­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

אופניי הפעלה נמצאו 30 מונחים

 • אופן הפעלה operating mode

  האופן שבו נתונים מעובדים.

 • עיבוד אצוות batch processing

  אופן הפעלה שבו מעובדים נתונים או עבודות שנצברו מראש, כך שבדרך כלל אין המשתמש יכול להשפיע על מהלך עיבודם.

 • עיבוד אצוות מרחוק remote batch processing

  אופן הפעלה שבו מעובדים נתונים או עבודות שנצברו מראש, כך שבדרך כלל אין המשתמש יכול להשפיע על מהלך עיבודם.

 • תנועה transaction

   הפעלת יחידת עיבוד על ידי פקודה, מסר או קלט, כדי להשיג מטרה מוגדרת של משתמש.

 • עיבוד תנועות transaction processing

   אופן הפעלה שבו נתונים או עבודות מעובדים מיד עם קבלתם.

 • עיבוד מנחה-אירועים event-driven processing

   אופן הפעלה שבו סדר העיבוד נקבע על ידי אירועים כגון תנועת עכבר או הזנת נתונים.

 • עיבוד מנחה-פסקים interrupt-driven processing

   אופן הפעלה שבו שינויים בסדר העיבוד נקבעים באמצעות פסקים.

 • צנרת pipeline

   טכניקה של תכן תוכנה או של תכן חומרה, שבה, בתוך מחזור זמן נתון, הפלט של תהליך אחד משמש קלט לתהליך שני וכך הלאה, לעיתים קרובות בו-זמנית.
  דוגמות:
  1. בפיתוח מערכת מאפשרת טכניקה זו ביצוע סדרתי או בו-זמני של שלבים בתכן של
     חומרה או של תוכנה;
  2.ביחידות עיבוד מרכזיות של מחשב(CPU)  מאפשרת טכניקה זו ביצוע בו-זמני של חלקי
     פקודת מחשב, כגון ביצוע שלב הקריאה של הפקודה הבאה לפני שהפקודה הנוכחית
     הסתיימה;
  3.במתגי תקשורת מאפשרת טכניקה זו ביצוע סדרתי או בו-זמני של תהליכי קלט, ניתוב
     ופלט.

 • הצנרה pipeline processing\ pipelining

   אופן הפעלה המשתמש בצנרת אחת או יותר.

 • עיבוד מקבילי parallel processing

   אופן הפעלה שבו כמה תהליכים מבוצעים בו-זמנית או בו-רגעית.

 • עיבוד מקבילי סלים scalable parallel processing

   עיבוד מקבילי המאפשר להוסיף מעבדים ומשתמשים תוך הגדלה מזערית של מורכבות הביצוע או של הירידה בביצועים.

 • עיבוד מקבילי מסיבי massively parallel processing

  עיבוד של מבני נתונים באמצעות ביצוע בו-זמני של פעולות חומרה בכמה מעבדים בעלי זיכרון ייעודי.
  הערה: 
  עיבוד מקבילי מסיבי מאורגן בדרך כלל במערכים רב-ממדיים, וניתן להשתמש בו ליישומים כגון הַתְמָרות פוריֶה (Fourier) מהירות או רשתות עצביות מלאכותיות.

 • שיחתי conversational

   מתייחס לאופן הפעלה של יחידה תפקודית שבה משתמש ויחידה תפקודית מחליפים ביניהם מעקובת של פניות ותגובות באופן דומה לדו-שיח בין שני בני אדם.

 • הדודי interactive

   מתייחס לאופן הפעלה של יחידה תפקודית שבו היא מגיבה לכל קלט משתמש, כך שלמשתמש ניתנת הרגשה שהוא משפיע ישירות על הפעולות במשך התהליך.

 • זמן-אמת real-time

  מתייחס לעיבוד נתונים במערכת ממוחשבת הנעשה בתלות בתהליך חיצוני למחשב ועל פי דרישות הזמן שהתהליך החיצוני אוכף.
  דוגמות:
  קליטה בזמן-אמת; עיבוד בזמן-אמת; מערכת בזמן-אמת.
  הערה:
  "זמן-אמת" משתמש גם לתיאור מערכות שיחתיות ותהליכים המושפעים על ידי התערבות בני אדם במהלך עיבודם.

 • מקון online

   מתייחס ליכולת של משתמש לְהַדֵּד עם יחידה תפקודית, או ליכולת של שתי יחידות תפקודיות להדד זו עם זו, כגון יכולת של משתמש להדד עם מחשב, או בקרה ישירה של מחשב על התקן אחסון.

 • לא מקון offline

   מתייחס לאופן הפעלה של משתמש או של יחידה תפקודית שאינם מחוברים ליחידה תפקודית אחרת, אינם מהווים חלק מיחידה כזאת ואינם כפופים לבקרת ישירה של יחידה תפקודית אחרת.

 • ישום מבזר distributed application

   יישום הבנוי מרכיבים בדידים שרצים בסביבות ריצה נפרדות, בדרך כלל על מצעים שונים המחוברים ברשת תקשורת.
  הערה:
  יישומים מבוזרים טיפוסיים:
  דו-נדבכי (לקוח ושרת),
  תלת-נדבכי  (לקוח, תווכה ושרת),
  רב-נדבכי (לקוח, תווכות רבות ושרתים רבים).

 • שרת קבצים fileserver

   מחשב שאליו מחוברים כונני דיסקים המספק שירותי קבצים למחשבים אחרים ברשת.

 • משפט מבזר distributed statement

   1. משפט הניגש לנתונים בכמה צמתים או אדגמים של מסד נתונים מבוזר.
  2. משפט שמקורו במחשב מרוחק הניגש לנתונים בצומת מרוחק של מסד נתונים מבוזר.

 • מנהל קבצים file manager

   חבילת תוכנה לניהול מערכות קבצים.  

 • מערכת קבצים file system

  מבנה נתונים הנבנה בתוך מרחב מעינה רציף בדיסק לצורך אחסון, ארגון מדרגי, טפלול, ניווט, גישה ואחזור של נתונים.     

 • ארועי המתנה wait events

   סטטיסטיקה שנאספת על ידי תהליך או תהליכון בשרת כדי לפרט את מספר הפעמים שהיה עליו להמתין עד השלמת אירוע לפני שהתאפשר לו להמשיך בעיבוד ואת משך ההמתנה בכל פעם.  

 • זמן המתנה wait time

   משך הזמן שחולף בין הגשת בקשה ויזום התשובה.

 • גישת רחק remoting

  התהליך המשמש לגישה אל עצם מרוחק מתוך התחום של יישום אחד לתחום של יישום אחר.

 • מצב זרימה stream mode

  צורת קלט שבה שדות מוגדרים כזרם נתונים ללא גבולות רשומה.  

 • קובץ פקודות command file

   קובץ המכיל מעקובת פקודות לביצוע ושניתן להריץ אותו משורת הפקודה. 

 • שורת פקודה command line

   שורה מנחה שדרכה מזינים פקודות למערכת.

 • חלץ נתונים data extract

   קבוצת נתונים שנשלפה מסביבה אחת והועברה לאחרת. 

 • עבודת רחק telecommuting

   שימוש באמצעי תקשוב לביצוע מטלות הכרוכות בעבודה בארגון מבלי להיות נוכח פיזית במשרדיו.
  הערה:
  במקרים רבים מדובר במטלות עיבוד נתונים שהעובד יכול לבצע ישירות מביתו ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי הארגון.