­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

חיברור מערכות פתוחות (OSI) נמצאו 46 מונחים

 • מערכת ממשית Real system

  מערכת הכוללת מחשב אחד או יותר, תוכנה נלווית, ציוד היקפי, מסופים, מפעילים, תהליכים פיזיקליים ואמצעי תקשורת, המהווים יחד שלמות אוטונומית המסוגלת לעבד מידע או להעביר מידע או שניהם.

 • מערכת ממשית פתוחה Real open system

  מערכת ממשית אשר התקשורת שלה עם מערכות ממשיות אחרות נעשית בהתאם לדרישות התקנים לחיברור מערכות פתוחות
  .הערה: חיברור - interconnection

 • מערכת פתוחה Open system

  במסגרת מודל מוכלל מופשט, ייצוג ההיבטים של מערכת ממשית פתוחה הנוגעים לתקשורת שלה עם מערכות ממשיות פתוחות אחרות.

 • חברור מערכות פתוחות Open systems interconnection / OSI (abb)

   חיברור מערכות מחשב בהתאם לדרישות התקנים של הארגון הבין-לאומי לתקינה (ISO) והמסמכים של הארגון הבין-לאומי לטלגרף ולטלפון (CCITT) לגבי חילופי נתונים.

 • מודל יחוס לחברור מערכות פתוחות / מודל יחוס OSI Open systems interconnection reference/ model OSI reference model

  מודל המתאר את העקרונות הכלליים של חיברור מערכות פתוחות ואת ארכיטקטורת הרשת הנובעת מעקרונות אלה.

 • ניהול חברור מערכות פתוחות OSI management

  אפשורות לבקרה, לתיאום ולניטור של המשאבים המאפשרים קיום תקשורת בסביבת חיברור מערכות פתוחות.

 • מערכת קצה פתוחה End open system

  באירוע תקשורתי נתון, מערכת פתוחה המהווה את מקור הנתונים, את קולט הנתונים או את שניהם.

 • ממסר relay

  אוסף תפקודים, כגון ניתוב, המאפשר להעביר נתונים שנתקבלו ממערכת פתוחה אחת אל מערכת פתוחה אחרת.

 • סביבת חברור מערכות פתוחות / סביבת OSI OSI Environment/ OSIE (abb)

   ייצוג מופשט של מערכת מושגים, אלמנטים, תפקודים, שירותים ופרוטוקולים, כמוגדר במודל הייחוס ISO ובתקנים המיוחדים הנובעים ממנו, שיישומם מאפשר תקשורת  בין מערכות פתוחות. 

 • תת מערכת OSI (Subsystem (in OSI

  במידרג של מערכת פתוחה אחת, אלמנט בדרג הקשור ישירות בקשרי גומלין רק עם אלמנטים בדרג הסמוך לו מעליו או מתחתיו באותה מערכת פתוחה.
  הערה: דרג של מערכת פתוחה יכול להיות שכבה או תת-שכבה.

 • ישות (Entity (in OSI

  אלמנט פעיל בתת-מערכת OSI.
  הערה: שיתוף פעולה בין ישויות בשכבה אחת מבוקר על ידי פרוטוקול אחד או יותר.

 • שכבה (Layer (in OSI

  במודל ייחס OSI, אחת משבע קבוצות שלמות מבחינה מושגית של שירותים, תפקודים ופרוטוקולים, המסודרות מידרגית ומשתרעות לרוחב כל המערכות הפתוחות.
  הערות:
  1. שבע השכבות מיוצגות בציור 1. כינוי השכבה (כגון "יישום") יכול לשמש גם ככינוי של ישות, שירות, פרוטוקול, תפקוד או היבט אחר של השכבה.
  2. במקום להשתמש בכינוי אפשר להתייחס לשכבה ולשכבות הסמוכות לה מעליה ומתחתיה כלהלן:
      שכבה  (N) -       שכבה נתונה כלשהי                  
      שכבה  (N+1) -  השכבה הסמוכה לה שמעליה     
      שכבה  (N-1) -   השכבה הסמוכה לה שמתחתיה  
   שיטת סימון זו משמשת גם למושגים אחרים במודל המתייחסים לשכבות, כגון פרוטוקול או שירות (ראה ציור 2).

 • תת-שכבה (Sublayer (in OSI

  במודל ייחוס ISO, קבוצה שלמה מבחינה מושגית של שירותים, תפקודים ופרוטוקולים, הכלולה בשכבה והיכולה להשתרע לרוחב כל המערכות הפתוחות.

