמשים על סמך מספר מסוים של מדגמי אימון.

 • הרשמה מהירה rapid enrollment

  במערכת זיהוי דיבור - הרשמה שבה נבנים מודלים של מילים על סמך קריאה של תמליל נתון, ולא על אימון להכרת כל מילה באוצר המילים של המערכת.

 • דליית מילים word spotting

  היכולת של מזהה דיבור לזהות מילת פקודה או סדרת פקודות מתוך שטף הדיבור.

 • מנחה קולי voice prompt

  מסר דָב וּר המשמש להנחיית המשתמש בעת דו-שיח עם מערכת מענה קולי.

 • הדחפה barge in

  מאפיין של סביבה דו-סטרית מלאה, המאפשר למשתמש לדַבֵּר בזמן דיבור-מחשב.
  הערה:
  משתמשים מנוסים אינם צריכים בדרך כלל להאזין לכל הנחיה קולית עד תומה כדי לדעת מה לענות למערכת.

 • אופן דיבור speaking mode

  אחת משלוש דרכי הדיבור אל מזהה דיבור: אופן דיבור במילים נפרדות, אופן דיבור במילים סמוכות, אופן דיבור במילים רציפות.

 • אוצר מילים מזוהה recognition vocabulary

  אוסף המילים והצירופים שמזהה דיבור מכיר.

 • מזהה שאינו תלוי תמליל text-independent recognizer

  מזהה דיבור הפועל במהימנות בין שמדגם הדיבור שהתקבל מתאים למסר שהוגדר מראש ובין שאינו מתאים.

 • מזהה תלוי תמליל text-dependent recognizer

  מזהה דיבור הפועל במהימנות רק כשהוא מקבל מדגם דיבור המתאים למסר שהוגדר מראש.