­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 14988 חלק 1

 

כיסאות גבוהים לילדים : דרישות בטיחות:1 הערה .השינויים והתוספות בסעיף זה מובאים בגופן שונה ,תקן זה מפרט דרישות בטיחות לכיסאות גבוהים לילדים .המיועדים לילדים בני 6 חודשים עד 36 חודשים אם ניתן לשנות את המוצר למוצר בעל ייעוד אחר שחלים עליו תקני בטיחות ישראליים, יעמוד המוצר גם .בדרישות תקנים אלה :2 הערה ,1994 התקנים הישראליים ת"י 1271 חלק 15.1 מספטמבר 1271 לרבות תיקון מס' 1 שלו מנובמבר 2000, ות"י חלק 15.2 מספטמבר 1994, לרבות תיקון מס' 1 שלו מיולי2000, יישארו בתוקף שנה וחצי מיום הפרסום של .תקן זה

פרטי התקן

תאריך פרסום 09/02/2009 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 5924
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 03/03/2009
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5422
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית מכונאות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1271 חלק 15.1 1994 02/05/2009

הערות

,1994 התקנים הישראליים ת"י 1721 חלק 15.1 מספטמבר 1271 לרבות תיקון מס' 1 שלו מנובמבר 2000, ות"י חלק 15.2 מספטמבר 1994, לרבות תיקון מס' 1 שלו מיולי 2000, יישארו בתוקף שנה וחצי מיום הפרסום של (2010-03-03) .תקן זה תקן ימשיך לחול עד תום 12 חודשים מיום הכניסה לתןקף 10.2.19 עד 9.8.20 פורסם ק.ת 8168 מתאריך

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
EN CEN 14988 זהה חלקית 2006

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה