­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

רשתות נתונים נמצאו 28 מונחים

 • צומת node

  בתקשורת נתונים - נקודה שבה יחידה תפקודית אחת או יותר מחבררות (interconnect) אפיקי תמסורת או מעגלי נתונים

 • פיתחה port

  נקודת קצה שדרכה יכולים אותות להיכנס לרשת תקשורת או לצאת ממנה.

 • חיבור connection

  חיבור בין יחידות תפקודיות לשם העברת נתונים.

 • חיבור נקודה לנקודה point-to-point connection

  חיבור ישיר בין שתי תחנות נתונים.

 • חיבור רב-נקודתי multipoint connection

  חיבור בין יותר משתי תחנות נתונים.

 • שידור לכול broadcast

  שידור אותם נתונים לכל היעדים.

 • שידור לרבים multicast

  שידור אותם נתונים לקבוצה נבחרת של יעדים.

 • רשת נתונים data network

  רשת שבה מעגלי נתונים, וייתכן גם אפשורות מיתוג, מאפשרים תקשורת בין קצווני נתונים.

 • רשת תקשורת מקומית local area network

  רשת מחשבים הנמצאת בחצרי המשתמש בתחום גאוגרפי מוגבל.
  הערה: תקשורת פנימית ברשת תקשורת מקומית אינה כפופה לתקנות חיצוניות, ואילו התקשורת היוצאת מרשת תקשורת מקומית יכולה להיות כפופה להן.

 • רשת תקשורת מטרופולית metropolitan area network

  רשת המחברת רשתות תקשורת מקומיות השוכנות באותו תחום מטרופולי.
  הערה: רשת תקשורת מטרופולית פועלת בדרך כלל במהירויות גבוהות יותר מן המהירויות ברשתות שהיא מחברת, חוצה גבולות מנהליים ותומכת בכמה שיטות גישה.

 • רשת תקשורת מרחבית wide area network

  רשת המספקת שירותי תקשורת באזור גאוגרפי הגדול מהאזור שבו ניתן השירות על ידי רשת תקשורת מקומית או רשת תקשורת מטרופולית.

 • רשת סיפרתית לשרותים משולבים integrated services digital network

  רשת תקשורת המספקת מגוון שירותי בזק או תומכת בהם, באמצעות חיבורים ספרתיים בין מנשקי רשת משתמש.
  דוגמה: שירותים כגון טלפוניה, תמסורת נתונים, דואר אלקטרוני, פקס וחוזי.

 • אחסן ושלח store-and-forward

  אופן פעולה ברשת נתונים שבו נתונים מאוחסנים זמנית לפני שידורם מחדש ליעדם.

 • מרכזת נתונים data switching exchange

  ציוד המותקן במקום יחיד המשמש למיתוג של מעגלי נתונים.

 • מיתוג switching

  תהליך סימון זמני של יחידות תפקודיות, אפיקי תמסורת או מעגלי בזק, כדי לספק חיבור.
  דוגמות: מיתוג מעגלים, מיתוג מסרים, מיתוג מנות.

 • מיתוג מעגלים circuit switching

  תהליך שבו מחברים, לפי דרישה שני קצווני נתונים או יותר, במעגל אחד הממותג כמעגל נתונים ביניהם, והמאפשר שימוש בלבדי בו עד שייפסק החיבור.

 • מיתוג מסרים message switching

  ברשת נתונים - תהליך של ניתוב מסרים שלמים על ידי קליטתם, אחסונם ושידורם מחדש.

 • מנה packet

  סדרת סיביות בתסדיר מוגדר, המכילה נתוני בקרה וייתכן גם נתוני משתמשים, המשודרת וממותגת בשלמותה.

 • מיתוג מנות packet switching

  ברשת נתונים - תהליך של ניתוב נתונים והעברתם במנות ממוענות, כשכל אפיק תמסורת בין שני צמתים מוקצה דינמית למנות שונות-מען.

 • סידרור מנות packet sequencing

  נוהל המוודא מסירת מנות אל קצוון הנתונים הקולט מנות באותו סדר שבו שודרו לרשת הנתונים על ידי קצוון הנתונים המשדר.

 • העברה במנות packet transfer mode

  שיטה להעברת נתונים באמצעות שידור מנות ומיתוג מנות, המאפשרת שיתוף דינמי של משאבי רשת תקשורת בין חיבורים רבים.

 • קצון נתונים במנות packet mode terminal

  קצוון נתונים היכול לבקר, לתַסדֵר, לשדר ולקלוט מנות.

 • מקבץ\מפרק מנות packet assembler/disassembler

  יחידה תפקודית המאפשרת לקצוון נתונים, שאינו מותאם להעברה במנות, גישה לרשת מיתוג מנות.

 • מנת מידע datagram

  במיתוג מנות - מנה עצמאית הנושאת מידע מספיק לניתובה מקצוי הנתונים במוצא לקצוי הנתונים ביעד, בלא תלות בהתקשרויות קודמות בין קצווני נתונים אלה לרשת.

 • שירות מנת מידע datagram service

  במיתוג מנות - שירות המנתב מנדע ליעד המזוהה על ידי שדה המען שלו, בלא זיקת הרשת למנדע אחר כלשהו.
  הערה: אפשר להעביר מנדעים למען יעד בסדר שונה מהסֵדר שבו הוכנסו לרשת.

 • אפשרות שיחה ורטואלית virtual call facility

  שירות נוסף למשתמש שבו נוהלי הקמת הקשר בין שני קצווני הנתונים והתרתו קובעים את משך ההתקשרות ביניהם, שבמהלכה יועברו נתוני המשתמש בַּרשת, בהעברה במנות.

 • נוהל בקרת שיחה call control procedure

  קבוצה מוגדרת של פרוטוקולים הנחוצים להקמה, לתחזוק ולשחרור של שיחה.

 • אות ברירה selection signal

  ברשת ממותגת - סדרת התווים המייצגת את כל המידע הדרוש ליצירת שיחה.