­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מונחים כמותיים בסיסיים נמצאו 7 מונחים

 • תכולת החלטה Decision content

   מידה לוגריתמית של מספר ההחלטות הנדרש לברירת אירוע נתון ממספר סופי של אירועים זרים זה לזה.
  בסימון מתמטי: מידע זו Ho תחושב לפי הנוסחה: Ho = log  n
  שבה n – מספר האירועים.
  הערות:
  1. בסיס הלוגאריתם קובע את היחידה שבשימוש.
  2. תכולת ההחלטה אינה תלויה בהסתברויות התרחשות האירועים. ברם בכמה יישומים מניחים שההסתברויות שוות.

 • תכולת מידע Information content

  מידת מידע המועברת על ידי התרחשות אירוע בעל הסתברות מוגדרת. מבוטאת ע"י הלוגאריתם של הערך ההפוך של ההסתברות עבור אותו אירוע.

   

 • אנטרופיה, תכולת מידע ממוצעת (Entropy, Mean and Average information content Negntropy (dep

  הערך הממוצע של מידת מידע המועברת על ידי התרחשות אירוע כלשהו מקרב מספר סופי של אירועים זרים זה לזה (מוציאים זה את זה) המתמצים במשולב ובעלי הסתברויות מוגדרות.

 • אנטרופיה יחסית Relative entropy

  היחס H בין האנטרופיה H לבין תכולת ההחלטה Ho.

 • יתירות (בתורת המידע) redundancy

  הכמות R שבה תכולת ההחלטה HO גדולה מהאנטרופיה H.

  הערה:
  בדרך כלל ניתן לייצג מסרים על ידי פחות תווים, כשמשתמשים בקודים נאותים.
  אפשר לראות את היתירות כמידת פחיתת האורך הממוצע של המטרים המושגת על ידי קידודם בקודים הנאותים.

 • שנון, יחידה בינרית של תכולת מידע Ahannon Binary unit of information content

  יחידה של מידת מידע לוגריתמית השווה לתכולת ההחלטה של קבוצת 2 אירועים זרים זה לזה, והמבוטאת כלוגאריתם לפי בסיס 2.

 • הארטלי, יחידה עשרונית של תכולת המידע Decimal unit of information content Hartley

  יחידה של מידת מידע לוגריתמית השווה לתכולת ההחלטה של קבוצת 10 אירועים זרים זה לזה, והמבוטאת כלוגאריתם לפי בסיס 10.