­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מקשרי נתונים נמצאו 43 מונחים

 • מקשר נתונים data link

  החלקים של שני קצווני נתונים הנשלטים על ידי פרוטוקול, יחד עם מעגל הנתונים המחוברר, המאפשרים ביחד העברת נתונים.
  הערה:
  מקובל גם "אפיק קישור נתונים".

 • מעגל נתונים data circuit

  צמד אפיקי תמסורת (אפיק שידור ואפיק קליטה) המספק אמצעי לתקשורת נתונים דו-מגמית.
  הערות:
  1.  מעגל הנתונים, בין כמה מרכזות נתונים, עשוי לכלול או שלא לכלול סיימני נתונים - לפי סוג המִישק שבו משתמשים במרכזת הנתונים.
  2.  מעגל הנתונים, בין תחנת נתונים לבין מרכזת נתונים או מאגד נתונים, כולל סיימן נתונים בתחנת הנתונים שבקצה, ועשוי לכלול סיימן נתונים דומה במרכזת הנתונים או במאגד הנתונים.

 • קו תמסורת transmission line

  תווך פיזי של תמסורת.
  הערה:
  הקו הוא החלק של מעגל הנתונים הנמצא מחוץ לסיימן הנתונים ולמרכזת הנתונים.

 • פרוטוקול protocol

  מערכת כללים הקובעת את התנהגות היחידות התפקודיות במימוש התקשורת.

 • פרוטוקול כיוון תווים character-oriented protocol

  פרוטוקול של מִקשַר נתונים המשתמש בתווים מסוימים לקידוד נתוני המשתמש ופונקציות בקרת מִקשַר נתונים.
  דוגמה: פרוטוקול בקרה בסיסית של מקשרי נתונים.

 • פרוטוקול כיוון סיביות bit-oriented protocol

  פרוטוקול של מִקשַר נתונים, שבו פונקציות בקרת מקשר הנתונים מפורטות במקומות מיוחדים במסגרת, כדי להעביר נתוני משתמש כמעקובת שקופה של סיביות.
  דוגמה: פרוטוקול בקרה עלית של מקשרי נתונים.

 • שקיפות מעגל נתונים data circuit transparency

  היכולת של מעגל נתונים להעביר את כל הנתונים בלי לשנות את תוכנם או את המבנה שלהם.

 • מסגרת תימסורת transmission frame

  בתקשורת נתונים - מבנה נתונים מורכב משדות, המוגדר מראש באמצעות פרוטוקול, והמשמש לשידור נתוני משתמש ונתוני בקרה.
  הערה:
  הרכב המסגרת, במיוחד מספר השדות וטיפוסיהם, יכול להשתנות לפי סוג הפרוטוקול.

 • סיבית מידע information bit

  סיבית המשמשת לייצוג נתוני המשתמש, ולא למטרות בקרה.

 • סיבית תקורה overhead bit

  סיבית עזר המשמשת למטרות בקרה.
  הערה: השימוש העיקרי בסיביות תקורה נעשה כאשר הציוד השולח מבצע תהליך, במיוחד תהליך אַפֶּריודי (aperiodic), כדי להבטיח כי הציוד המקבל יבצע את התהליך המשלים המתאים. בדרך כלל מוסיפים סיביות אלה ברווחים רגילים לאות הספרתי בצד השולח, ומסירים אותן בצד המקבל.

 • תחילית מסגרת start-of-frame

  דגַם סיביות מיוחד המציין את ההתחלה של מסגרת.

 • סופית מסגרת end-of-frame

  דגַם סיביות מיוחד המציין את הסוף של מסגרת.

 • מבוא preamble

  דגם סיביות מיוחד שתחנת נתונים משדרת לפני מסגרת כדי להסתנכרן עם תחנות נתונים אחרות.
  הערה:
  בכמה פרוטוקולים, המבוא הוא חלק של המסגרת.

 • שדה בקרת מסגרת frame control field

  דגַם סיביות המגדיר את טיפוס המסגרת ופונקציות בקרה מסוימות.

 • מעקובת בידוק מסגרת frame check sequence

  סדרת סיביות הנקבעת לפי הנתונים במסגרת, והנכללת בה כדי לאפשר גילוי של שגיאות תמסורת.

 • חריץ זמן time slot

  רווח זמן מחזורי שניתן להכיר ולהגדיר באופן ייחודי.

 • שיחזור תיזמון timing recovery

  גזירה של אות תזמון מחזורי מאות ספרתי שהתקבל, המבוססת על המחזוריות של חריצי הזמן.

 • בקרת שגיאות error control

  חלק הפרוטוקול המאפשר לגלות שגיאות ואם אפשר - אף לתקנן.

 • בידוק גושים block check

  חלק של נוהל בקרת השגיאות, שתפקידו לוודא שגוש נתונים בנוי לפי כללים נתונים.

 • יחס סיביות שגויות bit error ratio

  מספר הסיביות השגויות חלקֵי המספר הכולל של הסיביות ששודרו, שהתקבלו או שעובדו בפרק זמן שנקבע.

 • בקרת זרימה flow control

  בתקשורת נתונים - בקרת קצב העברת הנתונים בפועל.

 • אישור acknowledgment

  תגובה חיובית של מקבל לשולח, המציינת כי הנתונים ששודרו נתקבלו.

 • הזמנה לשידור polling

  הזמנת תחנות נתונים לשדר בזו אחר זו.
  הערה: בעוד הזמנה לשידור משמשת בדרך כלל בחיבור רב-נקודתי, אפשר להשתמש בה גם בחיבור נל"ן.