 • שכבת ישום Application layer

  השכבה המספקת ליישומי המשתמש אמצעי גישה לסביבת ISO.
  הערה:
  השכבה כוללת פרוטוקולים המאפשרים חילופי נתונים בין יישומים.

 • שכבת הצגה Presentation layer

  השכבה המאפשרת בחירת תחביר משותף לייצוג נתונים והתמרת נתוני יישום לתחביר זה וממנו.

 • שכבת שיח Session layer

  השכבה המספקת לישויות בשכבת הצגה הנדברות ביניהן את האמצעים הדרושים לארגון ולסנכרון הדו-שיח ביניהן ולניהול חילופי הנתונים ביניהן.

 • שכבת העברה Transport layer

  השכבה המספקת שירות אמין להעברת נתונים מקצה לקצה.
  הערה:
  בתנאים מסוימים שכבת העברה יכולה לשפר את אמינות השירות הניתן על ידי שכבת רשת.

 • שכבת רשת Network layer

  השכבה המספקת לישויות בשכבת העברה את האמצעים להעברת גושי נתונים בין המערכות הפתוחות שבהן שוכנות הישויות על ידי ניתובם ומיתוגם דרך הרשת.
  הערה:
  שכבת רשת יכולה להשתמש במערכות ביניים.

 • שכבת מקשר נתונים Data link layer

  השכבה המספקת שירותים להעברת נתונים בין ישויות בשכבת רשת של צמתים סמוכים.
  הערה:
  שכבת מיקשר נתונים מגלה, ולעתים מתקנת, שגיאות שנפלו בשכבה הפיזית.

 • שכבה פיזית Physical layer

  השכבה המספקת את האמצעים המכניים, החשמליים, הפונקציונליים והנוהליים לצורך הקמה, קיום וניתוק של חיבורים פיזיים הדרושים להעברת סיביות בתווך של המסורת.

 • שרות ISO (Service (in OSI

  היכולת של שכבה נתונה בסיוע השכבות שמתחתיה לשרת ישויות בשכבה הסמוכה לה שמעליה.
  הערה: השירות של שכבה נתונה ניתן בגבול שבין שכבה זו לבין השכבה הסמוכה לה שמעליה.

 • נקודת גישה לשירות ISO Service access point

  לישות בשכבה הסמוכהOSIהנקודה שבה ישות בשכבה נתונה מספקת שירות לה שמעליה.

 • פרוטוקול ISO (Protocol (in OSI

   מערכת כללים סמנטיים ותחביריים הקובעת את ההתנהגות של ישויות באותה שכבה בביצוע תפקודי תקשורת.

 • מידע לבקרת פרוטוקול OSI (Protocol control information PCI (abb)

  נתונים המועברים בין ישויות של שכבה נתונה בביצוע שירות המסופק על ידי OSI השכבה הסמוכה לה שמתחתיה, כדי לתאם את הפעולה המשותפת של הישויות.

 • נתוני משתמש ב- OSI (User data (in OSI

  לישויות  נתונים המועברים בין ישויות של שכבה נתונה בביצוע שירות OSI לישויות בשכבה הסמוכה לה שמעליה.

 • יחידת נתוני פרוטוקול OSI (Protocol data unit PDU (abb

  קבוצת נתונים המפורטים בפקוטוקול OSI של שכבה נתונה, הכוללים מידע לבקרת פרוטוקול OSI של שכבה זו ולעיתים גם נתוני משתמש ב-OSI של אותה שכבה.

 • יחידת נתוני שירות ISO (Service data unit SDU (abb

  קבוצת נתונים המשוגרת על ידי משתמש בשירות ISO של שכבה נתונה, שתימסר למשתמש עמית בשירות ISO בלא שינויים סמנטיים.

 • יחידת נתונים מקדמת Expedited data unit

  יחידת נתוני שירות ISO קצרה שתימסר לישות עמית במערכת יעד פתוחה, לפני מסירת כל יחידת נתוני שירות נוספת באותו חיבור ISO

 • משתמש בשירות ISO (Service user (in OSI

  ישות במערכת פתוחה מסוימת המשתמשת בשירות ISO באמצעות נקודות גישה לשירות ISO.

 • ספק שירות OSI (Service provider (in OSI

  ייצוג מופשט של כל הישויות המספקות שירות OSI מסיום למשתמש עמית בשירות.

 • משתמש קורא בשירות OSI Calling service user

  משתמש בשירות OSI משתמש בשירות OSI היוזם פרימיטיב דרישה להקמת חיבור OSI.

 • משתמש נקרא בשירות OSI Calling service user

  משתמש בשירות OSI שעימו מבקש משתמש קורא בשירות OSI להקים חיבור OSI. 

 • משתמש שוגר בשירות ISO Sending service user

  משתמש בשירות ISO הפועל כמקור נתונים בשלב העברת הנתונים של חיבור ISO או בעת אירוע נתון של תמסורת בלא חיבור ISO.

 • משתמש מקבל בשירות OSI Receiving service user

  משתמש בשירות OSI הפועל כיעד נתונים בשלב העברת הנתונים של חיבור OSI או בעת אירוע נתון של תמסורת בלא חיבור OSI.

 • פרימיטיב OSI (rimitive (in OSI

  תיאור מופשט של הידוד (אינטרקציה) בין משתמש בשירות OSI לבין ספק שירות OSI.
  הערה:
  משתמש בשירות OSI הוא בדרך כלל ישות. ספק שירות OSI משכבה נתונה כולל בדרך כלל ישויות מאותה שכבה ושירות של שכבה סמוכה לה נמוכה ממנה (פרט לשכבה פיזית). לכן פרימיטיב הוא גם תיאור מופשט של הידוד בין שתי ישויות סמוכות.

 • פרימיטיב דרישה Requenst primitive

  פרימיטיב יזום על ידי משתמש בשירות OSI להפעלת נוהל.

 • פרימיטיב ציון Indication primitive

  פרימיטיב יזום על ידי ספק שירות OSI כדי לציין שהפעיל נוהל או כדי לציין שנוהל הופעל על ידי משתמש בשירות OSI בנקודת גישה לשירות OSI של משתמש עמית.

 • פרימיטיב תגובה Response primitive

  פרימיטיב יזום על ידי משתמש בשירות OSI כדי לציין שהושלם ביצוע נוהל שהופעל לפני כן על ידי פרימיטיב ציון באותה נקודת גישה לשירות OSI.

 • פרימיטיב אישור Confirm primitive

  פרימיטיב יזום על ידי ספק השירות OSI כדי לציין שהושלם ביצוע נוהל שהופעל לפני כן על ידי פרימיטיב דרישה באותה נקודת גישה לשירות OSI.

 • ישות עמית Peer entities

  ישויות באותה מערכת פתוחה או במערכות פתוחות נפרדות הנמצאות באותה שכבה.
  הערה: התקשורת בין ישויות עמית הנמצאות באותה מערכת פתוחה אינה כלולה בתחום ההגדרה של מודל OSI.

 • חיבור OSI (onnection (in OSI

  התקשורת המוקמת על ידי שכבה נתונה בין כמה ישויות מהשכבה הסמוכה לה שמעליה לצורך תמסורת נתונים.

 • ישויות נדברות Correspondent entities

  ישויות עמית המקושרות בחיסור OSI.

 • תמסורת בחיבור OSI Connectionless-mode transmission Connectionless oriented transmission

  תמסורת יחידות נתונים באמצעות חיבור OSI מנקודת גישה של מקור לשירות OSI אל נקודות גישה אחת או יותר של יעדים לשירות OSI.
  הערה: חיבור OSI מוקם לפני תמסורתהנתונים ומנותק אחריה.

 • תמסורת בלא חיבור OSI Connectionless-mode transmission Connectionless transmission

  המסורת של יחידת נתונים אחת בלא הקמת חיבור OSI מנקודת גישה של מקור לשירות OSI אל נקודות גישה אחת או יותר של יעדים לשירות OSI.

 • רבוב OSI (Multiplexing (in OSI

  האפשרות של שכבה לתמוך בכמה חיבורים בשכבה הסמוכה לה שמעליה על ידי חיבור OSI יחיד.

 • פירוק רבוב OSI Demultiplexing

  האפשרות של שכבה לזהות מתוך הנתונים המתקבלים בחיבור OSI יחיד בשכבה הסמוכה לה שמתחתיה, יחידות נתוני פרוטוקול המיועדות לכמה חיבורי OSI יחיד בשכבה הסמוכה לה שמתחתיה, יחידות נתוני פרוטוקול המיועדות לכמה חיבורי OSI בשכבה המזהה.