­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

תקינה ישראלית

 

לפרטים נוספים

ניתן לפנות למרכז המידע: רח' חיים לבנון 42 ,תל אביב , בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00.
טל': 03-6465191/2 פקס: 0732116021,
דוא"ל: library@sii.org.il

תקן הוא מסמך, שמפורטות בו הדרישות החלות על מוצר או שירות כדי שיתאים לייעודו.

תקן הוא מסמך, שמפורטות בו דרישות טכניות למוצר כדי שיתאים ליעודו. התקן דן בתכונות שונות של מוצר כגון: חומרים, מבנה, מידות, תפעול, סימון ואריזה. קיימים תקנים המגדירים שיטות בדיקה, מונחים ותוכן. את הכנת התקנים מרכז אגף התקינה ולשם כך הוא מפעיל מאות ועדות ציבוריות, בהן חברים אלפי נציגים ממגזרים שונים של המשק, ביניהם יצרנים, קבלנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה וכדומה.
 

את מי משמשים התקנים?

התקנים משמשים כלי עזר חשוב לשמירת איכות המוצר ולשמירת אחידות במידות, במשקלות, בסמלים, במונחים ועוד. בתקנים מובאות הנחיות לביצוע מלאכות שונות והם חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו. נעזרים בהם כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים.
 

תקן רשמי

תקן ישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי. שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסויים, כולו או חלקו כעל תקן ישראלי רשמי , אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות הבאות:

  • שמירה על בריאות הציבור
  • שמירה על בטיחות הציבור
  • הגנה על איכות הסביבה
  • אספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן
  • הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים
  • מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים לבניה, הגלויים לעין. וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

חובת שמירה על תקן רשמי


מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי, אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו לביצוע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי. האחראי על מילוי הוראות תקן רשמי הוא הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. הממונה רשאי בכל עת המתקבלת על הדעת, לערוך ביקורת ולבדוק האם ממולאות הוראות חוק התקנים. בעריכת ביקורת, רשאי כל אדם שהוסמך לכך על ידי הממונה על התקינה, ליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה וכן לתפוס ולעכב כל דבר שיש יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק התקנים. המהנדסים של הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מנהלים חקירות בעקבות ביקורות יזומות או תלונות, ואם מתברר כי היתה עבירה על חוק התקנים, ננקטים הליכים משפטיים נגד בעלי עסקים, יבואנים או יצרנים.

איתור תקנים