­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

טכניקות שידור נמצאו 30 מונחים

 • קוד קו line code

  קוד המתאים לאופיינים של אפיק תמסורת.
  הערה: קוד זה עשוי להיות שונה מהקוד או מהקודים שבהם משתמשים קצווני הנתונים השולחים או מקבלים נתונים.

 • קידוד מופע phase encoding

  בתקשורת נתונים - קידוד שבו עושים שימוש במופע של אות מחזורי כדי לקודד נתונים ספרתיים.
  דוגמה: קידוד מנצ'סטר.

 • קידוד מנצ'סטר\ דו מופעי Manchester encoding

  קידוד מופע בינרי שבו רווח הזמן המוקצה לכל סיבית מחולק לשני חצאים על ידי הֶחְלֵף שהכיוון שלו קובע את ערך הסיבית.
  הערות:
  1.  ההֶחְלֵף יכול להתרחש בין שני מצבים של משתנה פיזיקלי, כגון מתח חשמלי, קוטביות מגנטית או עוצמת אור.
  2.  אם המשתנה הפיזיקלי הוא חשמלי, סוג קידוד זה תלוי בקוטביות ואין בו רכיבי זרם ישר.

 • קידוד מנצ'סטר הפרשי differential Manchester encoding

  קידוד מופע בינרי שבו רווח הזמן המוקצה לכל סיבית מחולק לשני חצאים על ידי הֶחְלֵף, והקיום או ההיעדר של החלף אחר בתחילת אותו רווח זמן קובעים את ערך הסיבית, כלומר 0 או 1 בהתאמה.
  הערות:
  1.  ההחלף יכול להתרחש בין שני מצבים של משתנה פיזיקלי, כגון מתח חשמלי, קוטביות מגנטית או עוצמת אור.
  2.  אם המשתנה הפיזיקלי הוא חשמלי, סוג קידוד זה אינו תלוי בקוטביות ואין בו רכיבי זרם ישר.

 • קידוד אנארי n-ary encoding

  קידוד של נתונים ספרתיים, כך שבכל רגע נתון האות יכול להימצא בכמה מצבים פיזיקליים אפשריים.
  הערה: כאשר n=2, מונח זה מבטא קידוד בינרי.

 • קוד יתיר redundant code

  קוד שבו משתמשים ביותר תווים, סמלים או אלמנטי אות מההכרחי לייצוג הנתונים.

 • טרף [scramble [v

  המיר אות ספרתי לאות ספרתי פסידו-אקראי שיש לו אותה משמעות ואותו קצב סיביות, כדי לאפשר שידור או רישום.
  הערות:
  1. טריפה מונעת בעיות שיכלו להיווצר בהעברת מעקובות ארוכות של "1" או "0".
  2. בלשון המקצוע מקובל "עִרבֵּל".

 • ביטל טריפה [descramble [v

  שִחזר את האות הספרתי המקורי מתוך אות ספרתי טָרוף.

 • גל נושא carrier

  גל או תנודה שהגדלים האופייניים שלהם ניתנים לשינוי על ידי אות.
  הערה: הגל או התנודה יכולים להיות, למשל, גל סינוסואידי או סדרת דפקים.

 • איפנון modulation

  תהליך שבו משנים גודל אופייני אחד לפחות של גל נושא לפי גודל אופייני של אות המיועד לשידור.

 • מיצוי איפנון demodulation

  תהליך שחזור האות המקורי מאות מאופנן.

 • מיפתוח הסט תנופה amplitude shift keying

  אפנון שבו אות ספרתי מאַפנן משנה את התנופה (האמפליטודה) של אות הפלט לערך אחד מבין מספר קבוע של ערכים מוגדרים מראש.
  הערה: בציבור מקובל לכנות אמפליטודה - "משרעת".

 • מיפתוח הסט תדר frequency shift keying

  אפנון שבו אות ספרתי מאַפנן משנה את תדר אות הפלט לערך אחד מבין מספר קבוע של ערכים מוגדרים מראש.

 • מיפתוח הסט תדר במופע רציף phase-continuous frequency shift keying

  מפתוח היסט תדר שבו ההֶחְלֵף בין התדרים המוגדרים מראש מושג על ידי שינוי התדר, באופן שאין היסט מופע בעת ההחלף.
  הערה: מפתוח היסט תדר במופע רציף מנוגד להחלפה לא רציפה של תדר אחד בתדר אחר, כגון על ידי מתג.

 • מיפתוח הסט תדר במופע קוהרנטי phase coherent frequency shift keying

  מפתוח היסט תדר שבו התדרים המוגדרים מראש הם כפולות שלמות של קצב הסיביות, וההֶחלפים בין תדרים אלה נעשים בחציות האפס של הגל הנושא.

 • מיפתוח הסט מופע phase shift keying

  אפנון שבו אות ספרתי מאפנן משנה את המופע של אות הפלט לערך אחד מבין מספר קבוע של ערכים מוגדרים מראש.

 • קצב סיביות bit rate

  מספר הסיביות המועברות ביחידת זמן.
  הערה: קצב הסיביות מבוטא בדרך כלל בסיביות לשנייה, אלפי סיביות לשנייה, מיליוני סיביות לשנייה וכדומה.

 • קצב איתות נתונים data signaling rate

  קצב הסיביות בתמסורת במקביל.

 • קצב איפנון modulation rate

  הערך ההפוך של רווח הערך הנומינלי של האות המאופנן.

 • בוד baud

  יחידת קצב אפנון השווה למספר אלמנטי האות לשנייה, כאשר כל האלמנטים שווים באורכם וכל אלמנט מייצג סיבית אחת או יותר.
  הערה: בכמה מודמים הפועלים במהירות של 1200 סיביות לשנייה או יותר, קצב האפנון, המבוטא ביחידות בוד, הוא בדרך כלל נמוך מקצב הסיביות, מפני שבכל אלמנט אות מועברות יותר מסיבית אחת.

 • קצב העברה בפועל actual transfer rate

  המספר הממוצע של סיביות, תווים או גושים המועברים ביחידת זמן בין שתי נקודות.

 • קצה העברה אפקטיבי effective transfer rate

  המספר הממוצע של סיביות, תווים או גושים המועברים ביחידת זמן בין שתי נקודות, והמתקבלים כתקפים בנקודת הקבלה.

 • ריבוב אפיקים multiplexing

  תהליך המשלב אותות מכמה מקורות נפרדים, לאות המיועד לשידור באפיק תמסורת יחיד.

 • מצוי ריבוב demultiplexing

  תהליך המיושם על אות שנוצר בריבוב אפיקים, כדי לשחזר את האותות המקוריים הבלתי תלויים או קבוצות של אותות כאלה.
  הערה: ייתכן מיצוי ריבוב חלקי, למשל כדי לשלוף תת-קבוצה מתוך קבוצה.

 • ריבוב אפיקים בחלקת תדר frequency division multiplexing

  ריבוב אפיקים שבו מקצים לכמה אותות בלתי תלויים פסי תדרים נפרדים לשידור באפיק תמסורת יחיד.

 • רביב אפיקים בחלקת זמן time division multiplexing

  ריבוב אפיקים שבו מקצים לכמה אותות בלתי תלויים חריצי זמן מחזוריים נפרדים לשידור באפיק תמסורת יחיד.

 • ריבוב אפיקים סטטיסטי בחלוקת זמן statistical time division multiplexing

  ריבוב אפיקים בחלוקת זמן שבו מקצים רווחי זמן לכל אות לפי הערכת הצרכים בכל רגע, תוך קבלת הסיכון שהביקוש המִצרפי לעתים עלול לעלות על הקיבולת הכוללת של אפיק התמסורת.

 • גישות מרובות multiple access

  טכניקה המאפשרת לכמה מסופים לחלוק את קיבולת אפיק התמסורת באופן מוגדר מראש או לפי צורכי התעבורה.

 • גישות מרובות בחלוקת תדר frequency division multiple access

  טכניקת גישות מרובות שבה מקצים פסי תדר נפרדים לכל אפיק תמסורת המשולב באפיק משותף.

 • גישות מרובות בחלוקת זמן time division multiple access

  טכניקת גישות מרובות שבה מקצים חריצי זמן נפרדים לכל אפיק תמסורת המשולב באפיק משותף.