­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

יחידות אריתמטיות נמצאו 11 מונחים

 • יחידה אריתמטית ולוגית Aritmetic and Lodic unit

  חלק מחשב המצבע פעולות אריתמטיות [לוגיות] [אריתמטיות ולוגיות] ופעולות הקשורות בכך.
  הערה: המונח יחידה אריתמטית משמש לפעמים במקום יחידה המבצעת הן פעולות אריתמטיות והן פעולות לוגיות.

   

 • צובר Accumulator

  אוגר שבו מתקבלת תוצאת פעולה.

 • חבר Adder

   התקן שבו הפלט הוא סכום המספרים המיוצגים על ידי הקלט.

 • חבר במקביל Paraller adder

  חבר ספרתי המחבר במקביל בכל מקומות הספרות של האופרנדים.

 • חבר למחצה Half-adder Two-input adder

   מעגל צירופי בעל שני קלטים (A ו-B) ובעל שני פלטים (סכום בלא-זכור S והזכור C), ושפלטיו מתייחסים לקלטים בהתאם לטבלה הבאה:
   קלט A                                                                   
   קלט B                                                                  
   פלט S – סכום בלא-זכור
   פלט C – זכור                                                         

 • חבר מלא Full adder

  מעגל צירופי בעל 3 קללטים [מחבר D, מחובר E המועבר ממקום ספרה אחר F], ובעל 2 פלטים (סכום בלא-זכור T והזכור החדש R), ושפלטיו מתייחסים לקלטים בהתאם לטבלה הבאה:
  קלט D - מחבר
  קלט E - מחובר
  קלט F  - זכור
  פלט T – סכום בלא-זכור
  פלט R - זכור

 • חסר subtracter

   התקן שבו הפלט הוא ייצוג ההפרש בין שני מספרים המיוצגים על ידי הקלט.

 • חסר למחצה Half-subtracter

  מעגל צירופי בעל 2 קלטים (מחוסר G ומחסר H) ובעל 2 פלטים (הפרש בלא-פרוט U ופרוט V), ושפלטיו מתייחסים לקלטים בהתאם לטבלה הבאה:
  קלט G – מחוסר
  קלט H – מחסר
  פלט U – הפרש בלא פרוט
  פלט V - פרוט

 • חסר מלא Full subtracter

  מעגל צירופי בעל 3 קלטים (מחוסר I, מחסר J ופרוט K המועבר מפעולה אחרת) ובעל 2 פלטים (הפרש בלא-פרוט W בין הספרה הראשונה וסכום הספרה השנייה והפרוט לבין הפרוט החדש X), ושפלטיו מתייחסים לקלטים בהתאם לטבלה הבאה:
  קלט I – מחוסר
  קלט J – מחסר
  קלט K – פרוט
  פלט W – הפרש בלא-פרוט
  פלט X - פרוט

 • חבר-חסר Adder-subtracter

  התקן הפועל כחבר או כחסר בהתאם לאות הבקרה הנקלט.
  הערה: ניתן לבנות חבר-חסר, כך שיתן את הסכום וההפרש בו זמנית.

   

 • משלימן Complementer

  התקן שבו הפלט הוא המשלימים של הספרות, המיוצגות על ידי הקלט.