­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

שיקול ופתרון בעיות נמצאו 34 מונחים

 • הסקה inference

  תהליך שיקול שעל פיו מסיקים מסקנות מהנחות ידועות.
  הערה:
  בבינה מלאכותית, הנחה היא עובדה או כלל.

 • אפרוט, דדוקציה deduction

  הסקת מסקנה לוגית מקבוצת הנחות מסוימת.
  הסקה מן הכלל אל הפרט.
  הערה:
  אפרוט היא ההסקה היחידה המשמרת את האמת.

   

 • איכלול, אינדוקציה induction

  הסקת היפותזות כלליות על פי עובדות נתונות.
  הסקה מן הפרט אל הכלל. 

   

 • איסלוק, אבדוקציה abduction

  הסקת הסברים מתקבלים על הדעת לעובדות, מתוך העובדות גופן. 
   

 • הסקת מנחית-מודל model-driven inference

  הסקה המשתמשת במודל-ידע תחומי.
  הערה:
  ראו גם "מערכת מומחה מבוססת-מודל".

 • הדגמה instantiation

  בבינה מלאכותית, הצבת ערך תמורת משתנה, או יצירת דוגמה מתוך מחלקה.
  דוגמה:
  חולה מסוים הוא הדגמה של העצם הגֶנֶרִי "מטופל".
  הערה:
  במערכת מבוססת-כלל, הדגמה היא התוצאה של התאמה מוצלחת של כלל לתכולת מסד-ידע.

 • שרשור קידומנית, שרשור לפנים forward chaining

  נוהל-הסקה חִזְרוּרִי (iterative) המווסת את סדר הסקת ההיסקים על ידי פתיחה בעובדות מבוססות וסיום כשמערכת מבוססת-כללים מגיעה למטרה או כשאזלו לה אפשרויות חדשות.

 • שרשור אחורנית backward chaining

  נוהל-הסקה חִזְרוּרִי (iterative) המווסת את סדר הסקת ההיסקים על ידי פתיחה בכלל-מטרה שיש לקבוע את ערך-האמת שלו ונסיגה דרך כללי המערכת, עד שהשאלה נענית או עד שמוצאים תוצאה שהוחסנה מראש או עד שמגלים סתירה או עד שמוצאים שאי אפשר לקבוע את ערך האמת.

 • כלל היריסטי heuristic rule

  כלל אד-הוק שנכתב כדי לְהַצרין (formalize) את
  הידע והניסיון שהמומחה משתמש בהם לפתרון בעיה.

 • מצב state

  בבינה מלאכותית, תצלום-בזק של בעיה באחד משלבי פתרונה.

 • מרחב-חיפוש search space

  בפתרון בעיות, קבוצת הצעדים האפשריים המובילים ממצבים תחיליים למצבי מטרה. 

 • מרחב-בעיה problem space

  תחום מושגי או פורמלי המוגדר על ידי כל המצבים האפשריים שניתן להשתמש בהם בניתוח הידודים (interactions) בין אלמנטים ובין פעולות המובאים בחשבון בפתרון בעיה מסוימת.

 • מרחב-פתרונות solution space

  תחום מושגי או פורמלי המוגדר על ידי כל המצבים המהווים פתרונות לבעיה מסוימת.

 • פונקציית הערכה evaluation function

  פונקצייה הקובעת את הערך או את המשקל של מצבי-הביניים במרחב-בעיה במהלך חיפוש פתרון.

 • צמצום-בעיה problem reduction

  פתרון-בעיה שבו מפרקים בעיה אחת למספר תת-בעיות שבדרך כלל פתרונן קל מפתרון הבעיה המקורית.

 • אנליזת הפרשים, אנליזת אמצעים-יעד means-ends analysis

  פתרון-בעיות המחפש בכל צעד פעולות המפחיתות באופן מקסימלי את ההפרש בין המצב הקיים לבין מצב-מטרה ידוע.

 • חולל-ובחן, חולל-ונבדק generate-and-test

  פתרון-בעיות המבוסס על חילול פתרונות אפשריים ועל חילוץ על ידי גיזום  (pruning)של הפתרונות שאינם עונים לקריטריונים נתונים.

   

 • מודל לוח blackboard model

  מודל לפתרון-בעיות, שמשתמשים בו בזכרון-עבודה משותף הנקרא לוח, הנגיש לכמה מקורות-ידע, כדי להעביר תוצאות ביניים או נתונים חדשים.

