­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 61009 חלק 1

 

מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב ,(הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים :המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים דרישות כלליותתקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים .במתח הזינה והמיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים מפסקי המגן המשולבים שתקן זה חל עליהם מיועדים למתח חילופים נקוב שאינו גדול מ-440 וולט, בתדרים נקובים של 50 הקץ, 60 הרץ או 50/60 הרץ, לזרם נקוב שאינו גדול מ-125 אמפר ויכולת עמידה בזרם קצר נקוב שאינו .גדול מ-25,000 אמפר בהפעלה ב-50 הרץ או ב-60 הרץ תקן זה חל על מפסקי מגן משולבים המיועדים בעיקר ,(להגנה מפני מגע לא ישיר (הגנה מפני התחשמלות כשהחלקים המתכתיים הגלויים של המתקן החשמלי מחוברים לאלקטרודות הארקה נאותה, וכן להגנת תיול של מבנים או של מתקנים דומים מפני זרמי-יתר. מפסקים אלה יכולים לשמש להגנה מפני סיכוני דלקה, שסיבתם זרם דלף ממושך לאדמה כאשר לא מופעל מנגנון ההגנה מפני .זרם-יתר מפסקי מגן משולבים בעלי זרם שיורי נקוב שאינו גדול מ-30 מיליאמפר משמשים גם להגנה נוספות במקרה של כשל .של אמצעי ההגנה מפני הלם חשמלים תקן זה חל על התקנים המבצעים בו זמנית גילוי זרף דלף, השוואתו לערך המפעיל את ההתקן ופתיחת המעגל המוגן על ידו כאשר זרם דלף גדול מערך זה, וכן ביצוע .חיבור, הולכת וניתוק זרמי יתר בתנאים מוגדרים הערה 1 בתקן זה, החלק הנוגע לפעולה בזרם דלף מבוסס על התקן הישראלי ת"י 61008 חלק 1, והחלק הנוגע להגנה .1 מזרמי-יתר מבוסס על התקן הישראלי ת"י 60898 חלק הערה 2 מפסקי המגן המשולבים שתקן זה חל עליהם מיועדים עקרונית לשימוש על ידי אנשים שאינם חשמלאים כמוגדר בחוק החשמל התשי"ד-1954, והמבנה שלהם נתכן .באופן שאינו דורש תחזוקה .המשפט האחרון בהערה 2 אינו חל הערה 3 הכללים להתקנת מפסקי המגן המשולבים שתקן זה .חל עליהם ולשימוש בהם מפורטים בתקנות חוק החשמל מפסקי מגן שתקן זה חל עליהם מתאימים לשימוש בסביבה .2 בדרגת זיהום הערה 4 לתנאים חמורים יותר של מתחי-יתר, רצוי להשתמש באמצעי הגנה המתאימים לתקנים אחרים (כגון התקן .(2 הישראלי ת"י 60947 חלק הערה 5 לסביבות בעלות דרגת זיהום גבוהה יותר רצוי .להשתמש במעטפות המספקות דרגת הגנה נאותה מפסקי מגן משולבים מטיפוס כללי עימדים מפני שימוט לא רצוי, לרבות המקרה שנחשולי מתח (בשל (TRIPPING) זרמי מעבר בעקבות מיתוג או מזרמים המושרים על ידי .ברק) יוצרים זרמי עומס במתקן ללא הופעת רשף נחשבים מוגנים דיים מפני S מתקני מגן משולבים מטיפוס שימוט בלתי רצוי אפילו אם נחשולי מתח גורמים לרשף .וזרמי המשך מופיעים הערה 6 מגנים מפני נחשולי מתח המותקנים במורד הזרם של מפסקי מגן מושלבים מהטיפוס הכללי והמחוברים (TRIPPING) יכולים לגרום לשימוט COMMON MODE בחיבור .בלתי רצוי .(ISOLATION) מפסקי מגן משולבים אלה מתאימים לבידוד מפסקי מגן משולבים שתקן זה חל עליהם, למעט אלה שבהם מצב האפס אינו ניתן לניתוק, מתאימים לשימוש במערכת .(IT) הזינה צפה אם עלולים להופיע מתחי-יתר על הדקי הזינה (כגון במקרה של אספקה דרך קווי מתח עיליים), ייתכן שיהיו נחוצים אמצעים מיוחדים (כגון כליאי ברק) (ראו גם .