­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

מילון מונחים תוצאות

 

מילון טכנולוגיות המידע
חפש

מושגים כלליים- שפות שאילתא נמצאו 52 מונחים

 • שפות שאילתות מובנית Structured Query Language

  שפת תכנות תקנית, המוכרת בשם SQL, שפותחה במיוחד להגדרה ולטפלול של נתונים במסדי נתונים טבלאיים.                                                                                 

 • שפות בקרת נתונים Data Control Language

  משפטים בשפת שאילתות הקובעים הרשאות גישה לנתונים במסד נתונים.

 • נתיב גישה access path

  הנתיב המשמש לאיתור נתונים שצוינו במשפט בשפת שאילתות.
  הערה:
  נתיב גישה יכול להיות ממופתח או סדרתי. 

 • צבירה Accumulation

  תהליך חיפוש המוצא מסמכים שמכילים לפחות אחד  המונחים שנכללו בשאילתה.

 • הצרפה aggregation

  ערך מחושב מראש המסכם כלפי מעלה נתונים מפורטים מרמות נמוכות יותר.

 • סמן מוקצה allocated cursor

  סמן המוגדר להצביע על קבוצת התוצאות של שגרה מאוחסנת.

 • פרמטר אוטומטי automatic parameter

  פרמטר שנובע מהעברה למטמון של מתווה שנוצר עבור SQL דינמי והמרת הקבועים לפרמטרים.

 • טבלת בסיס base table

  טבלה המכילה נתונים מתמידים שנוצרה באמצעות משפטי שפת שאילתות.
  הערה:
  מנוגד לטבלה משובטת, טבלת שאילתה ממומשת, טבלת תוצאות, טבלה ארעית וטבלת מעבר.

 • טבלה מושבטת clone table

  טבלה במבנה זהה לטבלת הבסיס הניזונה מקובצי נתונים שונים.

 • טבלת מעבר transition table

  טבלה ארעית המכילה את כל השורות שעובדו מטבלת מקור במצבן לפני העיבוד או אחריו.
  הערה:
  מנוגד לטבלת עזר, טבלת בסיס, טבלה משובטת וטבלת שאילתה נגזרת. :

 • טבלת עזר auxiliary table

  טבלה חיצונית המכילה עמודות שהועתקו מהטבלה שבתוכה הוגדרו.

 • טבלה מוגדרת defined table

  טבלה שמספר העמודות וטיפוסי העמודות שבה ידועים מראש או מוגדרים כחלק מהשאילתה.

 • טבלת שאילתה נגזרת materialized query table

  טבלה המשמשת לאחסון נתונים שנגזרו מטבלת מקור אחת לפחות, ושניתן לסכם אותם.

 • כריכה bind

  התהליך שבו נוצר מבנה בקרה שמיש הקושר בין משפט בשפת שאילתות לבין מסד נתונים.
  הערה:
  ראו גם: כריכה אוטומטית 

 • משתנה כריכה bind variable

  משתנה במשפט בשפת שאילתות שיש להחליפו בערך תקף, או בכתובתו של ערך כזה, כדי שהמשפט יבוצע.

 • כריכה אוטומטית automatic bind

  תהליך שבו מתבצעת כריכה אוטומטית של משפטים בשפת שאילתות (מבלי שהמשתמש הוציא פקודת כריכה) כאשר מתחיל הביצוע של יישום אך הכריכה של מתווה היישום או של החבילה אינה תקפה.

 • הפניית כריכה bind reference

  הפנייה לפרמטר המשמש להחלפת ערך של סמין (ליטרל) יחיד המופיע במקום כלשהו במשפט בשפת שאילתות

 • תרמיל cartridge

  תוכנית מאוחסנת המוסיפה למסד הנתונים תפקודיות הנחוצה להבנה של טיפוס נתונים חדש ולטפלולו.
  דוגמה:
  תוכנית המוספת לתמיכה בקריאה, בכתיבה ובחיפוש בתוך מסמכי תמליל המאוחסנים במסד הנתונים.

 • מאפיין מחלקה class attribute

  המאפיין המקשר תוצאות חיפוש למתאר.

 • אינדקס מִצּוּי covering index

  אינדקס המבוסס על כל העמודות הדרושות כדי לענות על שאילתה בשפת שאילתות.
  הערה:
  האינדקס מספק תשובות על פי קריטריון ברירה וגם על פי פסוקיות תנאי.

 • מצג דו-שיח dialog panel

  מצג המשמש לדו-שיח בניית שאילתה.

 • יחידת עבודה מבוזרת distributed unit of work

  שיטת גישה לנתונים טבלאיים מבוזרים שבה משתמשים או יישומים יכולים להגיש, כחלק מיחידת עבודה אחת, משפטים בשפת שאילתות לכמה מערכות ניהול מסדי נתונים טבלאיים.

 • שפת שאילתות דינמית dynamic SQL

  שפת שאילתות שמשפטיה נבנים ומבוצעים במהלך ההרצה.

 • שפת שאילתות סטטית static SQL

  משפטים בשפת שאילתות המשובצים בתוכנית בשפה אחרת במהלך הכנתה ואינם משתנים עוד.

 • תיבת שאילתה echo area

  החלק במצג העיקרי של שאילתה מונחה שבו נבנית השאילתה.

 • שפת שאילתות משובצת embedded SQL

  משפטים בשפת שאילתות הנכתבים בקוד מקור בתוכנית ישום בשפה אחרת. 
  ראו: שפת שאילתות סטטית.

 • צירוף join

  פעולה טבלאית המאפשרת לאחזר נתונים מכמה טבלאות על סמך התאמה של ערכי עמודות.
  הערה:
  ראו גם: צירוף שווים, צירוף פנימי, צירוף חיצוני, צירוף חיצוני מלא, צירוף חיצוני ימני, צירוף חיצוני שמאלי.

 • צירוף שווים equijoin

  תנאי צירוף המכיל אופרטור שוויון.

 • צירוף פנימי inner join

  תוצאה של פעולת צירוף המכילה רק את השורות המתאימות משתי הטבלאות המצורפות.

 • צירוף חיצוני outer join

  תוצאה של פעולת צירוף המכילה את השורות המתואמות משתי הטבלאות המצורפות ומשמרת את השורות שאינן מתאימות משתי הטבלאות, כולן או חלקן. 

 • צירוף חיצוני שמאלי left outer join

  תוצאה של פעולת צירוף המכילה את השורות המתאימות משתי הטבלאות המצורפות ומשמרת את השורות שאינן מתאימות מהטבלה הראשונה.

 • צירוף חיצוני ימני right outer join

  תוצאה של פעולת צירוף המכילה את השורות המתאימות משתי הטבלאות המצורפות ומשמרת את השורות שאינן מתאימות מהטבלה השנייה.

 • צירוף חיצוני מלא full outer join

  תוצאה של פעולת צירוף המכילה את השורות המתאימות משתי הטבלאות המצורפות ומשמרת את השורות שאינן מתאימות משתי הטבלאות.

 • החרגה exception

  פעולה בשפת שאילתות המאחדת שתי טבלאות תוצאתיות ורושמת בטבלה נפרדת את כל השורות המופיעות בטבלה אחת בלבד.

 • אופרטור חליפי exchange operator

  אופרטור במתווה הביצוע של שאילתה המספק ניהול תהליכים, הפצה מחדש של נתונים ובקרת זרימה.

 • הקשר ביצוע execution context

  עצם המשמש לבקרת הביצוע של משפטים בשפת שאילתות.
  הערה: בשפת Java.

 • זכות מפורשת explicit privilege

  זכות מזוהה בשם המוקנית או מבוטלת באמצעות משפטי שפת שאילתות.
  דוגמה:
  זכות SELECT.

 • השטחה flattening

  המרת שאילתות מקוננות לשאילתת צירוף. 

 • מיפוי בחילוף מלא fully escaped mapping

  מיפוי של שם עמודה המשמש כמזהה בשפת שאילתות אל שם בשפת XML.

 • מחזרר iterator

  עצם בשפת שאילתות המכיל את סל התוצאות של שאילתה.
  הערה:
  המחזרר שקול לסמן בשפות מארחות אחרות.

 • עצם גדול (Large Object (LOB

  טיפוס נתונים בשפת שאילתות המתאר שדה במסד נתונים שיכול לאחסן כל מידע ספרתי, לרבות תמליל, תמונות, שמע או חוזי.
  הערות:
  1. עצם גדול מתחלק לעצם גדול פנימי ועצם גדול חיצוני.
  2. ראו גם: עֶצֶם בִּינָרִי (שְׁנִיּוֹנִי) גָּדוֹל (BLOB), עֶצֶם תָּוִים גָּדוֹל (CLOB).

 • שגרה מאוחסנת stored procedure native SQL procedure

  שגרה מהודרת בשפת שאילתות המאוחסנת בספריית מסד הנתונים ונטענת משם לביצוע.
  הערה:
  שונה משגרה חיצונית

 • שגרה חיצונית exit routine\ external procedure\ external routine

  שגרה בשפת שאילתות הנקראת ומבוצעת באמצעות תוכנית שנוצרה בשפת תכנות אחרת.

 • טיפוס נתונים NCHAR NCHAR datatype

  טיפוס נתונים המגדיר קבוצת תווים לאומית ברוחב קבוע.
  הערה: מאפשר להגדיר קבוצות תווים ברוחב קבוע החל מבית אחד ועד כמה בתים כנדרש.   
  הערה:
  NCHAR = National CHARacter

 • טיפוס נתונים NCLOB NCLOB datatype

  טיפוס נתונים המשמש לאחסון נתונים המקודדים לפי קבוצת תווים לאומית ברוחב קבוע.
  הערה:
  NCLOB = National Character Large Object

 • טיפוס מקורי source type

  טיפוס נתונים קיים שבו משתמשת מערכת ניהול מסדי נתונים לייצוג המקורי של נתונים.

 • חבילה package

  עצם המכיל קבוצת משפטים בשפת שאילתות בכריכה סטטית הזמינה לעיבוד.
  הערה:
  מקובל גם חבילת ישום.

 • מתווה plan

  צורת אריזה של חבילת משפטים בשפת שאילתות מכמה תוכניות הנאספים יחד במהלך הכריכה ויוצרים תוכנית פעולה.

 • התראת הבאה prefetch hint

  מסר הנשלח ממעבד השאילתות למנוע האחסון המפרט את הרשומות שמעבד השאילתות יזדקק להן בקרוב.

 • מצג עיקרי primary panel

  המצג הראשי המכיל את השאילתה.

 • מרחב טבלה לקריאה בלבד read-only tablespace

  מרחב טבלה המיועד לקריאה בלבד ושלא ניתן לעדכנו.

 • שם נרדף synonym

   בשפת שאילתות, שם חלופי לטבלה או היבט.