 • הזמנה לקליטה selecting

  הזמנת תחנות נתונים, אחת או יותר, לקלוט נתונים.
  הערה: בעוד הזמנה לקליטה משמשת בדרך כלל בחיבור רב-נקודתי, אפשר להשתמש בה גם בחיבור נל"ן.

 • התמודדות contention

  מצב הנוצר כאשר כמה תחנות נתונים מנסות לשדר בו-זמנית באותו אפיק תמסורת.

 • שלב העברת נתונים data transfer phase

  השלב בשיחה שבו ניתן להעביר נתוני משתמשים בין קצווני נתונים באותה רשת.

 • תיחקור interrogating

  דרישת תחנה שולטת מתחנה נשלטת להזדהות או להודיע את מצבה.

 • פסיקת זמן time-out

  אירוע שנועד להתרחש בתום פרק זמן מוקצב.
  הערות:
  1.  ניתן למנוע פסיקת זמן על ידי שידור אות נאות.
  2.  ניתן לבטל מצב של פסיקת זמן על ידי קבלת אות נאות לביטול פסיקת זמן.

 • התאוששות recovery

  בתמסורת נתונים - תהליך פתרון מצבים סותרים או שגויים שנוצרו בזמן העברת הנתונים.

 • בקרה בסיסית של מקשרי נתונים basic mode link control

  בקרת מקשרי נתונים באמצעות פרוטוקול כוון-תווים, הנעשית על ידי שימוש בתווי הבקרה המתוקננים שבקבוצת התווים המקודדת לפי 7 סיביות לחילופי מידע.

 • בקרה עילית של מקשרי נתונים high-level data link control

  בקרת מקשר נתונים באמצעות פרוטוקול כוון-סיביות, הנעשית על ידי שימוש במבנה המסגרת המוגדר בתקן הבין-לאומי לחילופי מידע.

 • תחנת נתונים data station

  יחידה תפקודית המספקת נתונים לשידור, הקולטת נתונים משודרים והמבצעת את כל התפקודים הנחוצים לתקשורת עם יחידה תפקודית אחרת.

 • קצון נתונים data terminal equipment

  החלק מתחנת נתונים המשמש מקור נתונים, קולט נתונים או שניהם.
  הערה:
  קצוון נתונים עשוי להיות מקושר ישירות למחשב או להיות חלק ממנו.

 • ציוד ביניים intermediate equipment

  ציוד עזר שניתן לשלב בין קצוון הנתונים לבין סיימן הנתונים כדי לבצע תפקודים נוספים לפני אפנון או לאחר מיצוי אפנון.

   

 • סימן נתונים data circuit-terminating equipment

  בתחנת נתונים - הציוד המשמש להמרה לקידוד  של האותות העוברים בין קצוון הנתונים לבין קו התמסורת ולהפך.
  הערות:
  1.  סיימן הנתונים עשוי להיות ציוד נפרד, או חלק משולב בקצוון הנתונים או בציוד ביניים.
  2.  סיימן נתונים עשוי לבצע תפקודים נוספים המבוצעים בדרך כלל בקצה קו של רשת תקשורת.

 • תחנה מנהלת control station

  בבקרה בסיסית של מקשרי נתונים - תחנת נתונים הממנה את התחנה השולטת והמפקחת על ההזמנה לשידור, על ההזמנה לקליטה, על התחקור ועל ההתאוששות.

 • תחנה כפופה tributary station

  בחיבור רב-נקודתי או בחיבור נל"ן המשתמשים בבקרה בסיסית של מקשרי נתונים - כל תחנת נתונים חוץ מהתחנה המנהלת.

   

 • תחנה שולטת master station

  בבקרה בסיסית של מקשרי נתונים - תחנת נתונים הנענית למינוי כדי להבטיח העברת נתונים לתחנות נתונים אחרות.
  הערה: בזמן נתון יכולה להיות רק תחנה שולטת אחת במקשר נתונים אחד.

 • תחנה נשלטת slave station

  בבקרה בסיסית של מקשרי נתונים - תחנת נתונים שהוזמנה לקלוט נתונים, על ידי תחנה שולטת.

 • תחנה ממתינה passive station

  בחיבור רב-נקודתי או בחיבור נל"ן עם בקרה בסיסית של מקשרי נתונים - כל תחנה כפופה הממתינה להזמנה לשידור או להזמנה לקליטה.

 • תחנה ראשונית primary station

  בבקרה עלית של מקשרי נתונים - אותו חלק של תחנת הנתונים העוסק בתפקודי הבקרה העיקריים של מקשרי הנתונים, המחולל פקודות לשידור והמפרש תשובות שהתקבלו.
  הערה: על התחנה הראשונית מוטלות מטלות מיוחדות, לרבות ייזום חילופי אותות הבקרה, ארגון זרימת הנתונים ופעולות בקרת שגיאות ותפקודי התאוששות.

 • תחנה מישנית secondary station

  בבקרה עלית של מקשרי נתונים - אותו חלק של תחנת הנתונים המבצע תפקודים של בקרת מקשרי נתונים לפי הוראת התחנה הראשונית, המפרש פקודות שהתקבלו והמחולל תשובות לשידור.

 • תחנה משולבת combined station

  בבקרה עלית של מקשרי נתונים - אותו חלק של תחנת נתונים המשלב בתוכו את תפקידיהן של תחנה ראשונית ושל תחנה משנית.