­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

לתנאי הזכאות לקבלת סיוע במימון במסגרת התכנית לשילוב התעשייה בתקינה הבין-לאומית

 

זכאות לקבלת סיוע במימון במסגרת התכנית לשילוב התעשייה בתקינה הבין-לאומית:

מי זכאי להיכלל בתוכנית:
להלן תנאים לזכאות לקבלת החזר הוצאות בעבור השתתפות בישיבות של ועדות תקינה בין-לאומיות, במסגרת התכנית לשילוב התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית:
1. חברה שהתאגדה בישראל ואשר מקיימת בישראל ייצור ו/או פיתוח.
או:
2. גופים המשמשים יועצים לחברות בתעשייה הישראלית, שנבחרו על ידי גוף המייצג את התעשייה (לדוגמה: מכון הייצוא, התאחדות התעשיינים) לייצג את התעשייה הישראלית בוועדה בין-לאומית, ושהשתתפותם נועדה לקדם את התעשייה הישראלית בעולם. הגוף היועץ יספק למכון התקנים אישור מאת הגוף הרלוונטי בתעשייה המאשר את ייצוגו, ופעילותו תהיה בתיאום מלא עם התעשייה.

גובה אחוז החזר ההוצאות ייקבע על פי גודל החברה:
נקבע כי נציג חברה יוכל לקבל החזר הוצאות בעבור השתתפות ב- 2 ישיבות בשנה של הוועדות הבין-לאומיות לפי מפתח זה:
• חברות עד 300 עובדים - יקבלו מימון של 90% ממשרד הכלכלה והתעשייה.
• חברות בין 1000-300 עובדים -  יקבלו מימון של 70% ממשרד הכלכלה והתעשייה.
• חברות בהן 1000 עובדים ומעלה  - יקבלו מימון של 50% ממשרד הכלכלה והתעשייה

הערות:
* אם בוועדה הבין-לאומית מתקיימות יותר מ- 2 ישיבות בשנה, והנציג מעוניין לקבל אישור להשתתפות בישיבות הנוספות, יגיש הנציג בקשה לוועדת ההיגוי לאישור השתתפותו בישיבות הנוספות.
* נציג יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות עבור השתתפות בעד 2 ועדות שונות ובלא יותר מ - 2 ישיבות בשנה בכל אחת מהן, בתנאי שוועדות אלו אינן עוסקות בנושאים זהים אך משלימות והולמות את תחום הפעילות של החברה.

* יינתן אישור לשני נציגים מאותה חברה להשתתף באותה ישיבה, אך ורק אם מדובר בשני מומחי תוכן שונים.
* מספר הנציגים הממומנים לישיבת ועדה בין-לאומית לא יעלה על 3.