(2283 התקן הישראלי ת"י הערה 7 נוסף על דרישות תקן זה חלות על מפסקי מגן גם דרישות IP20-משולבים שדרגת ההגנה שלהם גדולה מ .מיוחדות למבנה תקן זה חל על מפסקי מגן משולבים המורכבים מיחידות נפרדות של מפסקים הפועלים בזרם שיורי ומפסקי מגן (ESIDUAL CURRENT DEVICE) המכלל המכני מורכב במפעל על ידי .(CIRCUIT BREAKER) חלות על ANNEX G היצרן או באתר. במקרה זה דרישות .מפסקים אלה הרכבה זאת מאפשרת ערכים שונים של זרם נומינלי במפסקי מגן משולבים, וזאת בתנאי שאמצעי הברירה בין הערכים לא יהיה נגיש בתנאי התקנה רגילים, ושינוי ערכי הזרם .הנומינלי יתאפשר אך ורק באמצעות כלים ייתכן (PLUG-IN TYPE) למפסקי מגן משולבים נשלפים .שיהיו נחוצות דרישות נוספות למפסקי מגן משולבים המותקנים בתוך בתי תקע או במחברים של מכשירים המיועדים לשימוש ביתי או לשימוש כללי דומה ואלה המיודעים לשימוש בתדרים שונים .מ-50 הרץ או 60 הרץ, נחוצות דרישות מיוחדות על מפסקי מגן משולבים הכלולים בבתי-תקע, או המיועדים לשימוש רק בשילוב עם בתי-תקע, חלות דרישות תקן זה יחד עם דרישות התקן הישראלי ת"י 32 חלק 1.1 או סדרת .התקנים הישראליים ת"י 1109 על חלקיה, אם הדבר ישים הערה 8 מפסקי מגן הכלולים בבתי-תקע, או המיועדים לשימוש רק בשילוב עם בתי-תקע, יכולים להתאים או לתקן .או לתקן זה, לפי מידת הישימות IEC 62640 הבין לאומי .הערה 9 ההערה אינה חלה .הערה 10 ההערה אינה חלה :תקן זה אינו חל על ;מפסקי מגן משולבים המיועדים להגנת מנועים- מפסקי מגן משולבים שכוונון הזרם בהם נגיש בתנאי- .התקנה רגילים

פרטי התקן

תאריך פרסום 28/05/2013 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6594
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/05/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5250
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 61009 חלק 1 2009 18/08/2013

מספר כותר המסמך
ת"י 32 חלק 1.1 :תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים -תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר דרישות כלליות
ת"י 60898 חלק 1 זעירים לפעולה בזרם חילופים למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים:מפסקים אוטומטיים אבזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר
ת"י 60947 חלק 1 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך:דרישות כלליות
ת"י 60947 חלק 2 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל
ת"י 61008 חלק 1 מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה :מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים דרישות כלליות

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61009 זהה חלקית 2012

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הגנה מזרם יתר OVERCURRENT PROTECTION
הגנה מפני עומס יתר OVERLOAD PROTECTION
לוחות מיתוג SWITCHGEAR
מפסקי מגן מפני זרם יתר OVERCURRENT CIRCUIT BREAKERS
מפסקי מעגל CIRCUIT BREAKERS
מתקני חשמל ביתיים DOMESTIC ELECTRICAL INSTALLATIONS
ציוד למתח נמוך LOW VOLTAGE EQUIPMENT
ציוד מגן חשמלי ELECTRICAL PROTECTION EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 61009 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל