­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

השתתפות בוועדות התקינה האירופיות של ארגוני התקינה CEN ו- CENELEC

 
מכון התקנים פועל לשילוב התעשייה והמשק הישראלי בתקינה העולמית וזאת בכדי לקדם את יכולת התחרות של התעשיות הישראליות, לאפשר גישה לידע על הנעשה בתקינה האירופית בתהליכי פיתוח התקנים לכל נציגי הסקטורים השונים ולאפשר לוועדות התקינה הישראליות להיות חשופות לתהליכי העבודה המוקדמים על פיתוח התקנים האירופים.
בתחילת שנת 2017 חתם מכון התקנים הישראלי עם ארגוני התקינה של האיחוד האירופי הסכם, המאפשר לישראל לקחת חלק בפעילות וועדות התקינה האירופיות.

להלן עיקרי ההסכם:
 • מעמד נציגי ישראל בוועדה: משקיפים
 • ישראל רשאית למנות לוועדת תקינה האירופית, עד 3 נציגים ישראליים שימונו בוועדה האירופית כנציגים מטעם ועדת התקינה הישראלית
 • נתונה זכות להגיש הערות, ללא זכויות הצבעה.
 • הוועדה הטכנית הישראלית תדווח אחת לשנה לוועדה האירופית על סטטוס תהליך אימוץ תקנים אירופיים
 • נציגי ישראל בוועדה האירופית יפעלו בוועדת התקינה האירופית מטעם הוועדה הטכנית הישראלית.
 • תוקף המינוי של הנציגים הישראלים יהיה שלוש שנים עם אפשרות להגשת בקשה לתקופה נוספת.
 • אם הנציג שנבחר אינו פעיל או מבקש לפרוש לפני תום 3 השנים, תדון הוועדה בבחירת נציג חדש, אם יש.

באחריות הנציג:
 • להשתתף בפעילות הוועדה ובפיתוח התקינה האירופית – בישיבות, בכתיבה ובמתן הערות, זאת בהתאם לעמדת הוועדה הטכנית הישראלית.
 • לתאם את עמדת ישראל יחד עם הוועדה הטכנית הישראלית ולייצג עמדה זו בישיבות של הוועדה האירופית.
 • לדווח ולעדכן את הוועדה הטכנית על הנעשה בוועדה האירופית.
 • להודיע לרכז הוועדה לפחות חודש מראש על כוונתו להשתתף בישיבה של הוועדה האירופית.
   
לינק לרשימת הוועדות הטכניות בארגוני התקינה CEN ו- CENELEC:

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:6:::NO:::
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:6


מדריך לנציג ישראלי בוועדות התקינה האירופיות