 • התאמת דגמים pattern matching

  בבינה מלאכותית, זיהוי דגם על ידי השוואתו לקבוצת דגמים שנקבעה מראש ועל ידי בחירת הדגם הקרוב ביותר לדגם הנדון לפי קריטריונים נתונים.

 • התאמת דפסים\תדמיות template matching

  התאמת דגמים על ידי שימוש בדופס.

   

 • התאמת כללים rule matching

  התאמת המטרה והאלמנטים של בעיה נתונה על ידי יישום מדורג של סדרת כללי "אם-אז" שהנחותיהם
  הנחות "אמת".

 • ישוב ניגודים conflict resolution

  פתרון לַבעיה של קבלת מספר תוצאות מתאימות במערכת מבוססת-כללים, על ידי ברירת הכלל הנאות ביותר.
  הערה:
  קבלת מספר תוצאות מתאימות עלולה להתרחש בהתאמת דגמים או בחלק "אם" של כלל כששני כללים יוצרים קביעות סותרות.

 • עץ- חיפוש search tree

  גרף דמוי-עץ, המבטא את הכללים השונים שיושמו בַּחיפוש, את הצמתים שנחקרו ואת התוצאות שנתקבלו.

 • חיפוש לעומק-תחילה depth-first search

  חיפוש הפותח באחד הענפים האפשריים ברמה הגבוהה ביותר של עץ-החיפוש, ועובר לאורך הענף שנבחר עד לרמה הסמוכה מתחתיו, עד שיגיע לַמטרה, לְעומק שנקבע מראש, או למבוי סתום.
  הערה:
  אם המטרה לא הושגה, החיפוש נסוג אל ענף שלא הוערך לפני כן וממשיך כמפורט

 • חיפוש לרוחב-תחילה breadth-first search

  חיפוש העובר מרמות גבוהות לרמות נמוכות יותר של עץ-החיפוש, והחוקר את הצמתים בכל החלופות האפשריות ברמה אחת בטרם יעבור  לרמה הנמוכה הבאה, עד שיגיע לַמטרה או לְמצב שנקבע מראש.

   

 • חיפוש דו-כיווני bidirectional search

  חיפוש המבוצע בו-זמנית על ידי שרשור קדומנית ושרשור אחורנית ונעצר כשמסלולי-החיפוש נפגשים במרחב הפתרונות או כשמוצו כל האפשרויות.

 • חיפוש היריסטי heuristic search

  חיפוש המבוסס על ניסיון ושפיטה, המשמש להשגת תוצאות קבילות בלי שמובטחת הצלחה.

 • חיפוש מיטב-תחילה best-first search

  חיפוש המעריך בכל שלב לאורך מעקובת-החיפוש את כל הענפים האפשריים מהצומת עד למטרה באמצעות קבוצת-קריטריונים שנקבעה מראש, ובורר את המסלול הטוב ביותר בהתבסס על תוצאות ההערכה.

 • שיבה על עקבות, חיפוש נסוג backtracking

  נוהל-חיפוש שבו הבחירה המביאה לתוצאה
  לא-קבילה, גורמת שיבה למצב קודם כדי לעשות בחירת חיפוש אחרת.
  הערה:
  לא תמיד ניתן לשחזר במדויק את המצב הקודם, זאת בגלל תוצאים נלווים (side effects) בלתי הפיכים של פקודות שבוצעו בינתיים.
   

 • גיזום pruning\ cut-off

  בפתרון-בעיות, טכניקת מיטוב (אופטימיזציה) על ידי התעלמות מענף אחד או יותר בעץ-חיפוש. 

 • תכנון planning

  בבינה מלאכותית, תהליך של החלטה-מראש לגבי האופן והסדר של יישום פעולות כדי להשיג מטרה רצויה.
  הערה:
  התכנון מבוצע כדי להגביר את יעילות החיפוש וליישב
  ניגודי-מטרות.

 • תכנון מדרגי hierarchical planning

  תכנון המחדד (refines) את הפרטים של תוכנית על ידי פירוקה לתת-תוכניות מפורטות יותר המיוצגות מִדרגית. 

 • תכנון לא-מדרגי nonhierarchical planning

  תכנון הבורר תוכניות-שלד מתוך קבוצת-תוכניות שנקבעה מראש, ומדגים (instantiates) אותן על ידי פעולות פתרון-בעיות בהקשר לבעיה מסוימת.

 • תכנון הזדמנותי opportunistic planning

  תכנון הכולל פעולות מזדמנות לפתרון-בעיות בתוכנית שבפיתוח.