­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 61009 חלק 1

 

מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב ,(הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב ,(הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים :המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב ,(הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב ,(הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים :המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים דרישות כלליותתקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים .במתח הזינה והמיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים .במתח הזינה והמיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים מפסקי המגן המשולבים שתקן זה חל עליהם מיועדים למתח תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים .במתח הזינה והמיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים .במתח הזינה והמיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים מפסקי המגן המשולבים שתקן זה חל עליהם מיועדים למתח חילופים נקוב שאינו גדול מ-440 וולט, בתדרים נקובים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [להלן מגן משולבים)], שאינם תלויים במתח הזינה או שתלויים .במתח הזינה והמיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם תקן זה חל על מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם מפסקי) RCBOS :דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר [

פרטי התקן

תאריך פרסום 28/05/2013 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6594
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/05/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 250
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 61009 חלק 1 2009 18/08/2013

מספר כותר המסמך
ת"י 32 חלק 1.1 :תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים :תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים -תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר :תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים :תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים -תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר דרישות כלליות
ת"י 60947 חלק 1 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך:דרישות כלליות
ת"י 60947 חלק 2 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל
ת"י 61008 חלק 1 מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה :מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה :מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים דרישות כלליות

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61009 זהה חלקית 2012

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הגנה מזרם יתר OVERCURRENT PROTECTION
הגנה מפני עומס יתר OVERLOAD PROTECTION
לוחות מיתוג SWITCHGEAR
מפסקי מגן מפני זרם יתר OVERCURRENT CIRCUIT BREAKERS
מפסקי מעגל CIRCUIT BREAKERS
מתקני חשמל ביתיים DOMESTIC ELECTRICAL INSTALLATIONS
ציוד למתח נמוך LOW VOLTAGE EQUIPMENT
ציוד מגן חשמלי ELECTRICAL PROTECTION EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 61009 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל