­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

רמה מושגית נמצאו 20 מונחים

 • רמה מושגית Conceptual level

   במערכת עיבוד מידע, כל ההיבטים העוסקים בפירוש ובטפלול של מידע ומתארים עולם שיח או עולם ישויות מסוים.

 • מודל מושגי Conceptual model

  ייצוג של עולם שיח, המשתמש בישויות וביוחסות בין ישויות.
  הסבר: ייצוג של ארכיטקטורת המידע בארגון.

 • טענה proposition

   אמירה על ישויות.

 • מסד מידע Information base

  אוסף משפטים המתיישבים זה עם זה ועם הסכמה המושגית, המבטאים את הטענות התקפות בעולם ישויות מוגדר, שאינן הטענות ההכרחיות באותו עולם ישויות.

 • ישות entity

   כל דבר מוחשי או מופשט שיש בו עניין לרבות תסמיכים בין דברים.
  הסבר: "כל דבר" משמעו: אדם, עצם, אירוע או תהליך, שיש בו עניין בהקשר הנידון, ושעל אודותיו אפשר להחסין נתונים במסד-נתונים.

 • עולם ישויות Entity world

   אוסף ישויות המתייחסות להיבט מסוים של עולם השיח.
  הערה: ניתן לתפוס "משכורות" ו"חשבונות מכירה" כעולמי ישויות בעולם השיח:
  "כל ההיבטים הפיננסיים של ארגון".

 • עולם שיח Universe of discourse

   בהקשר מסוים, כל הישויות המתקיימות בעבר, בהווה ובעתיד.
  הערה: עולם שיח עשוי לכלול עולמי ישויות רבים לרבות ישויות אפשריות שטרם נתפסו.
  הסבר: כשדנים ב"פיננסים", עולם השיח הוא "כל ההיבטים הפיננסיים של ארגון".

 • טפוס ישות Entity type

   קבוצת ישויות בעלות תכונות משותפות.
  דוגמה: "עסקת מכירה" או "מועסק".

 • הקרות (ישות) Entity occurrence

  ישות מסוימת מטיפוס ישות נתון.
  דוגמה: עסקת מכירה מסוימת או מועסק מסוים.

 • תוכנה, מאפין attribute

  תכונת-ישות בעלת שם.

 • טפוס תכונה Attribute type

  קבוצת כל ערכי התכונה האפשריים של הקרויות ישות מטיפוס ישות כלשהו, המתאימים לאותה תכונה.
  הערה: ניתן לראות בשם עמודה בטבלה שם של טיפוס תכונה.

 • ערך תכונה Attribute value

   היקרות מסוימת של טיפוס תכונה.
  דוגמה: "כחול" הוא ערך של טיפוס התכונה "צבע".

 • תחום domain

   קבוצת ערכים אפשריים של תכונה.

 • מזהה ישות Entity identifier

   קבוצה של תכונה אחת או יותר שערכיהן מזהים באופן חד-משמעי כל ישות מתוך קבוצת ישויות נתונה.

 • יחסת ישיות Entity relationship

   תמסיך הנתפס בין ישויות או בין תכונות של אותו טיפוס ישות.
  הערה: בהקשרים מסוימים, יוחסת ישויות יכולה להיחשב כישות.

 • יחסת תכונות Attribute relationship

   תסמיך הנתפס בין תכונות.

 • תלות dependency

   יוחסת ישויות [יוחסת תכונות] המציינת שיש עניין בקיום ישות [תכונה] אחת רק אם קיימת ישות [תכונה] מסוימת אחרת.

 • פעולה action

   בשפת סכמה מושגית, מספר פעולות אלמנטיות הפועלות כיחידה ומשנות אוסף משפטים אחד לאוסף משפטים אחר, או מזהות אוסף משפטים הנמצא במסד המידע או בסכמה המושגית.

 • פעולה אלמנטרית Elementary action

  בשפת סכמה מושגית, הוספה, ביטול או אחזור של משפט.

 • פעולה מותרת Permissible action

  בשפת סכמה מושגית, פעולה המותאמת לכללים או לאילוצים מוגדרים, ההופכת אוסף משפטים מתייחשב לכאורה לאוסף משפטים מתייחשב, או המזהה אוסף משפטים מתיישב הנמצא במסד המידע או בסכמה המושגית.
  הערה: מתיישב -  consistent , בלא סתירות פנימיות.