­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד




arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

התוכנית לשילוב תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית - בקשות לקבלת סיוע במימון

 

מסמכים

נציגים הזכאים לסיוע במימון במסגרת התוכנית המשותפת של מת"י ומשרד הכלכלה, 
מתבקשים להגיש את בקשותיהם בצרוף כל הנדרש על פי המפורט להלן: 
את הבקשות יש לשלוח לפחות 45 ימים לפני מועד הישיבה. 
 

טפסים ואישורים לנציגים המבקשים להשתתף בישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית: 

 • טופס בקשה לנסיעה + הזמנה לישיבה של ועדת התקינה הבין-לאומית (מצ"ב טופס "טופס בקשה לנסיעה") 
 • טופס פרטי ספק (מצ"ב "פרטי ספק", אם נשלח בעבר, אין צורך לשלוח שוב) 
 • אישור בנק על ניהול חשבון או צילום שיק 
 • אישור על ניהול כספים  (אם הוגש בעבר, אין צורך לשלוח שוב)   
 • אישור לצורך ניכוי מס במקור (אם הוגש בעבר, אין צורך לשלוח שוב) 
 • נייר לוגו של החברה  (מצ"ב, אם הוגש בעבר, אין צורך לשלוח שוב) 
   

טפסים שיש למלא אחרי השתתפות בישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית: 

את כל האישורים הנדרשים לטיפול בהחזר ההוצאות יש להעביר לא יאוחר מ- 14 יום אחרי הישיבה ובקובץ סרוק אחד. 
 • טופס דיווח כספי (מצ"ב טופס "דיווח כספי על נסיעה לישיבה בין-לאומית") 
 • קבלות על טיסה במחלקת תיירים (פירוט תאריכי הטיסה, שם המזמין והיעדים) - חובה לצרף כרטיסי עלייה למטוס Boarding cards, E-tickets. 
  החזר עלות הטיסה ישולם לטיסה במחלקת תיירים בלבד. אם יש כוונה לשדרג או לנסוע במחלקת "ביזנס" יש לשלוח יחד עם בקשה לנסיעה הצעת מחיר לעלות הטיסה במחלקת תיירים. 
 • קבלות על מלון (פירוט ימי השהייה, שם המזמין) 
 • קבלות על תחבורה (אין מימון להשכרת רכב)         
 • קבלות על בטוח נסיעה 
 • ד"וח נסיעה מלא ומפורט של הנציג (מצ"ב טופס "נסיעה לישיבה של ועדת תקינה בין-לאומית", ללא דו"ח נסיעה לא תטופל בקשת החזר הוצאות). 

לתשומת לבכם: החזר ההוצאות בעבור לינה ואש"ל יחושב על פי הוראת החשכ"ל. 
לפני העברת הבקשות והטפסים נא בידקו כי נמצאים ברשותכם כל המסמכים ! (הגשת בקשות עם אישורים חלקיים יגרמו לעיכובים מיותרים). 
בקשה לתשלום ללא קבלות מתאימות לא תשולם.


לפרטים על התוכנית:
רויטל מאור
03-6467675
Revital_m@sii.org.il